Partnership CODA en Business Intelligence Kring

PERSBERICHT, Nieuwegein, 28 maart 2006 CODA hecht grote waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaringen met de grootste en meest toonaangevende Business Intelligence Community van Nederland. CODA heeft daarom onlangs gekozen voor de hoogst mogelijke samenwerkingsvorm met de Business Intelligence Kring: het BI-Kring partnership.

CODA onderschrijft het gedachtegoed van de BI-Kring: h?t onafhankelijke BI kennisplatform waar de inhoud van Business Intelligence en de kwaliteit van het netwerk centraal staan. Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Uniek in Nederland is dat deze kennisontwikkeling plaatsvindt in een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Martijn Ras, Marketing Manager CODA: Onze organisatie is een aantal jaren geleden begonnen met het ondersteunen van communities. Eerder organiseerden we alleen commerci?le evenementen voor onze producten en diensten, maar er was een duidelijke vraag bij onze consultants, partners en klanten om naast deze evenementen op diverse thema s sparringpartners te ontmoeten voor het delen van kennis en ervaringen. Daarom heeft CODA voor het thema BI gekozen voor de ondersteuning van de BI-Kring omdat deze community met haar internet portal, nieuwsbrief en evenementen het beste biedt voor elke BI Professional. Sam Geurts, BI-Kring: wij zijn bijzonder verheugd met deze nieuwe BI-Kring partner. Al in een eerder stadium bleek de samenwerking bijzonder succesvol, tijdens het BIKring evenement Financial Intelligence juni 2005-. Wij zien in CODA een partner die veel inhoudelijke expertise heeft op het terrein van Financial en Business Intelligence. Daarnaast beschikt CODA over een groot netwerk in deze markt en daar kunnen onze leden van profiteren. - Einde Persbericht - CODA N.V. CODA ontwikkelt, verkoopt en implementeert bedrijfsapplicaties voor het besturen van organisaties en het beheersen van financi?le processen. Meer dan 2.500 organisaties gebruiken CODA producten en diensten ndash wereldwijd en over alle branches. Enkele CODA klanten:.Achmea, Endemol, Hogeschool Inholland, Provincie Utrecht, ABN AMRO Verzekeringen, MN Services, Landal Greenparks, Inbo architecten, Vos Logistics en Zwitserleven CODA maakt deel uit van de CODASciSys plc groep.AIM CSY- - De CODA groep heeft wereldwijd sales, service en support faciliteiten en meer dan 550 werknemers wereldwijd. BI-Kring De BI-Kring is een kennisplatform over Business Intelligence BI-. De vereniging is in november 2002 opgericht en stimuleert kennisontwikkeling en ndashdeling tussen bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs. Hiermee wil de BI-Kring het vakgebied Business Intelligence op een hoger peil brengen in Nederland en de synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. De BI-Kring bestaat uit meer dan 1300 leden en heeft een internet portaal met meer dan 10.000 bezoekers per maand. Deze site bevat veel kennis en ervaringen over Business Intelligence en heeft een ondersteunende rol voor de vele door de vereniging georganiseerde evenementen. Voor meer informatie over de organisaties kunt u de websites bezoeken www.coda.coma> of www.bi-kring.nla>. Of contact opnemen met onderstaande contactpersonen: Martijn Ras Marketing Manager Benelux CODA N.V. Tel: +31 0-30 ndash 600 80 80 Martijn.Ras@CODA.com Sam Geurts Bestuurslid BI-KRINGa>