Cijfers binnen bedrijfsleven vaak overschat

Weet u in hoeverre u de winstcijfers binnen uw bedrijf kunt vertrouwen? Is de omzet werkelijk zo hoog als u denkt, of kunnen er bij de berekening ervan onnauwkeurigheden ingeslopen zijn? Fouten maakt iedereen, ook al zullen veel mensen dat ontkennen. En een fout binnen bijvoorbeeld een spreadsheet, kan grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke resultaten. Jan Bakker pleit in het nieuwe boek De on-betrouwbaarheid van informatie voor een meer kritische houding ten opzichte van cijfers.

Als fysicus leerde Jan Bakker dat bij ieder resultaat een foutendiscussie hoorde. Maar buiten de wetenschap kom je die discussie nauwelijks tegen. In het bedrijfsleven wordt wat afgegoocheld met cijfers: prestatie-indicatoren, Business Intelligence, Balance Scorecards. Vaak zonder dat managers weten wat die cijfers nu eigenlijk inhouden en hoe nauwkeurig ze bepaald zijn. Terwijl wel veel afhankelijk is van de keuzes die mensen maken op basis van deze gegevens. Een kritische houding is dus op zijn plaats. Volgens Jan Bakker moeten managers vooral goed zijn in het managen van onzekerheid. Aan de hand van vele voorbeelden uit zijn praktijk als programmeur, consultant en docent laat hij zien dat de mogelijkheden van de informatievoorziening met moderne middelen zwaar worden overschat. Doel van zijn boek is op de eerste plaats mensen meer bewust te maken van allerlei mogelijke fouten in de informatievoorziening, zodat zij ermee leren omgaan. Hij adviseert daarom altijd een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de cijfers die op het beeldscherm verschijnen en om toch vooral het gezonde verstand te gebruiken. Mensen geloven graag in absolute zekerheden, maar die zijn er niet zoveel in het leven. Zorg dus voor een beetje meer bescheidenheid als het gaat om informatie, is zijn pleidooi. De auteur Jan Bakker heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ICT en Business Intelligence als programmeur, docent, spreker, technisch manager, directeur van een softwareleverancier en managementconsultant. Die ervaring, in combinatie met zijn opleiding als fysicus, levert een opmerkelijk eigen, heldere en nuchtere kijk op Performance Management, Balanced Scorecard en ICT. Het boek De on-betrouwbaarheid van informatie van Jan Bakker ISBN: 90-430-1243-2- is vanaf nu verkrijgbaar en kost ? 19,95