University-based master Architectuur in de digitale wereld NIEUW-

De ABK start in 2004, in samenwerking met het Nijmeegs Instituut voor Informatica Informatiekunde van de KU Nijmegen NIII- en Cap Gemini Ernst Young CGE Y-, met de nieuwe masteropleiding Architectuur in de digitale wereld. Door de bundeling van krachten kunnen wetenschap en praktijk een continue dialoog met elkaar aangaan om het relatief nieuwe vakgebied architectuur in de digitale wereld verder te ontwikkelen.

Cursisten verdiepen tijdens deze twee?nhalf jaar durende avondopleiding niet alleen hun IT-kennis, maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan bedrijfskundige, organisatorische en menselijke aspecten van een organisatie. In de opleiding worden de informatiekunde en bedrijfswetenschappen op unieke wijze met elkaar verbonden. Meer informatie vindt u op de website Architectuur in de Digitale Wereld.a> Bron: Avondopleiding Bedrijfskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegena>