ABK KU Nijmegen is contentleverancier van de BI-Kring

De ABK KU Nijmegen www.abk-kun.nl-, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen, is vanaf vandaag contentleverancier van de BI-Kring. Dat betekent, dat zij artikelen en overige interessante content aan de BI Kring aanbiedt, zodat u als bezoeker meer kennis terugvindt op het BI Portaal. Ook kunt u in de toekomst een seminar van de ABK en BI-Kring verwachten, waarin het boek ICT for Competitive Intelligence, onder redactie van dr. Dirk. Vriens, centraal staat.

Binnen de faculteit Managementwetenschappen is veel bedrijfswetenschappelijke expertise, o.a. ook op het terrein van de Business Intelligence, aanwezig. Zo krijgen vierdejaars studenten Kennis en Informatiemanagement een vak business intelligence . De ABK verzorgt de contractactiviteiten en het relatiebeheer van de faculteit Managementwetenschappen en is als zodanig werkzaam op het grensvlak tussen wetenschap en praktijk, tussen universiteit en markt. Zij doet dit door het organiseren van MSc/ masteropleidingen, leergangen, cursussen en seminars. Zo start de ABK bijvoorbeeld in 2004 in samenwerking met het Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde en CGE Y- met de Master Architectuur in de Digitale Werelda> Door de continue dialoog tussen wetenschap en praktijk te faciliteren wil de ABK bijdragen aan de wederzijdse kennisontwikkeling. Hiermee onderschrijft zij de doelstelling van de BI-Kring. Carlos Verschueren, projectmanager BI-Kring: Wij verheugen ons op deze samenwerking en zijn blij dat ons netwerk zo snel groeit. Dit is weer een stap voorwaarts. Naast de Hogescholen is dit de eerste universiteit die zich bij ons aansluit en wij verwachten dat andere universiteiten zullen volgen. Hierdoor zal de waarde van het netwerk verder toenemen. Ook dhr. Erik Lazeroms, directeur ABK, verwacht veel van de samenwerking: Wij zijn graag bereid BI-expertise beschikbaar te stellen aan de leden van de BI-kring. Wij hopen langs deze weg een bijdrage te leveren aan de verdere kennisontwikkeling op dit terrein. Meer info: klik hiera> Bron: BI-Kringa>