Grote bedrijven zien toename investeringen Business Intelligence

DeskResearch Nederland heeft in samenwerking met de BI-Kring het Nederlandse Business Intelligence/Competitive Intelligence landschap in kaart gebracht. Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalige internationale studie naar BI/CI-activiteiten.

Aan het internationale onderzoek namen 287 bedrijven deel uit achttien verschillende landen. De omvang en reikwijdte van de respons maakt dit onderzoek een van de grootste en meest uitgebreide studies op het gebied van CI. De onderzoeksresultaten zijn van belang voor een groot aantal bedrijven doordat zij hun eigen CI-prestaties kunnen vergelijken met die van hun branchegenoten. Daarnaast is het onderzoek van grote betekenis voor de CI-gemeenschap, omdat hiermee waardevolle informatie beschikbaar komt over het gebruik van CI in Nederland en andere landen. br> Conclusiesbr> De belangrijkste conclusies van het onderzoek in Nederland zijn: - 80 % van de ge?nterviewde bedrijven heeft systematisch georganiseerde activiteiten voor het vergaren en analyseren van informatie over de externe omgeving. - Bijna 40 % van de bedrijven is drie tot vijf jaar geleden begonnen met het systematisch vergaren en analyseren van zakelijke informatie. - Bedrijven hebben vooral behoefte aan ?intelligence? over de eigen bedrijfstak genoemd door 30 % van de respondenten-. - Tweederde van de ge?nterviewde bedrijven verricht de informatieverwerking zelf, eenderde van de bedrijven besteedt dit uit. - Driekwart van de bedrijven heeft een systeem voor dataverwerking of een IT-applicatie die speciaal bestemd is voor de CI-activiteiten. - Het belangrijkste verbeterpunt voor de toekomst is het identificeren van kritische informatiebehoeften genoemd door 20 % van de respondenten-. - De meerderheid van de bedrijven 68 %- verwacht dat de investeringen in CI-activiteiten in de komende vijf jaar zullen groeien en verwacht een verdere professionalisering van de activiteit. br> Onderzoek in Nederlandbr> In Nederland werd het onderzoek uitgevoerd door DeskResearch Nederland in samenwerking met de BI-Kring. BI-managers uit de Top 100 van Nederlandse bedrijven gemeten naar omzet- zijn telefonisch ge?nterviewd. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar en zullen worden gebruikt om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van CI te promoten, maar dienen ook om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. br> Internationaal onderzoekbr> Het internationale onderzoek werd uitgevoerd door het Institute of Business Information Management van de Tampere University of Technology. De Global Intelligence Alliance GIA- is verantwoordelijk voor de internationale co?rdinatie van dit grootschalige project. De resultaten van de internationale studie worden in de herfst van 2005 door de GIA gepubliceerd.