123 items tagged "data science"

 • ‘Vooruitgang in BI, maar let op ROI’

  5601405Business intelligence (bi) werd door Gartner al benoemd tot hoogste prioriteit voor de cio in 2016. Ook de Computable-experts voorspellen dat er veel en grote stappen genomen gaan worden binnen de bi. Tegelijkertijd moeten managers ook terug kijken en nadenken over hun businessmodel bij de inzet van big data: hoe rechtvaardig je de investeringen in big data?

  Kurt de Koning, oprichter van Dutch Offshore ICT Management
  Business intelligence/analytics is door Gartner op nummer één gezet voor 2016 op de prioriteitenlijst voor de cio. Gebruikers zullen in 2016 hun beslissingen steeds meer laten afhangen van stuurinformatie die uit meerdere bronnen komt. Deze bronnen zullen deels bestaan uit ongestructureerde data. De bi-tools zullen dus niet alleen visueel de informatie aantrekkelijk moeten opmaken en een goede gebruikersinterface moeten bieden. Bij het ontsluiten van de data zullen die tools zich onderscheiden , die in staat zijn om orde en overzicht te scheppen uit de vele verschijningsvormen van data.

  Laurent Koelink, senior interim BI professional bij Insight BI
  Big data-oplossingen naast traditionele bi
  Door de groei van het aantal smart devices hebben organisaties steeds meer data te verwerken. Omdat inzicht (in de breedste zin) een van de belangrijkste succesfactoren van de toekomst gaat zijn voor veel organisaties die flexibel in willen kunnen spelen op de vraag van de markt, zullen zijn ook al deze nieuwe (vormen) van informatie moeten kunnen analyseren. Ik zie big data niet als vervangen van traditionele bi-oplossingen, maar eerder als aanvulling waar het gaat om analytische verwerking van grote hoeveelheden (vooral ongestructureerde) data.

  In-memory-oplossingen
  Organisaties lopen steeds vaker aan tegen de performance-beperkingen van traditionele database systemen als het gaat om grote hoeveelheden data die ad hoc moeten kunnen worden geanalyseerd. Specifieke hybride database/hardware-oplossingen zoals die van IBM, SAP en TeraData hebben hier altijd oplossingen voor geboden. Daar komen nu steeds vaker ook in-memory-oplossingen bij. Enerzijds omdat deze steeds betaalbaarder en dus toegankelijker worden, anderzijds doordat dit soort oplossingen in de cloud beschikbaar komen, waardoor de kosten hiervan goed in de hand te houden zijn.

  Virtual data integration
  Daar waar data nu nog vaak fysiek wordt samengevoegd in aparte databases (data warehouses) zal dit, waar mogelijk, worden vervangen door slimme metadata-oplossingen, die (al dan niet met tijdelijke physieke , soms in memory opslag) tijdrovende data extractie en integratie processen overbodig maken.

  Agile BI development
  Organisaties worden meer en meer genoodzaakt om flexibel mee te bewegen in en met de keten waar ze zich in begeven. Dit betekent dat ook de inzichten om de bedrijfsvoering aan te sturen (de bi-oplossingen) flexibel moeten mee bewegen. Dit vergt een andere manier van ontwikkelen van de bi-ontwikkelteams. Meer en meer zie je dan ook dat methoden als Scrum ook voor bi-ontwikkeling worden toegepast.

  Bi voor de iedereen
  Daar waar bi toch vooral altijd het domein van organisaties is geweest zie je dat ook consumenten steeds meer en vaker gebruik maken van bi-oplossingen. Bekende voorbeelden zijn inzicht in financiën en energieverbruik. De analyse van inkomsten en uitgaven op de webportal of in de app van je bank, maar ook de analyse van de gegevens van slimme energiemeters zijn hierbij sprekende voorbeelden. Dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen en geïntegreerd worden.

  Rein Mertens, head of analytical platform bij SAS
  Een belangrijke trend die ik tot volwassenheid zie komen in 2016 is ‘streaming analytics’. Vandaag de dag is big data niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. De hoeveelheid data welke per seconde wordt gegenereerd blijft maar toenemen. Zowel in de persoonlijke als zakelijke sfeer. Kijk maar eens naar je dagelijkse gebruik van het internet, e-mails, tweets, blog posts, en overige sociale netwerken. En vanuit de zakelijke kant: klantinteracties, aankopen, customer service calls, promotie via sms/sociale netwerken et cetera.

  Een toename van volume, variatie en snelheid van vijf Exabytes per twee dagen wereldwijd. Dit getal is zelfs exclusief data vanuit sensoren, en overige IoT-devices. Er zit vast interessante informatie verstopt in het analyseren van al deze data, maar hoe doe je dat? Een manier is om deze data toegankelijk te maken en op te slaan in een kosteneffectief big data-platform. Onvermijdelijk komt een technologie als Hadoop dan aan de orde, om vervolgens met data visualisatie en geavanceerde analytics aan de gang te gaan om verbanden en inzichten uit die data berg te halen. Je stuurt als het ware de complexe logica naar de data toe. Zonder de data allemaal uit het Hadoop cluster te hoeven halen uiteraard.

  Maar wat nu, als je op basis van deze grote hoeveelheden data ‘real-time’ slimme beslissingen zou willen nemen? Je hebt dan geen tijd om de data eerst op te slaan, en vervolgens te gaan analyseren. Nee, je wilt de data in-stream direct kunnen beoordelen, aggregeren, bijhouden, en analyseren, zoals vreemde transactie patronen te detecteren, sentiment in teksten te analyseren en hierop direct actie te ondernemen. Eigenlijk stuur je de data langs de logica! Logica, die in-memory staat en ontwikkeld is om dat heel snel en heel slim te doen. En uiteindelijke resultaten op te slaan. Voorbeelden van meer dan honderdduizend transacties zijn geen uitzondering hier. Per seconde, welteverstaan. Stream it, score it, store it. Dat is streaming analytics!

  Minne Sluis, oprichter van Sluis Results
  Van IoT (internet of things) naar IoE (internet of everything)
  Alles wordt digitaal en connected. Meer nog dan dat we ons zelfs korte tijd geleden konden voorstellen. De toepassing van big data-methodieken en -technieken zal derhalve een nog grotere vlucht nemen.

  Roep om adequate Data Governance zal toenemen
  Hoewel het in de nieuwe wereld draait om loslaten, vertrouwen/vrijheid geven en co-creatie, zal de roep om beheersbaarheid toch toenemen. Mits vooral aangevlogen vanuit een faciliterende rol en zorgdragend voor meer eenduidigheid en betrouwbaarheid, bepaald geen slechte zaak.

  De business impact van big data & data science neemt toe
  De impact van big data & data science om business processen, diensten en producten her-uit te vinden, verregaand te digitaliseren (en intelligenter te maken), of in sommige gevallen te elimineren, zal doorzetten.

  Consumentisering van analytics zet door
  Sterk verbeterde en echt intuïtieve visualisaties, geschraagd door goede meta-modellen, dus data governance, drijft deze ontwikkeling. Democratisering en onafhankelijkheid van derden (anders dan zelfgekozen afgenomen uit de cloud) wordt daarmee steeds meer werkelijkheid.

  Big data & data science gaan helemaal doorbreken in de non-profit
  De subtiele doelstellingen van de non-profit, zoals verbetering van kwaliteit, (patiënt/cliënt/burger) veiligheid, punctualiteit en toegankelijkheid, vragen om big data toepassingen. Immers, voor die subtiliteit heb je meer goede informatie en dus data, sneller, met meer detail en schakering nodig, dan wat er nu veelal nog uit de traditionelere bi-omgevingen komt. Als de non-profit de broodnodige focus van de profit sector, op ‘winst’ en ‘omzetverbetering’, weet te vertalen naar haar eigen situatie, dan staan succesvolle big data initiatieven om de hoek! Mind you, deze voorspelling geldt uiteraard ook onverkort voor de zorg.

  Hans Geurtsen, business intelligence architect data solutions bij Info Support
  Van big data naar polyglot persistence
  In 2016 hebben we het niet meer over big, maar gewoon over data. Data van allerlei soorten en in allerlei volumes die om verschillende soorten opslag vragen: polyglot persistence. Programmeurs kennen de term polyglot al lang. Een applicatie anno 2015 wordt vaak al in meerdere talen geschreven. Maar ook aan de opslag kant van een applicatie is het niet meer alleen relationeel wat de klok zal slaan. We zullen steeds meer andere soorten databases toepassen in onze data oplossingen, zoals graph databases, document databases, etc. Naast specialisten die alles van één soort database afweten, heb je dan ook generalisten nodig die precies weten welke database zich waarvoor leent.

  De doorbraak van het moderne datawarehouse
  ‘Een polyglot is iemand met een hoge graad van taalbeheersing in verschillende talen’, aldus Wikipedia. Het gaat dan om spreektalen, maar ook in het it-vakgebied, kom je de term steeds vaker tegen. Een applicatie die in meerdere programmeertalen wordt gecodeerd en data in meerdere soorten databases opslaat. Maar ook aan de business intelligence-kant volstaat één taal, één omgeving niet meer. De dagen van het traditionele datawarehouse met een etl-straatje, een centraal datawarehouse en één of twee bi-tools zijn geteld. We zullen nieuwe soorten data-platformen gaan zien waarin allerlei gegevens uit allerlei bronnen toegankelijk worden voor informatiewerkers en data scientists die allerlei tools gebruiken.

  Business intelligence in de cloud
  Waar vooral Nederlandse bedrijven nog steeds terughoudend zijn waar het de cloud betreft, zie je langzaam maar zeker dat de beweging richting cloud ingezet wordt. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat met name security in de cloud vaak beter geregeld is dan dat ze zelf kunnen regelen. Ook cloud leveranciers doen steeds meer om Europese bedrijven naar hun cloud te krijgen. De nieuwe data centra van Microsoft in Duitsland waarbij niet Microsoft maar Deutsche Telekom de controle en toegang tot klantgegevens regelt, is daar een voorbeeld van. 2016 kan wel eens hét jaar worden waarin de cloud écht doorbreekt en waarin we ook in Nederland steeds meer complete BI oplossingen in de cloud zullen gaan zien.

  Huub Hillege, principal data(base) management consultant bij Info-Shunt
  Big data
  De big data-hype zal zich nog zeker voortzetten in 2016 alleen het succes bij de bedrijven is op voorhand niet gegarandeerd. Bedrijven en pas afgestudeerden blijven elkaar gek maken over de toepassing. Het is onbegrijpelijk dat iedereen maar Facebook, Twitter en dergelijke data wil gaan ontsluiten terwijl de data in deze systemen hoogst onbetrouwbaar is. Op elke conferentie vraag ik waar de business case, inclusief baten en lasten is, die alle investeringen rondom big data rechtvaardigen. Zelfs bi-managers van bedrijven moedigen aan om gewoon te beginnen. Dus eigenlijk: achterom kijken naar de data die je hebt of kunt krijgen en onderzoeken of je iets vindt waar je iets aan zou kunnen hebben. Voor mij is dit de grootste valkuil, zoals het ook was met de start van Datawarehouses in 1992. Bedrijven hebben in de huidige omstandigheden beperkt geld. Zuinigheid is geboden.

  De analyse van big data moet op de toekomst zijn gericht vanuit een duidelijke business-strategie en een kosten/baten-analyse: welke data heb ik nodig om de toekomst te ondersteunen? Bepaal daarbij:

  • Waar wil ik naar toe?
  • Welke klantensegmenten wil ik erbij krijgen?
  • Gaan we met de huidige klanten meer 'Cross selling' (meer producten) uitvoeren?
  • Gaan we stappen ondernemen om onze klanten te behouden (Churn)?

  Als deze vragen met prioriteiten zijn vastgelegd moet er een analyse worden gedaan:

  • Welke data/sources hebben we hierbij nodig?
  • Hebben we zelf de data, zijn er 'gaten' of moeten we externe data inkopen?

  Databasemanagementsysteem
  Steeds meer databasemanagementsysteem (dbms)-leveranciers gaan ondersteuning geven voor big data-oplossingen zoals bijvoorbeeld Oracle/Sun Big Data Appliance, Teradata/Teradata Aster met ondersteuning voor Hadoop. De dbms-oplossingen zullen op de lange termijn het veld domineren. big data-software-oplossingen zonder dbms zullen het uiteindelijk verliezen.

  Steeds minder mensen, ook huidige dbma's, begrijpen niet meer hoe het technisch diep binnen een database/DBMS in elkaar zit. Steeds meer zie je dat fysieke databases uit logische data modelleer-tools worden gegeneerd. Formele fysieke database-stappen/-rapporten blijven achterwege. Ook ontwikkelaars die gebruik maken van etl-tools zoals Informatica, AbInitio, Infosphere, Pentaho et cetera, genereren uiteindelijk sgl-scripts die data van sources naar operationele datastores en/of datawarehouse brengen.

  Ook de bi-tools zoals Microstrategy, Business Objects, Tableau et cetera genereren sql-statements.
  Meestal zijn dergelijke tools initieel ontwikkeld voor een zeker dbms en al gauw denkt men dat het dan voor alle dbms'en toepasbaar is. Er wordt dan te weinig gebruik gemaakt van specifieke fysieke dbms-kenmerken.

  De afwezigheid van de echte kennis veroorzaakt dan performance problemen die in een te laat stadium worden ontdekt. De laatste jaren heb ik door verandering van databaseontwerp/indexen en het herstructureren van complexe/gegenereerde sql-scripts, etl-processen van zes tot acht uur naar één minuut kunnen krijgen en queries die 45 tot 48 uur liepen uiteindelijk naar 35 tot veertig minuten kunnen krijgen.

  Advies
  De benodigde data zal steeds meer groeien. Vergeet de aanschaf van allerlei hype software pakketten. Zorg dat je zeer grote, goede, technische, Database-/dbms-expertise in huis haalt om de basis van onderen goed in te richten in de kracht van je aanwezige dbms. Dan komt er tijd en geld vrij (je kan met kleinere systemen uit de voeten omdat de basis goed in elkaar zit) om, na een goede business case en ‘proof of concepts’, de juiste tools te selecteren.

 • 3 AI and data science applications that can help dealing with COVID-19

  3 AI and data science applications that can help dealing with COVID-19

  All industries already feel the impact of the current COVID-19 pandemic on the economy. As many businesses had to shut down and either switch to telework or let go of their entire staff, there is no doubt that it will take a long time for the world to recover from this crisis.

  Current prospects on the growth of the global economy, shared by different sources, support the idea of the long and painful recovery of the global economy from the COVID-19 crisis.
  Statista, for example, compares the initial GDP growth prognosis for 2020 and the prognosis based on the impact of the novel coronavirus on the GPD growth, estimating the difference of as much as 0.5%.

  The last time that global GDP experienced such a decline was back in 2008 when the global economic crisis affected every industry with no exceptions.

  In the situation with the current pandemic, we also see that different industries change their growth prognoses.
  The IT industry, for instance, the expected spending growth in 2020 doesn’t even exceed the pessimistic scenario related to the coronavirus pandemic, and is even expected to shrink.

  It would be foolish to claim that the negative effect of the COVID-19 crisis can be reversed. It is already our reality that many businesses and industries around the world will suffer during the current global economic crisis.
  Governments around the world responded to this crisis by helping businesses not go bankrupt with state financial support. However, this support is only expected to have a short-term effect and will hardly mitigate the final effect of the global economic crisis on businesses around the world.

  So, in search of solutions to decrease the negative effect of drowning global economics, the world, among all other sources, will likely turn to the help of technology, just as the entire world did when it was forced to work from home.

  In this article, we offer our stance on how AI and data scientists, in particular, can help respond to the COVID-19 crisis and help relieve its negative effect.

  1. Data science and healthcare system

  The biggest negative effect on the global economy can come from failing healthcare systems. It was the reason why governments around the world ordered citizens to stay at home and self-isolate, as, in many cases, the course of the COVID-19 disease can be asymptomatic.

  Is increasing investment in the healthcare system a bad thing altogether?

  No, if we are talking about healthcare systems at a local level, like a state or a province. “At a local level, increasing investments in the healthcare system increases the demand for related products and equipment in direct ratio,” says Dorian Martin, a researcher at WowGrade.

  However, in case local governments run out of money in their emergency budgets, they might have to ask the state government for financial support.

  This scenario could become our reality if the number of infected people rapidly increases, with hospitals potentially running out of equipment, beds, and, most critically, staff.

  What can data science do to help manage this crisis?

  UK’s NHS healthcare data storage

  Some countries are already preparing for the scenario described above with the help of data scientists.
  For instance, the UK government ordered NHS England to develop a data store that would combine multiple data sources and make them deliver information to one secure cloud storage.
  What will this data include?

  This cloud storage will help NHS healthcare workers access information on the movement of the critical staff, the availability of hospital beds and equipment.

  Apart from that, this data storage will help the government to get a comprehensive and accurate view of the current situation to detect anomalies, and make timely decisions based on real data received from hospitals and NHS partner organizations.

  Thus, the UK government and NHS are looking into data science to create a system that will help the country tackle the crisis consistently, and manage the supply and demand for critical hospital equipment needed to fight the pandemic.

  2. AI’s part in creating the COVID-19 vaccine

  Another critical factor that has an effect on the current global economic crisis is the COVID-19 vaccine. It has already become clear that the world is in the standby mode until scientists develop a vaccine that will return people to their normal lives.

  It’s a simple cause-and-effect relationship: both global economy and local economies depend on consistent production, production depends on open and functioning production facilities, which depend on workers, who, in their turn, depend on the vaccine to be able to return to work.

  And while we still have over a year before the COVID-19 vaccine becomes available to the wide public, scientists turn to AI to speed up the process.

  How can AI help develop the COVID-19 vaccine?

  • With the help of AI, scientists can analyze the structure of the virus and how it attaches itself to human cells, i.e., its behavior. This data helps researchers build the foundation for vaccine development.
  • AI and data science become part of the vaccine development process, as they help scientists analyze thousands of research papers on the matter to make their approach to the vaccine more precise.

  An important part of developing a vaccine is analyzing and understanding the protein of the virus and its genetic sequence. In January 2020, Google DeepMind launched a system that builds the virus’s protein in the 3D mode, AlphaFold. This invention already helped the U.S. scientists study the virus enough to create a trial vaccine and launch clinical trials this week.

  However, scientists are looking into the ways, how AI can not only be involved in gathering information, but also in the very process of creating a vaccine.

  There have already been cases of drugs successfully created by AI. The British startup Excienta created its first drug with the help of artificial intelligence algorithms. The drug is currently undergoing clinical trials. But it will take this drug only 12 months to be ready, compared to 5 years that it usually takes.

  Thus, AI gives the world hope that the long-awaited COVID-19 vaccine will be available to the world faster than it’s currently predicted. Yet, there are still a few problems of artificial intelligence implementation in this process, which are mainly connected to AI being underdeveloped itself.

  3. Data science and the fight against misinformation

  Another factor, which is mostly related to how people respond to the current crisis, and yet has the most negative effect on the global economy, is panic.

  We’ve already seen the effects of the rising panic during the Ebola virus crisis in Africa when local economies suffered from plummeting sectors like tourism and commerce.

  In economics, the period between the boom (the rising demand for the product) and the bust (a drop in product availability) is very short. During the current pandemic, we’ve seen quite a few examples of how panic buying led to low supply, which damaged local economies.

