Volgens Patrick Xhonneux, Strategy and Marketing Director bij SAS Institute, betekent de term Business Intelligence in ruime zin ?ieder gebruik van meetinstrumenten om te beslissen, te beheren, de prestaties te optimaliseren en de effici?ntie te verhogen?. Bepaalde aspecten van BI zijn, nog steeds volgens P. Xhonneux, dan weer gemakkelijk te gebruiken. Met name alle systemen waarmee a posteriori een beeld kan worden gevormd over de prestaties uit het verleden. Dit deel van BI is vandaag al tamelijk verzadigd. Maar het toepassen van BI op problemen in de markt met een voorspellende en meer analytische dimensie, waarmee ook nog eens de bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd, heeft nog een mooie toekomst voor zich. Van extractie tot exploitatie Maar voor we zover zijn, moeten nog heel wat obstakels worden overwonnen. BI behelst immers een heel complex proces. Om te beginnen is een ETL-proces nodig extract, transform and load-. Met andere woorden: binnen het bedrijf moeten gegevens verzameld worden uit diverse en aparte systemen. Dit kunnen intern ontwikkelde toepassingen zijn, of ERP-pakketten, CRM-oplossingen, enz. Vervolgens ondergaan de gegevens een behandeling om hun voorstellingsformaat uniform te maken en om ze in een datawarehouse te integreren tegenwoordig spreekt men ook over een BI-platform, wat dan vaak deel uitmaakt van een groter geheel van de SOA ? service-oriented architecture-. Pas dan zijn deze data bruikbaar voor BI-toepassingen. Na hun behandeling worden de gegevens verdeeld naar de gebruikers, die ze zullen hanteren om bijvoorbeeld vragenlijsten op te stellen of rapporten te publiceren. Uiteraard is het bovenstaande slechts de theoretische uitleg. In de praktijk duiken op ieder niveau obstakels op. Een eerste omvangrijk probleem vormt de integratie van uiteenlopende gegevensbronnen, die al heel lang binnen de infrastructuur van een bedrijf bestaan. Volgens een zeer recente studie van Aexis, de Belgische Business Intelligence specialist, is dit niet onopgemerkt gebleven bij onze bedrijven. Aexis ondervroeg de Belgische Top 500-ondernemingen met een omzet van meer dan honderd miljoen-. 120 onder hen leverden ook een antwoord in. Een overweldigende meerderheid blijkt al projecten in die zin te hebben ondernomen, omdat 93% op ??n of andere manier gegevens verzamelt geautomatiseerd, manueel of via een combinatie van beide-. Die integratie komt trouwens vaak eerder toevallig tot stand, omdat IT-systemen enigszins op levende organismen lijken: ze veranderen herhaaldelijk, vaak omdat ook de organisaties waarop ze steunen zelf voortdurend van gedaante verwisselen, meer bepaald door fusies en overnames. Naast de jaren geleden intern ontwikkelde toepassingen de legacy systemen-, vinden we tegenwoordig in de meeste bedrijven niet alleen ERP-systemen, maar ook steeds vaker CRM en SCM supply chain management- pakketten, specifieke human resources oplossingen, enz. E?n en hetzelfde bedrijf gebruikt soms zelfs tegelijkertijd meerdere toepassingen voor gelijkaardige taken. Carl Moons, General Manager bij Aexis, vertelt het verhaal van een klant waar niet minder dan vier verschillende toepassingen draaien voor het human resources beleid. Aexis waarschuwt dat een dergelijke context vaak tot chaos kan leiden. Datawarehouse: de flop? Een onvermijdelijk probleem: BI-toepassingen leveren uiteraard analyse- en rapporteringsoplossingen, maar wanneer die niet gevoed worden door alle databanken van de onderneming of wanneer de gegevens niet helemaal betrouwbaar zijn bijvoorbeeld omdat die gegevens niet meer zo recent zijn-, is de kans zeer groot dat ook de resultaten niet zullen beantwoorden aan de verwachtingen. Bij Hyperion meldt een gesprekspartner die liever anoniem