3 items tagged "onderzoek"

 • ‘Van big data profiteren kan pas als belangrijke zorgen zijn weggenomen’

  546400Big data kan duizenden banen scheppen en miljarden euro’s aan omzet genereren. Van de kansen die big data biedt kan echter niet worden geprofiteerd zolang belangrijke zorgen op het gebied van privacy en beveiligen niet zijn verholpen.

  Dit meldt het Science and Technology Committee van het Britse Lagerhuis in het rapport ‘The Big Data Dilemma’ (pdf), waar onder andere technologie experts, onderzoekers, privacyspecialisten en open data experts aan hebben meegewerkt. Naar verwachting kan Big Data in alleen al het Verenigd Koninkrijk in de komende vijf jaar voor 200 miljard dollar omzet zorgen. Big data biedt dan ook enorme kansen.

  Misbruik van persoonlijke informatie
  Het rapport waarschuwt dat van deze kansen echter niet geprofiteerd kan worden indien bedrijven misbruik maken van persoonlijke informatie. Het is dan ook noodzakelijk dat er voldoende maatregelen worden genomen om de privacy van gebruikers en de veiligheid van verzamelde data te waarborgen. Zo adviseert het Science and Technology Committee het misbruik van big data strafbaar te stellen. De Britse overheid zou hiermee niet moeten wachten op de introductie van Europese regelgeving op dit gebied, maar juist vooruit lopen door nu alvast dergelijke wetgeving te introduceren. Dit kan zorgen van burgers over privacy en de veiligheid van hun data wegnemen.

  Om de groeiende juridische en ethische uitdagingen rond big data aan te pakken wil het Lagerhuis daarom een Council of Data Ethics opzetten. Deze raad zou onderdeel moeten worden van het Alan Turing Institute, het nationale instituut in het VK op het gebied van datawetenschappen.

  Bedrijven analyseren slechts 12% van hun data
  Op het gebied van big data kunnen bedrijven zich over het algemeen nog flink ontwikkelen.Bedrijven die big data inzetten zouden 10% productiever zijn dan bedrijven hun grote datasets niet analyseren. Desondanks schatten de meeste bedrijven slechts 12% van hun data daadwerkelijk te analyseren. Naar schatting zal big data in de komende vijf jaar pakweg 58.000 banen opleveren in het VK.

  Rapport The Big data Dilemma

  Source: Executive People

 • 50% NL'ers wil prive data delen voor gratis online diensten

  ANP-Data-CenterNederlanders zijn goed op de hoogte van hoe bedrijven en instellingen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Ook zijn Nederlanders van alle Europeanen het meest bereid om persoonlijke gegevens te verstrekken in ruil voor gratis online diensten. Dat blijkt uit een onderzoek door TNS in opdracht van het Vodafone Institute.

  Deze Berlijnse denktank van Vodafone heeft 8.000 Europanen in acht landen laten ondervragen over hun kennis inzake datagebruik. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders bereid is om persoonlijke gegevens te verstrekken in ruil voor het gratis gebruik van online diensten. Bijna even veel Fransen (48%) zijn hiertoe bereid.

  Aan de andere kant van het spectrum staan Italianen en Engelsen, waarvan 66 procent liever betaalt voor online diensten dan dat zij persoonlijke gegevens verstrekken voor gratis gebruik ervan. Consumenten uit deze twee Europese landen zijn volgens de studie van het Vodafone Institute ook het minst goed geïnformeerd over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door bedrijven en instellingen.

  Het Vodafone Institute stelt dat de studie inzicht biedt in de uitdagingen die overheid en bedrijfsleven nog hebben bij gebruik van klantgegevens voor Big Data projecten. Europeanen zijn volgens het Institute bereid hun gegevens te delen, zo lang ze een duidelijk persoonlijk of maatschappelijk belang zien. Maar wanneer organisaties te kort schieten in hun uitleg over hoe en waarom ze gegevens willen analyseren, wordt de kans veel kleiner dat mensen mee doen aan Big Data initiatieven.

  Wantrouwen over bedrijven groot, minder bij overheden

  35 procent van de Europeanen vindt bestaande wet- en regelgeving over privacy passend en proportioneel. Nederland scoort hier gemiddeld. 26 procent van de Europeanen denkt dat bedrijven hun privacy respecteren, Nederlanders scoren nog lager (22%). Nederlanders hebben wel meer vertrouwen in de overheid dan andere Europeanen: 49% denkt dat de overheid hun privacy respecteert (versus gemiddeld 36% in Europa).

  Duidelijkheid over datagebruik helpt

  Meer mensen blijken bereid te zijn om gegevens te delen als duidelijk is hoe dit hen of de samenleving helpt. Zo zou 70 procent van de Nederlanders verzameling van grote hoeveelheden anonieme data door gezondheidsorganisaties steunen, versus gemiddeld 65 procent in Europa. 67 procent van de Nederlanders zou deze instanties zelfs toegang geven tot zijn of haar gegevens (tegen 62% gemiddeld in Europa).

