Nederlands Octrooibureau gaat gebruik maken van ProClarity Analytics PLatform

Het Nederlandsch Octrooibureau NV NOB- gaat het ProClarity Analytics Platform inzetten om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

ProClarity, leverancier van analytische software-oplossingen voor beslissingsondersteuning in bedrijven biedt met het Analytics Platform een omgeving voor business intelligence. Het NOB wil met de nieuwe ProClarity-omgeving de Key Performance Indicators inzichtelijk maken zodat aansturing van de organisatie optimaal kan plaatsvinden. Dankzij het nieuwe MIS kan het NOB onder meer key accounts identificeren, up-to-date managementinformatie genereren en uitgebreide rapportages opstellen. Verder zal het platform van ProClarity ook een rol spelen bij het opstellen van rapportages voor klanten van het NOB. In de afgelopen jaren is de concurrentie in deze markt geleidelijk aan toegenomen, zegt Henk Koppejan van het Nederlandsch Octrooibureau. Dat heeft geleid tot een steeds verdere professionalisering van onze organisatie. Het MIS-traject past in die ontwikkeling, omdat het ons inzicht biedt in onze activiteiten en prestaties. Door die voortdurend te toetsen op basis van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren kunnen we de dienstverlening aan onze klanten naar een hoger plan te brengen. Verder levert de inzet van de ProClarity-software ons naar verwachting ook kostenbesparingen op, omdat we met dit platform veel sneller beschikken over uiteenlopende rapportages. Het Nederlandsch Octrooibureau wordt bij het MIS-traject bijgestaan door adviesbureau en project management organisatie Contakt Groepa> Voor additioneel advies en technische implementatie van het MIS werd ProClarity-partner Datacona> ingeschakeld. Bron: Persberichten.coma>