1 item tagged "Supply Chain"

 • Potentieel van toepassing Big Data Analytics in supply chain nog onbenut!

  Volgens een Onderzoek van Accenture hebben bedrijven hoge verwachtingen van de toegevoegde waarde die Big Data analytics kan hebben voor het optimaliseren van hun supply chain. Volgens dat zelfde onderzoek heeft echter slechts 17% van de onderzochte bedrijven technologie of systemen geïmplementeerd die daaraan moeten bijdragen. Hier ligt dus een enorm verbeter potentieel.

  De mogelijkheden voor optimalisatie van de value chain zijn talrijk. Zo kan met behulp van Big Data technologie claims en claim/klachten informatie worden doorzocht die waardevolle inzichten biedt voor verbetering in R&D en gewenste functionaliteiten en voorwaarden van in te kopen goederen. Ook kan gedacht worden aan verhoging van de reactietijd bij calamiteiten, verkorting van de order to delivery time en identificatie van leveringsrisico’s op basis van patroonherkenning, Daarnaast kunnen mogelijkheden worden geïdentificeerd voor verbetering van de integratie en efficiency van de supply chain.

  Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom,  ondanks de duidelijke toegevoegde waarde, de penetratiegraad van Big Data technologie verre van hoog is. Dit hangt vooral  samen met de hoogte van de investeringen en beveiligingsissues. Daarnaast ontbreekt het veelal aan een eenduidige business case of spelen privacy redenen een rol.

  Verder blijkt (volgens het onderzoek) dat toepassing van Big data technologie specifieke competenties en vaardigheden vereist. Om toegevoegde waarde uit data te genereren hebben slechts weinig bedrijven een team van volwaardige data scientists tot hun beschikking. Dit kan wijzen op het ontbreken van het juiste talent maar zou ook kunnen wijzen op een geringe prioriteit bij bedrijven.

  Bron: BI-kring redactie

EasyTagCloud v2.8