BI-Kring Symposium Organizing BI: How to Change the Organization

in samenwerking met Founding Partner Informatica

16 december, locatie Universiteit Nyenrode, Breukelen

referent: Vereniging voor Strategische Beleidsvorming VSB-i> Business Intelligence heeft zich bewezen als een gestructureerde methode om de doelstelling van uw onderneming te realiseren en om uw onderneming innovatiever en competitiever te maken. Veel organisaties hebben nu de techniek in huis om aan business intelligence BI- te doen of overwegen de aanschaf van dergelijke pakketten. Laten we duidelijk zijn. Zonder die techniek wordt een BI proces vrijwel onmogelijk, maar all??n de techniek in huis halen is niet genoeg. Een BI Infrastructuur omvat meer dan het koppelen van databases, legacy systemen en installeren van analytische en rapportage software voor het gehele bedijf. Een BI-tool zonder gemotiveerde mensen is als een auto zonder contactsleutels! Uit de ruime ervaring van de BI-Kring blijkt dat dit bij veel organisaties een groot probleem is! Er wordt een IT-systeem naar binnen gereden dat d? oplossing is voor alle problemen. Dure consultants zorgen ervoor dat de software en bedrijfsprocessen op elkaar worden afgestemd. Helaas vergeet men vaak de mensen die met het systeem moeten werken. Het inbedden van een business intelligence functie in de organisatie wordt niet goed uitgewerkt, of nog erger, helemaal overgeslagen. En dat terwijl het deze mensen zijn die hun kennis ter beschikking stellen aan de organisatie! Daarom dient een BI-infrastructuur een integraal, levend systeem te zijn. Hieronder wordt een geheel van mensen, middelen, taken amp verantwoordelijkheden verstaan, waarin mensen gemotiveerd zijn om hun kennis-bijdrage te leveren. Dus een BI-Infrastructuur met een goed werkende sociaal organisatorische component. Vandaar onze aandacht voor:

Change Management Trefwoorden bij change management zijn: normen, waarden, cultuur, gewenst gedrag, motivatie, beloning, prestaties, draagvlak, waar te beginnen, bewustwording, betrokkenheid. Hoe kunt u deze zachtere zaken managen? Hoe bereikt u dat uw mensen kennis delen in uw organisatie? Kennis is macht geldt niet meer, Gedeelde kennis is macht maar die constatering is niet genoeg! nbsp Hoe zorgt u dat mensen, die BI in eerste instantie als extra werk beschouwen, meewerken? nbsp Hoe kunt u mensen motiveren om hun kennis te leveren aan een business intelligence functie? nbsp Aan welke randvoorwaarden moet uw organisatie voldoen, om een BI project te laten slagen? nbsp Hoe vergroot u de prestaties van uw BI functie? Op het symposium Organizing BI, How to Change the Organization staan deze onderwerpen centraal. En dit is slechts ??n zijde van de medaille!u> BI is een uitstekend instrument om veranderingen in uw organisatie tot stand te brengen en te realiseren. Stel u wilt uw verkooporganisatie verbeteren door een meer competitieve houding te cre?ren bij uw verkoopmensen. U wilt dit bereiken door ze concurrentiebewuster te maken. Om deze organisatieverandering tot een succes te maken hebben uw verkoopmensen informatie nodig. Informatie over de concurrent wat voor een producten heeft uw concurrent, welke klanten heeft hij en zouden uw klanten eigenlijk moeten zijn, waar investeert de concurrent nu in, welke technologie hebben ze etc.-. Een goed werkende BI functie levert deze informatie. BI dient dan als middel om uw verkooporganisatie een meer competitieve houding aan te leren en hiermee te verbeteren. Zo zijn er nog talloze concrete voorbeelden wanneer BI ingezet moet worden om een organisatieverandering te bewerkstelligen. Ook hier zal het symposium Organizing BI: How to change the organization, op ingaan! Wilt u: Uw verkooporganisatie concurrentiebewuster maken? nbsp Uw R ampD proces effici?nter laten verlopen? nbsp Uw inkoopmanagement op een hoger niveau brengen? Dan is het symposium Organizing BI: How to Change the Organization iets voor u! Ook op deze vragen zal ingegaan worden parallelsessie B-. Programma nbsp Het symposium bestaat uit twee gedeeltes: in drie top keynote lezingen wordt u duidelijk hoe belangrijk aandacht is voor change management bij het inrichten van een BI functie en welke randvoorwaarden er gelden. Daarna worden in de parallelsessies cases behandeld die u in staat stellen de verworven kennis in praktijk te brengen met bovendien veel ruimte voor interactie. Deze sessies maken het invullen van de sociaal organisatorische component concreet.

