Nieuwe ISO-standaard voor Asset Management Software

Vorige week is een nieuwe internationale ISO-standaard gepubliceerd die gedetailleerd ingaat op best practices voor asset management software. Experts beweren dat de nieuwe standaard organisaties zal helpen om geld te besparen en de wet nauwkeurig na te leven.

De nieuwe standaard, ISO/IEC 19770-1:2006, Informatie Technologie - asset management software ? deel 1, is gepubliceerd door de Internationale Organisatie voor Standaarden ISO- en de Internationale Electrotechnische Commissie IEC-. Het gaat gedetailleerd in op processen en hulpmiddelen om organisaties te helpen hun verschillende software applicaties in kaart te brengen en te beheren. Deel twee van de standaard, die nog niet beschikbaar is, zal naar verwachting richtlijnen bieden over de wijze waarop men software kan identificeren tijdens het inventarisatieproces. De ISO zegt dat de nieuwe richtlijnen ontwikkeld zijn om bedrijven in staat te stellen te bewijzen, dat ze asset management software toepassen volgens een vastgestelde norm, die de gehele bedrijfsvoering ondersteunt en een effectieve support verzekert voor de IT service management. De nieuwe standaard is zeer welkom, vindt Brett Wing. Als specialist in IT-asset management software bij de softwareproducent Numara is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IT-asset management software binnen de Europese markt. Wing beweert dat het voor bedrijven gemakkelijker zal worden om hun IT asset management strategie te ontwikkelen. IT managers staan altijd onder grote druk. Een norm die hen toestaat om zich te onttrekken aan de reeds aanwezige kennis binnen het bedrijf, is absoluut gunstig, voegt Wing toe. Bron: www.persberichten.nla>