Getronics introduceert Performance Management oplossing

Inzicht in de prestaties van de organisatie door een geautomatiseerde Balanced Scorecard variant van Getronics.

Getronics introduceert de ?Business Scorecard?, een Performance Management oplossing die managers snel, accuraat en geautomatiseerd inzicht geeft in de prestaties van de organisatie. De nieuwe oplossing is een snelle implementatie op basis van de Microsoft Office Business Scorecard Accelerator. De oplossing is volledig web-based, waardoor prestatie-indicatoren altijd en overal toegankelijk zijn. De eerste implementaties laten zien dat een tijdsbesparing van bijna 50% te realiseren is op het verzamelen en analyseren van cruciale managementinformatie. Met deze nieuwe dienst speelt Getronics in op een groeiende marktvraag. Organisaties hebben - naast financi?le rapportages - steeds meer behoefte aan instrumenten die het mogelijk maken prestaties op andere manieren te meten, waarbij vaak de Balanced Scorecard methode wordt ingezet. Recent onderzoek van het Balanced Scorecard Collaborative BScol- van Kaplan en Norton wijst uit dat 40% van de Europese ondernemingen inmiddels gebruik maakt van de Balanced Scorecard aanpak. In de Verenigde Staten is dat percentage reeds opgelopen tot 60% bron: Forrester, The Balanced Scorecard: An IT Perspective, 15 oktober 2004-. Door de oplossing van Getronics wordt de benodigde managementinformatie geautomatiseerd aangereikt middels scorecards waarop in ??n oogopslag de status van vooraf gedefinieerde Kritische Prestatie Indicatoren KPI- is af te lezen. Ook kan er gedetailleerd worden gezocht in onderliggende gegevens en kunnen standaard rapportages automatisch worden geproduceerd en verspreid. Bron: www.persberichten.coma>