Sybase en SPSS in financi?le risico analyse

Berichtten we eerder over Basel II compliance van Ascential, nu brengen Sybase en SPSS gezamenlijk een systeem voor financi?le risico analyse op de markt. Doel van de strenge richtlijnen onder Basel II is de betrouwbaarheid van het bankwezen veilig te stellen.

Sybase en SPSS anticiperen met het systeem op een nieuwe grootschalige automatiseringsgolf bij financi?le instellingen. Deze heeft als doel het risicoprofiel van deze instellingen en hun klanten scherper in kaart te brengen dan tot nu toe het geval is en dwingt bankierende organisaties en ondernemingen zelf ook scherpere risico-analyse uit te voeren. Bron: AME Researcha>