Introductie van de Business Intelligence Community

Op 9 december a.s. organiseert AgLink BC in samenwerking met andere partijen het symposium Business Intelligence Community, the Launch. Dit symposium wordt, zoals de naam al aangeeft, georganiseerd ter introductie van de Business Intelligence Community. Deze community stelt zich vooral ten doel om helderheid te verschaffen over het begrip Business Intelligence en om kennis te delen en ontwikkelen met betrekking tot BI en aanverwante onderwerpen zoals CRM of datawarehousing. Uniek is dat zowel de technische als de organisatorische zijde van BI belicht wordt. De community wordt gefaciliteerd middels een BI-portaal.

Uiteraard worden er ook re?le ontmoetingen georganiseerd, zodat de diverse partijen elkaar leren kennen en er kennis uitgewisseld kan worden over het vakgebied. Iedereen die ge?nteresseerd is kan lid worden van de BI-Community. Dit betekent dat men onder andere: als vrager van BI-diensten in contact kan komen met leveranciers, als aanbieder van BI-diensten in contact kan komen met klanten, ervaringen en best practices uit kan wisselen met mensen uit hetzelfde vakgebied, state of the art kennis uit onderwijs en onderzoek kan opdoen. Tijdens het symposium, dat plaatsvindt in de spectaculaire koepelzaal van het Omniversum in Den Haag, zullen de volgende personen hun visie op Business Intelligence, de rol van BI in onderwijs en bedrijfsleven en de BI-community geven: Dr F. Elgersma van Friesland Coberco Dairy Foods Prof Dr E. Peelen van de Universiteit Nyenrode Drs F. van Latum van InterFour en Ir J. van Angelen, oud-directievoorzitter van Amev Deze middag is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met Business Intelligence, zoals professionals uit het bedrijfsleven, organisatie- en ICT-adviseurs, docenten, onderzoekers en studenten. Aanmelden voor het symposium is mogelijk via AgLink BCa>