Gebrek aan data-integratie bij overheid belemmert informatie-uitwisseling

Informatiemanagement binnen de Nederlandse overheid laat te wensen over. Overheidsinstanties denken sterk vanuit opslaan en archiveren in plaats van het combineren en goed analyseren van data. Identieke data worden regelmatig onbewust- opgeslagen in verschillende systemen. De ICT-infrastructuur van diverse overheidsinstanties wordt bijna uitsluitend vanuit het oogpunt van eigen bruikbaarheid ingezet en er wordt niet of nauwelijks gekeken naar interactiemogelijkheden en wederzijdse bruikbaarheid van informatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat Siebel Systems Nederland - in samenwerking met marktonderzoekbureau MarketCap - onlangs heeft uitgevoerd en waarvoor de inrichting van de data- en ICT-omgeving bij circa 1.000 overheidsinstanties geanalyseerd is. Uit de matrix blijkt duidelijk dat lokale overheden op het gebied van informatie-uitwisseling aanzienlijk achterlopen op andere overheden en ver achterlopen op de profit sector. Binnen de overheidsegmenten zijn qua informatie-uitwisseling, de belastingdiensten en de douane het best voorzien. Op het gebied van intern- informatiemanagement lopen vooral de sociale verzekeringen en aanverwante organisaties- en het segment ?politie inclusief justitie- en brandweer? uit de pas. Ten opzichte van de profitsectoren loopt de overheid onafhankelijk van segmenten- sterk achter op de niveaus van informatiemanagement en informatie-uitwisseling die binnen het bedrijfsleven al gerealiseerd worden. Volgens Sandra Wasseur, Senior Marketing Director Western Europe, Siebel Systems, zorgt deze zogenaamde verzuilde IT-infrastructuur voor onnodige hinder. De Nederlandse overheid zou, bij bijvoorbeeld terrorismebestrijding, opsporing en fraudebestrijding, door betere uitwisseling en combinatie van de beschikbare data veel beter op de hoogte kunnen zijn. Er wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van moderne technieken zoals business intelligence of data-integratie om profielen en patronen van ?potenti?le? criminelen, in welke vorm dan ook, te herkennen. Bron: www.ikmagazine.nla>