wil blijven, dat ?zeer weinig datawarehouse projecten tot een succes zijn uitgegroeid?. Een belangrijke reden voor de talrijke mislukkingen zou erin bestaan dat datawarehouses lang niet alle informatie over het bedrijf verzamelen. Meer bepaald niet enkel wat al gerealiseerd werd, maar ook de gegevens over de budgetten of de geschatte resultaten. Het datawarehouse is een infrastructuur die statische gegevens verzamelt. In de IT-sector leeft een dogma dat bepaalt dat er niet wordt geschreven in een datawarehouse. Maar hoe kunnen BI-tools dan rekening houden met gegevens die gebruikers uit productieomgevingen aanleveren? Gegevens die overigens niet alleen uit verschillende toepassingen, maar zelfs uit verschillende sites worden verzameld? Daartegenover stelt onze gesprekspartner van Hyperion toch dat het datawarehouse voor andere problemen ? bijvoorbeeld wanneer men meer gedetailleerde analyses wil ? vaak wel de geschikte oplossing is. Christophe Sintubin, Marketing Manager bij Aexis, stelt: ?Toen we in 1997 onze eerste studie uitvoerden bij de bedrijven uit de Top 500, wist nog geen 40% waarover we het hadden toen we het woord ?datawarehouse? uitspraken. In 2002 was hun aantal al gestegen tot 55%. Sterker nog, enkele bedrijven hadden op dat ogenblik zelfs al datawarehouse managers in hun rangen. En vandaag kent 97% het principe?. Kan men nog zonder een datawarehouse wanneer men over BI spreekt? Volgens Carl Moons Aexis- niet: ?In principe kan je wel een systeem bedenken dat voor 100% gebaseerd is op het verzamelen van gescheiden gegevens, zodat je dan met een virtueel datawarehouse werkt. Maar er zijn duidelijke technische redenen om dit niet te doen. Transactionele systemen zijn niet geoptimaliseerd voor BI, de behoeften zijn totaal anders, en dat blokkeert de performantie van de beheerssystemen.? Tussen haakjes, dit aspect van de integratie van productiedata is Teradata, de grote specialist van datawarehouses, niet ontgaan. Een verantwoordelijke van het Franse filiaal, die door ?Le Monde Informatique? werd geciteerd, vertelt het succesverhaal van een implementatie voor de warenhuisketen Monoprix. In iedere winkel kunnen de kassagegevens rechtstreeks worden overgeheveld, bijvoorbeeld om de verkoop van specifieke producten op te volgen. En wanneer het om tijdsgebonden beperkingen gaat, is de uitdaging vaak nog veel kritischer. Neem bijvoorbeeld de financi?le sector, waar de elektronische afhandeling van een transactie slechts enkele seconden in beslag neemt. Het ?real time? aspect is dus van kapitaal belang. In geval van een fraudepoging, moeten de systemen dit bijna onmiddellijk kunnen herkennen en tot blokkering overgaan. En de kwaliteit in dit verhaal? Naast het integratieaspect moet men ook het kwaliteitsaspect van de gegevens in overweging nemen. P. Xhonneux meent dat ?wat we hebben vastgesteld, is dat de kwaliteit van de gegevens niet tot de exclusieve verantwoordelijkheid behoort van de informatica-afdeling, in tegenstelling tot wat lang werd gedacht?. Een identiek geluid horen we bij Hyperion waar onze gesprekspartner vertelt ?dat er een eigendomsoverdracht van de gegevens heeft plaatsgevonden. Tien jaar geleden was dit het exclusieve terrein van de IT. Maar wie anders dan de financi?le afdeling kan financi?le gegevens valideren? Vandaag circuleren nog altijd veel Excel-bestanden, maar voor de buitenwereld moet de financi?le rapportering worden gegroepeerd?. Deze verveelvoudiging van Excel-bestanden is zo pijnlijk dat onze collega?s van ?Network World? in hun nummer van 13 november een forum gaven aan James Kobelius, een consultant van het bedrijf Current Analysis. Het thema: ?Spreadsheet governance is a must?. Kobelius klaagt in het artikel over de te- vele gebruikers die