Nationaal Data Ware House Onderzoek 2005

Datawarehouse Onderzoek 2005: IT-only invalshoek is verleden tijd.br> Op 29 juni 2005 presenteerden Database Magazine en Atos Origin in De Meern de resultaten van het Nationaal Data Warehouse Onderzoek DWO- 2005. Het DWO is een onderzoek naar de volwassenheid van datawarehouses en business intelligence BI--applicaties in Nederland. De uitkomsten werden uitgebreid besproken en bediscussieerd onder leiding van Rick van der Lans.

Enkele conclusies uit het DWObr|> Uit de resultaten van het onderzoek blijkt onder meer het volgende: br> Gebruikers van de BI-applicaties zijn overwegend positief als het gaat om productiviteit, effectiviteit, nut en gemak. Overigens mag de BI-applicatie best wel duidelijker en begrijpelijker zijn en makkelijker om te laten doen wat men wil.br> Opmerkelijk is dat maar liefst 57 procent van de organisaties aangeeft pas tussen ??n en vijf jaar onderweg te zijn met datawarehousing.br> Kijkend naar de beheeraspecten blijkt dat in 31 procent van de gevallen geen vaste procedures bestaan hoe om te gaan met door gebruikers gewenste veranderingen. Het gebruik dat wordt gemaakt van het datawarehouse wordt door 71 procent ook niet gemeten.br> Het datawarehouse werkt nog lang niet overal als single-version-of-the-truth. Slechts 10 procent van de business respondenten ziet de BI-applicatie als enige bron van managementinformatie. De business ziet de BI-applicatie in 54% van de gevallen als belangrijkste bron van managementinformatie voor technische respondenten is dat 49%.br> Gemiddeld gebruikt men de BI-applicatie tussen 36 minuten en twee uur per dag.br> Doel van het onderzoekbr> Het doel van het onderzoek was in kaart brengen hoe volwassen de Nederlandse datawarehouses op dit moment zijn. Hierbij stonden enerzijds het onderhoud en beheer van datawarehouses en anderzijds het gebruik en de acceptatie ervan door de business centraal.br> Om de positie te bepalen waarin Nederlandse organisaties zich op datawarehouse- en BI-niveau bevinden is gebruik gemaakt van het Cost Lifecycle Model CLM- van Atos Origin. Om datawarehousing en BI in kaart te brengen zijn vier volwassenheidsniveaus gedefinieerd. Organisaties die zich op een specifiek niveau bevinden kunnen binnen dat kader evolutionair groeien.br> Volwassenheidbr> Het onderzoek geeft aan dat de meerderheid van de deelnemende organisaties tussen de 69 procent en 72 procent- zich inmiddels bevindt op CLM-volwassenheidsniveau 2. De IT-only invalshoek is hiermee voor de meeste organisaties verleden tijd en ingeruild ten faveure van een procesbenadering. Verbeteren van de effici?ntie van de informatievoorziening en de uitbreiding van de informatie-voorziening zijn de doelen die worden nagestreefd.br> De volledige resultaten zijn door onderzoeker Paul van der Linden van Atos Origin vastgelegd in een boek getiteld ?Tussen 36 en 120 minuten BI per dag? , uitgegeven door Array Publications tevens uitgever van Database Magazine-. Het boek kan besteld worden via de website van DB/M a>