KPN investeert in Nederland als kennisland

KPN ziet de ontwikkeling van geavanceerde leermethoden gebaseerd op de nieuwste telecommunicatie-technieken als een groot maatschappelijk belang en wil langs deze weg tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland. Een goed opgeleide beroepsbevolking is goed voor de concurrentiepositie van Nederland op lange termijn. Het is ook in het belang van KPN dat de werknemers en klanten van morgen maximaal gebruik maken van ICT in werken en leven.

Om dit mogelijk te maken investeert KPN ? 25 miljoen per jaar. KPN roept andere bedrijven op om ook een bijdrage te leveren aan deze noodzakelijke diepte investering in de toekomst van Nederland. KPN ziet dit als een eerste stap om ook met andere partijen de verdere ontwikkeling van Nederland als kennisland actief te ondersteunen. Scholen in het primair- voortgezet en BVE- Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie- onderwijs komen in aanmerking voor deze aanbieding. Tot 2001, toen in verband met de financi?le situatie alle sponsoring werd stopgezet, was KPN actief als sponsor van met name voetbal. In plaats hiervan kiest KPN er nu bewust voor te investeren in Nederland als kennisland. Bron: Persberichten.coma>