13:30 ? 14:00 nbsptd> nbsptd> Ontvangsttd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 14:00 ? 14:15td> nbsptd> Opening door dagvoorzitter: Egbert Philips, BI Manager bij FCDF en voorzitter van de BI-Kring trapt aftd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 14:15 ? 15:00td> nbsptd> Keynote 1: Bastiaan van der Touw, BI Manager van Stork Industrial Components, vertelt over de aanleiding voor Stork IC om aan BI te doentd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 15:00 ? 15:45td> nbsptd> Keynote 2: Paul Iske, Chief Knowledge Officer van ABN AMRO, laat u zien hoe zachte zaken te managen bij het invoeren van BItd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 15:45 ? 16:15td> nbsptd> Koffiepauzetd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 16:15 ? 17:00td> nbsptd> Keynote 3: Dries Oosterhof van Dries Oosterhof organisatiebegeleiding, gaat in op de invloed van de informele organisatie, de zogeheten onderstroomprocessen, bij de invoering van een BI Systeem.td> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 17:00 ? 17:45td> nbsptd> Parallelsessie ronde 1 keuze uit 2 deelthema?s, zie hieronder-td> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 17:45 - 18:45td> td> Pauze met broodjes en soeptd> tr> td> td> td> tr> 18:45 ? 19:30td> nbsptd> Parallelsessie ronde 2 keuze uit 2 deelthema?s, zie hieronder-td> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 19:30 ? 20:15td> nbsptd> Plenaire afsluiting inhoudelijke discussie o.l.v. Egbert Philips, m.m.v. Bastiaan van der Touw, Paul Iske en Dries Oosterhof. Afsluiting en verloting van het nieuwe CI boek: ?ICT for Competitive Intelligence?, onder redactie van dr. Dirk Vrienstd> tr> nbsptd> nbsptd> nbsptd> tr> 20:15 ? 21:00td> nbsptd> Borreltd> tr> table> In enkele intermezzo s zal tevens de noodzaak van BI aangetoond worden met behulp van concrete, aansprekende bedrijfscases. Parallelsessies A t/m D Let op: de opzet van de parallelle sessies is licht gewijzigd. U kunt twee keer een keuze maken uit tweeu> sessies elke sessie wordt maar ??n keer gehouden. Er zijn vier deelthema s voor de parallelle sessies: nbsp
td> nbsptd> Parallelsessie 1td> tr> td> nbsptd> Onderwijsontwikkeling van Business Intelligence: welke competenties zijn benodigd voor een BI functie? nbsp Door: Espelon en SAS C- td> tr> td> nbsptd> Een strategisch perspectief op organisatieverandering met behulp van BI Door: Maarten Kalk, VSB en Carlos Verschueren, AgLink bc B- td> tr> nbsptd> nbsptd> Parallelsessie 2td> tr> td> nbsptd> Het belang van flexibiliteit in een veranderende BI--omgeving Door: Bert Oosterhof, Founding Partner Informatica A- nbsp td> tr> td> nbsptd> Case: Invoering van een BI-infrastructuur in een onderneming, worst cases amp best practices Door: Frans Tolen, Imtech ICT Bizzware D- td> tr> table> Per deelthema zal een lid van de BI-Kernkring of VSB optreden als referent. Zij zullen de belangrijkste conclusies evalueren in de plenaire afsluiting. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Resum?: Organizing BI: How to Change the Organization Tijd: 13:30 - 20:30 uur Locatie: Universiteit Nyenrode, Dr. Albert Heijn gebouw zie campusoverzichta>-, routebeschrijving klik hiera> Wilt u ook een werkend BI Systeem? Wilt u weten hoe u uw mensen mobiliseert in een organisatieveranderingstraject? Kom dan naar het symposium Organizing BI: How to Change the Organization nbsp Inschrijven De inschrijving is gesloten. Ge?nteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met de organisatie op onderstaand nummer: +31 0- 317 467 667 Deelname kost EUR 220,- excl. BTW. Voltijdstudenten hebben gratis toegang op vertoon van collegekaart of OV jaarkaart. nbsp Docenten en deeltijdstudenten betalen EUR 150 excl. BTW nbsp Leden van de BI-Kring community krijgen EUR 20 korting inschrijven als lid a> van de community is gratis- Annuleren kan t/m 9 december kosteloos, na die datum moeten wij helaas EUR 35,- annuleringskosten in rekening brengen.