Informatica Founding Partner van de Business Intelligence Kring

Wij zijn zeer verheugd om u te melden dat Business Analytics softwareleverancier Informatica:http://www.informatica.com/nl/ zich heeft gecommitteerd aan de Business Intelligence Kring. Zij is de trotse eerste Founding Partner van de Business Intelligence Kring.

Deze zeer exclusieve samenwerkingsvorm, die maar is weggelegd voor een gering aantal partijen, biedt beide partijen voordeel. Informatica laat op deze manier zien dat ze Business Intelligence als een serieus vakgebied beschouwen. De Business Intelligence Kring verstevigt zo haar positie als h?t kenniscentrum van Nederland, waar partijen elkaar vinden en kennis uitwisselen. Beide partijen verheugen zich op de samenwerking.