Managers in IT voorzien groeiende werkgelegenheid

De vooruitzichten op de Europese IT-banenmarkt zijn erg goed: bijna 60% van de bedrijven verwacht dit jaar meer mensen aan te nemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het vertrouwen in de IT-sector uitgevoerd door Eurocom Worldwide, in samenwerking met de in Nederland gevestigde Eurocom-partner, EMG.

58% Van de bedrijven verwacht groei in het aantal medewerkers, en slechts 8% verwacht minder werknemers in dienst te hebben dan vorig jaar. Uit het Eurocom-onderzoek blijkt dat ??n op de drie bedrijven het dit jaar moeilijker vindt dan vorig jaar om de juiste mensen te vinden voor vacatures. Het meest gezocht zijn software-ontwikkelaars, gevolgd door specialisten in project management en internationale verkoop. ?Het herstel in de IT-sector vertaalt zich in het feit dat het tekort op de arbeidsmarkt nu gezien wordt als de grootste bedreiging van verdere groei in de sector?, zegt Cora Zaaijer van EMG, de Nederlandse partner van Eurocom. Als belangrijkste bedreigingen voor de sector worden genoemd: een verslechterde wereldeconomie en verdere stijging van de olieprijs. Het Eurocom-onderzoek voorziet een verdere groei van het aantal productiebanen in de IT-sector in lagelonenlanden. De grootste groei wordt verwacht in China 71%-, gevolgd door India 17%-. Het overgrote deel van de ondervraagden 76%- is het eens met de volgende stelling: Europa en de US zijn hard op weg hun leidende positie als productiecentra te verliezen aan lagelonenlanden als China en India. Slechts 11% van de ondervraagden is het met die stelling niet eens. Technologiebedrijven zien de toekomst zonnig tegemoet: 79% verwacht omzetstijging, en maar 3% omzetdaling. Iets meer dan de helft 53%- heeft meer vertrouwen in de IT-sector dan vorig jaar, en slechts 3% minder. De ondervraagden zijn verdeeld als het gaat om de vooruitzichten van de Amerikaanse economie: 21% heeft vertrouwen in een groeiende Amerikaanse economie, terwijl 20% het tegendeel denkt 59% verwacht dat de Amerikaanse economie gelijk blijft. ?De ontwikkeling van de Amerikaanse economie staat ter discussie?, zegt Cora Zaaijer van EMG. ?Waarschijnlijk is die onzekerheid te wijten aan het groeiende handelstekort van Amerika. Frappant is dat Europese bedrijven eventuele omzetgroei blijkbaar niet meer automatisch verbinden met te verwachten ontwikkelingen in Amerika?. De meningen zijn ook verdeeld over NASDAQ: 58% verwacht een stijging, 34% verwacht weinig verandering en 8% voorziet een daling van de NASDAQ. Het Eurocom onderzoek is gedaan onder ongeveer 300 CEO?s, directeuren en VP?s in 20 Europese landen. Bron: www.ikmagazine.nla>