Aanbod van IT sluit niet aan op organisatie

De vraag naar ICT is bij Nederlandse bedrijven niet goed in kaart gebracht, waardoor er problemen ontstaan bij de levering van ICT-diensten. Dat blijkt uit onderzoek van Atos Consulting Trends Institute naar Demand Management.

De afgelopen jaren is veel IT gecentraliseerd, waardoor de grip van de gebruikersorganisaties op de inzet van informatietechnologie is afgenomen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de opmars van uitbesteding. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie om het ?demand management? zo in te richten dat de vraag naar IT goed wordt gedefinieerd zodat het ook geleverd kan worden. Het inrichten van dit proces verloopt zowel in de private als in de publieke sector moeizaam, concludeert Atos Consulting. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de vraag naar IT doorgaans aanzienlijk groter is dan het aanbod. Verder ontbreken eenduidige procesbeschrijvingen, zijn verantwoordelijkheden onduidelijk en worden afspraken niet geformaliseerd. De belangrijkste drijfveer voor het inrichten van Demand Management is standaardisatie en het beperken van de complexiteit van IT-projecten. Hierbij worden veel bedrijven met problemen geconfronteerd. Atos heeft een Demand Management-model ontwikkeld waarmee bedrijven de vraag naar IT in kaart kunnen brengen. Het gaat om een groeimodel dat door diverse CIO?s is getest. De huidige modellen bieden slechts voor een deel houvast voor een effectieve inrichting van de vraag. Een totaalmodel, gekoppeld aan de volwassenheid van de organisatie, ontbreekt, concludeert de dienstverlener. Bron: www.computable.nla>