Gartner: Business Intelligence is strategische activiteit

In het rapport Business Intelligence Marketplace 2002 stelt Gartner dat het senior management het meest geschikte tool moeten kiezen voor de implementatie, planning voor installatie en ontplooiing. Indien men niet op deze manier te werk gaat, zal men onvermijdelijk geconfronteerd worden met fragmentatie en een gebrek aan consequentie, waardoor het potentieel van Business Intelligence in hoge mate zal worden aangetast.

Bron: Nieuwsbrief Infolooka>