De Klantenfabriek

Tot voor kort was ?De klantenfabriek? via het internet te downloaden, vanaf maart is het materiaal in boekvorm verkrijgbaar: Operationele marketing, het 7-stappenplan voor marktbewerking van Michiel van Mens. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je de marktbewerking effectief kunt organiseren. De combinatie van theorie en praktijk en de vele opdrachten, inspireert en zet iedere marketeer in beweging! In het boek wordt uitvoerig aandacht besteed aan Business Intelligence in relatie met marktbewerking

De methode die in Operationele marketing centraal staat, wordt aan de hand van een fabrieksproces ge?llustreerd. Door marktbewerking als een fabrieksproces te benaderen kan het als zodanig georganiseerd worden: het draait om een vaste systematiek met telkens dezelfde handelingen en bewerkingen. Om een idee van het boek te krijgen zijn twee voorbeeldhoofdstukken, cases en enkele artikelen te raadplegen via de websitea> van de auteur. Over de auteur Michiel van Mens is auteur van diverse managementboeken, spreker op congressen en seminars maar vooral ook marketing consultant. De theorie van ?De Klantenfabriek? komt dan ook rechtstreeks uit de praktijk. Diverse bedrijven en instellingen hebben zijn filosofie met succes ingevoerd. Verder is de auteur betrokken bij de ontwikkeling van studiemateriaal voor de Nederlandse onderwijsmodule HEO/ICT. Boekinformatie Titel: Operationele marketing het 7-stappenplan voor marktbewerking - Auteur: Michiel van Mens - ISBN: 90-430-0868-0 - Uitgever : Pearson Education Benelux - Imprint : Prentice Hall - Pagina?s : 200 - Prijs: ? 25.00