de controles in verband met het beheer van datawarehouses ontkennen of minimaliseren. De veelvoud aan gegevensbronnen, gemaakt door specifieke afdelingen voor specifieke taken, die het noodzakelijk maken om gegevens vanuit diverse perspectieven te onderzoeken voor eenzelfde klant, eenzelfde contract of eenzelfde product, doet de behoefte groeien aan wat we als een uniek bedrijfsreferentiesysteem kunnen omschrijven. In BI-jargon spreekt men dan van ?Master Data Management?, waar begrippen als klant, product, leverancier, distributiekanaal, enz. op een eenduidige manier worden gedefinieerd voor alle toepassingen die er gebruik van zullen maken. Zo eenvoudig als Google! Ook andere elementen spelen mee. Zo wordt nog al te vaak gedacht dat BI-tools instrumenten zijn die slechts door een handvol superanalisten kunnen worden gehanteerd. Leveranciers spelen vandaag dan ook met de ambitie om het gebruik van hun oplossingen uit te breiden tot zoveel mogelijk werknemers binnen een bedrijf met diverse slogans, zoals BI for the masses, BI for everyone, pervasive BI, enz.-. Slogans die uiteraard doen vermoeden dat de ge?nstalleerde systemen een groot aantal gebruikers tot meerdere duizenden- kunnen ondersteunen, maar dat is niet altijd even evident. Want daarvoor moeten deze tools uitgerust zijn met degelijke autorisatiefuncties: niet iedereen mag immers het recht hebben om toegang te krijgen tot alle informatie. Overigens heeft niet iedereen dezelfde informatie nodig. Omwille van redenen van effici?ntie heeft het trouwens ook geen zin om de werknemers met tonnen gegevens te overstelpen. Die wil om uitsluitend relevante informatie te leveren, verklaart ook waarom de grote uitgevers van BI-software Business Objects, Information Builders, Cognos, SAS Institute, Hyperion, ?- recent een partnership hebben afgesloten met de specialisten van zoekmotoren, in het bijzonder Google dat goed op weg lijkt om het met zijn Onebox-console bij de bedrijven te gaan maken. Toch zijn enkele analisten niet overtuigd dat je niet om de firma uit Mountain View heen kunt. Specialisten voor documentbeheer, zoals EMC bijvoorbeeld dat Documentum heeft overgenomen- brachten onlangs oplossingen op de markt waarmee zowel niet-gestructureerde gegevens van opslaginfrastructuren kunnen worden ge?ndexeerd, als ?full text? opzoekingen uitgevoerd op al deze documenten. Een IDC-persbericht van september bevestigt deze trend waarin organisaties grote tekortkomingen hebben vastgesteld aan hun BI-systemen. Zij eisen steeds vaker een uniforme toegang tot al hun informatie. Volgens IDC heeft die recente verhoging in de vraag naar ??n enkele toegang geleid tot het cre?ren van nieuwe en vernieuwende softwaretoepassingen die gegevens en inhoud van diverse bronnen combineren. De studie onthult dat BI-leveranciers typische content management technologie?n aan hun toepassingen zullen toevoegen, zoals de indeling in categorie?n, ?fuzzy matching? en tekstanalyse. En dat zal ofwel via overnames, ofwel via partnerships met in dit domein gespecialiseerde leveranciers gebeuren. Nog volgens deze studie hebben content beheerders een duidelijk voordeel op het vlak van de functionaliteit, maar de BI-leveranciers hebben een veel groter marktaandeel. Tegelijk voert de studie aan dat de leveranciers van databanken er veel langer over gedaan hebben om te beseffen dat ze niet over de nodige elementen beschikten om een uniforme toegang tot de informatie te verschaffen. Xhonneux meent dat ?men pas geslaagd zal zijn op het ogenblik dat de interface om in de informatie te navigeren even eenvoudig zal zijn als Google. Wanneer men het heeft over BI for the masses , is niets zo gemakkelijk als een sleutelwoord intikken in een zoekmotor?. Bron: www.digimedia.be