  How can data scientists tackle the threat of panic?

  The answer is already in the question: with data.

  One of the reasons why people panic is misinformation. “Our online poll has shown that only 12% of respondents read authoritative COVID-19-related resources, while others mostly relied on word-of-mouth approach,” says Martin Harris, a researcher at Studicus.

  Misinformation, unfortunately, happens not only among people but on the government level as well. One of the best examples of it is the U.S. officials promoting a drug against malaria as an effective method to treat COVID-19 patients, when, in fact, the effectiveness of this drug hasn’t been proven yet.

  The best solution to treat the virus of panic and misinformation is to accumulate all the information from the authoritative resources on the COVID-19 pandemic to help people observe it not only on the local but on the global level as well.

  Data scientists and developers at Boston Children’s Hospital have created such a system, called HealthMap, to help people track COVID-19 pandemic, as well as other disease outbreaks around the world.

  Conclusion

  While there are already quite a few applications of AI and data science that help us respond to the COVID-19 crisis, this crisis is still in its early stages of development.

  As we already can use data science to accumulate important information regarding critical hospital staff and equipment, fight misinformation, and use AI to develop the vaccine, we still might discover new ways of applying AI and data science to help the world respond to the COVID-19 crisis.

  Yet, today, we can already say that AI and data science have been of enormous help in fighting the pandemic, giving us hope that we will return to our normal lives as soon as possible.

  Author: Estelle Liotard

  Source: In Data Labs

 • 4 Tips om doodbloedende Big Data projecten te voorkomen

  projectmanagers

  Investeren in big data betekent het verschil tussen aantrekken of afstoten van klanten, tussen winst of verlies. Veel retailers zien hun initiatieven op het vlak van data en analytics echter doodbloeden. Hoe creëer je daadwerkelijk waarde uit data en voorkom je een opheffingsuitverkoop? Vier tips.

  Je investeert veel tijd en geld in big data, exact volgens de boodschap die retailgoeroes al enkele jaren verkondigen. Een team van data scientists ontwikkelt complexe datamodellen, die inderdaad interessante inzichten opleveren. Met kleine ‘proofs of value’ constateert u dat die inzichten daadwerkelijk ten gelde kunnen worden gemaakt. Toch gebeurt dat vervolgens niet. Wat is er aan de hand?

  Tip 1: Pas de targets aan

  Dat waardevolle inzichten niet in praktijk worden gebracht, heeft vaak te maken met de targets die uw medewerkers hebben meegekregen. Neem als voorbeeld het versturen van mailingen aan klanten. Op basis van bestaande data en klantprofielen kunnen we goed voorspellen hoe vaak en met welke boodschap elke klant moet worden gemaild. En stiekem weet elke marketeer donders goed dat niet elke klant op een dagelijkse email zit te wachten.

  Toch trapt menigeen in de valkuil en stuurt telkens weer opnieuw een mailing uit naar het hele klantenbestand. Het resultaat: de interesse van een klant ebt snel weg en de boodschap komt niet langer aan. Waarom doen marketeers dat? Omdat ze louter en alleen worden afgerekend op de omzet die ze genereren, niet op de klanttevredenheid die ze realiseren. Dat nodigt uit om iedereen zo vaak mogelijk te mailen. Op korte termijn groeit met elk extra mailtje immers de kans op een verkoop.

  Tip 2: Plaats de analisten in de business

  Steeds weer zetten retailers het team van analisten bij elkaar in een kamer, soms zelfs als onderdeel

  van de IT-afdeling. De afstand tot de mensen uit de business die de inzichten in praktijk moeten brengen, is groot. En te vaak blijkt die afstand onoverbrugbaar. Dat leidt tot misverstanden, onbegrepen analisten en waardevolle inzichten die onbenut blijven.

  Beter is om de analisten samen met de mensen uit de business bij elkaar te zetten in multidisciplinaire teams, die werken met scrum-achtige technieken. Organisaties die succesvol zijn, beseffen dat ze continu in verandering moeten zijn en werken in dat soort teams. Dat betekent dat business managers in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de bouw van datamodellen, zodat analisten en de business van elkaar kunnen leren. Klantkennis zit immers in data én in mensen.

  Tip 3: Neem een business analist in dienst

  Data-analisten halen hun werkplezier vooral uit het maken van fraaie analyses en het opstellen van goede, misschien zelfs overontwikkelde datamodellen. Voor hun voldoening is het vaak niet eens nodig om de inzichten uit die modellen in praktijk te brengen. Veel analisten zijn daarom ook niet goed in het interpreteren van data en het vertalen daarvan naar de concrete impact op de retailer. 

  Het kan verstandig zijn om daarom een business analist in te zetten. Dat is iemand die voldoende affiniteit heeft met analytics en enigszins snapt hoe datamodellen tot stand komen, maar ook weet wat de uitdagingen van de business managers zijn. Hij kan de kloof tussen analytics en business overbruggen door vragen uit de business te concretiseren en door inzichten uit datamodellen te vertalen naar kansen voor de retailer.

  Tip 4: Analytics is een proces, geen project

  Nog te veel retailers kijken naar alle inspanningen op het gebied van data en analytics alsof het een project met een kop en een staart betreft. Een project waarvan vooraf duidelijk moet zijn wat het gaat opleveren. Dat is vooral het geval bij retailorganisaties die worden geleid door managers uit de ‘oude generatie’ die onvoldoende gevoel en affiniteit met de nieuwe wereld hebben Het commitment van deze managers neemt snel af als investeringen in data en analytics niet snel genoeg resultaat opleveren.

  Analytics is echter geen project, maar een proces waarin retailers met vallen en opstaan steeds handiger en slimmer worden. Een proces waarvan de uitkomst vooraf onduidelijk is, maar dat wel moet worden opgestart om vooruit te komen. Want alle ontwikkelingen in de retailmarkt maken één ding duidelijk: stilstand is achteruitgang.

  Auteur: EY, Simon van Ulden, 5 oktober 2016

 • 5 Astonishing IoT examples in civil engineering

  5 Astonishing IoT examples in civil engineering

  The internet of things is making a major impact on the field of civil engineering, and these five examples of IoT applications in civil engineering are fascinating.

  As the Internet of Things (IoT) becomes smarter and more advanced, we’ve started to see its usage grow across various industries. From retail and commerce to manufacturing, the technology continues to do some pretty amazing things in nearly every sector. The civil engineering field is no exception.

  An estimated 20 billion internet-connected devices will be active around the world by 2020. Adoption is certainly ramping up, and the technologies that support IoT are also growing more sophisticated: including big data, cloud computing and machine learning.

  As a whole, civil engineering projects have a lot to gain from the integration of IoT technologies and devices. The technology significantly improves automation and remote monitoring for many tasks, allowing operators to remain hands-off more than ever before. The data that IoT devices collect can inform and enable action throughout the scope of a project and even beyond.

  For example, IoT sensors can monitor soil consolidation and degradation, as well as a development project’s environmental impact. Alternatively, IoT can measure and identify public roadways that need servicing. These two basic examples provide a glimpse into what IoT can do in the civil engineering sector.

  IoT, alongside many other innovative construction technologies, will completely transform the industry. That said, what role is it currently playing in the field? What are some other applications that are either planned or now in use? How can the civil engineering industry genuinely use IoT?

  1. Allows a transformation from reactionary to preventative maintenance

  Most maintenance programs are corrective or reactionary. When something breaks down or fails, a team acts to fix the problem. In reality, this practice is nothing more than slapping a bandage on a gaping wound.

  With development projects, once things start to break down, they generally continue on that path. Problems grow much more prominent, no matter what fixes you apply. It makes more sense, then, to monitor a subject’s performance and status and apply fixes long before things break down. In other words, using a preventative maintenance routine is much more practical, efficient and reliable.

  IoT devices and sensors deliver all the necessary data to make such a process possible. They collect information about a subject in real-time and then report it to an external system or analytics program. That program then identifies potential errors and communicates the necessary information to a maintenance crew.

  In any field of construction, preventative maintenance considerably improves the project in question as well as the entire management process. Maintenance management typically comprises about 40% to 50% of a business’s operational budget. Companies spend much of their time reacting to maintenance issues rather than preventing them. IoT can turn that around.

  2. Presents a real-time construction management solution

  A proper construction management strategy is necessary for any civil engineering project. Many nuanced tasks need to be completed, whether they involve tracking and measuring building supplies or tagging field equipment and dividing it up properly.

  IoT technology can reduce tension by collecting relevant information in real time and delivering it to the necessary parties. Real-time solutions also provide faster time-to-action. Management and decision-makers can see almost immediately how situations are playing out and take action to either improve or correct a project’s course.

  For example, imagine the following scenario. During a project that’s underway, workers hit a snag that forced them to use more supplies than expected. Rather than waiting until supplies run out, the technology has already ordered more. That way, the supplies are already on their way and will arrive at the project site before the existing supply is exhausted. The result is a seamless operation that continually moves forward, despite any potential errors. IoT can measure the number of supplies and report it to a remote system, which then makes the necessary purchase order.

  3. Creates automated and reliable documentation

  One of the minor responsibilities of development and civil engineering projects is related to paperwork. Documentation records a great deal about a project before, during and after it wraps up.

  IoT technologies can improve the entire process, if not completely automate many of the tedious elements. Reports are especially useful to have during inspections, insurance and liability events, and much more. The data that IoT collects can be parsed and added to any report to fill out much-needed details. Because the process happens automatically, the reports can generate with little to no external input.

  4. Provides a seamless project safety platform

  Worksites can be dangerous, which is why supervisors and project managers must remain informed about their workers at all times. If an accident occurs, they must be able to locate and evacuate any nearby personnel. IoT can provide real-time tracking for all workers on a site, and even those off-site.

  More importantly, IoT technology can connect all those disparate parties, allowing for direct communication with near-instant delivery. The result is a much safer operation for all involved, especially the workers who spend most of their time in the trenches.

  5. Enhances operational intelligence support

  By putting IoT and data collection devices in place with no clear guidance, an operation can suffer from data overload: an overabundance and complete saturation of intelligence with no clear way to analyze the data and use it.

  Instead, once IoT technology is implemented, organizations are forced to focus on an improved operational intelligence program to make sure the data coming in is adequately vetted, categorized and put to use. It’s cyclical because IoT empowers the intelligence program by offering real-time collection and analysis opportunities. So, even though more data is coming in and the process of extracting insights is more complex, the reaction times are much faster and more accurate as a result.

  Here’s a quick example. With bridge and tunnel construction, it’s necessary to monitor the surrounding area for environmental changes. Soil and ground movement, earthquakes, changes in water levels and similar events can impact the project. Sensors embedded within the surrounding area can collect pertinent information, which passes to a remote analytics tool. During a seismic event, the entire system would instantly discern if work must be postponed or if it can continue safely. A support program can distribute alerts to all necessary parties automatically, helping to ensure everyone knows the current status of the project, especially those in the field.

  Identifying new opportunities with IoT

  Most civil engineering and development teams have no shortage of projects in today’s landscape. Yet, it’s still crucial to remain informed about the goings-on to help pinpoint more practical opportunities.

  When IoT is installed during new projects, the resulting data reports may reveal additional challenges or problems that would have otherwise gone unnoticed. A new two-lane road, for instance, may see more traffic and congestion than initially expected. Or, perhaps a recently developed water pipeline is seeing unpredictable pressure spikes.

  With the correct solutions in place, IoT can introduce many new opportunities that might significantly improve the value and practicality of a project.

  Author: Megan Ray Nichols

  Source: SmartDataCollective

 • 7 Personality assets required to be successful in data and tech

  7 Personality assets required to be successful in data and tech

  If you look at many of the best-known visionaries, such as Richard Branson, Elon Musk, and Steve Jobs, there are certain traits that they all have which are necessary for being successful. So this got me thinking, what are the characteristics necessary for success in the tech industry? In this blog, I’m going to explain the seven personality traits that I decided are necessary for success, starting with:

  1. Analytical capabilities

  Technology is extremely complex. If you want to be successful, you should be able to cope with complexity. Complexity not only from technical questions, but also when it comes to applying technology in an efficient and productive way.

  2. Educational foundation

  Part of the point above is your educational foundation. I am not talking so much about specific technical expertise learned at school or university, but more the general basis for understanding certain theories and relations. The ability to learn and process new information very quickly is also important. We all know that we have to learn new things continuously.

  3. Passion

  One of the most important things in the secret sauce for success is being passionate about what you do. Passion is the key driver of human activity, and if you love what you’re doing, you’ll be able to move mountains and conquer the world. If you are not passionate about what you are doing, you are doing the wrong thing.

  4. Creativity

  People often believe that if you are just analytical and smart, you’ll automatically find a good solution. But in the world of technology, there is no one single, optimal, rational solution in most cases. Creating technology is a type of art, where you have to look for creative solutions, rather than having a genius idea. History teaches us that the best inventions are born out of creativity.

  5. Curiosity

  The best technology leaders never stop being curious like children. Preserving an open mind, challenging everything and keeping your curiosity for new stuff will facilitate your personal success in a constantly changing world.

  6. Persistence

  If you are passionate, smart and creative and find yourself digging deeply into a technological problem, then you’ll definitively need persistence. Keep being persistent to analyze your problem appropriately, to find your solution, and eventually to convince others to use it.

  7. Being a networker and team player

  If you have all the other skills, you might already be successful. But, the most important booster of your success is your personal skillset. Being a good networker and team player, and having the right people in your network to turn to for support, will make the whole journey factors easier. There might be successful mavericks, but the most successful people in technology have a great set of soft skills.

  As you’ll notice, these characteristics aren’t traits that you are necessarily born with. For those who find that these characteristics don’t come naturally to them, you’ll be pleased to hear that all can be learned and adopted through hard work and practice. Anyone can be successful in tech, and by keeping these traits in mind in future, you too can ensure a long and successful career in tech.

  Author: Mathias Golombek

  Source: Dataversity

   

 • 9 Tips to become a better data scientist

  9 Tips to become a better data scientist

  Over the years I worked on many Data Science projects. I remember how easy it was to get lost and waste a lot of energy in the wrong direction. In time, I learned what works for me to be more effective. This list is my best try to sum it up:

  1. Build a working pipeline first

  While it’s tempting to start with the cool stuff first, you want to make sure that you don't spend time on small technical things like loading the data, feature extraction and so on. I like to start with a very basic pipeline, but one that works, i.e., I can run it end to end and get results. Later I expand every part while keeping the pipeline working.

  2. Start simple and complicate one thing at a time

  Once you have a working pipeline, start expanding and improving it. You have to take it to step by step. It is very important to understand what caused what. If you introduce too many changes at once, it will be hard to tell how each change affected the whole model. Keep the updates as simple and clean as possible. Not only it will be easier to understand its effect, but also, it will be easier to refactor it once you come up with another idea.

  3. Question everything

  Now you have a lot on your hands, you have a working pipeline and you already did some changes that improved your results. It’s important to understand why. If you added a new feature and it helped the model to generalize better, why? If it didn't, why not? Maybe your model is slower than before, why’s that? Are you sure each of your features/modules does what you think it does? If not, what happened?

  These kinds of questions should pop in your head while you’re working. To end up with a really great result, you must understand everything that happens in your model.

  4. Experience a lot and experience fast

  After you questioned everything, you got stuck with… well, a lot of questions. The best way to answer them is to experiment. If you followed this far, you already have a working pipeline and a nicely written code, so conducting an experiment shouldn't waste much of your time. Ideally, you’ll be able to run more than one experiment at a time, this you’ll help you answer your questions and improve your intuition of what works and what is not.

  Things to experiment: Adding/removing features, changing hyperparameters, changing architectures, adding/removing data and so on.

  5. Prioritize and Focus

  At this point, you did a lot of work, you have a lot of questions, some answers, some other tasks and probably some new ideas to improve your model (or even working on something entirely different).

  But not all these are equally important. You have to understand what is the most beneficial direction for you. Maybe you came up with a brilliant idea that slightly improved your model but also made it much more complicated and slow, should you continue with this direction? It depends on your goal. If your goal is to publish a state-of-the-art solution, maybe it is. But if your goal is to deploy a fast and descent model to production, then probably you can invest your time on something else. Remember your final goal when working, and try to understand what tasks/experiments will get you closer to it.

  6. Believe in your metrics

  As discussed, understanding what’s working and what is not is very important. But how do you know when something works? you evaluate your results against some validation/test data and get some metric! You have to belive that metric! There may be some reasons not to believe in your metric. It could be the wrong one, for example. Your data may be unbalanced so accuracy can be the wrong metric for you. Your final solution must be very precise, so maybe you’re more interested in precision than recall. Your metric must reflect the goal you’re trying to achieve. Another reason not to believe in your metric is when your test data is dirty or noisy. Maybe you got data somewhere from the web and you don’t know exactly what’s in there?

  A reliable metric is important to advance fast, but also, it’s important that the metric reflects your goals. In data science, it may be easy to convince ourselves that our model is good, while in reality, it does very little.

  7. Work to publish/deploy

  Feedback is an essential part of any work, and data science is not an exception. When you work knowing that your code will be reviewed by someone else, you’ll write much better code. When you work knowing that you’ll need to explain it to someone else, you’ll understand it much better. It doesn't have to be a fancy journal or conference or company production code. If you’re working on a personal project, make it open source, write a post about it, send it to your friends, show it to the world!

  Not all feedback will be positive, but you’ll be able to learn from it and improve over time.

  8. Read a lot and keep updated

  I’m probably not the first one suggesting keeping up with the recent advancement to be effective, so instead of talking about it, I’ll just tell you how I do it: good old newsletters! I find them very useful as it’s essentially someone that keeps up with the most recent literature, picks the best stuff and sends it to you!

  9. Be curious

  While reading about the newest and coolest, don't limit yourself to the one area you’re interested in, try to explore others (but related) as well. It could be beneficial in a few ways. You can find a technique that works in one domain to be very useful in yours, you’ll improve your ability to understand complex ideas, and, you may find another domain that interests you so you’ll be able to expand your data skills and knowledge.

  Conclusion

  You’ll get much better results and enjoy the process if you’re effective. While all of the topics above are important, if I have to choose one, it will be 'Prioritize and Focus'. For me, all other topics lead to this one eventually. The key to success is to work on the right thing.

  Author: Dima Shulga

  Source: towards data science

 • A guide to Business Process Automation

  A guide to Business Process Automation

  Are you spending hours repeating the same tasks? Office workers spend 69 days a year on administrative tasks. You might be wishing for a simpler way to get those jobs done.

  An increasing number of businesses are relying on automation tools to take those repetitive tasks off their plate. In fact, 67% of businesses said that software solutions would be important to remain competitive.

  So, how will our workforce change with business process automation? And how will your business develop as the digital transformation era makes things happen faster?

  In this complete guide, we’ll cover:

  • What is Business Process Automation?
  • 5 Business Process Automation examples
   • Accounting
   • Customer service
   • Employee onboarding
   • HR onboarding
   • Sales and marketing
  • The benefits of Business Process Automation
  • What business processes can be automated?
  • Best practices with Business Process Automation

  What is Business Process Automation?

  Here’s a simple definition: Business Process Automation is the act of using software to make complex things simpler.

