Sterke twijfels innovatieplatform

?Innovatie is niet wachten op h?t briljante idee of wachten tot het beter wordt. Innovatie is naast een klimaat dat goede idee?n uitlokt, vooral ook de wil en de passie om dat idee gerealiseerd te krijgen en er een commercieel of maatschappelijk succes van te maken, zo stelt Henk Broeders, directievoorzitter van Cap Gemini Ernst Young Benelux bron: Financieel Dagblad van 10 oktober 2003, p. 6-.

Conclusie van zijn betoog is dat hij twijfelt aan het succes van het innovatieplatform, omdat: de samenstelling van het platform niet in orde is: te veel academici, te weinig bedrijven er te weinig ICT bedrijven zijn en hier komt juist de innovatie vandaan!- de overheid niet de aangewezen partij is om als Launching partij op te treden, zo blijkt uit cijfers i.v.m. andere Europese landen en overheden er innovatieve idee?n te over zijn, maar realiseren ho maar. ?De Hollandse Innovatiezieke is niet een gebrek aan innovatieve idee?n, maar aan gebrek aan ambitie, leiderschap en daadkracht om die idee?n ook uitgevoerd te krijgen financiering van researchvoorstellen zo complex is dat het 2 jaar duurt voordat je voorstel is goedgekeurd en tegen die tijd is de internationale markt al lichtjaren verder. Het vermogen jezelf te verbazen ligt aan de basis van nieuwe inzichten. Blijf jezelf de vraag stellen: kan dit anders, beter, slimmer, goedkoper? Een vraag die voor het functioneren van het platform en het proces daar na nog relevanter is dan de samenstelling van het innovatieplatform zelf. Bron: Financieel Dagblad 10-10-2003 inloggen vereist-a>