Persbericht: BI-Kring volle kracht vooruit ondanks afhaken Espelon

De toekomst lacht de BI-Kring toe! Dit meldt Sam Geurts, voorzitter van de Stichting Kennisplatform Business Intelligence, initiatiefnemer van de BI-Kring, desgevraagd als hij wordt geconfronteerd met het opheffen van Espelon. Er staan nieuwe evenementen op het programma, we hebben 11.000 unieke bezoekers per maand op onze site en sponsors zijn in toenemende mate ge?nteresseerd in onze community deel te nemen.

Een belangrijke doelstelling van de BI-Kring is het vakgebied Business Intelligence in Nederland naar een hoger niveau te tillen, door onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. Natuurlijk is het afhaken van Espelon dan een verlies. Het academische- en hbo onderwijs blijft echter sterk vertegenwoordigd in onze community. Onze nauwe band met de Radboud Universiteit Nijmegen is daar een voorbeeld van. Geurts vervolgt: De operationele activiteiten van de BI-Kring zijn bij de Stichting Kennisplatform Business Intelligence ondergebracht, dus hieraan verandert in de praktijk niets. Bovendien zal het BI onderwijsmateriaal overgedragen worden aan de Stichting HOI, waardoor ook de continu?teit daarvan gegarandeerd is. Wij zullen met Stichting HOI onderzoeken op welke wijze we kunnen samenwerken. De BI-Kring plant op dit moment een groots lustrum seminar in december, het 10e sinds de lancering van het concept in december 2002. Ook de voorbereidingen voor de programmering 2006 zijn in volle gang. De BI-Kring is met ruim 1300 leden het grootste onafhankelijke netwerk van BI professionals in Nederland. ### Over de Business Intelligence Kring De BI-Kring, de Business Intelligence Community van Nederland, is een netwerk van BI professionals uit onderwijs en bedrijfsleven. Het doel is om het vakgebied Business en Competitive Intelligence op een hoger peil te brengen, door helderheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen delen. De wijze waarop BI-Kring dit bereikt is uniek: wij zijn de enige Business Intelligence Community in Nederland die Hoger- en Universitair onderwijs linkt met de dagelijkse bedrijfspraktijk. De doelen die BI-Kring nastreeft, komen tot leven in inhoudelijk kwalitatief hoogstaande seminars, waar experts uit het bedrijfsleven en onderwijs hun kennis en ervaring delen en via het BI Portaal: www.BI-Kring.nl. Deze aanpak wordt breed ondersteund: het netwerk dat eind 2002 is opgericht heeft op dit moment ruim 1300 leden en groeit dagelijks. De website, www.BI-Kring.nl, wordt maandelijks door 11.000 personen bezocht. Kijk voor meer informatie op www.BI-Kring.nl