  (It’s also known as BPA or BPM. The latter means Business Process Management.)

  You can use BPA to cut the time you spend doing every-day tasks. For example, you can use chatbots to handle customer support queries. This uses robotic process automation (RPA). Or, you can use contract management software to get clients to put pen to paper on your deal.

  How else can you use business process automation?

  Business Process Automation examples

  Accounting

  Research has found that cloud computing reduces labor costs by 50%, which is probably why 67% of accountants prefer cloud accounting.

  So, how can you use an accounting automation solution in your business?

  • Generate purchase orders: Purchase orders have long paper trails that can be difficult to keep track of. Prevent that from becoming a problem by automating your purchase orders. Your software creates a PO and sends it automatically for approval.
  • Handle accounts payable: Automating your 'accounts payable' department can take tedious payment-related jobs off your hands. The software scans your incoming invoices, records how much you need to pay, and pays it with the click of a button.
  • Send invoices: Do you send the same invoices every week or month? Use automated invoicing systems to create business rules. For example, you can invoice your client on the 1st working day of each month without having to set a reminder to do it manually.

  Customer service

  Customer service is crucial for your business to get right. But it can take lots of human time, unless you’re taking advantage of these business process automations:

  • E-mail and push notifications: Use machine learning software, like chatbots, to handle incoming messages. The technology will understand your customer inquiry, and respond within seconds. Your customers or business users don’t need to wait for a response from a human agent.
  • Helpdesk support: Do you have an overwhelming log of support tickets? By automating your helpdesk, you can route tickets to different team members. For example, if someone says their query is about a billing issue, you could automatically send their ticket to a finance agent.
  • Call center processes: Think about what tasksyour call center team. Chances are, they’ll send emails once they hang up the phone. Or, they’ll set reminders to contact their lead in a few days. You can automate those repetitive tasks for them to focus on money-making calls with new leads.

  Employee onboarding

  Lots of paperwork and decision-making is involved with bringing on a new team member. However, you can automate most of the onboarding process with automation software. Here are some use cases.

  • Verify employment history: You don’t have to call a candidates’ references to verify they’ve worked there. You can automate this process using tools like PreCheck . This software scans data to find links between your candidates’ names and their past employers.
  • Source candidates: Find the best candidates by automating your recruitment process. For example, you can post a job description to one profile and syndicate it to other listing websites.
  • Manage contracts: Long gone are the days of posting an employment contract and waiting for your new team member to post it back. You can automate this business workflow with document signage software. It sends the document via email and automatically reminds your new team member to sign and return it. It simplifies the entire lifecycle of bringing a new team member on board.

  (Some fear that automation will destroy jobs in this process. Forrester data goes against this: 10% of jobs will be lost, but 3% will be created.)

  HR onboarding

  Your Human Resources teamwork with people. But that doesn’t mean they have to manually do those people-related tasks themselves. You can use the HR process automation for things like:

  • Time tracking: Figure out how much money you’re making per customer (or client) by tracking time. However, you can’t always rely on team members to record their time. It’s tricky to remember! You can automate their time-tracking, and use software to break down the time you’ve spent on each activity.
  • Employee leave requests: Do your staff need to send an email to submit a PTO request? Those emails can get lost. Instead, use a leave management system. This software will accept or decline requests and manage shifts based on absences.
  • Monitoring attendance: Keep an eye on your staff by using an automated attendance management system. You can track their clock-in (and out) times, breaks, and time off: without spying on them yourself.

  Sales and marketing

  Artificial Intelligence (AI) is the top growth area for sales teams, its’ adoption is expected to boost by 139% over the next 3 years. Your sales and marketing team can use business process automation for these sales and marketing activities:

  • Lead nurturing: Don’t rely on sticky notes to remind you of the leads you’re nurturing. You can add them to a CRM. Then, use automation to follow-up with your leads using a premade template or social media message.
  • Creating customer case studies: You can automate surveys to collect customer experience feedback. Add data processing software to pull sentiments from individual feedback submissions. From there, you can find customers likely to make the best case studies.
  • A/B testing: You’re probably running A/B tests on your website to determine which elements work best. Automate that process using tools like Intellimize. They’ll automatically show variations to your visitors, and collect the real-time data to analyze. Pick the one with the best user experience metrics.

  Still not convinced? This could give your business a competitive advantage. Just 28% of marketers use marketing automation software.

  Benefits of Business Process Automation

  The use cases we’ve shared work for any business. But they’re not just 'nice to have'. There are several ways you’ll benefit from business process automation, such as:

  Increased efficiency and productivity: Your automation tools store information in the cloud. This means you can access your systems from anywhere. It’s great for remote or mobile workers who use multiple devices.

  Faster turnaround: You don’t have to complete your day-to-day tasks manually. Sure, you’ll need to spend a few hours creating your automations. But you’ll save time when your software does them faster.

  Cost savings: You might not think that the hours you spend doing certain tasks cost a lot in comparison to the software. But, those hours are salaried; you’re still paying each team member their hourly rate. McKinsey found that 45% of paid activities can be automated by technology. (That’s an equivalent of $2 trillion in total annual wages.)

  Fewer errors: Some studies argue that computers are smarter than the human brain. In fact,  Google found that customers that use custom document classification have achieved up to 96% accuracy. You’re less prone to human errors using business process automation.

  Better team collaboration: With automation software, your entire team can view the processes you’re making with their own account. They won’t need to wait for a suitable time to talk about strategy. They can check the automation processes to see for themselves. Again, this is great for distributed teams who don’t have in-office communication.

  Best Practices with Business Process Automation

  Ready to start using business automation software?

  Avoid diving in feet-first with the first application you find. Refer to these best practices to get the most value out of process workflow automations:

  • Know your business’ needs, and prioritize automation software that helps with them. For example, if your focus is improving customer wait times, look at chatbot-style automations.
  • Write a list of the repetitive tasks, such as data entry, you’ll be able to automate. Do this by asking your team. the people who work in a specific department day-in, day-out. Or, ask your project management team for their advice. Can you find a single process or tool to streamline most of their tasks?
  • Start training your entire team on how to use the process automations. Some applications offer this type of support as part of your purchase. IBM, for example, have a Skills Gateway.

  The final thing to note? Don’t rush into business process automations.

  Start small and get used to how software is used. Then, ask your team for feedback. It’s better to be safe than sorry with this type of business decision, especially when your business is at stake!

  Author: Matt Shealy 

  Source: SAP

 • A look at the major trends driving next generation datacenters

  Data centers have become a core component of modern living, by containing and distributing the information required to participate in everything from social life to economy. In 2017, data centers consumed 3 percent of the world’s electricity, and new technologies are only increasing their energy demand. The growth of high-performance computing — as well as answers to growing cyber-security threats and efficiency concerns — are dictating the development of the next generation of data centers.

  But what will these new data centers need in order to overcome the challenges the industry faces? Here is a look at 5 major trends that will impact data center design in the future.

  1. Hyperscale functionality

  The largest companies in the world are increasingly consolidating computing power in massive, highly efficient hyperscale data centers that can keep up with the increasing demands of enterprise applications. These powerful data centers are mostly owned by tech giants like Amazon or Facebook, and there are currently around 490 of them in existence with more than 100 more in development. It’s estimated that these behemoths will contain more than 50 percent of all data that passes through data centers by 2021, as companies take advantage of their immense capabilities to implement modern business intelligence solutions and grapple with the computing requirements of the Internet of Things (IoT).

  2. Liquid efficiency

  The efficiency of data centers is both an environmental concern and a large-scale economic issue for operators. Enterprises in diverse industries from automotive design to financial forecasting are implementing and relying on machine-learning in their applications, which results in more expensive and high-temperature data center infrastructure. It’s widely known that power and cooling represent the biggest costs that data center owners have to contend with, but new technologies are emerging to combat this threat. Liquid cooling is swiftly becoming more popular for those building new data centers, because of its incredible efficiency and its ability to future-proof data centers against the increasing heat being generated by demand for high-performance computing. The market is expected to grow to $2.5 billion by 2025 as a result.

  3. AI monitoring

  Monitoring software that implements the critical advances made in machine learning and artificial intelligence is one of the most successful technologies that data center operators have put into practice to improve efficiency. Machines are much more capable of reading and predicting the needs of data centers second to second than their human counterparts, and with their assistance operators can manipulate cooling solutions and power usage in order to dramatically increase energy efficiency.

  4. DNA storage

  In the two-year span between 2015 and 2017, more data was created than in all of preceding history. As this exponential growth continues, we may soon see the sheer quantity of data outstrip the ability of hard drives to capture it. But researchers are exploring the possibility of storing this immense amount of data within DNA, as it is said that a single gram of DNA is capable of storing 215 million gigabytes of information. DNA storage could provide a viable solution to the limitations of encoding on silicon storage devices, and meet the requirements of an ever-increasing number of data centers despite land constraints near urban areas. But it comes with its own drawbacks. Although it has improved considerably, it is still expensive and extremely slow to write data to DNA. Furthermore, getting data back from DNA involves sequencing it, and decoding files and finding / retrieving specific files stored on DNA is a major challenge. However, according to Microsoft research data, algorithms currently being developed may lower the cost of sequencing and synthesizing DNA plunge to levels that make it feasible in the future.

  5. Dynamic security

  The average cost of a cyber-attack to the impacted businesses will be more than $150 million by 2020, and data centers are at the center of the modern data security fight. Colocation facilities have to contend with the security protocols of multiple customers, and the march of data into the cloud means that hackers can gain access to it through multiple devices or applications. New physical and cloud security features are going to be critical for the evolution of the data center industry, including biometric security measures on-site to prevent physical access by even the most committed thieves or hackers. More strict security guidelines for cloud applications and on-site data storage will be a major competitive advantage for the most effective data center operators going forward as cyber-attacks grow more costly and more frequent. The digital economy is growing more dense and complex every single day, and data center builders and operators need to upgrade and build with the rising demand for artificial intelligence and machine learning in mind. This will make it necessary for greener, more automated, more efficient and more secure data centers to be able to safely host the services of the next generation of digital companies.

  Author: Gavin Flynn

  Source: Information-management

 • A new quantum approach to big data

  MIT-Quantum-Big-Data 0From gene mapping to space exploration, humanity continues to generate ever-larger sets of data — far more information than people can actually process, manage, or understand.
  Machine learning systems can help researchers deal with this ever-growing flood of information. Some of the most powerful of these analytical tools are based on a strange branch of geometry called topology, which deals with properties that stay the same even when something is bent and stretched every which way.


  Such topological systems are especially useful for analyzing the connections in complex networks, such as the internal wiring of the brain, the U.S. power grid, or the global interconnections of the Internet. But even with the most powerful modern supercomputers, such problems remain daunting and impractical to solve. Now, a new approach that would use quantum computers to streamline these problems has been developed by researchers at MIT, the University of Waterloo, and the University of Southern California.
  The team describes their theoretical proposal this week in the journal Nature Communications. Seth Lloyd, the paper’s lead author and the Nam P. Suh Professor of Mechanical Engineering, explains that algebraic topology is key to the new method. This approach, he says, helps to reduce the impact of the inevitable distortions that arise every time someone collects data about the real world.


  In a topological description, basic features of the data (How many holes does it have? How are the different parts connected?) are considered the same no matter how much they are stretched, compressed, or distorted. Lloyd explains that it is often these fundamental topological attributes “that are important in trying to reconstruct the underlying patterns in the real world that the data are supposed to represent.”


  It doesn’t matter what kind of dataset is being analyzed, he says. The topological approach to looking for connections and holes “works whether it’s an actual physical hole, or the data represents a logical argument and there’s a hole in the argument. This will find both kinds of holes.”
  Using conventional computers, that approach is too demanding for all but the simplest situations. Topological analysis “represents a crucial way of getting at the significant features of the data, but it’s computationally very expensive,” Lloyd says. “This is where quantum mechanics kicks in.” The new quantum-based approach, he says, could exponentially speed up such calculations.


  Lloyd offers an example to illustrate that potential speedup: If you have a dataset with 300 points, a conventional approach to analyzing all the topological features in that system would require “a computer the size of the universe,” he says. That is, it would take 2300 (two to the 300th power) processing units — approximately the number of all the particles in the universe. In other words, the problem is simply not solvable in that way.
  “That’s where our algorithm kicks in,” he says. Solving the same problem with the new system, using a quantum computer, would require just 300 quantum bits — and a device this size may be achieved in the next few years, according to Lloyd.


  “Our algorithm shows that you don’t need a big quantum computer to kick some serious topological butt,” he says.
  There are many important kinds of huge datasets where the quantum-topological approach could be useful, Lloyd says, for example understanding interconnections in the brain. “By applying topological analysis to datasets gleaned by electroencephalography or functional MRI, you can reveal the complex connectivity and topology of the sequences of firing neurons that underlie our thought processes,” he says.


  The same approach could be used for analyzing many other kinds of information. “You could apply it to the world’s economy, or to social networks, or almost any system that involves long-range transport of goods or information,” says Lloyd, who holds a joint appointment as a professor of physics. But the limits of classical computation have prevented such approaches from being applied before.


  While this work is theoretical, “experimentalists have already contacted us about trying prototypes,” he says. “You could find the topology of simple structures on a very simple quantum computer. People are trying proof-of-concept experiments.”


  Ignacio Cirac, a professor at the Max Planck Institute of Quantum Optics in Munich, Germany, who was not involved in this research, calls it “a very original idea, and I think that it has a great potential.” He adds “I guess that it has to be further developed and adapted to particular problems. In any case, I think that this is top-quality research.”
  The team also included Silvano Garnerone of the University of Waterloo in Ontario, Canada, and Paolo Zanardi of the Center for Quantum Information Science and Technology at the University of Southern California. The work was supported by the Army Research Office, Air Force Office of Scientific Research, Defense Advanced Research Projects Agency, Multidisciplinary University Research Initiative of the Office of Naval Research, and the National Science Foundation.

  Source:MIT news

 • A Shortcut Guide to Machine Learning and AI in The Enterprise

  advanced-predictive-proactive-etc-Two-men-fighting

  Predictive analytics / machine learning / artificial intelligence is a hot topic – what’s it about?

  Using algorithms to help make better decisions has been the “next big thing in analytics” for over 25 years. It has been used in key areas such as fraud the entire time. But it’s now become a full-throated mainstream business meme that features in every enterprise software keynote — although the industry is battling with what to call it.

  It appears that terms like Data Mining, Predictive Analytics, and Advanced Analytics are considered too geeky or old for industry marketers and headline writers. The term Cognitive Computing seemed to be poised to win, but IBM’s strong association with the term may have backfired — journalists and analysts want to use language that is independent of any particular company. Currently, the growing consensus seems to be to use Machine Learning when talking about the technology and Artificial Intelligence when talking about the business uses.

  Whatever we call it, it’s generally proposed in two different forms: either as an extension to existing platforms for data analysts; or as new embedded functionality in diverse business applications such as sales lead scoring, marketing optimization, sorting HR resumes, or financial invoice matching.

  Why is it taking off now, and what’s changing?

  Artificial intelligence is now taking off because there’s a lot more data available and affordable, powerful systems to crunch through it all. It’s also much easier to get access to powerful algorithm-based software in the form of open-source products or embedded as a service in enterprise platforms.

  Organizations today have also more comfortable with manipulating business data, with a new generation of business analysts aspiring to become “citizen data scientists.” Enterprises can take their traditional analytics to the next level using these new tools.

  However, we’re now at the “Peak of Inflated Expectations” for these technologies according to Gartner’s Hype Cycle — we will soon see articles pushing back on the more exaggerated claims. Over the next few years, we will find out the limitations of these technologies even as they start bringing real-world benefits.

  What are the longer-term implications?

  First, easier-to-use predictive analytics engines are blurring the gap between “everyday analytics” and the data science team. A “factory” approach to creating, deploying, and maintaining predictive models means data scientists can have greater impact. And sophisticated business users can now access some the power of these algorithms without having to become data scientists themselves.

  Second, every business application will include some predictive functionality, automating any areas where there are “repeatable decisions.” It is hard to think of a business process that could not be improved in this way, with big implications in terms of both efficiency and white-collar employment.

  Third, applications will use these algorithms on themselves to create “self-improving” platforms that get easier to use and more powerful over time (akin to how each new semi-autonomous-driving Tesla car can learn something new and pass it onto the rest of the fleet).

  Fourth, over time, business processes, applications, and workflows may have to be rethought. If algorithms are available as a core part of business platforms, we can provide people with new paths through typical business questions such as “What’s happening now? What do I need to know? What do you recommend? What should I always do? What can I expect to happen? What can I avoid? What do I need to do right now?”

  Fifth, implementing all the above will involve deep and worrying moral questions in terms of data privacy and allowing algorithms to make decisions that affect people and society. There will undoubtedly be many scandals and missteps before the right rules and practices are in place.

  What first steps should companies be taking in this area?
  As usual, the barriers to business benefit are more likely to be cultural than technical.

  Above all, organizations need to make sure they have the right technical expertise to be able to navigate the confusion of new vendors offers, the right business knowledge to know where best to apply them, and the awareness that their technology choices may have unforeseen moral implications.

  Source: timoelliot.com, October 24, 2016

   

 • About how Uber and Netflex turn Big Data into real business value

  client-logo-netflix-logo-png-netflix-logo-png-netflix-logo-qlHSS6-clipart

  From the way we go about our daily lives to the way we treat cancer and protect our society from threats, big data will transform every industry, every aspect of our lives. We can say this with authority because it is already happening.

  Some believe big data is a fad, but they could not be more wrong. The hype will fade, and even the name may disappear, but the implications will resonate and the phenomenon will only gather momentum. What we currently call big data today will simply be the norm in just a few years’ time.

  Big data refers generally to the collection and utilization of large or diverse volumes of data. In my work as a consultant, I work every day with companies and government organizations on big data projects that allow them to collect, store, and analyze the ever-increasing volumes of data to help improve what they do.

  In the course of that work, I’ve seen many companies doing things wrong — and a few getting big data very right, including Netflix and Uber.

  Netflix: Changing the way we watch TV and movies

  The streaming movie and TV service Netflix are said to account for one-third of peak-time Internet traffic in the US, and the service now have 65 million members in over 50 countries enjoying more than 100 million hours of TV shows and movies a day. Data from these millions of subscribers is collected and monitored in an attempt to understand our viewing habits. But Netflix’s data isn’t just “big” in the literal sense. It is the combination of this data with cutting-edge analytical techniques that makes Netflix a true Big Data company.

  Although Big Data is used across every aspect of the Netflix business, their holy grail has always been to predict what customers will enjoy watching. Big Data analytics is the fuel that fires the “recommendation engines” designed to serve this purpose.

  At first, analysts were limited by the lack of information they had on their customers. As soon as streaming became the primary delivery method, many new data points on their customers became accessible. This new data enabled Netflix to build models to predict the perfect storm situation of customers consistently being served with movies they would enjoy.

  Happy customers, after all, are far more likely to continue their subscriptions.

  Another central element to Netflix’s attempt to give us films we will enjoy is tagging. The company pay people to watch movies and then tag them with elements the movies contain. They will then suggest you watch other productions that were tagged similarly to those you enjoyed. 

