Verslag VSB-lezing over Competitive Intelligence

Afgelopen dinsdag organiseerde de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming, een lezing over competitive intelligence CI-. Sprekers Joseph Rodenberg Rodenberg Tillman- en Jan de Kleijn Bouwfonds- lichtten het belang en de praktijk van CI toe.

Dhr. Rodenberg constateert dat bedrijven zich de afgelopen jaren vooral op Business Intelligence hebben geconcentreerd, dat gericht is op interne, kwantitatieve, ge?xpliciteerde informatie. Competitive Intelligence concentreert zich daarentegen juist op externe, kwalitatieve, ?tacit? informatie en de ?actie? die daaruit volgt. Door toepassing van CI kunnen beslissingen worden gebaseerd op meer relevante informatie. Bij BI wordt namelijk slechts zo?n 40% gebruikt van alle relevante beschikbare informatie nodig voor strategievorming. Dit percentage stijgt tot zo?n 70% bij gelijktijdige toepassing van CI. Veel grote Amerikaanse en Europese bedrijven maken al jaren gebruik van CI. In Nederland beperkt de selectie zich voornamelijk tot grote concerns zoals Shell, Philips, Heineken, Numico, Ahold, KPN en Corus. Dhr. de Kleijn van Bouwfonds schetst een duidelijk en pragmatisch beeld van hoe CI kan worden ingericht en welke rol het kan spelen bij strategische besluitvorming. Ook bij bescheiden doelstellingen bewijst CI zijn waarde. Opvallend was het gebrek aan voorbeelden uit het MKB tijdens de lezing. Mogelijk is dit een reden voor de tot op heden beperkte interesse voor CI vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de moeilijkheid inzicht te krijgen in de daadwerkelijke opbrengsten van CI speelt hierbij vermoedelijk een rol. De complexiteit en abstractheid van besluitvormingsprocessen maakt het toewijzen van resultaat aan CI zeer moeilijk. Daarnaast was er scepsis bij een deel van de toehoorders over de behoefte aan CI onder bestuursleden. ?Intu?tie en onderbuikgevoelens? zouden zwaar wegen bij een flink deel van de bestuurders. volgens Dhr. Rodenberg speelt hierbij vooral ook de fundamenteel andere houding van directies en managers in Nederland ten opzichte van hun Amerikaanse collega?s. De ?tevredenheid bij een gelijkspel? in Nederland staat daarbij tegenover het ?per se willen winnen? van de Amerikanen. Bron: BI-Kringa>