Falen CRM-project is eigen schuld

Norman Manley, vice-president van Information Builders Nederland, deed deze uitspraak op het CRM2003 congres, afgelopen week in Bussum. In de betreffende toespraak werd het mislukken van de invoering van een CRM-pakket geweten aan gebrek aan leiding en commitment. Doelstellingen zijn onduidelijk en verwachtingen niet re?el. Bedrijfspolitiek krijgt dan de overhand en het project gaat schuiven.

Vaak ten onrechte worden de leveranciers van de software hier op aangekeken. Bedrijven hebben het meestal aan zichzelf te wijten als de verwachte return on investment ROI- niet wordt bereikt. Manley: Bedrijven zien CRM als losstaand fenomeen en komen er te laat achter dat ze het crm-systeem moeten integreren met hun andere bedrijfssystemen. De integratie vergt dan een extra investering. - Maar die krijgen ze niet los. Het project was immers duur genoeg. Zo ontstaat het beeld dat CRM altijd duurder uitvalt en niet doet wat het belooft. Bron: Webwerelda>