  Netflix’s letter to shareholders in April 2015 shows their Big Data strategy was paying off. They added 4.9 million new subscribers in Q1 2015, compared to four million in the same period in 2014. In Q1 2015 alone, Netflix members streamed 10 billion hours of content. If Netflix’s Big Data strategy continues to evolve, that number is set to increase.

  Uber: Disrupting car services in the sharing economy

  Uber is a smartphone app-based taxi booking service which connects users who need to get somewhere with drivers willing to give them a ride. 

  Uber’s entire business model is based on the very Big Data principle of crowdsourcing: anyone with a car who is willing to help someone get to where they want to go can offer to help get them there. This gives greater choice for those who live in areas where there is little public transport, and helps to cut the number of cars on our busy streets by pooling journeys.

  Uber stores and monitors data on every journey their users take, and use it to determine demand, allocate resources and set fares. The company also carry out in-depth analysis of public transport networks in the cities they serve, so they can focus coverage in poorly served areas and provide links to buses and trains.

  Uber holds a vast database of drivers in all of the cities they cover, so when a passenger asks for a ride, they can instantly match you with the most suitable drivers. The company have developed algorithms to monitor traffic conditions and journey times in real time, meaning prices can be adjusted as demand for rides changes, and traffic conditions mean journeys are likely to take longer. This encourages more drivers to get behind the wheel when they are needed – and stay at home when demand is low. 

  The company have applied for a patent on this method of Big Data-informed pricing, which they call “surge pricing”. This is an implementation of “dynamic pricing” – similar to that used by hotel chains and airlines to adjust price to meet demand – although rather than simply increasing prices at weekends or during public holidays it uses predictive modelling to estimate demand in real time.

  Data also drives (pardon the pun) the company’s UberPool service. According to Uber’s blog, introducing this service became a no-brainer when their data told them the “vast majority of [Uber trips in New York] have a look-a-like trip – a trip that starts near, ends near and is happening around the same time as another trip”. 

  Other initiatives either trialed or due to launch in the future include UberChopper, offering helicopter rides to the wealthy, Uber-Fresh for grocery deliveries and Uber Rush, a package courier service.

  These are just two companies using Big Data to generate a very real advantage and disrupt their markets in incredible ways. I’ve compiled dozens more examples of Big Data in practice in my new book of the same name, in the hope that it will inspire and motivate more companies to similarly innovate and take their fields into the future. 

  Thank you for reading my post. Here at LinkedIn and at Forbes I regularly write about management, technology and Big Data. If you would like to read my future posts then please click 'Follow' and feel free to also connect via TwitterFacebookSlideshare, and The Advanced Performance Institute.

  You might also be interested in my new and free ebook on Big Data in Practice, which includes 3 Amazing use cases from NASA, Dominos Pizza and the NFL. You can download the ebook from here: Big Data in Practice eBook.

  Author: Bernard Marr

  Source: Linkedin Blog

 • An overview of Morgan Stanley's surge toward data quality

  An overview of Morgan Stanley's surge toward data quality

  Jeff McMillan, chief analytics and data officer at Morgan Stanley, has long worried about the risks of relying solely on data. If the data put into an institution's system is inaccurate or out of date, it will give customers the wrong advice. At a firm like Morgan Stanley, that just isn't an option.

  As a result, Morgan Stanley has been overhauling its approach to data. Chief among them is that it wants to improve data quality in core business processing.

  “The acceleration of data volume and the opportunity this data presents for efficiency and product innovation is expanding dramatically,” said Gerard Hester, head of the bank’s data center of excellence. “We want to be sure we are ahead of the game.”

  The data center of excellence was established in 2018. Hester describes it as a hub with spokes out to all parts of the organization, including equities, fixed income, research, banking, investment management, wealth management, legal, compliance, risk, finance and operations. Each division has its own data requirements.

  “Being able to pull all this data together across the firm we think will help Morgan Stanley’s franchise internally as well as the product we can offer to our clients,” Hester said.

  The firm hopes that improved data quality will let the bank build higher quality artificial intelligence and machine learning tools to deliver insights and guide business decisions. One product expected to benefit from this is the 'next best action' the bank developed for its financial advisers.

  This next best action uses machine learning and predictive analytics to analyze research reports and market data, identify investment possibilities, and match them to individual clients’ preferences. Financial advisers can choose to use the next best action’s suggestions or not.

  Another tool that could benefit from better data is an internal virtual assistant called 'ask research'. Ask research provides quick answers to routine questions like, “What’s Google’s earnings per share?” or “Send me your latest model for Google.” This technology is currently being tested in several departments, including wealth management.

  New data strategy

  Better data quality is just one of the goals of the revamp. Another is to have tighter control and oversight over where and how data is being used, and to ensure the right data is being used to deliver new products to clients.

  To make this happen, the bank recently created a new data strategy with three pillar. The first is working with each business area to understand their data issues and begin to address those issues.

  “We have made significant progress in the last nine months working with a number of our businesses, specifically our equities business,” Hester said.

  The second pillar is tools and innovation that improve data access and security. The third pillar is an identity framework.

  At the end of February, the bank hired Liezel McCord to oversee data policy within the new strategy. Until recently, McCord was an external consultant helping Morgan Stanley with its Brexit strategy. One of McCord’s responsibilities will be to improve data ownership, to hold data owners accountable when the data they create is wrong and to give them credit when it’s right.

  “It’s incredibly important that we have clear ownership of the data,” Hester said. “Imagine you’re joining lots of pieces of data. If the quality isn’t high for one of those sources of data, that could undermine the work you’re trying to do.”

  Data owners will be held accountable for the accuracy, security and quality of the data they contribute and make sure that any issues are addressed.

  Trend of data quality projects

  Arindam Choudhury, the banking and capital markets leader at Capgemini, said many banks are refocusing on data as it gets distributed in new applications.

  Some are driven by regulatory concerns, he said. For example, the Basel Committee on Banking Supervision's standard number 239 (principles for effective risk data aggregation and risk reporting) is pushing some institutions to make data management changes.

  “In the first go-round, people complied with it, but as point-to-point interfaces and applications, which was not very cost effective,” Choudhury said. “So now people are looking at moving to the cloud or a data lake, they’re looking at a more rationalized way and a more cost-effective way of implementing those principles.”

  Another trend pushing banks to get their data house in order is competition from fintechs.

  “One challenge that almost every financial services organization has today is they’re being disintermediated by a lot of the fintechs, so they’re looking at assets that can be used to either partner with these fintechs or protect or even grow their business,” Choudhury said. “So they’re taking a closer look at the data access they have. Organizations are starting to look at data as a strategic asset and try to find ways to monetize it.”

  A third driver is the desire for better analytics and reports.

  "There’s a strong trend toward centralizing and figuring out, where does this data come from, what is the provenance of this data, who touched it, what kinds of rules did we apply to it?” Choudhury said. That, he said, could lead to explainable, valid and trustworthy AI.

  Author: Penny Crosman

  Source: Information-management

 • BI topics to tackle when migrating to the cloud

  BI topics to tackle when migrating to the cloud

  When your organization decides to pull the trigger on a cloud migration, a lot of stuff will start happening all at once. Regardless of how long the planning process has been, once data starts being relocated, a variety of competing factors that have all been theoretical earlier become devastatingly real: frontline business users still want to be able to run analyses while the migration is happening, your data engineers are concerned with the switch from whatever database you were using before, and the development org has its own data needs. With a comprehensive, BI-focused data strategy, you and your stakeholders will know what your ideal data model should look like once all your data is moved over. This way, as you’re managing the process and trying to keep everyone happy, you end in a stronger place when your migration is over than you were at the start, and isn’t that the goal?

  BI focus and your data infrastructure

  “What does all this have to do with my data model?” you might be wondering. “And for that matter, my BI solution?”

  I’m glad you asked, internet stranger. The answer is everything. Your data infrastructure underpins your data model and powers all of your business-critical IT systems. The form it takes can have immense ramifications for your organization, your product, and the new things you want to do with it. Your data infrastructure is hooked into your BI solution via connectors, so it’ll work no matter where the data is stored. Picking the right data model, once all your data is in its new home, is the final piece that will allow you to get the most out of it with your BI solution. If you don’t have a BI solution, the perfect time to implement one is once all your data is moved over and your model is built. This should all be part of your organization’s holistic cloud strategy, with buy-in from major partners who are handling the migration.

  Picking the right database model for you

  So you’re giving your data a new home and maybe implementing a BI solution when it’s all done. Now, what database model is right for your company and your use case? There are a wide array of ways to organize data, depending on what you want to do with it.

  One of the broadest is a conceptual model, which focuses on representing the objects that matter most to the business and the relationships between them. This database model is designed principally for business users. Compare this to a physical model, which is all about the structure of the data. In this model, you’ll be dealing with tables, columns, relationships, graphs, etc. And foreign keys, which distinguish the connections between the tables.

  Now, let’s say you’re only focused on representing your data organization and architecture graphically, putting aside the physical usage or database management framework. In cases like these, a logical model could be the way to go. Examples of these types of databases include relational (dealing with data as tables or relations), network (putting data in the form of records), and hierarchical (which is a progressive tree-type structure, with each branch of the tree showing related records). These models all feature a high degree of standardization and cover all entities in the dataset and the relationships between them.

  Got a wide array of different objects and types of data to deal with? Consider an object-oriented database model, sometimes called a “hybrid model.” These models look at their contained data as a collection of reusable software pieces, all with related features. They also consolidate tables but aren’t limited to the tables, giving you freedom when dealing with lots of varied data. You can use this kind of model for multimedia items you can’t put in a relational database or to create a hypertext database to connect to another object and sort out divergent information.

  Lastly, we can’t help but mention the star schema here, which has elements arranged around a central core and looks like an asterisk. This model is great for querying informational indexes as part of a larger data pool. It’s used to dig up insights for business users, OLAP cubes, analytics apps, and ad-hoc analyses. It’s a simple, yet powerful, structure that sees a lot of usage, despite its simplicity.

  Now what?

  Whether you’re building awesome analytics into your app or empowering in-house users to get more out of your data, knowing what you’re doing with your data is key to maintaining the right models. Once you’ve picked your database, it’s time to pick your data model, with an eye towards what you want to do with it once it’s hooked into your BI solution.

  Worried about losing customers? A predictive churn model can help you get ahead of the curve by putting time and attention into relationships that are at risk of going sour. On the other side of the coin, predictive up- and cross-sell models can show you where you can get more money out of a customer and which ones are ripe to deepen your financial relationship.

  What about your marketing efforts? A customer segmentation data model can help you understand the buying behaviors of your current customers and target groups and which marketing plays are having the desired effect. Or go beyond marketing with “next-best-action models” that take into account life events, purchasing behaviors, social media, and anything else you can get your hands on so that you can figure out what’s the next action with a given target (email, ads, phone call, etc.) to have the greatest impact. And predictive analyses aren’t just for humancentric activities, manufacturing and logistics companies can take advantage of maintenance models that can let you circumvent machine breakdowns based on historical data. Don’t get caught without a vital piece of equipment again.

  Bringing it all together with BI

  Staying focused on your long-term goals is an important key to success. Whether you’re building a game-changing product or rebuilding your data model, having a well defined goal makes all the difference in the world when it comes to the success of your enterprise. If you’re already migrating your data to the cloud, then you’re at the perfect juncture to pick the right database and data models for your eventual use cases. Once these are set up, they’ll integrate seamlessly with your BI tool (and if you don’t have one yet, it’ll be the perfect time to implement one). Big moves like this represent big challenges, but also big opportunities to make lay the foundation for whatever you’re planning on building. Then you just have to build it!

  Author: Jack Cieslak

  Source: Sisense

 • Big Data Analytics: hype?

  Big DAta explosion

  Er gaat momenteel geen dag voorbij of er is in de media wel een bericht of discussie te vinden rond data. Of het nu gaat om vraagstukken rond privacy, nieuwe mogelijkheden en bedreigingen van Big Data, of nieuwe diensten gebaseerd op het slim combineren en uitwisselen van gegevens: je kunt er niet onderuit dat informatie ‘hot’ is. 

  Is Big Data Analytics - ofwel de analyse van grote hoeveelheden data, veelal ongestructureerd - een hype? Toen de term enkele jaren geleden opeens overal opdook zeiden veel sceptici dat het een truc was van software leveranciers om iets bestaands - data analyse wordt al lang toegepast - opnieuw te vermarkten. Inmiddels zijn alle experts het er over eens dat Big Data Analytics in de vorm waarin het nu kan worden toegepast een enorme impact gaat hebben op de wereld zoals wij die kennen. Ja, het is een hype, maar wel een terechte.

  Big Data Analytics – wat is dat nou eigenlijk?

  Big Data is al jaren een hype, en zal dat nog wel even blijven. Wanneer is er nou sprake van ‘Big’ Data, bij hoeveel tera-, peta- of yottabytes (1024) ligt de grens tussen ‘Normal’ en ‘Big’ Data? Het antwoord is: er is geen duidelijke grens. Je spreekt van Big Data als het te veel wordt voor jouw mensen en middelen. Big Data Analytics richt zich op de exploratie van data middels statistische methoden om nieuwe inzichten op te doen waarmee de toekomstige prestaties verbeterd kunnen worden. 

  Big Data Analytics als stuurmiddel voor prestaties is al volop in gebruik bij bedrijven. Denk aan een sportclub die het inzet om te bepalen welke spelers ze gaan kopen. Of een bank die gestopt is alleen talenten te rekruteren van topuniversiteiten omdat bleek dat kandidaten van minder prestigieuze universiteiten het beter deden. Of bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij die het gebruikt om fraude te detecteren. Enzovoorts. Enzovoorts. 

  Wat maakt Big Data Analytics mogelijk? 

  Tenminste drie ontwikkelingen zorgen ervoor dat Big Data Analytics een hele nieuwe fase ingaat. 

  1. Rekenkracht 

  De toenemende rekenkracht van computers stelt analisten in staat om enorme datasets te gebruiken, en een groot aantal variabelen te gebruiken in hun analyses. Door de toegenomen rekenkracht is het niet langer nodig om een steekproef te nemen zoals vroeger, maar kan alle data gebruikt worden voor een analyse. De analyse kan worden gedaan met behulp van specifieke tools en vereist vaak specifieke kennis en vaardigheden van de gebruiker, een data analist of data scientist. 

  2. Datacreatie 

  Het internet en social media zorgen ervoor dat de hoeveelheid data die we creëren exponentieel toeneemt. Deze data is inzetbaar voor talloze data-analyse toepassingen, waarvan de meeste nog bedacht moeten worden. 

  Om een beeld te krijgen van de datagroei, overweeg deze statistieken: 

  - Meer dan een miljard tweets worden iedere 48 uur verstuurd.

  - Dagelijks komen een miljoen Twitter accounts bij.

  - Iedere 60 seconden worden er 293.000 status updates gepost op facebook.

  - De gemiddelde Facebook gebruiker creëert 90 stukken content per maand, inclusief links, nieuws, verhalen, foto’s en video’s. 

  - Elke minuut komen er 500 Facebook accounts bij. 

  - Iedere dag worden 350 miljoen foto’s geupload op facebook, wat neerkomt op 4.000 foto’s per seconde.

  - Als Wikipedia een boek zou zijn, zou het meer dan twee miljard pagina’s omvatten. 

  Bron: http://www.iacpsocialmedia.org

  3. Dataopslag 

  De kosten voor het opslaan van data zijn sterk afgenomen de afgelopen jaren, wat de mogelijkheden om analytics toe te passen heeft doen groeien. Een voorbeeld is de opslag van videobeelden. Beveiligingscamera’s in een supermarkt namen eerst alles op tape op. Als er na drie dagen niks gebeurd was werd de band teruggespoeld en werd er opnieuw over opgenomen.  

  Dat is niet langer nodig. Een supermarkt kan nu digitale beelden - die de hele winkel vastleggen - naar de cloud versturen waar ze blijven opgeslagen. Vervolgens is het mogelijk analytics op deze beelden toe te passen: welke promoties werken goed? Voor welke schappen blijven mensen lang staan? Wat zijn de blinde hoeken in de winkel? Of predictive analytics: Stel dat we dit product in dit schap zouden leggen, wat zou het resultaat dan zijn? Deze analyses kan het management gebruiken om tot een optimale winkelinrichting te komen en maximaal rendement uit promoties te halen.  

  Betekenis Big Data Analytics

  Big Data - of Smart Data - zoals Bernard Marr, auteur van het nieuwe praktische boek ‘Big Data: Using SMART Big Data Analytics To Make Better Decisions and Improve Performance’ - het liever noemt is de wereld aan het veranderen. De hoeveelheid data neemt exponentieel toe momenteel, maar de hoeveelheid is voor de meeste beslissers grotendeels irrelevant. Het gaat erom hoe men het inzet om te komen tot waardevolle inzichten.  

  Big Data 

  De meningen zijn verdeeld over wat big data nou precies is. Gartner definieert big data vanuit de drie V’s Volume, Velocity en Variety. Het gaat dus om de hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data verwerkt kan worden en de diversiteit van de data. Met dit laatste wordt bedoeld dat de data, naast gestructureerde bronnen, ook uit allerlei ongestructureerde bronnen gehaald kan worden, zoals internet en social media, inclusief tekst, spraak en beeldmateriaal.

  Analytics

  Wie zou niet de toekomst willen voorspellen? Met voldoende data, de juiste technologie en een dosis wiskunde komt dat binnen bereik. Dit wordt business analytics genoemd, maar er zijn veel andere termen in omloop, zoals data science, machine learning en, jawel, big data. Ondanks dat deze wiskunde al vrij lang bestaat, is het nog een relatief nieuw vakgebied dat tot voor kort alleen voor gespecialiseerde bedrijven met veel geld bereikbaar was.

  Toch maken we er zonder het te weten allemaal al gebruik van. Spraakherkenning op je telefoon, virusscanners op je PC en spamfilters voor email zijn gebaseerd op concepten die in het domein van business analytics vallen. Ook de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en alle stapjes daarnaartoe (adaptive cruise control, lane departure system, et cetera) zijn alleen mogelijk door machine learning. 

  Analytics is kortom de ontdekking en de communicatie van zinvolle patronen in data. Bedrijven kunnen analytics toepassen op zakelijke gegevens om hun bedrijfsprestaties te beschrijven, voorspellen en verbeteren. Er zijn verschillende soorten analytics, zoals tekst-analytics, spraak-analytics en video-analytics. 

  Een voorbeeld van tekst-analytics is een advocatenfirma die hiermee duizenden documenten doorzoekt om zo snel de benodigde informatie te vinden ter voorbereiding van een nieuwe zaak. Speech-analytics worden bijvoorbeeld gebruikt in callcenters om vast te stellen wat de stemming van de beller is, zodat de medewerker hier zo goed mogelijk op kan anticiperen. Video-analytics kan gebruikt worden voor het monitoren van beveiligingscamera’s. Vreemde patronen worden er zo uitgepikt, waarop beveiligingsmensen in actie kunnen komen. Ze hoeven nu zelf niet langer uren naar het scherm te staren terwijl er niks gebeurt.  

  Het proces kan zowel top-down als bottom-up benaderd worden. De meest toegepaste benaderingen zijn: 

  • Datamining: Dataonderzoek op basis van een gerichte vraag, waarin men op zoek gaat naar een specifiek antwoord.
  • Trend-analyse en predictive analytics: Door gericht op zoek te gaan naar oorzaak-gevolg verbanden om bepaalde gebeurtenissen te kunnen verklaren of om toekomstig gedrag te voorspellen.
  • Data discovery: Data onderzoeken op onverwachte verbanden of andere opvallende zaken.

