Eerste CBIP-traject van start: Certificering van Business Intelligence professionals sterke trend

Bilthoven, 29 augustus 2005. CIBIT Adviseurs | Opleiders en Pecoma starten op 1 oktober een opleidingstraject voor medewerkers van Pecoma op het gebied van Business Intelligence en Data Warehousing. Het traject wordt afgesloten met examens die zullen leiden tot de CBIP certificering van deze medewerkers. Dit is een primeur in Nederland.

CIBIT is recent een exclusieve samenwerking aangegaan met The Data Warehousing Institute Seattle, US-. TDWI is tien jaar geleden opgericht en is nu een leidinggevend instituut voor business intelligence en data warehousing expertise-ontwikkeling en certificering. CBIP Certified Business Intelligence Professional- is een wereldwijd snel aan belang winnende persoonscertificering voor BI-professionals. Door de samenwerking biedt CIBIT de CBIP examens aan alsmede de bijhorende voorbereidende opleidingen onder auspici?n van TDWI. Gerard van Remoortere, algemeen directeur van Pecoma: Wij bieden onze klanten de absolute top als het gaat om business intelligence en data warehousing. Om dat waar te kunnen maken investeren wij continu in onze medewerkers. Dat hun hoge kennis- en competentieniveau door een internationaal erkende certificering wordt onderstreept maakt dit voor onze klanten alleen maar inzichtelijker. Marco Frijlink, directeur opleidingen van CIBIT: Certificering van persoonlijke competenties is een sterke trend. Net als bijvoorbeeld bij IT-security zien wij deze vraag ook bij DW en BI ontstaan vandaar dat wij samenwerking hebben gezocht met TDWI. Ons masterclassprogramma blijkt uitstekend aan te sluiten op de examencriteria voor het CBIP, wat voor onze klanten een grote toegevoegde waarde betekent. CBIP examens kunnen individueel worden geboekt en op elk gewenst moment worden afgenomen bij CIBIT in Bilthoven. Meer informatie over TDWI, CBIP en de bijhorende opleidingen is te vinden op www.cbip.nla> of www.tdwi.orga> .