Platform: Meer Investeren in Kennis en Innovatie

Zowel de overheid als het bedrijfsleven moeten in 2016 uiteindelijk jaarlijks 6 miljard euro meer investeren in kennis en innovatie dan in 2006. Het Innovatieplatform heeft hiervoor maatregelen voorgesteld.

De Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 is opgesteld door een werkgroep van het Innovatieplatform, onder leiding van Herman Wijffels. De werkgroep presenteerde zijn rapport op 6 juni 2006. De agenda richt zich op de hele keten van onderwijs en scholing tot onderzoek, innovatie en ondernemerschap. De werkgroep vindt dat Nederland innovatiever moet worden. Kennis en creativiteit zijn bepalend voor de toekomst van ons land. De werkgroep noemt drie punten die hiervoor van belang zijn.

      Goede opleiding De beroepsbevolking moet zo goed mogelijk zijn opgeleid. De werkgroep vraagt daarbij aandacht voor de deelname aan voorschoolse educatie, de kwaliteit van het basisonderwijs, de uitval en doorstroom in het beroepsonderwijs, de kwaliteit van het hoger onderwijs en de deelname aan scholing. Uitstekende kennisbasis Nederland moet ernaar streven op een aantal speerpunten tot de wereldtop te behoren. Ook moet Nederland de aanwezige kennis beter benutten. Innovatie en ondernemerschap Het vermogen tot innovatie en ondernemerschap moet worden vergroot. Bedrijven moeten meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ook moeten bedrijven de omzet verhogen die zij met innovatie behalen. ol> Definitieve versie De werkgroep stelt verschillende concrete maatregelen voor. Zij gaat deze voorleggen aan de onderwijssector, het onderzoeksveld, het bedrijfsleven, politieke partijen en beleidsmakers. Op basis van hun adviezen wordt in het najaar van 2006 de definitieve versie van de Kennisinvesteringsagenda gepresenteerd. Bron:

www.regering.nla>