  Feiten en dimensies

  De data die helpen om inzichten te verkrijgen of besluiten te nemen zijn feiten. Bijvoorbeeld EBITDA, omzet of aantal klanten. Deze feiten krijgen waarde door dimensies. De omzet over het jaar 2014 voor de productlijn babyvoeding in de Regio Oost. Door met dimensies te gaan analyseren kun je verbanden ontdekken, trends benoemen en voorspellingen doen voor de toekomst.

  Analytics versus Business Intelligence

  Waarin verschilt analytics nu van business intelligence (BI)? In feite is analytics op data gebaseerde ondersteuning van de besluitvorming. BI toont wat er gebeurd is op basis van historische gegevens die gepresenteerd worden in vooraf bepaalde rapporten. Waar BI inzicht geeft in het verleden, focust analytics zich op de toekomst. Analytics vertelt wat er kan gaan gebeuren door op basis van de dagelijks veranderende datastroom met ‘wat als’- scenario’s inschattingen te maken en risico’s en trends te voorspellen.

  Voorbeelden Big Data Analytics

  De wereld wordt steeds slimmer. Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen tot de looppatronen in winkels. Door die data te gebruiken, kunnen we indrukwekkende analyses maken om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen, epidemieën voortijdig te onderdrukken en medicijnen op maat aan te bieden.

  Deze evolutie is zelfs zichtbaar in de meest traditionele industrieën, zoals de visserij. In plaats van - zoals vanouds - puur te vertrouwen op een kompas en ‘insider knowledge’ doorgegeven door generaties vissersfamilies, koppelt de hedendaagse visser sensoren aan vissen en worden scholen opgespoord met de meest geavanceerde GPS-systemen. Big Data Analytics wordt inmiddels toegepast in alle industrieën en sectoren. Ook steden maken er gebruik van. Hieronder een overzicht van mogelijke toepassingen:

  Doelgroep beter begrijpen

  De Amerikaanse mega retailer Target weet door een combinatie van 25 aankopen wanneer een vrouw zwanger is. Dat is één van de weinige perioden in een mensenleven waarin koopgedrag afwijkt van routines. Hier speelt Target slim op in met baby-gerelateerde aanbiedingen. Amazon is zo goed geworden in predictive analytics dat ze producten al naar naar je toe kunnen sturen voordat je ze gekocht hebt. Als het aan hun ligt, kun je je bestelling binnenkort middels een drone binnen 30 minuten bezorgd krijgen.

  Processen verbeteren 

  Processen veranderen ook door Big Data. Bijvoorbeeld inkoop. Walmart weet dat er meer ‘Pop Tarts’ verkocht worden bij een stormwaarschuwing. Ze weten niet waarom dat is, maar ze zorgen er wel voor dat ze voldoende voorraad hebben en de snacks een mooie plek in de winkel geven. Een ander proces waar data grote kansen biedt voor optimalisatie is de supply chain. Welke routes laat je chauffeurs rijden en in welke volgorde laat je ze bestellingen afleveren? Real-time weer- en verkeerdata zorgt voor bijsturing. 

  Business optimalisatie

  Bij Q-Park betalen klanten per minuut voor parkeren, maar het is ook mogelijk een abonnement af te nemen. De prijs per minuut is bij een abonnement vele malen goedkoper. Als de garage vol begint te raken, is het vervelend als er net een klant met abonnement aan komt rijden, want dat kost omzet. Het analytics systeem berekent daarom periodiek de optimale mix van abonnementsplekken en niet abonnementsplekken op basis van historische gegevens. Zo haalt de garage exploitant het maximale eruit wat eruit te halen valt. 

  Optimalisatie machines 

  General Electric (GE) is een enthousiast gebruiker van big data. Het conglomeraat gebruikt al veel data in haar data-intensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en financiële dienstverlening, maar het bedrijf ziet ook industriële toepassingen, zoals in GE’s businesses voor locomotieven, straalmotoren en gasturbines. GE typeert de apparaten in bedrijfstakken als deze ook wel als ‘dingen die draaien’ en verwacht dat de meeste van die dingen, zo niet alle, binnenkort gegevens over dat ‘draaien’ kunnen vastleggen en communiceren. 

  Een van die draaiende dingen is de gasturbine die de klanten van GE gebruiken voor energieopwekking. GE monitort nu al meer dan 1500 turbines vanuit een centrale faciliteit, dus een groot deel van de infrastructuur voor gebruik van big data om de prestaties te verbeteren is er al. GE schat dat het de efficiëntie van de gemonitorde turbines met minstens 1 procent kan verbeteren via software en netwerkoptimalisatie, doeltreffender afhandelen van onderhoud en betere harmonisering van het gas-energiesysteem. dat lijkt misschien niet veel, maar het zou neerkomen op een brandstofbesparing van 66 miljard dollar in de komende 15 jaar.
  (bron: 'Big Data aan het werk' door Thomas Davenport)

  Klantenservice en commercie

  Een grote winst van de nieuwe mogelijkheden van big data voor bedrijven is dat ze alles aan elkaar kunnen verbinden; silo’s, systemen, producten, klanten, enzovoorts. Binnen de telecom hebben ze bijvoorbeeld het cost-to-serve-concept geïntroduceerd. Daarmee kunnen zij vanuit de daadwerkelijke operatie kijken wat voor contactpunten ze met de klant hebben; hoe vaak hij belt met de klantenservice; wat zijn betaalgedrag is; hoe hij zijn abonnement gebruikt; hoe hij is binnengekomen; hoe lang hij klant is; waar hij woont en werkt; welke telefoon hij gebruikt; et cetera. 

  Wanneer het telecombedrijf de data van al die invalshoeken bij elkaar brengt, ontstaat er opeens een hele andere kijk op de kosten en omzet van die klant. In die veelheid van gezichtspunten liggen mogelijkheden. Alleen al door data te integreren en in context te bekijken, ontstaan gegarandeerd verrassende nieuwe inzichten. Waar bedrijven nu typisch naar kijken is de top 10 klanten die het meeste en minste bijdragen aan de omzet. Daar trekken ze dan een streep tussen. Dat is een zeer beperkte toepassing van de beschikbare data. Door de context te schetsen kan het bedrijf wellicht acties bedenken waarmee ze de onderste 10 kunnen enthousiasmeren iets meer te doen. Of er alsnog afscheid van nemen, maar dan weloverwogen.

  Slimme steden

  New York City maakt tegenwoordig gebruik van een ‘soundscape’ van de hele stad. Een verstoring in het typische stadsgeluid, zoals bijvoorbeeld een pistoolschot, wordt direct doorgegeven aan de politie die er op af kunnen. Criminelen gaan een moeilijke eeuw tegemoet door de toepassing van dergelijke Big Data Analytics. 

  Slimme ziekenhuizen

  Of het nu gaat om de informatie die gedurende een opname van een patiënt wordt verzameld of informatie uit de algemene jaarrapporten: Big Data wordt voor ziekenhuizen steeds belangrijker voor verbeterde patiëntenzorg, beter wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsmatige informatie. Medische data verdubbelen iedere vijf jaar in volume. Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn voor het leveren van de juiste zorg.

  HR Analytics

  Data kan worden aangewend om de prestaties van medewerkers te monitoren en te beoordelen. Dit geldt niet alleen voor de werknemers van bedrijven, maar zal ook steeds vaker worden toegepast om de toplaag van managers en leiders objectief te kunnen beoordelen. 

  Een bedrijf dat de vruchten heeft geplukt van HR Analytics is Google. De internet- en techgigant had nooit het geloof dat managers veel impact hadden, dus ging het analyticsteam aan de slag met de vraag: ‘Hebben managers eigenlijk een positieve impact bij Google?’ Hun analyse wees uit dat managers wel degelijk verschil maken en een positieve impact kunnen hebben bij Google. De volgende vraag was: ‘Wat maakt een geweldige manager bij Google?’ Dit resulteerde in 8 gedragingen van de beste managers en de 3 grootste valkuilen. Dit heeft geleid tot een zeer effectief training en feedback programma voor managers dat een hele positieve invloed heeft gehad op de performance van Google.  

  Big Data Analytics in het MKB

  Een veelgehoorde misvatting over Big Data is dat het alleen iets is voor grote bedrijven. Fout, want ieder bedrijf van groot naar klein kan data inzetten. Bernard Marr geeft in zijn boek een voorbeeld van een kleine mode retail onderneming waar hij mee samen heeft gewerkt. 

  De onderneming in kwestie wilden hun sales verhogen. Ze hadden alleen geen data om dit doel te bereiken op de traditionele sales data na. Ze bedachten toen eerst een aantal vragen:

  - Hoeveel mensen passeren onze winkels?

  - Hoeveel stoppen er om in de etalage te kijken en voor hoe lang?

  - Hoeveel komen vervolgens binnen?

  - Hoeveel kopen dan iets? 

  Vervolgens hebben ze een klein discreet apparaat achter het raam geplaatst dat het aantal passerende mobiele telefoons (en daarmee mensen) is gaan meten. Het apparaat legt ook vast hoeveel mensen voor de etalage blijven staan en voor hoe lang, en hoeveel er naar binnen komen. Sales data legt vervolgens vast hoeveel mensen wat kopen. De winkelketen kon vervolgens experimenteren met verschillende etalages om te testen welke het meest succesvol waren. Dit project heeft geleid tot fors meer omzet, en het sluiten van één worstelend filiaal waar onvoldoende mensen langs bleken te komen.  

  Conclusie

  De Big Data revolutie maakt de wereld in rap tempo slimmer. Voor bedrijven is de uitdaging dat deze revolutie plaatsvindt naast de ‘business as usual’. Er is nog veel te doen voordat de meeste ondernemingen in staat zijn echt te profiteren van Big Data Analytics. Het gros van de organisaties is al blij dat ze op een goede manier kunnen rapporteren en analyseren. Veel bedrijven moeten nog aan het experiment beginnen, iets waarbij ze mogelijk over hun koudwatervrees heen moeten stappen. Het is in ieder geval zeker dat er nu snel heel veel kansen zullen ontstaan. De race die nu begonnen is zal uitwijzen wie er met de nieuwe inzichten aan de haal gaan. 

  Auteur: Jeppe Kleyngeld

  Bron: FMI

              

 • Big data and the future of the self-driving car

  Big data and the future of the self-driving car

  Each year, car manufacturers get closer to successfully developing a fully autonomous vehicle. Over the last several years, major tech companies have paired up with car manufacturers to develop the advanced technology that will one day allow the majority of vehicles on the road to be autonomous. Of the five levels of automation, companies like Ford and Tesla are hovering around level three, which offers several autonomous driving functions but still requires a person to be attentive behind the wheel.

  However, car manufacturers are expected to release fully automatic vehicles to the public within the next decade. These vehicles are expected to have a large number of safety and environmental benefits. Self-driving technology has come a long way over the last few years, as the growth of big data in technology industries has helped provide car manufacturers with the programming data needed to get closer to fully automating cars. Big data is helping to install enough information and deep learning in autonomous cars to make them safer for all drivers.

  History of self-driving cars

  The first major automation in cars was cruise control, which was patented in 1950 and is used by most drivers to keep their speed steady during long drives nowadays. Most modern cars already have several automated functions, like proximity warnings and steering adjustment, which have been tried and tested, and proven to be valuable features for safe driving. These technologies use sensors to alert the driver when they are coming too close to something that may be out of the driver’s view or something that the driver may simply not have noticed.

  The fewer functions drivers have to worry about and pay attention to, the more they’re able to focus on the road in front of them and stay alert to dangerous circumstances that could occur at any moment. Human error causes 90 percent of all crashes on the roads, which is one of the main reasons so many industries support the development of autonomous vehicles. However, even when a driver is completely attentive, circumstances that are out of their control could cause them to go off the road or crash into other vehicles. Car manufacturers are still working on the programming for autonomous driving in weather that is less than ideal.

  Big data’s role in autonomous vehicle development

  Although these technologies provided small steps toward automation, they remained milestones away from a fully automated vehicle. However, over the last decade, with the large range of advancements that have been made in technology and the newfound use of big data, tech companies have discovered the necessary programming for fully automating vehicles. Autonomous vehicles rely entirely on the data they receive through GPS, radar and sensor technology, and the information they process through cameras.

  The information cars receive through these sources provides them with the data needed to make safe driving decisions. Although car manufacturers are still using stores of big data to work out the kinks of the thousands of scenarios an autonomous car could find itself in, it’s only a matter of time before self-driving cars transform the automotive industry by making up the majority of cars on the road. As the price of the advanced radars for these vehicles goes down, self-driving cars should become more accessible to the public, which will increase the safety of roads around the world.

  Big data is changing industries worldwide, and deep learning is contributing to the progress towards fully autonomous vehicles. Although it will still be several decades before the mass adoption of self-driving cars, the change will slowly but surely come. In only a few decades, we’ll likely be living in a time where cars are a safer form of transportation, and accidents are tragedies that are few and far between.

  Source: Insidebigdata

 • Big data can’t bring objectivity to a subjective world

  justiceIt seems everyone is interested in big data these days. From social scientists to advertisers, professionals from all walks of life are singing the praises of 21st-century data science.
   
  In the social sciences, many scholars apparently believe it will lend their subject a previously elusive objectivity and clarity. Sociology books like An End to the Crisis of Empirical Sociology? and work from bestselling authors are now talking about the superiority of “Dataism” over other ways of understanding humanity. Professionals are stumbling over themselves to line up and proclaim that big data analytics will enable people to finally see themselves clearly through their own fog.
   
  However, when it comes to the social sciences, big data is a false idol. In contrast to its use in the hard sciences, the application of big data to the social, political and economic realms won’t make these area much clearer or more certain.
   
  Yes, it might allow for the processing of a greater volume of raw information, but it will do little or nothing to alter the inherent subjectivity of the concepts used to divide this information into objects and relations. That’s because these concepts — be they the idea of a “war” or even that of an “adult” — are essentially constructs, contrivances liable to change their definitions with every change to the societies and groups who propagate them.
   
  This might not be news to those already familiar with the social sciences, yet there are nonetheless some people who seem to believe that the simple injection of big data into these “sciences” should somehow make them less subjective, if not objective. This was made plain by a recent article published in the September 30 issue of Science.
   
  Authored by researchers from the likes of Virginia Tech and Harvard, “Growing pains for global monitoring of societal events” showed just how off the mark is the assumption that big data will bring exactitude to the large-scale study of civilization.
   
  The systematic recording of masses of data alone won’t be enough to ensure the reproducibility and objectivity of social studies.
  More precisely, it reported on the workings of four systems used to build supposedly comprehensive databases of significant events: Lockheed Martin’s International Crisis Early Warning System (ICEWS), Georgetown University’s Global Data on Events Language and Tone (GDELT), the University of Illinois’ Social, Political, and Economic Event Database (SPEED) and the Gold Standard Report (GSR) maintained by the not-for-profit MITRE Corporation.
   
  Its authors tested the “reliability” of these systems by measuring the extent to which they registered the same protests in Latin America. If they or anyone else were hoping for a high degree of duplication, they were sorely disappointed, because they found that the records of ICEWS and SPEED, for example, overlapped on only 10.3 percent of these protests. Similarly, GDELT and ICEWS hardly ever agreed on the same events, suggesting that, far from offering a complete and authoritative representation of the world, these systems are as partial and fallible as the humans who designed them.
   
  Even more discouraging was the paper’s examination of the “validity” of the four systems. For this test, its authors simply checked whether the reported protests actually occurred. Here, they discovered that 79 percent of GDELT’s recorded events had never happened, and that ICEWS had gone so far as entering the same protests more than once. In both cases, the respective systems had essentially identified occurrences that had never, in fact, occurred.
   
  They had mined troves and troves of news articles with the aim of creating a definitive record of what had happened in Latin America protest-wise, but in the process they’d attributed the concept “protest” to things that — as far as the researchers could tell — weren’t protests.
   
  For the most part, the researchers in question put this unreliability and inaccuracy down to how “Automated systems can misclassify words.” They concluded that the examined systems had an inability to notice when a word they associated with protests was being used in a secondary sense unrelated to political demonstrations. As such, they classified as protests events in which someone “protested” to her neighbor about an overgrown hedge, or in which someone “demonstrated” the latest gadget. They operated according to a set of rules that were much too rigid, and as a result they failed to make the kinds of distinctions we take for granted.
   
  As plausible as this explanation is, it misses the more fundamental reason as to why the systems failed on both the reliability and validity fronts. That is, it misses the fact that definitions of what constitutes a “protest” or any other social event are necessarily fluid and vague. They change from person to person and from society to society. Hence, the systems failed so abjectly to agree on the same protests, since their parameters on what is or isn’t a political demonstration were set differently from each other by their operators.
   
  Make no mistake, the basic reason as to why they were set differently from each other was not because there were various technical flaws in their coding, but because people often differ on social categories. To take a blunt example, what may be the systematic genocide of Armenians for some can be unsystematic wartime killings for others. This is why no amount of fine-tuning would ever make such databases as GDELT and ICEWS significantly less fallible, at least not without going to the extreme step of enforcing a single worldview on the people who engineer them.
   
  It’s unlikely that big data will bring about a fundamental change to the study of people and society.
  Much the same could be said for the systems’ shortcomings in the validity department. While the paper’s authors stated that the fabrication of nonexistent protests was the result of the misclassification of words, and that what’s needed is “more reliable event data,” the deeper issue is the inevitable variation in how people classify these words themselves.
   
  It’s because of this variation that, even if big data researchers make their systems better able to recognize subtleties of meaning, these systems will still produce results with which other researchers find issue. Once again, this is because a system might perform a very good job of classifying newspaper stories according to how one group of people might classify them, but not according to how another would classify them.
   
  In other words, the systematic recording of masses of data alone won’t be enough to ensure the reproducibility and objectivity of social studies, because these studies need to use often controversial social concepts to make their data significant. They use them to organize “raw” data into objects, categories and events, and in doing so they infect even the most “reliable event data” with their partiality and subjectivity.
   
  What’s more, the implications of this weakness extend far beyond the social sciences. There are some, for instance, who think that big data will “revolutionize” advertising and marketing, allowing these two interlinked fields to reach their “ultimate goal: targeting personalized ads to the right person at the right time.” According to figures in the advertising industry “[t]here is a spectacular change occurring,” as masses of data enable firms to profile people and know who they are, down to the smallest preference.
   
  Yet even if big data might enable advertisers to collect more info on any given customer, this won’t remove the need for such info to be interpreted by models, concepts and theories on what people want and why they want it. And because these things are still necessary, and because they’re ultimately informed by the societies and interests out of which they emerge, they maintain the scope for error and disagreement.
   
  Advertisers aren’t the only ones who’ll see certain things (e.g. people, demographics, tastes) that aren’t seen by their peers.
   
  If you ask the likes of Professor Sandy Pentland from MIT, big data will be applied to everything social, and as such will “end up reinventing what it means to have a human society.” Because it provides “information about people’s behavior instead of information about their beliefs,” it will allow us to “really understand the systems that make our technological society” and allow us to “make our future social systems stable and safe.”
   
