4 items tagged "kunstmatige intelligentie"

 • ‘Als je wilt overleven als bedrijf móét je ruimte voor Big Data inruimen’

  shutterstock 139983571De toekomst van bedrijven hangt af van Big Data aldus Emile Aarts, rector magnificus van de Tilburg University. In een interview met Management Team vertelt de rector magnificus over de typen toepassingen die hij als kansrijk ziet.
  Beeld ‘Als je wilt overleven als bedrijf móét je ruimte voor Big Data inruimen’
   
  Zoals Copernicus, Darwin en Freud ons wereldbeeld hebben laten kantelen, zo gaan Big Data dat ook doen. De invloed van Big Data wordt groot, zeer groot, aldus Aarts in het interview.
   
  Process Mining
  Een van de voorbeelden die hij noemt is Process Mining. Daarmee is het mogelijk om met ‘event logs’ en andere data in het bedrijf processen in een organisatie in kaart te brengen. Hiermee is te zien hoe het een en ander werkelijk verloopt, in hoeverre men afwijkt van de processen op papier. Procesverbeteringen kunnen daardoor nauwkeuriger en sneller worden doorgevoerd.
   
  Scenario’s
  Op de vraag of managers wel leiding kunnen geven aan data deskundigen antwoordt Aarts dat ondernemers en managers wel enig verstand moeten hebben van Big Data en kunstmatige intelligentie. Maar met verstand van Big Data zijn ze er nog niet. “De informatie op basis waarvan zij beslissingen moeten, zal steeds meer worden gevisualiseerd in scenario’s. Daarmee moeten ze dus ook kunnen omgaan, wat voor de manager die het liefste informatie in een spreadsheet heeft nog lastig kan zijn,” aldus Aarts.
   
  Soft skills
  Ook worden soft skills voor managers steeds belangrijker. “Mensen kunnen zich onderscheiden door hun empathische vermogen, hun communicatieve vaardigheden en de manier waarop ze anderen kunnen inspireren. Zeker als ze aan jongere mensen leiding willen geven, die wars zijn van hiërarchische structuren en graag werken in bedrijven waar beslissingen in sterke mate collectief worden genomen,” aldus Aarts.
   
  Bron: hrpraktijk.nl, 14 november 2016
 • 2016 wordt het jaar van de kunstmatige intelligentie

  Artificial-intelligence.jpg-1024x678December is traditiegetrouw de periode van het jaar om terug te blikken en oudjaarsdag is daarbij in het bijzonder natuurlijk de beste dag voor. Bij Numrush kijken we echter liever vooruit. Dat deden we begin december al met ons RUSH Magazine. In deze Gift Guide gaven we cadeautips aan de hand van een aantal thema’s waar we komend jaar veel over gaan horen.Eén onderwerp bleef bewust een beetje onderbelicht in onze Gift Guide. Aan de ene kant omdat het niet iets is wat je cadeau geeft, maar ook omdat het eigenlijk de diverse thema’s overstijgt. Ik heb het over kunstmatige intelligentie. Dat is natuurlijk niets nieuws, er is al ontzettend veel gebeurt op dat vlak, maar komend jaar zal de toepassing hiervan nog verder in een stroomversnelling raken.

 • Big Data nog weinig ingezet voor real-time of voorspellingen

  Big DataDatagedreven opereren? Bij de meeste bedrijven zijn de datatoepassingen nog relatief simpel en vooral gericht op analyse in plaats van real-time en voorspellingen. Een gemiste kans én risico voor de lange-termijnkoers van een organisatie.

  Nu al zegt 22 procent van de bedrijven achter te lopen op de concurrentie terwijl ruim 81 procent van de respondenten aangeeft dat de mogelijkheden van Big Data voor de eigen organisatie groot zijn.

  Dat blijkt uit de Big Data Survey 2015 van data-consultancybureau GoDataDriven en vakbeurs Big Data Expo. Bijna 200 bedrijven werden onderzocht om inzicht te geven in de actuele rol van big data, de mate van adoptie, intenties en mogelijke valkuilen.

  Data uit voor de hand liggende bronnen
  Wat blijkt? De data die gebruikt wordt is over het algemeen numeriek en komt vaak uit voor de hand liggende bronnen, zoals CRM en klantendatabase (18 procent), websitestatistieken (18 procent), externe bronnen (14 procent) en marketingdata vanuit e-mailstatistieken (14 procent) en transactionele data (13 procent). Toepassingen met data uit rijkere bronnen zoals tekst, beeld en geluid zijn er nog zeer weinig, terwijl hier grote winst te behalen is.

  GoDataDriven

  Meer budget voor datagedreven toepassingen
  De meeste bedrijven maken komend jaar meer budget vrij voor datagedreven toepassingen en zijn van plan te investeren in de kennisontwikkeling binnen het team. Een klein deel van de bedrijven is momenteel al bezig met het toepassen van kunstmatige intelligentie, machine learning, voorspellende modellen en deep learning.

