Onderzoek: Besparing door Uitbesteding ICT levert weinig op

Onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau TPI wijst uit dat uitbesteding van ICT-diensten gemiddeld slechts 15 procent kostenbesparing oplevert. Ook bij Nederlandse bedrijven kost het managen de nodige tijd .

Nuon koos drie jaar terug voor uitbesteding. Generieke ICT-klussen bracht het onder bij derden, bedrijfseigen applicaties beheert het zelf. Directeur ICT Lenne Huisman herkent de conclusies uit het onderzoek. ?Het heeft ons de nodige tijd gekost om tot goede contracten te komen. Je moet het leveren van diensten goed regisseren: afspraken maken met leveranciers, nota?s nalopen, controleren of de dienstverlening op tijd is enzovoort. Zo?n contract moet je echt managen.? Een woordvoerder van ABN AMRO laat weten dat de bank nog midden in het proces van uitbesteding van ICT-diensten is. De uitbesteding maakt deel uit van een groter traject, dat ook gericht is op de bedrijfsactiviteiten en vastgoed. De bank tekende september vorig jaar een contract van 1,8 miljard euro. De ICT-afdeling gaat terug van vijfduizend naar 1800 voltijdbanen. Dat bespaart vanaf 2007 jaarlijks naar verwachting 258 miljoen euro. ?We kunnen pas aan het eind van het traject, in 2008, de balans opmaken, maar tot nu toe zijn de verwachte besparingen gerealiseerd en zitten we op schema.? In 2005 bespaarde de bank 115 miljoen euro met het gehele traject. Ongeveer de helft zou aan ict zijn toe te schrijven. Bij Randstad leverde de uitbesteding van alle routinematige ICT-klussen geen besparing op. ?Dat was ook niet ons doel?, zegt cio Hans Wanders van Randstad Holding en I-bridge, de divisie waar alle Nederlandse ICT-diensten zijn onder gebracht. De bewaking en bediening van systemen, de helpdesk en het leveren van computers en randapparatuur is uitbesteed aan vestigingen. I-Bridge slonk van tweehonderd naar 120 medewerkers. ?Zelf managen we de uitbestedingpartijen en ontwikkelen we vooral nieuwe applicaties en infrastructuren?, zegt Wanders. Hij ziet vier redenen om aan uitbesteding te doen: kosten besparen, de kwaliteit van de diensten verbeteren, managementaandacht vrij maken voor andere dingen en de flexibiliteit verhogen. ?Wij wilden de kwaliteit verhogen door deze taken onder te brengen bij gespecialiseerde bedrijven. Bovendien maken we zo ruimte vrij om specifieke oplossingen voor de uitzendmarkt te ontwikkelen. Flexibiliteit is een bijkomend voordeel. Kostenverlaging is nooit ons doel geweest.? Bron: www.computable.nla>