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Business Intelligence | Archief

 • april 15, 2016 Business Intelligence | Archief 3422

  Data Warehousing Lessons for A Data Lake World

  Over the past 2 decades, we have spent considerable time and effort trying to perfect the world of data warehousing. We took the technology that we were given and the data that would fit into that technology, and tried to provide our business constituents…
 • april 15, 2016 Business Intelligence | Archief 3005

  Follow These Simple Rules to Start a Business Intelligence & Analytic Based Startup

  dAre you one of those entrepreneurs who are thinking to start a new business? Well, I am pretty sure you want it to be successful. In this fast-paced business world, it is necessary for you to have the insight and data needed in order to take the right…
 • april 06, 2016 Business Intelligence | Archief 2579

  Embedded Analytics facilitates strategic choices

  The adoption rate of embedded analytics among business users is twice that of traditional business intelligence (BI) tools, according to the fourth annual State of Embedded Analytics report by Logi Analytics. The report, which studied how organizations embed…
 • gereedschap
  maart 25, 2016 Business Intelligence | Archief 2902

  BI professionals krijgen vaak het verkeerde gereedschap aangereikt

  Heeft u weleens een schroef bevestigd met een hamer? Dat gaat misschien best goed, als u maar hard genoeg hamert. Maar of het echt handig is? Ook de moderne businessprofessional probeert tegenwoordig met alle beschikbare soorten gereedschap zijn werk te doen.…
 • gartner-inc-logo
  maart 25, 2016 Business Intelligence | Archief 2507

  Business Intelligence: Gartner Demotes Former Market Leaders, Now Seen as Laggards, and Oracle is Dropped Completely

  Out with the old and in with the new. And with that, Gartner totally restructured their signature Magic Quadrant for Business Intelligence. Gartner said that “the market share leaders SAP, IBM, Microsoft, Oracle, MicroStrategy, and SAS have amassed large…
 • meer-bronnen
  maart 25, 2016 Business Intelligence | Archief 2637

  Five factors to help select the right data warehouse product

  How big is your company, and what resources does it have? What are your performance needs? Answering these questions and others can help you select the right data warehouse platform. Once you've decided to implement a new data warehouse, or expand an existing…
 • shutterstock 10commandments styleuneed.de -200x120
  maart 04, 2016 Business Intelligence | Archief 3103

  The 10 Commandments of Business Intelligence in Big Data

  Organizations today don’t use previous generation architectures to store their big data. Why would they use previous-generation BI tools for big data analysis? When looking at BI tools for your organization, there are 10 “Commandments” you should live by.…
 • business-process-management
  februari 26, 2016 Business Intelligence | Archief 2670

  Procesarchitectuur: Standaardisatie vs. Specialisatie

  Dienstverlenende organisaties bevinden zich in een interessant strategische spagaat tussen kosten besparen en tegelijkertijd optimale service bieden aan hun klanten. Hoe zetten bedrijven slimme procesarchitectuur in om een balans tussen standaardisatie en…
 • DWHA
  februari 22, 2016 Business Intelligence | Archief 2734

  Be careful when implementing data warehouse automation

  Automation can be a huge help, but automating concepts before you understand them is a recipe for disaster. The concept of devops has taken root in the world of business intelligence and analytics. The overall concept of devops has been around for a while in…
 • ANP-Data-Center
  februari 18, 2016 Business Intelligence | Archief 2833

  Hoe intelligent is uw Business Intelligence?

  Een organisatie die tegenwoordig tijdig op de behoefte en veranderingen in de markt wil inspelen moet Data Driven ingericht zijn. Behalve een toenemende explosieve groei aan data, neemt ook het aantal data-bronnen, diversiteit, variatie in de datastructuur en…
 • data warehouse
  februari 18, 2016 Business Intelligence | Archief 2698

  Data warehouse automation: what you need to know

  In the dark about data warehousing? You’re not alone You would be forgiven for not knowing data warehousing exists, let alone that it’s been automated. It’s not a topic that gets a lot of coverage in the UK, unlike in the USA and Europe. It might be that…
 • Qlik Product Small
  februari 14, 2016 Business Intelligence | Archief 2716

  Qlik voor zesde jaar op rij in leiderskwadrant van Gartner’s Business Intelligence en Analytics Platforms Magic Quadrant

