Nederland heeft gebrek aan innovatief vermogen

De Nederlandse kenniseconomie wordt niet bedreigd door offshoring, maar wel door een gebrek aan innovatief vermogen. Dat is ??n van de conclusies die Nederland~ICT trekt in onderzoek naar de sociale en economische impact van ICT offshoring.

Nederland~ICT heeft een onderzoek uitgevoerd naar de sociale en economische impact van ICT offshoring. Het whitepaper #8220ICT offshoring zet kenniseconomie in haar hemd #8221 draagt bij aan de discussie rondom offshoring. Steeds meer bedrijven dreigen of zijn van plan om activiteiten te verplaatsen naar lagelonenlanden. Op zich is daar niets nieuws aan, alleen gaat de discussie nu vaker om de hoogwaardige arbeid welke de kern zou moeten vormen van de Nederlandse kenniseconomie, aldus de branche-organisatie van it-ers. IDC becijfert dat 9% van de IT banen in 2010 zal zijn verplaatst naar de lage lonen handen. Nederland~ICT is van mening dat offshoring, of beter gezegd global sourcing, uiteindelijk bijdraagt aan de lange termijn stijging van onze welvaart. Het hebben van visie speelt hierbij een grote rol, aldus Sylvia Roelofs, directeur Nederland~ICT. #8220Een bedrijf met een global sourcing strategie heeft concurrentie voordeel, welke kan oplopen tot 30 procent. Maar bedrijven moeten wel eerst leren hoe ze dit soort trajecten inzetten. Als men dit onder de knie heeft, opereert een bedrijf kosten-effectiever en flexibeler. Op lange termijn uit zich dat in behoud van werkgelegenheid en groeikansen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de helft van de Nederlandse bedrijven met offshore plannen een deel van de besparingen gaat gebruiken voor verdere innovatie #8221. Nu wordt offshoring vaak in de discussie behandeld als een aanval op onze economie. Maar een aanslag op de Nederlandse kenniseconomie wordt ook veel dichter bij huis gepleegd bijvoorbeeld door het lage aantal instromingen van b?tastudenten en door de zwakke aansluiting van kenniscentra met het bedrijfsleven, betoogt Nederland~ICT. Het onderzoek is uitgevoerd door diverse Nederlandse en internationale onderzoeken van onderzoeksbureau IDC. Bron en citaten: Emerce.nla>