  That’s a fairly grandiose ambition, yet the possibility of these realizations will be undermined by the inescapable need to conceptualize information about behavior using the very beliefs Pentland hopes to remove from the equation. When it comes to determining what kinds of objects and events his collected data are meant to represent, there will always be the need for us to employ our subjective, biased and partial social constructs.
   
  Consequently, it’s unlikely that big data will bring about a fundamental change to the study of people and society. It will admittedly improve the relative reliability of sociological, political and economic models, yet since these models rest on socially and politically interested theories, this improvement will be a matter of degree rather than kind. The potential for divergence between separate models won’t be erased, and so, no matter how accurate one model becomes relative to the preconceptions that birthed it, there will always remain the likelihood that it will clash with others.
   
  So there’s little chance of a big data revolution in the humanities, only the continued evolution of the field.
 • Big data defeats dengue

  mosquito-aedes-albopictusNumbers have always intrigued Wilson Chua, a big data analyst hailing from Dagupan, Pangasinan and currently residing in Singapore. An accountant by training, he crunches numbers for a living, practically eats them for breakfast, and scans through rows and rows of excel files like a madman.
   
  About 30 years ago, just when computer science was beginning to take off, Wilson stumbled upon the idea of big data. And then he swiftly fell in love. He came across the story of John Snow, the English physician who solved the cholera outbreak in London in 1854, which fascinated him with the idea even further. “You can say he’s one of the first to use data analysis to come out with insight,” he says.
   
  In 1850s-London, everybody thought cholera was airborne. Nobody had any inkling, not one entertained the possibility that the sickness was spread through water. “And so what John Snow did was, he went door to door and made a survey. He plotted the survey scores and out came a cluster that centered around Broad Street in the Soho District of London.
   
  “In the middle of Broad Street was a water pump. Some of you already know the story, but to summarize it even further, he took the lever of the water pump so nobody could extract water from that anymore. The next day,” he pauses for effect, “no cholera.”
   
  The story had stuck with him ever since, but never did he think he could do something similar. For Wilson, it was just amazing how making sense of numbers saved lives.
   
  A litany of data
   
  In 2015 the province of Pangasinan, from where Wilson hails, struggled with rising cases of dengue fever. There were enough dengue infections in the province—2,940 cases were reported in the first nine months of 2015 alone—for it to be considered an epidemic, had Pangasinan chosen to declare it.
   
  Wilson sat comfortably away in Singapore while all this was happening. But when two of his employees caught the bug—he had business interests in Dagupan—the dengue outbreak suddenly became a personal concern. It became his problem to solve.
   
  “I don’t know if Pangasinan had the highest number of dengue cases in the Philippines,” he begins, “but it was my home province so my interests lay there,” he says. He learned from the initial data released by the government that Dagupan had the highest incident of all of Pangasinan. Wilson, remembering John Snow, wanted to dig deeper.
   
  Using his credentials as a technology writer for Manila Bulletin, he wrote the Philippine Integrated Diseases Surveillance and Response team (PIDSR) of the Department of Health, requesting for three years worth of data on Pangasinan.
   
  The DOH acquiesced and sent him back a litany of data on an Excel sheet: 81,000 rows of numbers or around 27,000 rows of data per year. It’s an intimidating number but one “that can fit in a hard disk,” Wilson says.
   
  He then set out to work. Using tools that converted massive data into understandable patterns—graphs, charts, the like—he looked for two things: When dengue infections spiked and where those spikes happened.
   
  “We first determined that dengue was highly related to the rainy season. It struck Pangasinan between August and November,” Wilson narrates. “And then we drilled down the data to uncover the locations, which specific barangays were hardest hit.”
   
  The Bonuan district of the city of Dagupan, which covers the barangays of Bonuan Gueset, Bonuan Boquig, and Bonuan Binloc, accounted for a whopping 29.55 percent—a third of all the cases in Dagupan for the year 2015.
   
  The charts showed that among the 30 barangays, Bonuan Gueset was number 1 in all three years. “It means to me that Bonuan Gueset was the ground zero, the focus of infection.”
   
  But here’s the cool thing: After running the data on analytics, Wilson learned that the PIDS sent more than they had hoped for. They also included the age of those affected. According to the data, dengue in Bonuan was prevalent among school children aged 5-15 years old.
   
  “Now given the background of Aedes aegypti, the dengue-carrying mosquito—they bite after sunrise and a few hours before sunset. So it’s easily to can surmise that the kids were bitten while in school.”
   
  It excited him so much he fired up Google Maps and switched it to satellite image. Starting with Barangay Bonuan Boquig, he looked for places that had schools that had stagnant pools of water nearby. “Lo and behold, we found it,” he says.
   
  Sitting smack in the middle of Lomboy Elementary School and Bonuan Boquig National High School were large pools of stagnant water.
  Like hitting jackpot, Wilson quickly posted his findings on Facebook, hoping someone would take up the information and make something out of it. Two people hit him up immediately: Professor Nicanor Melecio, the project director of the e-Smart Operation Center of Dagupan City Government, and Wesley Rosario, director at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, a fellow Dagupeño.
   
  A social network
   
  Unbeknownst to Wilson, back in Dagupan, the good professor had been busy, conducting studies on his own. The e-Smart Center, tasked with crisis, flooding, disaster-type of situation, had been looking into the district’s topography vis-a-vis rainfall in Bonuan district. “We wanted to detect the catch basins of the rainfall,” he says, “the elevation of the area, the landscape. Basically, we wanted to know the deeper areas where rainfall could possibly stagnate.”
   
  Like teenage boys, the two excitedly messaged each other on Facebook. “Professor Nick had lieder maps of Dagupan, and when he showed me those, it confirmed that these areas, where we see the stagnant water, during rainfall, are those very areas that would accumulate rainfall without exit points,” Wilson says. With no sewage system, the water just sat there and accumulated.
   
  With Wilson still operating remotely in Singapore, Professor Melecio took it upon himself to do the necessary fieldwork. He went to the sites, scooped up water from the stagnant pools, and confirmed they were infested with kiti-kiti or wriggling mosquito larvae.
   
  Professor Melecio quickly coordinated with Bonuan Boquig Barangay Captain Joseph Maramba to involve the local government of Bonuan Boquig on their plan to conduct vector control measures.
   
  A one-two punch
   
  Back in Singapore, Wilson found inspiration from the Tiger City’s solution to its own mosquito problem. “They used mosquito dunks that contained BTI, the bacteria that infects mosquitoes and kills its eggs,” he says.
   
  He used his own money to buy a few of those dunks, imported them to Dagupan, and on Oct. 6, had his team scatter them around the stagnant pools of Bonuan Boquig. The solution was great, dream-like even, except it had a validity period. Beyond 30 days, the bacteria is useless.
   
  Before he even had a chance to even worry about the solution’s sustainability, BFAR director Wesley Rosario pinged him on Facebook saying the department had 500 mosquito fish for disposal. “Would we want to send somebody to his office, get the fish, and release them into the pools?”
   
  The Gambezi earned its nickname because it eats, among other things, mosquito larvae. In Wilson’s and Wesley’s mind, the mosquito fish can easily make a home out of the stagnant pools and feast on the very many eggs present. When the dry season comes, the fish will be left to die. Except, here’s the catch: mosquito fish is edible.
   
  “The mosquito fish solution was met with a few detractors,” Wilson admits. “There are those who say every time you introduce a new species, it might become invasive. But it’s not really new as it is already endemic to the Philippines. Besides we are releasing them in a landlocked area, so wala namang ibang ma-a-apektuhan.”
   
  The critics, however, were silenced quickly. Four days after deploying the fish, the mosquito larvae were either eaten or dead. Twenty days into the experiment, with the one-two punch of the dunks and the fish, Barangay Boquig reported no new infections of dengue.
   
  “You know, we were really only expecting the infections to drop 50 percent,” Wilson says, rather pleased. More than 30 days into the study and Barangay Bonuan Boquig still has no reports of new cases. “We’re floored,” he added.
   
  At the moment, nearby barangays are already replicating what Wilson, Professor Melecio, and Wesley Rosario have done with Bonuan Boquig. Michelle Lioanag of the non-profit Inner Wheel Club of Dagupan has already taken up the cause to do the same for Bonuan Gueset, the ground zero for dengue in Dagupan.
   
  According to Wilson, what they did in Bonuan Boquig is just a proof of concept, a cheap demonstration of what big data can do. “It was so easy to do,” he said. “Everything went smoothly,” adding all it needed was cooperative and open-minded community leaders who had nothing more than sincere public service in their agenda.
   
  “You know, big data is multi-domain and multi-functional. We can use it for a lot of industries, like traffic for example. I was talking with the country manager of Waze…” he fires off rapidly, excited at what else his big data can solve next.
   
  Source: news.mb.com, November 21, 2016
 • Big Data Experiment Tests Central Banking Assumptions

  centrale bank van nederland(Bloomberg) -- Central bankers may do well to pay less attention to the bond market and their own forecasts than they do to newspaper articles.That’s the somewhat heretical finding of a new algorithm-based index being tested at Norway’s central bank in Oslo. Researchers fed 26 years of news (or 459,745 news articles) from local business daily Dagens Naringsliv into a macroeconomic model to create a “newsy coincident index of business cycles” to help it gauge the state of the economy.

  Leif-Anders Thorsrud, a senior researcher at the bank who started the project while getting his Ph.D. at the Norwegian Business School, says the “hypothesis is quite simple: the more that is written on a subject at a time, the more important the subject could be.”

  He’s already working on a new paper (yet to be published) showing it’s possible to make trades on the information. According to Thorsrud, the work is part of a broader “big data revolution.”

  Big data and algorithms have become buzzwords for hedge funds and researchers looking for an analytical edge when reading economic and political trends. For central bankers, the research could provide precious input to help them steer policy through an unprecedented era of monetary stimulus, with history potentially a serving as a poor guide in predicting outcomes.

  At Norway’s central bank, researchers have found a close correlation between news and economic developments. Their index also gives a day-to-day picture of how the economy is performing, and do so earlier than lagging macroeconomic data.

  But even more importantly, big data can be used to predict where the economy is heading, beating the central bank’s own forecasts by about 10 percent, according to Thorsrud. The index also showed it was a better predictor of the recession in the early 2000s than market indicators such as stocks or bonds.

  The central bank has hired machines, which pore daily through articles from Dagens Naringsliv and divide current affairs into topics and into words with either positive or negative connotations. The data is then fed into a macroeconomic model employed by the central bank, which spits out a proxy of GDP.

  Thorsrud says the results of the index are definitely “policy relevant,” though it’s up to the operative policy makers whether they will start using the information. Other central bank such as the Bank of England are looking at similar tools, he said.

  While still in an experimental stage, the bank has set aside more resources to continue the research, Thorsrud said. “In time this could be a useful in the operative part of the bank.”

  Bron: Informatie Management
 • Big Data gaat onze zorg verbeteren

  Hij is een man met een missie. En geen geringe: hij wil samen met patiënten, de zorgverleners en verzekeraars een omslag in de gezondheidszorg bewerkstelligen, waarbij de focus verlegd wordt van het managen van ziekte naar het managen van gezondheid. Jeroen Tas, CEO Philips Connected Care & Health Informatics, over de toekomst van de zorg.

  big-data-healthcare-2Wat is er mis met het huidige systeem?

  “In de ontwikkelde wereld wordt gemiddeld 80 procent van het budget voor zorg besteed aan het behandelen van chronische ziektes, zoals hart- en vaatziektes, longziektes, diabetes en verschillende vormen van kanker. Slechts 3 procent van dat budget wordt besteed aan preventie, aan het voorkomen van die ziektes. Terwijl we weten dat 80 procent van hart- en vaatziekten, 90 procent van diabetes type 2 en 50 procent van kanker te voorkomen zijn. Daarbij spelen sociaaleconomische factoren mee, maar ook voeding, wel of niet roken en drinken, hoeveel beweging je dagelijks krijgt en of je medicatie goed gebruikt. We sturen dus met het huidige systeem lang niet altijd op op de juiste drivers om de gezondheid van mensen te bevorderen en hun leven daarmee beter te maken. 50 procent van de patiënten neemt hun medicatie niet of niet op tijd in. Daar liggen mogelijkheden voor verbetering.”

  Dat systeem bestaat al jaren - waarom is het juist nu een probleem?
  “De redenen zijn denk ik alom bekend. In veel landen, waaronder Nederland, vergrijst de bevolking en neemt daarmee het aantal chronisch zieken toe, en dus ook de druk op de zorg. Daarbij verandert ook de houding van de burger ten aanzien van zorg: beter toegankelijk, geïntegreerd en 24/7, dat zijn de grote wensen. Tot slot nemen de technologische mogelijkheden sterk toe. Mensen kunnen en willen steeds vaker zelf actieve rol spelen in hun gezondheid: zelfmeting, persoonlijke informatie en terugkoppeling over voortgang. Met Big Data zijn we nu voor het eerst in staat om grote hoeveelheden data snel te analyseren, om daarin patronen te ontdekken en meer te weten te komen over ziektes voorspellen en voorkomen. Kortom, we leven in een tijd waarin er binnen korte tijd heel veel kan en gaat veranderen. Dan is het belangrijk om op de juiste koers te sturen.”

  Wat moet er volgens jou veranderen?
  “De zorg is nog steeds ingericht rond (acute) gebeurtenissen. Gezondheid is echter een continu proces en begint met gezond leven en preventie. Als mensen toch ziek worden, volgt er diagnose en behandeling. Vervolgens worden mensen beter, maar hebben ze misschien nog wel thuis ondersteuning nodig. En hoop je dat ze weer verder gaan met gezond leven. Als verslechtering optreedt is tijdige interventie wenselijk. De focus van ons huidige systeem ligt vrijwel volledig op diagnose en behandeling. Daarop is ook het vergoedingssysteem gericht: een radioloog wordt niet afgerekend op zijn bijdrage aan de behandeling van een patiënt maar op de hoeveelheid beelden die hij maakt en beoordeelt. Terwijl we weten dat er heel veel winst in termen van tijd, welzijn en geld te behalen valt als we juist meer op gezond leven en preventie focussen. 

  Er moeten ook veel meer verbanden komen tussen de verschillende pijlers in het systeem en terugkoppeling over de effectiviteit van diagnose en behandeling. Dat kan bijvoorbeeld door het delen van informatie te stimuleren. Als een cardioloog meer gegevens heeft over de thuissituatie van een patiënt, bijvoorbeeld over hoe hij zijn medicatie inneemt, eet en beweegt, dan kan hij een veel beter behandelplan opstellen, toegesneden op de specifieke situatie van de patiënt. Als de thuiszorg na behandeling van die patiënt ook de beschikking heeft over zijn data, weet men waarop er extra gelet moet worden voor optimaal herstel. En last maar zeker not least, de patiënt moet ook over die data beschikken, om zo gezond mogelijk te blijven. Zo ontstaat een patiëntgericht systeem gericht op een optimale gezondheid.”

  Dat klinkt heel logisch. Waarom gebeurt het dan nog niet?
  “Alle verandering is lastig – en zeker verandering in een sector als de zorg, die om begrijpelijke redenen conservatief is en waarin er complexe processen spelen. Het is geen kwestie van technologie: alle technologie die we nodig hebben om de omslag tot stand te brengen, is er. We hebben sensoren om data automatisch te generen, die in de omgeving van de patiënt kunnen worden geïnstalleerd, die hij kan dragen – denk aan een Smarthorloge – en die zelfs in zijn lichaam kunnen zitten, in het geval van slimme geneesmiddelen. Daarmee komt de mens centraal te staan in het systeem, en dat is waar we naartoe willen.
  Er moet een zorgnetwork om ieder persoon komen, waarin onderling data wordt gedeeld ten behoeve van de persoonlijke gezondheid. Dankzij de technologie kunnen veel behandelingen ook op afstand gebeuren, via eHealth oplossingen. Dat is veelal sneller en vooral efficiënter dan mensen standaard doorsturen naar het ziekenhuis. Denk aan thuismonitoring, een draagbaar echo apparaat bij de huisarts of beeldbellen met een zorgverlener. We kunnen overigens al hartslag, ademhaling en SPo2 meten van een videobeeld. 

  De technologie is er. We moeten het alleen nog combineren, integreren en vooral: implementeren. Implementatie hangt af van de bereidheid van alle betrokkenen om het juiste vergoedingsstelsel en samenwerkingsverband te vinden: overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuis, artsen, zorgverleners en de patiënt zelf. Daarover ben ik overigens wel positief gestemd: ik zie de houding langzaam maar zeker veranderen. Er is steeds meer bereidheid om te veranderen.”

  Is die bereidheid de enige beperkende factor?
  “We moeten ook een aantal zaken regelen op het gebied van data. Data moet zonder belemmeringen kunnen worden uitgewisseld, zodat alle gegevens van een patiënt altijd en overal beschikbaar zijn. Dat betekent uiteraard ook dat we ervoor moeten zorgen dat die gegevens goed beveiligd zijn. We moeten ervoor zorgen dat we dat blijvend kunnen garanderen. En tot slot moeten we werken aan het vertrouwen dat nodig is om gegevens te standaardiseren en te delen, bij zorgverleners en vooral bij de patiënt.Dat klinkt heel zwaar en ingewikkeld maar we hebben het eerder gedaan. Als iemand je twintig jaar geleden had verteld dat je via internet al je bankzaken zou regelen, zou je hem voor gek hebben versleten: veel te onveilig. Inmiddels doen we vrijwel niet anders.
  De shift in de zorg nu vraagt net als de shift in de financiële wereld toen om een andere mindset. De urgentie is er, de technologie is er, de bereidheid ook steeds meer – daarom zie ik de toekomst van de zorg heel positief in.”

   Bron: NRC
 • Business Data Scientist 2.0

  Ruim 3 jaar geleden verzorgden we de eerste leergang Business Data Scientist. Getriggerd door de vele sexy vacature teksten vroegen we ons als docenten af wat een data scientist nu exact tot data scientist maakt? In de vacatureteksten viel ons naast een enorme variëteit ook een waslijst aan noodzakelijke competenties op. De associatie met het (meestal) denkbeeldige schaap met de vijf poten was snel gelegd. Daarnaast sprak uit die vacatureteksten in 2014 vooral hoop en ambitie. Bedrijven met hoge verwachtingen op zoek naar deskundig personeel om de alsmaar groter wordende stroom data te raffineren tot waarde voor de onderneming. Wat komt daar allemaal bij kijken?

  Een aantal jaar en 7 leergangen later is er veel veranderd. Maar eigenlijk ook weer weinig. De verwachtingen van bedrijven zijn nog steeds torenhoog. De data scientist komt voor in alle vormen en gedaanten. Dat lijkt geaccepteerd. Maar de kern: hoe data tot waarde te brengen en wat daarbij komt kijken blijft onderbelicht. De relevantie voor een opleiding Business Data Scientist is dus onveranderd. En eigenlijk groter geworden. De investeringen in data science zijn door veel bedrijven gedaan. Het wordt tijd om te oogsten.Data scientist 2.0

  Om data tot waarde te kunnen brengen is ‘verbinding’ noodzakelijk. Verbinding tussen de hard core data scientists die data als olie kunnen opboren, raffineren tot informatie en het volgens specificaties kunnen opleveren aan de ene kant. En de business mensen met hun uitdagingen aan de andere kant. In onze leergangen hebben we veel verhalen gehoord van mooie dataprojecten die paarlen voor de zwijnen bleken vanwege onvoldoende verbinding. Hoe belangrijk ook, zonder die verbinding overleeft de data scientist niet. De relevantie van een leergang Business Data Scientist is dus onveranderd. Moet iedere data scientist deze volgen? Bestaat er een functie business data scientist? Beide vragen kunnen volmondig met néé beantwoord worden. Wil je echter op het raakvlak van toepassing en data science opereren dan zit je bij deze leergang precies goed. En dat raakvlak zal meer en meer centraal gaan staan in data intensieve organisaties.