  Verder vindt 50 procent van de Nederlanders het krijgen van verkeersadvies op basis van verzamelde gegevens door navigatiebedrijven niet bezwaarlijk (versus 55% gemiddeld in Europa). 41 procent van de Nederlanders vindt het ook goed als deze gegevens met lokale overheden gedeeld worden om het wegennet en de doorstroming te verbeteren (45% gemiddeld in Europa).

  66 procent van de Nederlanders (68% gemiddeld in Europa) staat positief tegen ‘smart meters’ van energiebedrijven, omdat dergelijke meters kunnen helpen bij het analyseren en beperken van energieverbruik. Ook vindt 45 procent van de Nederlanders het goed als online shops verzamelde data gebruiken om producten of diensten te verbeteren, een gemiddelde score. Nederlanders staan iets minder open voor persoonlijke aanbiedingen op basis van shopgedrag (39%) dan andere Europeanen (44%).

  Doorverkopen gegevens stuit op verzet

  Het doorverkopen van persoonlijke gegevens aan derden stuit op veel weerstand. Slechts 11 procent van de Nederlanders vindt het goed als online shops hun gegevens doorverkopen voor marketing- en advertentiedoeleinden (versus 10% gemiddeld in Europa). 9 procent vindt het goed als data verkregen uit navigatieapparatuur, of over auto en/of rijgedrag geanonimiseerd en geaggregeerd worden doorverkocht (11% gemiddeld in Europa). Eveneens slechts 9 procent vindt het geen probleem als energiebedrijven geanonimiseerde en geaggregeerde data door verkopen (13% gemiddeld in Europa).

  Op de vraag wat organisaties kunnen doen om het vertrouwen van gebruikers te vergroten bij het beheren en beschermen van gegevens, zeggen Nederlanders:

  • Wees transparant over wat verzameld wordt en waarvoor dat wordt gebruikt (73%);
  • Gebruik begrijpelijke taal en korte algemene voorwaarden (61%);
  • Biedt de mogelijkheid om persoonlijke privacy-instellingen aan te passen (55%)
  • Certificering door een onafhankelijk testinstituut (48%)

  Source: Telecompaper

 • Machine intelligence gaat dit jaar doorbreken

  543700Het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti trapt het nieuwe jaar af met de ontwikkeling van vier onderzoeksrapporten over ‘machine intelligence’.

  Deze allesomvattende term voor kunstmatige intelligentie adresseert volgens VINT de situatie waarin computers in staat zijn om menselijke intelligentie te evenaren of zelfs voorbij te streven. Na de mobiele revolutie, big data en het internet der dingen verwacht VINT dat ‘machine intelligence’ dit jaar gaat doorbreken. De eerste notitie bevat een ‘executive introductie’ waarin de mogelijkheden en marktomvang van ‘machine intelligence’ worden beschreven, evenals de algehele impact daarvan op de samenleving. Dit eerste rapport maakt deel uit van een vierluik dat in de loop van 2016 verschijnt.

  “Auto’s die voetgangers herkennen en daarop passende maatregelen nemen, computers die een ziektediagnose vaststellen of juridisch advies verstrekken op basis van bestaande jurisprudentie. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de nieuwe generatie ‘machine intelligence’ computers waarbij de balans tussen mens en machine volledig verschuift. Deze intelligentie is straks voor iedereen beschikbaar. Ook moet elk bedrijf in elke sector zich straks realiseren dat kunstmatige intelligentie op een hele andere manier ingezet kan worden dan traditionele IT”, vertelt Menno van Doorn (foto), auteur en directeur van VINT van Sogeti.

  VINT heeft twee verklaringen voor de op handen zijnde doorbraak van kunstmatige intelligentie. In de eerste plaatst is er sprake van een doorbraak op het gebied van hardware. Zo worden onze telefoons hyperintelligent gemaakt met op het brein geïnspireerde neuromorfische chips. De extreem hoge rekenkracht van de nieuwe generatie chips helpt daarbij. De tweede verklaring heeft te maken met de explosieve groei van data. Decennia lang ontbrak het aan voldoende gegevens om verder te komen met ‘machine learning’. Pas nu, in het huidige big data tijdperk waarin grote hoeveelheden data beschikbaar zijn, kunnen de zelflerende algoritmes aan de slag. Dit zelflerende vermogen van machines is cruciaal voor deze nieuwe vorm van intelligentie.

  Vier rapporten

  Na de ‘executive introductie’ over kunstmatige intelligentie komen in de opvolgende rapporten drie onderwerpen aan bod. In het tweede rapport komt de opkomst van de Personal Digital Assistent aan de orde. Daarbij vindt een verschuiving plaats van apps naar cogs (cognitieve systemen). Persuasive Technologies staat centraal in het derde rapport. Dat betreft de gedragsbeinvloeding via machines. Het thema voor het laatste rapport is de invloed van angst voor kunstmatige intelligentie op organisaties die slimmer willen worden.Sander Duivestein, Jaap Bloem, Erik van Ommeren en Menno van Doorn zijn de auteurs van de eerste ‘executive introductie’. Naar verwachting zal het tweede rapport in april 2016 verschijnen. Het eerste trendrapport is te downloaden via deze link.

  Source: Executive-People

EasyTagCloud v2.8