Jaarboek Corporate Performance Management, Best Practices 2004

Chief Financial Officer Magazine presenteert een uniek jaarboek


In het Jaarboek Corporate Performance Management vindt u een overzicht van de meest succesvolle cases in Corporate Performance Management. Het boek dient als leidraad en inspireert financieel managers en CFO s aan de start van hun Corporate Performance Management Project. Het Jaarboek kwam tot stand op basis van een uitgebreid onderzoek.

Wat is/ omvat CPM? Met Corporate Performance Management zijn bedrijven in staat om de link te leggen tussen strategie en performance. CPM bevat processen, oplossingen en hulpmiddelen voor strategische- planning, budgetteren, forecasting, consolidatie, intercompany matching en management rapportage en analyse. Redactionele formule Het boek telt 160 pagina s. Naast een tiental succescases, opgetekend door een onafhankelijke journalist, bevat het boek ook enkele vakmatige verhalen. In alle bijdragen staan de klanten en hun oplossingen centraal. Bestellen? Zie de het bestelformulier op Balanced-Scorecard.nla> Bron: Balanced-Scorecarda>