3 items tagged "technologie"

 • Gaat Business Intelligence nu eindelijk belang externe data ontdekken?

  De terminologie “business intelligence” blijkt in de praktijk veelal te maken te hebben met technologie en interne data. Maar gaat business intelligence daar nu alleen over? In mijn gesprekken met BI-professionals valt het me vaak op dat er verwarring heerst over de terminologie. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Is het data science, DWH, ERP, ETL, market intelligence, customer intelligence, dashboarding? Wat maakt nu eigenlijk allemaal onderdeel uit van business intelligence?

  Definitie Business Inteligence

  Volgens Wikipedia staat business intelligence voor: “het verzamelen vangegevensbinnen de eigen handelsactiviteit en het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken”.

  Soorten informatie

  Over welke gegevens hebben we het als we praten over het creëren van competitief voordeel? Business intelligence zou gericht moeten zijn op hetverzamelen, analyseren en distribueren van informatie (over klanten, concurrentie, marktontwikkelingen en economische, technologische en culturele trends), die van belang is voor beslissingsprocessen teneinde goed onderbouwde operationele en strategische plannen te verkrijgen. Hierbij staat vooral het business perspectief centraal. Daarnaast bestaat er ook nog het technologische perspectief waarbij ICT wordt ingezet om data te verzamelen, te integreren, te analyseren en te distribueren.

  Technologie & Gestructureerde data

  Hoe komt het toch dat het meeste geld wordt geïnvesteerd in technologie en het verzamelen en analyseren van interne en vooral financiële data? Natuurlijk is het logisch dat het management stuurt op financiële resultaten en dat de wetgever inzicht vereist in bepaalde aspecten van het reilen en zeilen van het bedrijf. Maar waarom wordt er toch zo weinig geïnvesteerd in gestructureerd verzamelen en analyseren van ongestructureerde en vooral externe data, die van cruciale invloed zijn op de performance van het bedrijf? Wellicht ligt het antwoord verscholen in het feit dat dit proces vaak niet direct te linken is aan de bedrijfsperformance van het bedrijf. Er zijn meestal geen aparte functies gecreëerd voor dit soort werkzaamheden. Men moet het naast de bestaande werkzaamheden doen en krijgen daardoor te weinig aandacht. Hiermee wordt het belang van dit soort cruciale informatie niet onderkent.

  De ontwikkelingen in de externe omgeving hebben meer impact dan ooit en daarmee neemt ook de druk op bestaande bedrijven en business modellen toe. Een voorbeeld is de opkomst van de zelfrijdende auto. Dit zal vele directe en indirecte effecten hebben. Een direct effect zal zijn dat er banenverlies optreedt bij taxibedrijven, vrachtwagenchauffeurs en rijscholen. Het zal waarschijnlijk ook het delen van auto’s verder stimuleren waardoor er een daling van eigendom van auto’s plaats vindt. Het indirecte effect is dat mensen meer besteedbaar inkomen en tijd beschikbaar hebben. Daarnaast zullen er minder auto-ongelukken optreden, waardoor er weer minder ziekenhuispatiënten zullen zijn en ook weer minder orgaandonoren. Deze ontwikkelingen hebben enorme impact op de overlevingskansen van bedrijven en daarmee neemt het belang van externe intelligence toe.

   

   

    self driving car2

   

  Investeren in externe (ongestructureerde) data

  Bedrijven zouden juist nu meer dan ooit moeten investeren in het relatief onontgonnen deel van business intelligence – het structureren van externe data (lees: market intelligence) - vanwege de steeds sneller veranderende economie mede door het gebruik van informatietechnologie. Door de (financiële) crisis hebben bepaalde herstructureringen versneld plaats gevonden waardoor ook de capaciteit om pro-actief externe veranderingen te monitoren en inzichten te creëren om nieuwe business modellen te ontwikkelen is weggesneden. Hierdoor kennen bedrijven nog minder goed hun markt, de meer algemene bedrijfsomgeving en daarmee de drivers for growth or decline. Een bevestiging van bovenstaande ontwikkelingen is terug te vinden in een significante daling van de gemiddelde levensduur van bedrijven. Het is enerzijds te hopen dat bedrijven met het oog op hun eigen performance meer belang gaan toekennen aan het structureren en analyseren van externe data om te voorkomen dat de niet geziene impact van de externe omgeving hen fataal wordt. Anderzijds is het te hopen, dat er een meer toegankelijke informatietechnologie komt, die een bedrage gaat leveren in het vereenvoudigen van dit proces.

