MKB in Europa wil concurrentiepositie verbeteren

Het midden- en kleinbedrijf in Europa wil dit voornamelijk bereiken door kostenreductie. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Datamonitor in opdracht van softwarebedrijf Oracle.

Het onderzoek, SME business issues in a re-emergent market, is gebaseerd op interviews met ruim 4000 senior executives bij bedrijven in 19 landen in Europa en het Midden-Oosten. Deze organisaties zijn actief in sectoren als productie, energie, zakelijke dienstverlening, overheid, financi?le dienstverlening, transport, retail en de groothandel en hebben 10 tot 500 medewerkers. Ruim de helft van de respondenten 53%- geeft aan dat het verbeteren van de concurrentiepositie de eerste prioriteit heeft. Slechts 17% noemt het verhogen van de verkopen of het marktaandeel als belangrijkste doel. Hoger op de prioriteitenlijst staan zowel de behoefte aan een consistente IT-omgeving als betere interne samenwerking, beide goed voor 34%. Weer opkrabbelen vanuit een zware economische recessie is een turbulent proces voor het MKB, aldus Nick Greenway van Datamonitor. Veel bedrijven hebben het overleefd door alle facetten van hun business, dus ook de bezetting, IT en core business zwaar onder druk te zetten. Hoewel er algemeen wordt aangenomen dat er financieel betere tijden in het verschiet liggen laat het rapport zien dat nieuwe investeringen waarschijnlijk nog een half jaar tot een jaar op zich laten wachten. Voor het MKB in landen die Datamonitor beschouwt als minder goed gepositioneerd voor economisch herstel, zoals Duitsland en Itali?, verwacht Datamonitor eerst nog onzekere tijden. Ons onderzoek voor Oracle is ??n van de meest gedetailleerde die we uitgevoerd hebben omtrent de uitdagingen waarmee het MKB in Europa geconfronteerd wordt, aldus Greenway. Het laat zien dat het MKB nu breed erkent dat er problemen zijn met de diverse IT-systemen en het feit dat divisies opereren als informatiesilo?s. Ze erkennen de kosten die gemoeid zijn met IT-projecten gericht op integratie, maar IT-projecten worden gefinancierd in functie van urgentie, niet van belangrijkheid. Bron: Balanced-Scorecard.nla>