BI-Kring Seminar CPM geslaagd

Het Seminar Corporate Performance Management dat de BI-Kring gisteren in de Hogeschool Brabant te Breda organiseerde, is een groot succes geworden. In totaal waren zo n 90 mensen aanwezig.

Het seminar, dat in samenwerking met i3a> is georganiseerd, werd voorgezeten door Andr? de Waal, assistent Professor aan de Maastricht School of Management. In zijn presentatie oude wijn in oude zakken gaf hij een inleiding op CPM als aandachtsgebied. Uit zijn promotie-onderzoek blijkt, dat prestatiemanagement werkt, maar, enigszins paradoxaal, 70% van alle CPM trajecten faalt. Om een CPM systeem succesvol in te richten, moet er volgens De Waal aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van een ge?ntegreerde aanpak en dient er speciale aandacht te zijn voor de menselijke aspecten van een CPM systeem. Zijn conclusie was, dat oude wijn best goed smaakt. De tweede spreker, Roel Haverland, ging in op de vraag waarom organisaties zich bezighouden met CPM. Hij noemde hiervoor een aantal drivers, waaronder de teruglopende economie, het mondiger worden van klanten en de globalisering. Veel organisaties hebben hun processen al geoptimaliseerd. Om nu te komen tot Performance Management, is er naast een effici?ncy verbetering ook een effectiviteits verbetering noodzakelijk. Dit is volgens Haverland onder andere te bereiken via een gesloten loop tussen strategie en processen. Sjoerd van Hecke ging in zijn presentatie in op de implementatie van een CPM systeem voor de OPG Groep, de drijfveren erachter en de aandachtspunten bij de invoering. Ook hij benadrukt het belang van het betrekken van de gebruiker en het schenken van voldoende aandacht aan de menselijke aspecten. Door de uitrol te faseren kon OPG aan het vliegtuig bouwen terwijl het in de lucht was en beschikt men nu met een beperkte ontwikkeltijd over een operationeel CPM systeem. Simon van Ulden, van i3, gaf in zijn presentatie een overzicht van de markt voor BI en CPM oplossingen. Hij constateert dat er een enorme hoeveelheid buzz-words is ontstaan, die allemaal met BI te maken hebben. Corporate ofwel Enterprise Performance Management is het gevolg van het naar elkaar toegroeien van al deze losse oplossingen, waarbij met nadruk wordt gesteld dat BI weer van de gebruiker wordt. Om een indruk te geven wat er allemaal mogelijk is met de laatste generatie CPM tools, gaf i3 collega Albert Dewnarain een demonstratie in Cognos. De avond werd afgesloten met een aantal pittige stellingen, tegen de setting van Kopspijkers. Twee kandidaten, Jan Bakker en Harold Verstegen, namen het tegen elkaar op. Beiden brachten fanatiek hun standpunten voor het voetlicht, waarbij de zaal kon bepalen wie zij vond dat gelijk had. De avond is door de bezoekers zeer goed beoordeeld met een 4,1 op een schaal van 1 t/m 5. Presentaties: Presentatie Andre de Waala> Presentatie Roel Haverlanda> Presentatie Sjoerd van Heckea> Presentatie Simon van Uldena> Kopspijkersa>