  De business data scientist is iemand die als geen ander weet dat de waarde van data zit in het uiteindelijk gebruik. Vanuit dat eenvoudig uitgangspunt definieert, begeleidt, stuurt hij/zij data projecten in organisaties. Hij denkt mee over de structurele verankering van het gebruik van data science in de operationele en beleidsmatige processen van organisatie en komt met inrichtingsvoorstellen. De business data scientist kent de data science gereedschapskist door en door zonder ieder daarin aanwezige instrument ook daadwerkelijk zelf te kunnen gebruiken. Hij of zij weet echter welk stukje techniek voor welk type probleem moet worden ingezet. En omgekeerd is hij of zij in staat bedrijfsproblemen te typeren en classificeren zodanig dat de juiste technologieën en expertises kunnen worden geselecteerd. De business data scientist begrijpt informatieprocessen, kent de tool box van data science en weet zich handig te bewegen in het domein van de belangen die altijd met projecten zijn gemoeid.

  De BDS leergang is relevant voor productmanagers en marketeers die data intensiever willen gaan werken, voor hard core data scientists die de verbinding willen leggen met de toepassing in hun organisatie en voor (project)managers die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van data scientists.

  De leergang BDS 2.0 wordt gekenmerkt door een actie gerichte manier van leren. Gebaseerd op een theoretisch framework dat tot doel heeft om naar de tool box van data science te kijken vanuit het oogpunt van business value staan cases centraal. In die cases worden alle fasen van het tot waarde brengen van data belicht. Van de projectdefinitie via de data analyse en de business analytics naar het daadwerkelijk gebruik. En voor alle relevante fasen leveren specialisten een deep dive. Ben je geïnteresseerd in de leergang. Download dan hier de brochure. http://www.ru.nl/rma/leergangen/bds/

  Egbert Philips  

  Docent BDS leergang Radboud Management Academy

  Director Hammer, market intelligence   www.Hammer-intel.com

   

 • Business Intelligence Trends for 2017

  businessintelligence 5829945be5abcAnalyst and consulting firm, Business Application Research Centre (BARC), has come out with the top BI trends based on a survey carried out on 2800 BI professionals. Compared to last year, there were no significant changes in the ranking of the importance of BI trends, indicating that no major market shifts or disruptions are expected to impact this sector.
   
  With the growing advancement and disruptions in IT, the eight meta trends that influence and affect the strategies, investments and operations of enterprises, worldwide, are Digitalization, Consumerization, Agility, Security, Analytics, Cloud, Mobile and Artificial Intelligence. All these meta trends are major drivers for the growing demand for data management, business intelligence and analytics (BI). Their growth would also specify the trend for this industry.The top three trends out of 21 trends for 2017 were:
  • Data discovery and visualization,
  • Self-service BI and
  • Data quality and master data management
  • Data labs and data science, cloud BI and data as a product were the least important trends for 2017.
  Data discovery and visualization, along with predictive analytics, are some of the most desired BI functions that users want in a self-service mode. But the report suggested that organizations should also have an underlying tool and data governance framework to ensure control over data.
   
  In 2016, BI was majorly used in the finance department followed by management and sales and there was a very slight variation in their usage rates in that last 3 years. But, there was a surge in BI usage in production and operations departments which grew from 20% in 2008 to 53% in 2016.
   
  "While BI has always been strong in sales and finance, production and operations departments have traditionally been more cautious about adopting it,” says Carsten Bange, CEO of BARC. “But with the general trend for using data to support decision-making, this has all changed. Technology for areas such as event processing and real-time data integration and visualization has become more widely available in recent years. Also, the wave of big data from the Internet of Things and the Industrial Internet has increased awareness and demand for analytics, and will likely continue to drive further BI usage in production and operations."
   
  Customer analysis was the #1 investment area for new BI projects with 40% respondents investing their BI budgets on customer behavior analysis and 32% on developing a unified view of customers.
  • “With areas such as accounting and finance more or less under control, companies are moving to other areas of the enterprise, in particular to gain a better understanding of customer, market and competitive dynamics,” said Carsten Bange.
  • Many BI trends in the past, have become critical BI components in the present.
  • Many organizations were also considering trends like collaboration and sensor data analysis as critical BI components. About 20% respondents were already using BI trends like collaboration and spatial/location analysis.
  • About 12% were using cloud BI and more were planning to employ it in the future. IBM's Watson and Salesforce's Einstein are gearing to meet this growth.
  • Only 10% of the respondents used social media analysis.
  • Sensor data analysis is also growing driven by the huge volumes of data generated by the millions of IoT devices being used by telecom, utilities and transportation industries. According to the survey, in 2017, the transport and telecoms industries would lead the leveraging of sensor data.
  The biggest new investments in BI are planned in the manufacturing and utilities industries in 2017.
   
  Source: readitquick.com, November 14, 2016
 • Chatbots, big data and the future of customer service

  Chatbots, big data and the future of customer service

  The rise and development of big data has paved the way for an incredible array of chatbots in customer service. Here's what to know.

  Big data is changing the direction of customer service. Machine learning tools have led to the development of chatbots. They rely on big data to better serve customers.

  How are chatbots changing the future of the customer service industry and what role does big data play in managing them?

  Big data Leads to the deployment of more sophisticated chatbots

  BI-kring published an article about the use of chatbots in HR about a month ago. This article goes deeper into the role of big data when discussing chatbots.

  The following terms are more popular than ever: 'chatbot', 'automated customer service', 'virtual advisor'. Some know more, others less about process automation. One thing is for sure: if you want to sell more on the internet, handle more customers, save on personnel costs, you certainly need a chatbot. A chatbot is a conversational system that was created to stimulate intelligent conversation between a human and an automaton.

  Chatbots rely on machine learning and other sophisticated data technology. They are constantly collecting new data from their interactions with customers to offer a better experience.

  But how commonly used are chatbots? An estimated 67% of consumers around the world have communicated with one. That figure is going to rise sharply in the near future. In 2020, over 85% of all customer service interactions will involve chatbots.

  A chatbot makes it possible to automate customer service in various communication channels, for example on a website, chat, in social media or via SMS. In practice, a customer does not have to wait for hours to receive a reply from the customer service department, a bot will provide an answer within a few seconds.

  According to requirements, a chatbot may assume the role of a virtual advisor or assistant. For questions where a real person has to become involved, in analyzing the received enquiries bots can not only identify what issue the given customer is addressing but also to automatically send it to the correct person or department. Machine learning tools make it easier to determine when a human advisor is needed.

  Bots supported by associative memory algorithms understand the entire content even if the interlocutor made a mistake or a typo. Machine learning makes it easier for them to decipher contextual meanings by interpreting these mistakes.

  Response speed and 24/7 assistance are very important when it comes to customer service, as late afternoons and evenings are times of day when online shops experience increased traffic. If a customer cannot obtain information about a given product right there and then, it is possible that they will just abandon their basket and not come shop at that store again. Any business would want to prevent that a customer journey towards their product takes a turn the other way, especially if it's due to a lack of appropriate support.

  Online store operators, trying to stay a step ahead of the competition, often decide to implement a state-of-the-art solution, which makes the store significantly more attractive and provides a number of new opportunities delivered by chatbots. Often, following the application of such a solution, website visits increase significantly. This translates into more sales of products or services.

  We are not only seeing increased interest in the e-commerce industry, chatbots are successfully used in the banking industry as well. Bank Handlowy and Credit Agricole use bots to handle loyalty programmes or as assistants when paying bills.

  What else can a chatbot do?

  Big data has made it easier for chatbots to function. Here are some of the benefits that they offer:

  • Send reminders of upcoming payment deadlines.
  • Send account balance information.
  • Pass on important information and announcements from the bank.
  • Offer personalised products and services.
  • Bots are also increasingly more often used to interact with customers wishing to order meals, taxis, book tickets, accommodation, select holiday packages at travel agents, etc.

  The insurance industry is yet another area where chatbots are very useful. Since insurance companies are already investing heavily in big data and machine learning to handle actuarial analyses, it is easy for them to extend their knowledge of data technology to chatbots.

  The use of Facebook Messenger chatbots during staff recruitment may be surprising for many people.

  Chatbots are frequently used in the health service as well, helping to find the right facilities, arrange a visit, select the correct doctor and also find opinions about them or simply provide information on given drugs or supplements.

  As today every young person uses a smartphone, social media and messaging platforms for a whole range of everyday tasks like shopping, acquiring information, sorting out official matters, paying bills etc., the use of chatbots is slowly becoming synonymous with contemporary and professional customer service. A service available 24/7, often geared to satisfy given needs and preferences.

  Have you always dreamed of employees who do not get sick, do not take vacations and do not sleep? Try using a chatbot.

  Big data has led to fantastic developments with chatbots

  Big data is continually changing the direction of customer service. Chatbots rely heavily on the technology behind big data. New advances in machine learning and other data technology should lead to even more useful chatbots in the future.

  Author: Ryan Kh

  Source: SmartDataCollective

 • Cognitive diversity to strengthen your team

  Cognitive diversity to strengthen your team

  Many miles of copy have been written on the advantages of diverse teams. But all too often this thinking is only skin deep. That is it focusses on racial, gender & sexual orientation diversity.

  There can be a lot more benefit in having team ;members who actually think differently. This is what is called cognitive diversity. I’ve seen that in both the teams I’ve lead and at my clients’ offices. So, when blogger Harry Powell approached me with his latestbook review, I was sold.

  Harry is Director of Data Analytics at Jaguar Land Rover. He has blogged previously on th Productivity Puzzle and an Alan Turing lecture, amongst other topics. So, over to Harry to share what he has learnt about the importance of this type of diversity.

  Reading about Rebel Ideas

  I have just finished reading 'Rebel Ideas' by Matthew Syed. It’s not a long book, and hardly highbrow (anecdotes about 9/11 and climbing Everest, you know the kind of thing) but it made me think a lot about my team and my company.

  It’s a book about cognitive diversity in teams. To be clear that’s not the same thing as demographic diversity, which is about making sure that your team is representative of the population from which it is drawn. It’s about how the people in your team think.

  Syed’s basic point is that if you build a team of people who share similar perspectives and approaches the best possible result will be limited by the capability of the brightest person. This is because any diversity of thought that exists will essentially overlap. Everyone will think the same way.

  But if your team comprises people who approach problems differently, there is a good chance that your final result will incorporate the best bits of everyone’s ideas, so the worst possible result will be that of the brightest person, and will it normally end up being a lot better. This is because the ideas will overlap less, and so complement each other (see note below).

  Reflections on why this is a good idea

  In theory, I agree with this idea. Here are a few reflections:

  • The implication is that it might be better to recruit people with diverse perspectives and social skills than to simply look for the best and brightest. Obviously bright, diverse and social is the ideal.
  • Often a lack of diversity will not manifest itself so much in the solutions to the questions posed, but in the selection or framing of the problems themselves.
  • Committees of like-minded people not only water down ideas, they create the illusion of a limited set of feasible set of problems and solutions, which is likely to reduce the confidence of lateral thinkers to speak up.
  • Strong hierarchies and imperious personalities can be very effective in driving efficient responses to simple situations. But when problems are complex and multi-dimensional, these personalities can force through simplistic solutions with disastrous results.
  • Often innovation is driven not simply by the lone genius who comes up with a whole new idea, but by combining existing technologies in new ways. These new 'recombinant' ideas come together when teams are connected to disparate sets of ideas.

  All this, points towards the benefits of having teams made up of people who think differently about the world. But it poses other questions.

  Context guides the diversity you need

  What kinds of diversity are pertinent to a given situation?

  For example, if you are designing consumer goods, say mobile phones, you probably want a cross-section of ages and gender, given that different ages and genders may use those phones differently: My kids want to use games apps, but I just want email. My wife has smaller hands than me, etc.

  But what about other dimensions like race, or sexual preference? Are those dimensions important when designing a phone? You would have thought that the dimension of diversity you need may relate to the problem you are trying to solve.

  On the other hand, it seems that the most important point of cognitive diversity is that it makes the whole team aware of their own bounded perspectives, that there may be questions that remain to be asked, even if the demographic makeup of your team does not necessarily span wide enough to both pose and solve issues (that’s what market research is for).

  So, perhaps it doesn’t strictly matter if your team’s diversity is related to the problem space. Just a mixture of approaches can be valuable in itself.

  How can you identify cognitive diversity?

  Thinking differently is harder to observe than demographic diversity. Is it possible to select for the former without resorting to selecting on the latter?

  Often processes to ensure demographic diversity, such as standardised tests and scorecards in recruitment processes, promote conformity of thought and work against cognitive diversity. And processes to measure cognitive diversity directly (such as aptitude tests) are more contextual than are commonly admitted and may stifle a broader equality agenda.

  In other words, is it possible to advance both cognitive and demographic diversity with the same process?

  Even if you could identif different thinkers, what proportion of cognitive diversity can you tolerate in an organisation that needs to get things done?

  I guess the answer is the proportion of your business that is complex and uncertain, although a key trait of non-diverse businesses is that their self-assessment of their need for new ideas will be limited by their own lack of perspective. And how can you reward divergent thinkers?

  Much of what they do may be seen as disruptive and unproductive. Your most obviously productive people may be your least original, but they get things done.

  What do I do in my team?

  For data scientists, you need to test a number of skills at interview. They need to be able to think about a business problem, they need to understand mathematical methodologies, and they need to be able to code. There’s not a lot of time left for assessing originality or diversity of thought.

  So what I do is make the questions slightly open-ended, maybe a bit unconventional, certainly without an obviously correct answer.

  I expect them to get the questions a bit wrong. And then I see how they respond to interventions. Whether they take those ideas and play with them, see if they can use them to solve the problem. It’s not quite the same as seeking out diversity, but it does identify people who can co-exist with different thinkers: people who are open to new ways of thinking and try to respond positively.

  And then try to keep a quota for oddballs. You can only have a few of them, and they’ll drive you nuts, but you’ll never regret it.

  EndNote: the statistical appeal of Rebel Ideas

  Note: This idea appeals to me because it has a nice machine learning analogue to it. In a regression you want your information sets to be different, ideally orthogonal. If your data is collinear, you may as well have just one regressor.

  Equally, ensembles of low performing but different models often give better results than a single high-performing model.

  Author: Paul Laughlin

  Source: Datafloq

 • Connection between human and artificial intelligence moving closer to realization

  Connection between human and artificial intelligence moving closer to realization

  What was once the stuff of science fiction is now science fact, and that’s a good thing. It is heartening to hear how personal augmentation with robotics is changing people’s lives.

  A paralyzed man in France is now using a brain-controlled robotic suit to walk. The connection between brain and machine is now possible through ultra-high-speed computing power combined with deep engineering to enable a highly connected device.

  Artificial Intelligence is in everyday life

  We are seeing the rise of artificial intelligence in every walk of life, moving beyond the black box and being part of human life in its everyday settings.

  Another example is the advent of the digital umpire in major league baseball. The angry disputes of players and fans challenging the umpire and holding of breaths for the replay may become a thing of the past with deep precision of instant decisions from an unbiased, non-impassioned, and non-human ump.

  Augmented reality and virtual reality are also becoming a must for business. They have moved into every aspect from medicine to mining across design, manufacturing, logistics and service and are a familiar business tool delivering multi-dimensional immediate insights that were previously hard to find.

  For example, people are using digital twin technology to see deeply into equipment, wherever it is, and diagnose and fix problems, or to take a global view of business operations through a digital board room.

  What’s changed? Fail fast, succeed sooner!

  Every technology takes time to find its groove as early adopters experiment and find mass uses for it. There is a usual cycle of experimentation, fast failure is a necessary part of discovering best applications for technology. We all saw Google Goggles fail to find market traction, but in its current generation, it is an invaluable addition to provide valuable information to people in the field, repairing equipment and needed expertise on site.

  Speed, Intelligence, and Connection make it happen

  The Six Million Dollar Man for business should be able to connect to the brain, providing instant feedback to the operations of the business based on actual experience in the field. It has to operate in the speed of a heartbeat and use predictive technologies. (Nerd Alert: Speaking of the Six Million Dollar Man, it should come as no surprise that the titular character has been upgraded to 'The Six Billion Dollar Man' in the upcoming movie starring Mark Walberg.)

  Think of all the stuff our brain is doing even as we walk, balancing our bodies as we are in motion, making adjustments as we turn our head or land our feet. Predicting where our body will be so that the weight of our limbs can be adjusted, the brain needs instant feedback from all our senses to make decisions in realtime that appear to be 'natural'.

  Business, too, needs systems that are deeply connected, predictive, and high speed, balancing the desire for movement to optimizing the operations to make it happen. That requires a new architecture that is lightning fast using memory rather than disk processing, using artificial intelligence to optimize decisions that are too fast to make on our own, to keep a pulse on the business and to predict with machine learning.

  The fundamental architecture is different. It has to work together and be complete; it is no good having leg movements from one vendor and head movements from another. In a world where speed and sensing has to cover the whole body, it needs to work in unison.

  We can’t wait to see how these new architectures will change the world.

  Author: David Sweetman

  Source: Dataversity

 • Creating a single view of the customer with the help of data

  Data has key contributions for creating a single view of the customer that can be used to improve your business and better understand those involved in the market you serve. In order to thrive in the current economic environment, businesses need to know their customers very well in order to provide exceptional customer service. To do so, they must be able to rapidly understand and react to customer shopping behaviors. To properly interpret and react to customer behaviors, businesses need a complete, single view of their customers. What does that mean? A Single View of the Customer (SVC) allows a business to analyze and visualize all the relevant information surrounding their customers, such as transactions, products, demographics, marketing, discounting, etc. Unfortunately, the IT systems that are typically found in mid-to large-scale companies have separated much of the relevant customer data into individual systems. Marketing information, transaction data, website analytics, customer profiles, shipping information, product information, etc. are often kept in different data repositories. This makes the implementation of SVC potentially challenging. First of all, let’s examine two scenarios where a company’s ability to fuse all these external sources into an SVC can provide tremendous value. Afterwards, we will pay attention to strategies for implementing an SVC.

  Call center

  Customer satisfaction has a major impact on the bottom line of any business. Studies found that 78 percent of customers have failed to complete a transaction because of poor customer service. A company’s call center is a key part ofmaintaining customer satisfaction. Customers interacting with the call center typically do so because there is already a problem – a missing order, a damaged or incorrect product. It is critical that the call center employee can resolve the problem as quickly as possible. Unfortunately, due to the typical IT infrastructure discussed above, the customer service representative often faces a significant challenge. For example, in order to locate the customer’s order, access shipping information and the potential to find a replacement product to ship, the customer service representative may have to log in to three or more different systems (often, the number is significantly higher). Every login to a new system increases the time the customer has to wait, decreasing their satisfaction, and every additional system adds to the probability of diturbances or even failure.