  QLIK, leider in visual analytics, is door Gartner, Inc. in het leiderskwadrant van het Business Intelligence en Analytics Platform Magic Quadrant Report 2016* geplaatst. Het is het zesde opeenvolgende jaar dat Qlik deze positie in het leiderskwadrant inneemt…
 • sales-business-analytics-900x506
  februari 08, 2016 Business Intelligence | Archief 2733

  Business Intelligence market to grow in 2016, says Gartner

  Revenue in the business forecasting market will grow this year, a market analyst firm is forecasting. Ugh, this sentence hurt my brain. Anyway, Gartner predicts that the revenue in the business intelligence and analytics market will grow 5.2 per cent this…
 • XI BusinessIntel 300x
  februari 04, 2016 Business Intelligence | Archief 2705

  Visie: Besluitvorming en BI: Wat ligt er in het verschiet?

  Koffie of thee? Bellen of e-mailen? Zomaar wat keuzes die onderdeel zijn van de honderden keuzes die we op een dag maken. Bewust of onbewust. Het maken van een keuze bestaat veelal uit ratio en intuïtie. Tegenwoordig zetten we steeds vaker business…
 • 5688929
  januari 28, 2016 Business Intelligence | Archief 3056

  Data Protection Day in tijden van verandering

  Voor het tiende jaar op rij is 28 januari een belangrijke pijler in de Europese kalender, want vandaag is het Data Protection Day. Vandaag is ook de verjaardag van het verdrag van de Council of Europe die oproept tot de bescherming van individuen met…
 • IM Photo business intelligence four
  januari 28, 2016 Business Intelligence | Archief 2904

  4 Trends That Are Driving Business Intelligence Demands

  Many organizations have sung the praises of business intelligence for years, but many of those firms were not actually realizing the full benefits of it. That picture is beginning to change, as advanced analytics tools and techniques mature. The result is…
 • december 24, 2014 Business Intelligence | Archief 2251

  Business Intelligence and the Savvy CIO

  Business Intelligence and the Savvy CIO
 • 2kerstboom222
  december 24, 2014 Business Intelligence | Archief 2722

  Kerstman in het land

  Kerstcadeau bijna 100 euro Consumenten die kerst vieren met cadeaus geven daar gemiddeld bijna 100 euro aan uit. Een ruime m eerderheid van de werkenden (70%) ontvangt ook van hun werkgever een cadeau. Dit concludeert het ING Economisch Bureau uit een peiling…
 • september 22, 2014 Business Intelligence | Archief 4012

  Big Data nr 1 priority CIO's

  Business intelligence and big data are driving transformative changes and remain the No. 1 CIO priority for the second consecutive year. It's not just the velocity and volume of information to deal with, it's the new types of information and greater…
 • augustus 20, 2014 Business Intelligence | Archief 3358

  Why BI and PM Projects Fail

  It?s a maxim that top-down support is a prerequisite for business intelligence BI- success. Any BI pro worth his or her salt will tell you as much. The rub, according to IT seer Gartner Inc., is that so few BI and performance management PM- projects actually…
 • augustus 17, 2014 Business Intelligence | Archief 2488

  2 Oktober wordt 'The new Oil' gepresenteerd

  2 Oktober presenteert Arent van 't Spijker in de Buiksloterkerk te Amsterdam zijn nieuwe boek 'The new Oil'. Data is de drijvende kracht achter een nieuwe economische beweging. Het is de brandstof voor innovatieve technologie en nieuwe business modellen. Data…
 • The New Oil cover 400x600
  augustus 17, 2014 Business Intelligence | Archief 3007

  'The new oil' gepresenteerd

  Data is de drijvende kracht achter een nieuwe economische beweging. Het is de brandstof voor innovatieve technologie en nieuwe business modellen. Data gedreven ontwikkelingen raken bedrijven in alle denkbare industrieën. In 'The New Oil' laat Arent van 't…
 • januari 02, 2014 Business Intelligence | Archief 3430

  Data-Driven Compliance

  Savvy businesses are architecting their compliance and risk management programs to accommodate frequent change, and to support multiple regulations and standards with a single compliance process
 • januari 02, 2014 Business Intelligence | Archief 3287

  The CRM Intersection

  Where business and technology collide.
 • januari 02, 2014 Business Intelligence | Archief 2336