   

  Bron: Ruud Koopmans, RK-Intelligence

   

   

   

 • Nederland gezakt op lijst digitale economieën

  Nederland is twee plaatsen gezakt op de ranglijst van digitale economieën. De lijst is opgesteld door het World Economic Forum en in de evaluatie schrijft het dat Nederland ondanks de daling op de ranglijst nog altijd "een van de landen is die het beste gebruik maak van digitale technologieën om zowel economische als sociale doelen te bereiken."

  Nederland is vooral gedaald wegens dure mobiele abonnementen en hoge kosten voor breedbandinternet. Daarnaast lijkt Nederland niet genoeg te investeren in de ontwikkeling van de digitale economie om het vlugge ontwikkelingstempo van andere landen bij te kunnen houden. Vooral op het gebied van ondernemingen, innovatie en infrastructuur liggen investeringen achter op de rest.

  Tegelijk staat Nederland op een aantal plaatsen er nog altijd goed voor. Zo behoort de bevolking nog altijd tot een van de meest welingelichte van de wereld als het op technologie aankomt. Daarnaast maken zowel de regering als bedrijven daar goed gebruik van. Vergeleken met landen met een hoger BNP doet Nederland het ook goed.

  118628 a1e62838 

  De lijst wordt samengesteld aan de hand van onder meer aanwezige voorzieningen, kosten en sociale en economische gevolgen van de ICT-sector in een land. Belangrijk is ook de manier waarop daarvan gebruik gemaakt wordt door de overheid, ondernemingen en door eindgebruikers. Nederland is op de lijst gedaald van de vierde naar de zesde plaats en ingehaald door Noorwegen en de Verenigde Staten. Hieronder de volledige top tien.

  Bron: Techzine.nl

   

 • Nieuw innovatiebeleid NPO stimuleert technologie ontwikkeling

  Nieuw innovatiebeleid NPO stimuleert technologie ontwikkeling

  De innovatieve kracht van publieke omroepen samenbrengen én verbinden met techteams en start-ups. Dat is het doel van het nieuwe innovatiebeleid van de NPO waarvoor vandaag in Hilversum het officiële startschot klinkt. Voor nieuwe innovatieve publieke content is een extra budget van 2 miljoen euro beschikbaar.

  Breng de geschiedenis tot leven dankzij een hologram van Michiel de Ruyter, bereik de jeugd met virtual influencers of speel een interactief geluidsspel via de smart speaker. De NPO wil als innovatiespil in de Nederlandse mediasector vooral dit soort ideeën laten uitvoeren.

  Er komen steeds meer nieuwe technologieën die de Publieke Omroep de kans geeft compleet nieuwe belevenissen te maken voor alle Nederlanders, zowel personen als bedrijven. Maar daar is beleid voor nodig.

  Voor internationale input is NPO in navolging van de Vlaamse publieke omroep VRT een samenwerking aangegaan met Sandbox, een Europees innovatienetwerk.

  De ideeën worden door een panel bestaande uit experts van de omroepen, NPO en externe deskundigen beoordeeld, waarna de volgens hen meest kansrijke ideeën een startbudget krijgen. Als het innovatiebeleid van de NPO succesvol blijkt, kan dit het intelligence niveau in Nederland een enorme boost geven!

  Start-ups en techbedrijven kunnen zich vanaf nu melden bij NPO Sandbox via innovatie@npo.nl.

  Bron: Emerce

EasyTagCloud v2.8