Nieuwe versie Platform-software

Het ERP-systeem van Pantheon Automatisering is geheel vernieuwd en kreeg een nieuwe naam: Platform IV, een naam met versieaanduiding. Platform IV is de verzamelnaam van de bedrijfsbrede standaardsoftware voor handelsondernemingen, productiebedrijven en de semi-procesindustrie.

De opvolger van Platform/2000 versie 2.x- is dus Platform IV. Dit sprongetje naar versie vier duidt op substanti?le veranderingen zoals het gebruik van de nieuwste ontwikkeltechnieken ILE- voor de iSeries en i5, de verbeterde Enhanced User Interface en veel extra functionaliteit. Als IBM Business Partner conformeert Pantheon zich aan de DB2-database en aan open standaarden voor uitwisselingsprotocollen. Zo beschikt Platform IV over mogelijkheden voor het versturen van documenten in PDF en het elektronisch uitwisselen van data via Secure- FTP en XML-berichten zoals de belastingaangifte. Platform IV is volledig webfaced en kan via een browser interface en via internet worden gebruikt. Hierdoor kan Pantheon naar keuze onderdelen interfacen met derden of toepassen voor een webapplicatie of portal binnen de bedrijfskolom. De basis van het ERP-systeem wordt gevormd door de centrale functies in Platform Relatiebeheer: in de nieuwe versie een volledig contactregistratiesysteem voor CRM-toepassingen. In Platform Financieel zijn de dimensies in rapportage verbeterd en de budgetteringsfaciliteiten uitgebreid. Extra functionaliteit is verder doorgevoerd met onder andere de filialenstructuur, het toewijzen van voorraad en voorraad op locatie. Een optimalisatie van de integratie werd bereikt tussen Platform Handel, Projecten en Service. Dat laatste pakket voor de technische dienst genereert nu onderhoudsbeurten op basis van contracten. Ook Platform Discrete Productie, Batch/mix Productie, Uren en Warehousing zijn technisch vernieuwd en voorzien van extra standaardfunctionaliteit. Bron: www.persberichten.coma>