  Maar dat verandert in hoog tempo. Binnen drie jaar verwacht 50 procent van de respondenten de eerste toepassingen met geavanceerde technologie ontwikkeld te hebben.

  Visie het belangrijkst voor succesvolle implementatie
  Wat de belangrijkste factoren zijn voor een succesvolle implementatie van een Big Data-strategie? Visie, aldus 28 procent van de ondervraagden, en ondersteuning vanuit de directie (19 procent). Maar ook ondersteunende systemen en processen (18 procent), budget (14 procent), talent (11 procent) en training (10 procent) spelen een belangrijke rol.

  GoDataDriven2

  Data als strategische pijler
  Tegelijkertijd geeft een opvallend groot deel van de ondervraagden aan dat het binnen het eigen bedrijf wel goed zit met de strategische rol van data. 37 procent vult in dat de bedrijfsdirectie data als een strategische pijler ziet, terwijl 27 procent het hier gedeeltelijk mee eens is. Bij bijna een kwart van de bedrijven (23 procent) is er binnen de bedrijfsdirectie op dit vlak juist een grote winst te halen.

  Ruim 67 procent van de bedrijven zegt dan ook dat de mogelijkheden van big data voor de eigen organisatie groot zijn. Nog eens 14,5 procent is het hier gedeeltelijk mee eens. Slechts 9 procent is het in meer of mindere mate oneens met deze stelling.

  Meer highlights:

  • Hadoop is het meest populaire dataplatform: 21 procent heeft een of andere Hadoop-implementatie (Hadoop, Horton, Cloudera).
  • Terwijl bij de licensed software SAP (8 procent), SPSS (7 procent) en SAS (6 procent) het beste scoren.
  • Datatoepassingen worden het vaakst gebruikt binnen marketing (19 procent).
  • Informatietechnologie is bij 13 procent een toepassing, terwijl fraudedetectie (6 procent) en riskmanagement (6 procent) ook regelmatig met behulp van data wordt uitgevoerd.
 • Machine intelligence gaat dit jaar doorbreken

  543700Het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti trapt het nieuwe jaar af met de ontwikkeling van vier onderzoeksrapporten over ‘machine intelligence’.

  Deze allesomvattende term voor kunstmatige intelligentie adresseert volgens VINT de situatie waarin computers in staat zijn om menselijke intelligentie te evenaren of zelfs voorbij te streven. Na de mobiele revolutie, big data en het internet der dingen verwacht VINT dat ‘machine intelligence’ dit jaar gaat doorbreken. De eerste notitie bevat een ‘executive introductie’ waarin de mogelijkheden en marktomvang van ‘machine intelligence’ worden beschreven, evenals de algehele impact daarvan op de samenleving. Dit eerste rapport maakt deel uit van een vierluik dat in de loop van 2016 verschijnt.

  “Auto’s die voetgangers herkennen en daarop passende maatregelen nemen, computers die een ziektediagnose vaststellen of juridisch advies verstrekken op basis van bestaande jurisprudentie. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de nieuwe generatie ‘machine intelligence’ computers waarbij de balans tussen mens en machine volledig verschuift. Deze intelligentie is straks voor iedereen beschikbaar. Ook moet elk bedrijf in elke sector zich straks realiseren dat kunstmatige intelligentie op een hele andere manier ingezet kan worden dan traditionele IT”, vertelt Menno van Doorn (foto), auteur en directeur van VINT van Sogeti.

  VINT heeft twee verklaringen voor de op handen zijnde doorbraak van kunstmatige intelligentie. In de eerste plaatst is er sprake van een doorbraak op het gebied van hardware. Zo worden onze telefoons hyperintelligent gemaakt met op het brein geïnspireerde neuromorfische chips. De extreem hoge rekenkracht van de nieuwe generatie chips helpt daarbij. De tweede verklaring heeft te maken met de explosieve groei van data. Decennia lang ontbrak het aan voldoende gegevens om verder te komen met ‘machine learning’. Pas nu, in het huidige big data tijdperk waarin grote hoeveelheden data beschikbaar zijn, kunnen de zelflerende algoritmes aan de slag. Dit zelflerende vermogen van machines is cruciaal voor deze nieuwe vorm van intelligentie.

  Vier rapporten

  Na de ‘executive introductie’ over kunstmatige intelligentie komen in de opvolgende rapporten drie onderwerpen aan bod. In het tweede rapport komt de opkomst van de Personal Digital Assistent aan de orde. Daarbij vindt een verschuiving plaats van apps naar cogs (cognitieve systemen). Persuasive Technologies staat centraal in het derde rapport. Dat betreft de gedragsbeinvloeding via machines. Het thema voor het laatste rapport is de invloed van angst voor kunstmatige intelligentie op organisaties die slimmer willen worden.Sander Duivestein, Jaap Bloem, Erik van Ommeren en Menno van Doorn zijn de auteurs van de eerste ‘executive introductie’. Naar verwachting zal het tweede rapport in april 2016 verschijnen. Het eerste trendrapport is te downloaden via deze link.

  Source: Executive-People

EasyTagCloud v2.8