Korade levert stuurinformatie via webbrowser

Korade BV, ERP-dienstverlener met 3 vestigingen in Nederland, heeft een Management Informatie oplossing ontwikkeld die werkt zonder dat hiervoor nieuwe software benodigd is. Het bedrijf kan op grote belangstelling rekenen van voornamelijk bedrijven die Baan software in gebruik hebben, zoals KPN ADSL, Corus en Hooghoudt.

Om de stuurinformatie te verkrijgen, worden aan de bestaande Microsoft omgeving proces analyses toegevoegd. Deze analyses bevatten een standaard set aan prestatie indicatoren waarmee de resultaten op specifieke criteria gemeten worden. In de MS Explorer ziet men direct welke verbeteringen noodzakelijk zijn en waar bijsturen noodzakelijk is. Zowel directie als medewerkers hebben continue inzicht in processen als Verkoop, Inkoop, Werkkapitaal finance-, Voorraad, Service en Productie. Korade voert deze ?verpakte dienstverlening? onder de naam iQBS en realiseert de implementatie binnen slechts enkele dagen tijd. iQBS kan ingezet worden voor de ontsluiting van data uit 1 of meerdere bronnen en sluit perfect aan op ERP- en CRM systemen maar ook op Excel, Access en andere applicaties. Hierdoor vormt het een dashboard naar alle essenti?le bedrijfsgegevens en kan het in iedere inter- of intranet site ge?ntegreerd worden. De Prestatie Indicatoren worden afgestemd op de normen van de organisatie en bieden eventueel een weerspiegeling van de Balanced Scorecard. Zaken als omzet, marge, omloopsnelheid, servicegraad en leverbetrouwbaarheid worden direct inzichtelijk waarbij middels automatische signalering medewerkers aangespoord kunnen worden tot actie. Door het vasthouden van zowel historische als actuele data worden trend analyses verkregen en de resultaten van ad-hoc en strategische activiteiten direct inzichtelijk. Bron: Presscenter.nla>