Espelon start 1 november 2003

De succesformule van HEO-ICT is niet onopgemerkt gebleven. Diverse partijen keken met een nieuwsgierige blik mee om het succes van HEO-ICT verder uit te bouwen. Twee van die ge?nteresseerden, De Stichting SURF en De Stichting Digitale Universiteit, hebben nu het initiatief genomen voor een zelfstandige organisatie die het werk van HEO-ICT voort zal zetten: Espelon BV.

Espelon, dat 1 november officieel van start gaat, wordt d? plaats voor de distributie, het onderhoud en de technische en didactische ondersteuning van digitale onderwijsproducten. Om te beginnen voor de HEO-ICT producten die door dezelfde kennismakelaars worden beheerd. De kennismakelaars zullen echter meer nog dan vroeger hun naam moeten waarmaken: naast de hbo-instellingen bedient Espelon ook de universiteiten. Espelon gaat verder dan HEO-ICT. Producten van andere consortia in het hoger onderwijs zoals de Digitale Universiteit en SURF worden ook bij Espelon ondergebracht. Een belangrijk onderdeel van Espelon zullen de Communities of Practice CoP s- zijn: het vervolg van de themakringen van HEO-ICT. Binnen deze communities zullen gebruikers van het onderwijsmateriaal samen met deskundigen uit het bedrijfsleven en/of onderzoek de ontwikkelingen van het vakgebied volgen. Tegelijkertijd zijn deze CoP s de plaats waar gebruikerservaringen verzameld en gestructureerd worden waardoor sturing kan worden gegeven aan het onderhoud van het onderwijsmateriaal. Gelegen in het centrum van het land, wordt Espelon het centrale punt waar onderwijsinstellingen en consortia digitaal onderwijsmateriaal kunnen inbrengen en afnemen. De naam Espelon op een onderwijsproduct wordt het kwaliteitslabel dat staat voor continu?teit, gedegen onderhoud en ondersteuning. Wij doen er alles aan om u ook in de toekomst van dienst te zijn en hopen u vaak te ontmoeten tijdens de activiteiten die Espelon zal organiseren! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten. Voor meer informatie: bel 030- 2919842, info@espelon.nla> of kijk op Espelona>