COSA en Novulus bieden geautomatiseerde ISO+ aanpak

Continue verbetering van de bedrijfsvoering door geautomatiseerde combinatie van de sterke punten van ISO en Business Process Management.

BPM-specialist COSA heeft in samenwerking met Novulus, specialist op het gebied van organisatieadvies en ISO-certificering, een oplossing ontwikkeld voor continue verbetering van de bedrijfsvoering. De zogenaamde geautomatiseerde ISO+ aanpak combineert de sterke punten van ISO en BPM Business Process Management-. De oplossing biedt een compleet traject voor het analyseren, ontwerpen, optimaliseren, automatiseren en evalueren van bedrijfsprocessen, met eventueel ISO 9001:2000-certificering als uiteindelijk resultaat. Doel van de ISO+ aanpak is om de bedrijfsvoering transparant en meetbaar te maken. Dit gebeurt aan de hand van een door Novulus en COSA zelf ontwikkeld stappenplan, dat flexibel kan worden aangepast aan de complexiteit, de aard, het product- en/of procesrisico en het kennisniveau van een organisatie. Een uniek en belangrijk onderdeel van het stappenplan is het cre?ren van een totaaloverzicht van alle processen binnen de organisatie en de interactie daartussen. Het daadwerkelijk implementeren van de ge?dentificeerde verbeterpunten en het aantoonbaar maken van de verbeterresultaten vormen vaak de knelpunten binnen een ISO-traject. Dankzij de integratie met het BPM-systeem van COSA is dit bij de geautomatiseerde ISO+ aanpak verleden tijd. Voorgestelde aanpassingen aan de manier van werken kunnen direct worden doorgevoerd en - doordat alle procesdata wordt vastgelegd in een database - ook eenvoudig worden ge?valueerd. Bron: www.persberichten.coma>