FileNet presenteert resultaten onderzoek Business Proces Management door Economist Intelligence Unit

Europese bedrijven voldoen niet aan regelgeving, hebben geen zicht op essenti?le bedrijfsprocessen en zien klantenservice weer als topprioriteit

FileNet Corporation, marktleider op het gebied van Enterprise Content management- en Business Process Management -oplossingen, presenteert de resultaten van een onderzoek over BPM door de Economist Intelligence Unit. Het onderzoek werd gehouden onder senior executives in onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Itali?, Spanje en Nederland. Het onderzoek toont aan dat 96 procent van de bedrijven een duidelijk verband ziet tussen procesmanagement en winstgevendheid. Opmerkelijk is echter dat meer dan eenderde van de Europese bedrijven aangeeft geen zicht te hebben op de eigen bedrijfsprocessen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat bij 76 procent van de bedrijven de verantwoordelijkheid voor procesmanagement ligt bij meerdere managers van verschillende afdelingen. Van hen wordt in veel gevallen verwacht dat ze samenwerken, zodat verbeteringen voor de ene afdeling geen nadelige gevolgen hebben voor de anderen. Echter, vaak bestaan er geen formele afspraken over samenwerking. Slechts 10% van de respondenten geeft aan altijd genoeg zicht te hebben op processen om snel te kunnen reageren op externe veranderingen. Daarnaast gaf 41 procent aan niet systematisch om te gaan met risico?s die verband houden met veranderingen die kunnen leiden tot mogelijke ineffici?nties, zoals klachten van klanten en operationele risico?s. 55 procent van de bedrijven die deel uitmaakten van het onderzoek gaf aan momenteel Business Proces Management-instrumenten te evalueren. De grootste voordelen die bedrijven verwachtten te behalen zijn: een betere klantenservice 52 procent- en lagere operationele kosten 50 procent-. Het onderzoek wijst uit dat 47 procent van de Europese bedrijven het risico loopt niet te voldoen aan nieuwe regelgeving, omdat ze niet in staat zijn om hun belangrijkste bedrijfsprocessen te controleren of de bijbehorende risico s op een systematische manier te beheren. Veel nieuwe regelgeving, zoals Basel II, Sarbanes Oxley en lokale financieel-economische wetgeving, verplicht bedrijven om zowel de manier waarop een beslissing tot stand komt vast te leggen, als het resultaat van die beslissing. 71 procent van de respondenten noemde het onvermogen om dit proces te beheren een risicofactor. Het onderzoek liet ook zien dat 41 procent van de bedrijven niet aan effectief risicobeheer doet als het gaat om veranderingen in essenti?le bedrijfsprocessen. Daardoor riskeren ze ineffici?nte, ontevreden klanten en storingen in de bedrijfsvoering. Van de bedrijven die wel hun bedrijfsprocessen effectief beheren, gebruikt 41 procent analytische toepassingen om mogelijke gevolgen te voorspellen. Slechts 29 procent simuleert veranderde processen alvorens deze in de praktijk in te voeren. 55 procent van de respondenten zei BPM tools te evalueren. 16 procent noemde compliance of de noodzaak om risico s in te perken als belangrijkste reden daarvoor. Andere redenen zijn onder meer het terugdringen van de operationele kosten en het verbeteren van de klantenservice. Het onderzoek wijst uit dat 56 procent van de senior executives klantenservice als hun eerste prioriteit ziet. Dit toont aan dat directies de focus leggen op het verlenen van service aan klanten. Na de kerntaken 65 procent- bleek ook dat klantenservice het meest zal profiteren van meer systematisch procesmanagement 50 procent-. Andere gebieden zijn onder andere supply chain, sales en marketing, productontwikkeling, financi?n, boekhouding en compliance. Bron: www.persberichten.nla>