Deze tweets geven aan dat er nog steeds veel te winnen is als het gaat om professioneel data en informatiegebruik. Ondanks professionele dataverwerkingsmethoden gebruiken we data nog steeds om vooringenomen standpunten en –beslissingen te rechtvaardigen in plaats van ze zo goed mogelijk te nemen.

Waardoor komt dit eigenlijk? Het is mijn stellige overtuiging dat de oorzaak hiervoor ligt in een nog steeds diepgeworteld onbegrip over wat kennis, informatie en data nu eigenlijk zijn. Conceptuele kennis in de hoofden van managers wordt verward met gevalideerde data. Soms willens en wetens, soms vanuit onwetendheid.

Het zou al enorm helpen indien informatiespecialisten managers inzichtelijk zouden kunnen maken dat je data voor verschillende doeleinden kunt gebruiken. Om kennis (concepten) te toetsen en te valideren. Om kennis te kritiseren. En om kennis te genereren. Ik heb deze verschillende vormen van informatievoorziening wel eens absorptie-, reflectie- en generatieve informatievoorziening genoemd. Afhankelijk van het doel van de informatievoorziening is het van belang methodisch juist te handelen.

Pas dan kunnen we managers ondersteunen bij betere besluitvorming. Want daar is het bij informatievoorziening toch allemaal om te doen? Of zouden ze eigenlijk niet willen?

Egbert Philips

Intelligente Organisatie | Archief