PinkRoccade: Begin van marktherstel zichtbaar

Automatiseerder PinkRoccade heeft in de eerste helft van dit jaar minder omzet geboekt. Ook de winst kwam lager uit. Het begin van marktherstel is echter zichtbaar, zo liet PinkRoccade donderdag weten bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De omzet over het eerste halfjaar bedroeg 347 miljoen euro, terwijl deze in dezelfde periode vorig jaar nog 372,1 miljoen euro bedroeg. Dit is vooral een gevolg van het feit dat in 2003 een aantal langlopende contracten werd verlengd met weliswaar gelijkblijvend volume, maar tegen minder gunstige prijzen. Ook het effect van vorig jaar niet verlengde contracten deed zich voelen. Bovendien bevinden enkele nieuwe langlopende contracten zich in de aanloopfase, waardoor deze nog geen materi?le bijdrage leveren. De winst daalde fors, van 7,5 miljoen euro naar 1,9 miljoen euro. PinkRoccade meldt dat de markt voor ICT-dienstverlening iets levendiger is geworden, vooral die van infrastructuurbeheer diensten. De tarieven op dit gebied laten een lichte stijging zien, net als de inzetratio van medewerkers. De vraag naar applicatiediensten begint zich te herstellen, vooral in de marktsector. Aan de kant van de centrale en decentrale overheid begint de nog steeds voortdurende terughoudendheid in de verstrekking van opdrachten structureel van aard te lijken. Bron: PinkRoccadea>