Teradata: Kosten datawarehousing tot de helft terug te brengen

Sprekend tot een publiek van beleidsvormers en beslissers uit het Europese bedrijfsleven en de overheid op begin april in Florence, schetste Stephen Brobst de toekomst van datawarehousing. Brobst is als chief technology officer van Teradata wereldwijde autoriteit op het gebied van corporate informatievoorziening.

Het verschil in Total Cost of Ownership tussen een goed ontworpen enterprise datawarehouse en een verzameling van afzonderlijke datamarts kan makkelijk een factor twee of meer bedragen. Het is om die reden cruciaal business intelligence in te voeren binnen een bedrijfsbrede informatiearchitectuur,? aldus Brobst. Hij ging verder in op de zakelijke afwegingen in de keuze tussen het invoeren van een datamart versus een datawarehouse. Ook behandelde hij de opkomst van virtual datamart technology als een kosteneffectief alternatief voor fysieke datamarts. Mark Hurd, de pas benoemde CEO van NCR en hiervoor de topman van Teradata, liet zien dat datawarehousing niet alleen aan de kostenkant van belang is, maar ook een strategisch doel dient. Ondernemingen die hun informatievoorziening op orde hebben, zoals 3M, Bank of America en WalMart, blijken ondanks de huidige economische dip in staat te zijn zeer goede bedrijfsresultaten te realiseren. Zij presteren beter dan de concurrentie, doordat zij altijd actuele informatie over klanten, leveranciers en bedrijfsprocessen onmiddellijk beschikbaar hebben. Hoe krachtig dit werkt illustreert de WalMart case. Dit bedrijf was in staat om binnen luttele uren na het sluiten van de laatste van de tienduizenden kassa?s gedetailleerd te rapporteren over de tijdens de kerstverkopen in de hele VS gerealiseerde en geconsolideerde omzet. Consultant Bruno Giussani, auteur van het boek Roam - Making Sense of the Wireless Internet schetste de grote impact die wireless communicatie zal hebben op de informatiebehoefte- en informatievoorziening van organisaties. Bron: Persberichten.coma>