Business Intelligence Kring en Getronics leveren kennis aan BI professionals

De Business Intelligence Kring www.BI-Kring.nl-, h?t Business Intelligence netwerk van Nederland, maakt bekend een overeenkomst te hebben gesloten met ICT dienstverlener Getronics. Door deze overeenkomst zullen de adviseurs van Getronics het portaal van de BI-Kring op regelmatige basis voorzien van interessante case-studies, artikelen en whitepapers op het gebied van BI. Ze kunnen hiervoor putten uit de ruime ervaring die Getronics onder andere in Retail heeft opgedaan. Met deze samenwerking breidt de Business Intelligence Kring haar dienstverlening naar de leden nog verder uit.

De BI-Kring is een netwerk van BI-professionals, software vendors, consultants, docenten en studenten. Doel van de BI-Kring is duidelijkheid te verschaffen over wat business intelligence is en hoe organisaties hun BI functie effectief en effici?nt kunnen vormgeven. Daarnaast maakt de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs een voortdurende kennisontwikkeling mogelijk. Het aanbieden van interessante content, in de vorm van case-studies en artikelen van Getronics, past perfect in deze visie. We verheugen ons zeer op deze samenwerking. , aldus Egbert Philips, business intelligence manager bij Friesland Coberco Dairy Foods en voorzitter van de BI-Kring kerngroep. Pim Wennekes, Business Consultant bij Getronics: Gezien de huidige marktsituatie dienen ICT-projecten net als elke andere investering beoordeeld te worden op ?return on investment?. Een BI-project is daar g??n uitzondering op. Daardoor vraagt de markt meer en meer om oplossingen die hun problemen verhelpen en niet om technische hoogstandjes. Het is de combinatie van branchekennis en ICT kunde die daarbij van doorslaggevend belang is. In de loop der jaren hebben wij met onze opdrachtgevers ervaren wat een BI-project succesvol maakt en wat de typische valkuilen zijn. Wij zien in de BI-kring het ideale platform om die kennis met de markt te delen.? Einde persbericht - Over de BI-Kring De Business Intelligence Kring BI-Kring- is een netwerk van professionals die zich beroepshalve bezighouden met BI en is een initiatief van Espelon. Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Uniek in Nederland is dat deze kennisontwikkeling plaatsvindt in een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Het centrale idee hierbij is dat onderwijs en bedrijfsleven van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. De BI-Kring wordt geadviseerd door de BI-Kernkring, een raad die de kennisontwikkeling stuurt en de onafhankelijkheid garandeert. De kennisuitwisseling wordt door de BI-Kring gefaciliteerd door verschillende bijeenkomsten te organiseren, in de vorm van een jaarlijks terugkerend groot symposium en een zestal kleinere seminars. De deelnemers van deze terugkerende evenementen vormen een kwalitatief hoogwaardig netwerk van professionals: een community waar ieder lid zijn voordeel mee kan doen. Naast de genoemde bijeenkomsten, wordt de community gefaciliteerd middels een internetportaal: www.BI-Kring.nl. Het portaal is d? virtuele ontmoetingsplek waar vraag en aanbod van Business Intelligence samenkomen. U vindt hier relevante vakliteratuur, een digitale onderwijsmodule, cases en best practices, vacatures en een discussieforum. Ook aanverwante vakgebieden, zoals ERP, CRM en kennismanagement komen aan de orde. Over Getronics Getronics helpt sinds 1996 organisaties bij het inrichten en professionaliseren van hun informatievoorziening. Ons onderscheidend vermogen is de combinatie van branchekennis met ICT kunde. Onze opdrachtgevers zijn met name te vinden in de retail, groothandel, healthcare, reisbranche, telco en de overheid. Speciaal voor de fashionbranche en voor de gemeentelijke overheden heeft Getronics eigen out-of-the-box oplossingen ontwikkeld. Meer informatie Business Intelligence Kring Sander Konings Tel. +31 625 473074emaila> Getronics Pim Wennekes Tel: +31 182 564 364