Groei verwacht voor BI-software

Reuters schrijft dat analisten een groei verwachten van tien procent voor business intelligence BI--software, ongeveer twee keer zoveel als overige bedrijfssoftware. Traditioneel gebruiken grote bedrijven BI-software van leveranciers zoals Business Objects, Cognos en Hyperion Solutions om grote hoeveelheden gegevens in databases te analyseren. De software wordt bijvoorbeeld ingezet voor trendanalyses en het ontdekken van patronen. Deze pakketten leveren wel veel gegevens op, maar beantwoorden geen vragen. Steeds vaker kan de software ook actie ondernemen volgens Brendan Barnacle, analist bij Pacific Crest Equities. Het aandeel van deze nieuwe generatie business intelligence-applicaties is nu nog klein, maar het is duidelijk dat daar de toekomst ligt aldus Barnacle. Veel grote bedrijven gebruiken op dit moment hun BI-software niet effectief, aldus John Schwarz van Business Objects. Gecombineerd met het feit dat erg weinig kleine en middelgrote bedrijven ?berhaupt BI-software gebruiken, levert dat veel groeimogelijkheden op voor makers van BI-software. Schwarz zegt dat er wel veel interesse is voor software die bedrijfstrends voorspelt, maar dat het nog weinig omzet genereert. De applicaties dienen vaak als voorbeeld van de technologie om bedrijven te overtuigen van het belang van business intelligence. Voorspellende analyse noemt Schawrz een sexy eigenschap die erg bruikbaar is om de waarde van BI-software te verkopen aan de topmannen van een bedrijf. John Hagerty van AMR Research constateert echter dat ook vanuit de gebruikers steeds meer vraag komt naar tools die helpen de toekomst te voorspellen. Gebruikers willen niet alleen de juiste vragen kunnen stellen, ze willen ook dat de technologie dit voor hen doet. Steeds meer gebruikers van BI-technologie willen software die een blik in de toekomst biedt en aangeeft hoe die situatie bereikt kan worden. Een voorbeeld hiervan is Hewlett-Packard dat onderzocht hoe men geld kon verdienen met hun nieuwe beeldschermtechnologie. Software van SmartOrg voorspelde dat de hoogste marges verwacht konden worden bij toepassing in grote televisies. Morales van HP geeft aan dat er te veel goede plannen zijn om ze allemaal uit te voeren. Er is volgens hem software nodig die snel door de stapel plannen gaat en advies uitbrengt over de beste plannen. SmartOrg is een voorbeeld van een BI-applicatie die ook de financi?le gevolgen van toekomstige beslissingen kan voorspellen. Bron: www.tweakers.neta>