  Top 10 Free BI Apps

  The ten most popular free open source business intelligence BI- applications from Sourceforge
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2174

  Compliance Third Priority as Archiving Driver

  Regulatory compliance is beaten into third place by data growth and disaster recovery/business continuity, the second annual BridgeHead Software Information Lifecycle Management ILM- audit shows.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2256

  Dossier BI: Complex over heel de lijn

  In de sector van de Business Intelligence blijven nog heel wat uitdagingen overeind staan, zowel op het vlak van de integratie en de validatie van gegevens, als het gebruiksgemak door een grote groep gebruikers. BI-projecten moeten nog veel klippen omzeilen.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2072

  Data Integration Is a Moving Target

  Data integration is integral to emerging service-oriented architectures, so it s doubtful that the technology s evolution is complete.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3145

  Survey: CIOs More Confident About The Future

  Despite a slightly dimmer view of current business conditions, most CIOs are more optimistic today than just a few months ago when it comes to future business strength and spending, according to a new study.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3460

  BI BPM: More Important than ERP?

  Business performance management BPM- has gone, in just five short years, from a silo of data in the office of finance to an enterprise-wide application that has proven to have a fundamental impact on the overall performance of an organization.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2375

  Enter the CMDB

  Meet the latest and best hope for integrating the disparate management applications needed by today s IT organizations
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2234

  Driving Forces Behind Data Protection Strategies

  A survey by the Aberdeen Group found that disaster recovery and business continuance are the top two business drivers behind organizations data protection strategies.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 1953

  Many Organizations Suffer from Poor Master Data

  A large majority of organizations 83 percent in a recent survey- suffer from problems caused by poor master data, according to a report issued today by TDWI, the leading provider of research and training for data warehousing and business intelligence…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2273

  CRM Vendors Get SOA Happy

  Leading CRM software vendors are looking to build out service oriented architecture to increase the flexibility of solutions, which will lead enterprises slowly but steadily to integrate SOA.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2325

  Event-Driven IT

 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2200

  Offshoring Datacenters?

  The concept of allowing data to move offshore radically breaks with tradition of keeping the corporate jewels relatively close to home. Nonetheless, two trends are evident: Small companies are beginning to offshore IT infrastructure one application at a…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2215

  The Disconnect Between Business and IT

  The disconnect between business and IT is often lamented. A lot is spoken and written about this chasm. Ostensibly, a lot is done to bridge it. Yet, most would agree the chasm still exists. Conventional wisdom says the root cause of this problem is business…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2113

  Utilizing Data Effectively Still Elusive

  Although many senior executives see potentially high value in the data in their company s information systems, less than half said their organization is effective at converting it to usable knowledge, according to PricewaterhouseCoopers latest Management…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2038

  Regulatory Compliance Starts with Software

  The main driver behind software development has always been functionality. Software is meant to provide new or expanded access to data and services, and the requirements for software are typically written with these needs in mind.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3183

  Building a Truly Great Healthcare Business Intelligence Application

  With the increased pressure to perform, to do it more cost-effectively and to comply with the ever-growing number of regulatory and public reporting requirements, it is easy for healthcare organizations to get caught up in the problems of the day. It is…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2210

  IT Security Industry Becomes Proactive

  Reducing security breaches is a key business priority for CIOs, and the security industry is addressing this priority as it moves to the next phase of its evolution, according to Gartner, Inc. This next phase for the security market will integrate security…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2902

  Why Bad Things Happen to Good IT Strategies

  You did everything right. There was a steering committee, charter, process, framework, thorough analysis and an unbelievable deliverable. This was a perfect IT strategy?even the consultant said so. Then why did it fail?
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3130

  The Latest Trend in BI: Competitive Intelligence

  The new, new thing in business intelligence these days is competitive intelligence. No, we are not talking about James Bond. Neither are we wondering about the meeting schedules of the executives at our competitor company.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2419

  BI Fruits Drive SOA Adoption

  A Ventana Research study of 488 companies indicates that a majority of companies plan to implement some type of BI service in the next 12 months.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2274

