Samenwerking Philips en IBM m.b.t. RFID

Radio Frequency IDentity tags RFID- is een technologie die ons in staat stelt producten te volgen in de logistieke keten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een chip: bedrijven zijn dan in staat om te zien waar het product zich bevindt. Er zijn veel meer toepassingen te bedenken, ook voor de consumentenmarkt. RFID staat volop in de belangstelling en wordt ook wel gezien als de opvolger van de barcode. Philips gaat in het samenwerkingverband de chips leveren, IBM de technische infrastructuur en services voor toepassing van RFID.

Uit eerdere berichtgeving blijkt dat verschillende partijen hier mee bezig zijn- bron: Emerce.a> Zo ook Logica CMG, zij investeert volop in deze nieuwe technologie. Eind vorig jaar had de RFID unit afdeling al 12 man personeel sinds de oprichting. Ook op het laatste eNederland congres november 2003- stond deze technologie in de belangstelling, waar onder meer werd gewezen op de hoge kosten. Zo verwachten Proctor en Gamble en Unilever toepassingen op palletniveau, niet op item niveau. Als grote drijvende kracht achter RFID wordt ook wel Wal Mart gezien, zij willen graag over op dit systeem en dat zorgt voor een enorme stimulans. ?Over de omvang van de markt voor RFID lopen de voorspellingen uiteen, zo constateert Reuters. Applied Business Intelligence voorziet een markt van 3,1 miljard dollar in 2008, waar IDC spreekt over een totale omvang van 1,3 miljard dollar.? Bron: Emercea>