Nationale Business Intelligence Scan 2004

Organisatie-adviseur CIBIT is voornemens in 2004 een nationale Business Intelligence Scan uit te voeren. Deze scan heeft tot doel de deelnemers en een breder publiek te informeren over de stand van zaken rondom gebruik en inzet van Business Intelligence BI- in Nederlandse organisaties.

Aanleiding voor de BI scan 2004 is het feit dat er nauwelijks inzicht bestaat in de specifiek Nederlandse situatie met betrekking tot BI. Onderzoeken rondom BI die in de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, waren meestal gebaseerd op pan-Europese of Amerikaanse waarnemingen. De BI-scan zal bestaan uit interviews met BI-managers, BI-professionals en BI-gebruikers in een organisatie en zal vanuit drie perspectieven binnen Business Intelligence de organisatie onderzoeken. Deze dimensies zijn BI architectuur, BI organisatie en BI business scope, een manier om de mate van afstemming op bedrijfsdoelen door BI te beschrijven. De resultaten zullen najaar 2004 worden belicht in een artikel in een nader te bepalen vakblad en tevens worden besproken in een seminar. Er worden nog deelnemers gezocht. Bron: CIBIT Adviseurs | Opleidersa>