Business Intelligence Kring najaarscyclus 2003

Met de zomervakantie voor de deur, willen we jullie alvast op de hoogte stellen van het najaarsprogramma van de Business Intelligence Kring. Want ook na de zomer gaat de BI-Kring verder zoals u van ons gewend bent. Het najaarsprogramma loopt vanaf september tot het einde van 2003 en bestaat uit een cyclus van drie workshops die elkaar logisch opvolgen. De cyclus heeft het karakter van een mini-leergang.

De eerste workshop heeft als werktitel Het defini?ren van de informatiebehoeften. Deze workshop gaat in op de vraag welke informatie een organisatie nodig heeft en hoe men dat bepaalt. De daarop volgende bijeenkomst heet BI-bedrijfscultuur: Normen en Waarden. Hierin wordt ingegaan op de ethische kant van het verzamelen van intelligence over bijvoorbeeld concurrenten. De derde workshop tenslotte heeft de voorlopige titel Corporate Performance Management. Of: hoe realiseer ik bedrijfsbrede besparingen? Deze workshop cyclus biedt een kapstok om een grote verscheidenheid aan onderwerpen te behandelen. Samen met de workshop van 25-06 geeft de najaarscyclus een goed beeld van het BI speelveld. U leest er binnenkort meer over op www.BI-Kring.nl!a>