  IT Prediction 2007: A Rebuilding Year

  While IT spending is predicted to slow, CIOs should focus on making targeted cost cuts and look to leverage young talent to replace retirees.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3213

  Business Intelligence Voor Iedereen

  Microsoft heeft een voorproefje van zijn nieuwe business intelligence-software BI- gegeven. Performance Point Server 2007 komt komende zomer op de markt en moet meer werknemers toegang verlenen tot BI-toepassingen.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3477

  Simpler Solutions to Complex Content Problems

  CMS Watch Predictions for 2007 Call for Technology Buyers to Seek Simpler Solutions to Complex Content Problems
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2907

  Survey: Data Warehousing Professionals Still Anticipate Cost, Time Overruns

  A new survey of business intelligence and data warehousing BI/DW- professionals reveals that despite multiple initiatives to eliminate time and cost overruns in the implementation of BI/DW projects, a clear majority still anticipates and experiences those…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2963

  BI in Healthcare: Lessons Every Industry Should Heed

  There is a general consensus among industry experts that healthcare organizations HCOs- ? hospitals, specialty clinics, and other medical facilities ? have lagged behind other vertical industries in embracing business intelligence BI- and adopting it as a…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2459

  The Risky Business Of Data Deletion

  Companies face huge challenges when it comes to determining what data to keep and what to delete.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2206

  Fast-track IT integration to beat post-merger headaches

  Companies that integrate their IT systems quickly after a merger have fewer problems than those that make the transition slowly, according to Anosh Thakkar, global manager for corporate performance management and business intelligence at Mittal Steel.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2423

  ITIL Adoption

  The IT Infrastructure Library ITIL- germinated in the UK with the goal of creating a set of universal standards for delivering high quality IT services. Twenty years later, growing application complexity, increasing demands to improve service levels and…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2111

  Data Warehousing Tools Market Surges

  The data warehousing tools segment is as healthy as ever, growing at a double-digit clip and generating enormous annual revenues.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2199

  Five IT Predictions

  Gartner highlights new trends and technologies that will influence the way that IT departments operate - and the way companies do business - in 2007 and beyond.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3583

  Majority of Information Obtained for Work Is Useless

  Middle managers spend more than a quarter of their time searching for information necessary to their jobs, and when they do find it, it is often wrong, according to results of an Accenture survey released today.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 3322

  5 Ways to Bridge the IT Communications Gap

  Watch for warning signs. Maybe your organization is discussing cutting the budget or outsourcing some part of IT. Or the volume of work continues to grow but you can?t get head count increases. Perhaps you rarely have lunch with other business executives, let…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2133

  Leverage IT to Cut Costs and Boost Business

  Over the past several decades, companies have invested considerable resources in information technology, based on the promise of enhanced business performance.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2169

  Siebel Rules CRM

  Siebel hence Oracle- has the CRM lead in five of eight verticals evaluated by research group IDC looking for SAP
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2091

  Markt voor BI Software groeit met 19% binnen 2 jaar

  De vraag naar business intelligence software blijft onverminderd groeien. Waar op dit moment nog 43% van de organisaties gebruik maakt van BI software, zal dit nog voor het einde van 2008 toenemen tot 51%. Dit blijkt uit onderzoek van Heliview Research onder…
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2926

  Business Analytics ? A Market in Transition

  The business analytics BA- software market?comprised of data warehousing tools, business intelligence tools and analytic applications?has been growing steadily even as spending on business software has slowed in the past five years.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2705

  IT Outsourcing Potential Costly Mistake for Small Enterprises

  Small enterprises risk spending an incremental 75 percent on outsourced IT functions versus keeping them in house if outsourcing is not managed properly, a recent impact research study from Info-Tech Research Group reveals.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2125

  CIOs Urged To Reduce Environmental Damage From Data Centers

  Escalating use of power-hungry data centers is helping boost emissions from electricity-producing plants and contributing to global warming, Gartner said in a recent report.
 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2061

  Analysis: Keep Up With the Trends Changing Data Management

 • januari 01, 2014 Business Intelligence | Archief 2343

  SAP ERP Ascendant

  In the ERP world, which expects double-digit investment in the near future, SAP reigns supreme Oracle growing faster, though