  Sales performance

  Naturally, in order to maximize revenue, it is critical to understand numerous key metrics including, but not limited to:

  • What products are/are not doing well?
  • What products are being purchased by your key customer demographic groups?
  • What items are being purchased together (basket analysis)?
  • Are there stores with inventory problems (overstocked/understocked)?

  Once again, the plethora of data storage systems poses a challenge. To gather the data required to perform the necessary analytics, numerous systems will have to be queried. As with the call center scenario, this is often performed manually, via “swivel-chair integration.” This means that an analyst will have to manually login to each system, execute a query to get the necessary data, store that data in a temporary location (often in Microsoft Excel™), and then repeat that process for each independent data store. Finally, once the data is gathered the process of performing the actual analysis can begin. The process of gathering the necessary data often takes longer than the actual analysis. Even in medium-sized companies this process can involve numerous people to get the analysis done as quickly as possible. Still, the manual nature of this process means that it is not only expensive to perform (in terms of resources), but it occurs at a much slower pace than ideal to rapidly make business decisions. The fact that performing even the most basic and critical analytics is so expensive and time consuming often prevents companies from taking the next steps, even though those steps could turn out critical to the business' sales. One of those potential next steps is moving the full picture of the customer directly into the stores. When sales associates can immediately access customer information, they are able to provide a more personalized customer experience, which is likely to increase customer satisfaction and average revenue per sale. Another opportunity where the company can see tremendous sales impact is in moving from reactive analytics to predictive analytics. When a company runs traditional retail metrics – as previously described – they are typically either done as part of a regular reporting cycle or in response to an event, such as a sale, in order to understand the impact of that event on the business. While no one is likely to dispute the value of those analytics, the fact is that the company is now merely reacting to events that have already happened. We can try to use some sort of advanced analytic methods to predict how our customers may behave in the future based on their past actions, but as we so often hear from financial analysts, past performance is not indicative of future results. However, if we can take our SVC, that links together all of their past actions, and tie in information about what the customer intends to do in the future (like Prosper Insight Analytics', we now have a roadmap of customer intent that we can use to make key business decisions.

  Creating and implementing a Single View of the Customer

  To be effective, an implementation of SVC must be driven from a unified data fabric. Attempting to create an SVC by directly connecting the application to each of the necessary data sources will be extremely time consuming and will prove highly challenging to implement. A data fabric can connect the necessary data to provide an operational analytic environment upon which to base the SVC. The data fabric driving the SVC should meet the following requirements:

  • It must connect all the relevant data from the existing data sources in a central data store. This provides the ability to perform the complex analytics across all the linked information.
  • It needs to be easily modified to support new data. As the business grows and evolves, learning to leverage its new SVC, additional data sources will typically be identified as being helpful. These should be easy to integrate into the system.
  • The initial implementation must be rapid. Ideally, a no-code solution should be implemented. Companies rarely have the resources to support expensive, multi-month IT efforts.
  • It should not disrupt existing systems. The data fabric should provide an augmented data layer that supports the complex analytic queries required by the SVC without disrupting the day-to-day functionality of the existing data stores or applications.

  Conclusion

  A well-built SVC can have a significant, positive impact on a company’s bottom line. Customer satisfaction can be increased and analysis can move from being reactive to being predictive of customer behavior. This effort will likely require that a data fabric be developed to support the application, but new technologies now make it possible to rapidly create that fabric using no-code solutions, thereby making feasible the deployment of a Single View of the Customer.

  Author: Clark Richey

  Source: Smart Data Collective

 • Dashboard storytelling: The perfect presentation (part 1)

  Dashboard storytelling: The perfect presentation (part 1)

  Plato famously said that “those who tell stories rule society.” This statement is as true today as it was in ancient Greece, perhaps even more so in modern times.

  In the contemporary world of business, the age-old art of storytelling is far from forgotten: rather than speeches on the Senate floor, businesses rely on striking data visualizations to convey information, drive engagement, and persuade audiences.

  By combining the art of storytelling with the technological capabilities of dashboard software, it’s possible to develop powerful, meaningful, data-backed presentations that not only move people but also inspire them to take action or make informed, data-driven decisions that will benefit your business.

  As far back as anyone can remember, narratives have helped us make sense of the sometimes complicated world around us. Rather than just listing facts, figures, and statistics, people used gripping, imaginative timelines, bestowing raw data with real context and interpretation. In turn, this got the attention of listeners, immersing them in the narrative, thereby offering a platform to absorb a series of events in their mind’s eye precisely the way they unfolded.

  Here we explore data-driven, live dashboard storytelling in depth, looking at storytelling with KPIs and the dynamics of a data storytelling presentation while offering real-world storytelling presentation examples.

  First, we’ll delve into the power of data storytelling as well as the general dynamics of a storytelling dashboard and what you can do with your data to deliver a great story to your audience. Moreover, we will offer dashboard storytelling tips and tricks that will help you make your data-driven narrative-building efforts as potent as possible, driving your business into exciting new dimensions. But let’s start with a simple definition.

  “You’re never going to kill storytelling, because it’s built in the human plan. We come with it.” – Margaret Atwood

  What is dashboard storytelling?

  Dashboard storytelling is the process of presenting data in effective visualizations that depict the whole narrative of key performance indicators, business strategies and processes in the form of an interactive dashboard on a single screen, and in real-time. Storytelling is indeed a powerful force, and in the age of information, it’s possible to use the wealth of insights available at your fingertips to communicate your message in a way that is more powerful than you could ever have imagined. So, let's take a look at the top tips and tricks to be able to successfully create your own story with a few clicks.

  4 Tricks to get started with dashboard storytelling

  Big data commands big stories.

  Forward-thinking business people turn to online data analysis and data visualizations to display colossal volumes of content in a few well-designed charts. But these condensed business insights may remain hidden if they aren’t communicated with words in a way that is effective and rewarding to follow. Without language, business people often fail to push their message through to their audience, and as such, fail to make any real impact.

  Marketers, salespeople, and entrepreneurs are today’s storytellers. They are wholly responsible for their data story. People in these roles are often the bridge between their data and the forum of decision-makers they’re looking to encourage to take the desired action.

  Effective dashboard storytelling with data in a business context must be focused on tailoring the timeline to the audience and choosing one of the right data visualization types to complement or even enhance the narrative.

  To demonstrate this notion, let’s look at some practical tips on how to prepare the best story to accompany your data.

  1. Start with data visualization

  This may sound repetitive, but when it comes to a dashboard presentation, or dashboard storytelling presentation, it will form the foundation of your success: you must choose your visualization carefully.

  Different views answer different questions, so it’s vital to take care when choosing how to visualize your story. To help you in this regard, you will need a robust data visualization tool. These intuitive aids in dashboard storytelling are now ubiquitous and provide a wide array of options to choose from, including line charts, bar charts, maps, scatter plots, spider webs, and many more. Such interactive tools are rightly recognized as a more comprehensive option than PowerPoint presentations or endless Excel files.

  These tools help both in exploring the data and visualizing it, enabling you to communicate key insights in a persuasive fashion that results in buy-in from your audience.

  But for optimum effectiveness, we still need more than a computer algorithm.. Here we need a human to present the data in a way that will make it meaningful and valuable. Moreover, this person doesn’t need to be a common presenter or a teacher-like figure. According to research carried out by Stanford University, there are two types of storytelling: author- and reader-driven storytelling.

  An author-driven narrative is static and authoritative because it dictates the analysis process to the reader or listener. It’s like analyzing a chart printed in a newspaper. On the other hand, reader-driven storytelling allows the audience to structure the analysis on their own. Here, the audience can choose the data visualizations that they deem meaningful and interact with them on their own by drilling down to more details or choosing from various KPI examples they want to see visualized. They can reach out for insights that are crucial to them and make sense out of data independently. A different story may need a different type of stoeytelling.

  2. Put your audience first

  Storytelling for a dashboard presentation should always begin with stating your purpose. What is the main takeaway from your data story? It should be clear that your purpose is to motivate the audience to take a certain action.

  Instead of thinking about your business goals, try to envision what your listeners are seeking. Each member of your audience, be that a potential customer, future business partner, or stakeholder, has come to listen to your data storytelling presentation to gain a profit for him or herself. To better meet your audience’s expectations and gain their trust (and money), put their goals first in the determination of the line of your story.

  Needless to say, before your dashboard presentation, try to learn as much as you can about your listeners. Put yourself in their shoes: Who are they? What do they do on a daily basis? What are their needs? What value can they draw from your data for themselves?

  The better you understand your audience, the more they will trust you and follow your idea.

  3. Don’t fill up your data storytelling with empty words

  Storytelling with data, rather than just presenting data visualizations, brings the best results. That said, there are certain enemies of your story that make it more complicated than enlightening and turn your efforts into a waste of time.

  The first things that could cause some trouble are the various technology buzzwords that are devoid of any defined meaning. These words don’t create a clear picture in your listeners’ heads and are useless as a storytelling aid. In addition, to under-informing your audience, buzzwords are a sign of your lazy thinking and a herald that you don’t have anything unique or meaningful to say. Try to add clarity to your story by using more precise and descriptive narratives that truly communicate your purpose.

  Another trap can be the use of your industry jargon to sound more professional. The problem here is that it may not be the jargon of your listeners’ industry, they may not comprehend your narrative. Moreover, some jargon phrases have different meanings depending on the context they are used in. They mean one thing in the business field and something else in everyday life. Generally they reduce clarity and can also convey the opposite meaning of what you intend to communicate in your data storytelling.

  Don’t make your story too long, focus on explaining the meaning of data rather than the ornateness of your language, and humor of your anecdotes. Avoid overusing buzzwords or industry jargon and try to figure out what insights your listeners want to draw from the data you show them.

  4. Utilize the power of storytelling

  Before we continue our journey into data-powered storytelling, we’d like to further illustrate the unrivaled the power of offering your audience, staff, or partners inspiring narratives by sharing these must-know insights:

  • Recent studies suggest that 80% of today’s consumers want brands to tell stories about their business or products.
  • The average person processes 100 to 500 digital words every day. By taking your data and transforming it into a focused, value-driven narrative, you stand a far better chance of your message resonating with your audience and yielding the results you desire.
  • Human beings absorb information 60 times faster with visuals than with linear text-based content alone. By harnessing the power of data visualization to form a narrative, you’re likely to earn an exponentially greater level of success from your internal or external presentations.

  Please also take a look at part 2 of this interesting read, including presentation tips and examples of dashboard storytelling.

  Author: Sandra Durcevic

  Source: Datapine

 • Dashboard storytelling: The perfect presentation (part 2)

  Dashboard storytelling: The perfect presentation (part 2)

  In the first part of this article, we have introduced the phenomenon of dashboard storytelling and some tips and tricks to get started with it. If you haven´t read part 1 of this article, make sure you do that! You can find part 1 here.

  How to present a dashboard – 6 Tips for the perfect dashboard storytelling presentation

  Now that we’ve covered the data-driven storytelling essentials, it’s time to dig deeper into ways that you can make maximum impact with your storytelling dashboard presentations.

  Business dashboards are now driving forces for visualization in the field of business intelligence. Unlike their predecessors, a state-of-the-art dashboard builder gives presenters the ability to engage audiences with real-time data and offer a more dynamic approach to presenting data compared to the rigid, linear nature of, say, Powerpoint for example.

  With the extra creative freedom data dashboards offer, the art of storytelling is making a reemergence in the boardroom. The question now is: What determines great dashboarding?

  Without further ado, here are six tips that will help you to transform your presentation into a story and rule your own company through dashboard storytelling.

  1. Set up your plan

  Start at square one on how to present a dashboard: outline your presentation. Like all good stories, the plot should be clear, problems should be presented, and an outcome foreshadowed. You have to ask yourself the right data analysis questions when it comes to exploring the data to get insights, but you also need to ask yourself the right questions when it comes to presenting such data to a certain audience. Which information do they need to know or want to see? Make sure you have a concise storyboard when you present so you can take the audience along with you as you show off your data. Try to be purpose-driven to get the best dashboarding outcomes, but don’t entangle yourself in a rigid format that is unchangeable.

  2. Don’t be afraid to show some emotion

  Stephen Few, a leading design consultant, explains on his blog that “when we appeal to people’s emotions strictly to help them personally connect with information and care about it, and do so in a way that draws them into reasoned consideration of the information, not just feeling, we create a path to a brighter, saner future”. Emotions stick around much longer in a person’s psyche than facts and charts. Even the most analytical thinkers out there will be more likely to remember your presentation if you can weave elements of human life and emotion. How to present a dashboard with emotion? By adding some anecdotes, personal life experiences that everyone can relate to, or culturally shared moments and jokes.

  However, do not rely just on emotions to make your point. Your conclusions and ideas need to be backed by data, science, and facts. Otherwise, and especially in business contexts, you might not be taken seriously. You’d also miss an opportunity to help people learn to make better decisions by using reason and would only tap into a “lesser-evolved” part of humanity. Instead, emotionally appeal to your audience to drive home your point.

  3. Make your story accessible to people outside your sector

  Combining complicated jargon, millions of data points, advanced math concepts, and making a story that people can understand is not an easy task. Opt for simplicity and clear visualizations to increase the level of audience engagement.

  Your entire audience should be able to understand the points that you are driving home. Jeff Bladt, the director of Data Products Analytics at DoSomething.org, offered a pioneering case study on accessibility through data. When commenting on how he goes from 350 million data points to organizational change, he shared: “By presenting the data visually, the entire staff was able to quickly grasp and contribute to the conversation. Everyone was able to see areas of high and low engagement. That led to a big insight: Someon outside the analytics team noticed that members in Texas border towns were much more engaged than members in Northwest coastal cities.”

  Making your presentation accessible to laypeople opens up more opportunities for your findings to be put to good use.

  4. Create an interactive dialogue

  No one likes being told what to do. Instead of preaching to your audience, enable them to be a part of the presentation througinteractive dashboard features. By using real-time data, manipulating data points in front of the audience, and encouraging questions during the presentation, you will ensure your audiences are more engaged as you empower them to explore the data on their own. At the same time, you will also provide a deeper context. The interactivity is especially interesting in dashboarding when you have a broad target audience: it onboards newcomers easily while letting the ‘experts’ dig deeper into the data for more insights.

  5. Experiment

  Don’t be afraid to experiment with different approaches to storytelling with data. Create a dashboard storytelling plan that allows you to experiment, test different options, and learn what will build the engagement among your listeners and make sure you fortify your data storytelling with KPIs (Key Performance Indicators). As you try and fail by making them fall asleep or check their email, you will only learn from it and get the information on how to improve your dashboarding and storytelling with data techniques, presentation after presentation.

  6. Balance your words and visuals wisely

  Last but certainly not least is a tip that encompasses all of the above advice but also offers a means of keeping it consistent, accessible, and impactful from start to finish balance your words and visuals wisely.

  What we mean here is that in data-driven storytelling, consistency is key if you want to grip your audience and drive your message home. Our eyes and brains focus on what stands out. The best data storytellers leverage this principle by building charts and graphs with a single message that can be effortlessly understood, highlighting both visually and with words the strings of information that they want their audience to remember the most.

  With this in mind, you should keep your language clear, concise, and simple from start to finish. While doing this, use the best possible visualizations to enhance each segment of your story, placing a real emphasis on any graph, chart, or sentence that you want your audience to take away with them.

  Every single element of your dashboard design is essential, but by emphasizing the areas that really count, you’ll make your narrative all the more memorable, giving yourself the best possible chance of enjoying the results you deserve.

  The best dashboard storytelling examples

  Now that we’ve explored the ways in which you can improve your data-centric storytelling and make the most of your presentations, it’s time for some inspiring storytelling presentation examples. Let’s start with a storytelling dashboard that relates to the retail sector.

  1. A retailer’s store dashboard with KPIs

  The retail industry is an interesting one as it has particularly been disrupted with the advent of online retailing. Collecting data analytics is extremely important for this sector as it can take an excellent advantage out of analytics because of its data-driven nature. And as such, data storytelling with KPIs is a particularly effective method to communicate trends, discoveries and results.

  The first of our storytelling presentation examples serves up the information related to customers’ behavior and helps in identifying patterns in the data collected. The specific retail KPIs tracked here are focused on the sales: by division, by items, by city, and the out-of-stock items. It lets us know what the current trends in customers’ purchasing habits are and allow us to break down this data according to a city or a gender/age for enhanced analysis. We can also anticipate any stock-out to avoid losing money and visualize the stock-out tendencies over time to spot any problems in the supply chain.

  2. A hospital’s management dashboard with KPIs

  This second of our data storytelling examples delivers the tale of a busy working hospital. That might sound a little fancier than it is, but it’s of paramount importance. All the more when it comes to public healthcare, a sector very new to data collection and analytics that has a lot to win from it in many ways.

  For a hospital, a centralized dashboard is a great ally in the everyday management of the facility. The one we have here gives us the big picture of a complex establishment, tracking several healthcare KPIs.

  From the total admissions to the total patients treated, the average waiting time in the ER, or broken down per division, the story told by the healthcare dashboard is essential. The top management of this facility have a holistic view to run the operations more easily and efficiently and can try to implement diverse measures if they see abnormal figures. For instance, an average waiting time for a certain division that is way higher than the others can shed light on some problems this division might be facing: lack of staff training, lack of equipment, understaffed unit, etc.

  All this is vital for the patient’s satisfaction as well as the safety and wellness of the hospital staff that deals with life and death every day.

  3. A human resources (HR) recruitment dashboard with KPIs

  The third of our data storytelling examples relates to human resources. This particular storytelling dashboard focuses on one of the most essential responsibilities of any modern HR department: the recruitment of new talent.

  In today’s world, digital natives are looking to work with a company that not only shares their beliefs and values but offers opportunities to learn, progress, and grow as an individual. Finding the right fit for your organization is essential if you want to improve internal engagement and reduce employee turnover.

  The HR KPIs related to this storytelling dashboard are designed to enhance every aspect of the recruitment journey, helping to drive down economical efficiencies and improving the quality of hires significantly.

  Here, the art of storytelling with KPIs is made easy. This HR dashboard offers a clear snapshot into important aspects of HR recruitment, including the cost per hire, recruiting conversion or success rates, and the time to fill a vacancy from initial contact to official offer.

  With this most intuitive of data storytelling examples, building a valuable narrative that resonates with your audience is made easy, and as such, it’s possible to share your recruitment insights in a way that fosters real change and business growth.

  Final words of advice

  One of the major advantages of working with dashboards is the improvement they have made to data visualization. Don’t let this feature go to waste with your own presentations. Place emphasis on making visuals clear and appealing to get the most from your dashboarding efforts.

  Transform your presentations from static, lifeless work products into compelling stories by weaving an interesting and interactive plot line into them.

  If you haven't read part 1 of this article yet, you can find it here.

  Author: Sandra Durcevic

  Source: Datapine

 • Data access: the key to better decision making

  Data access: the key to better decision making

  When employees have better access to data, they end up making better decisions.

  Companies across sectors are already well in the habit of collecting relevant historical and business data to make projections and forecast the unknown future. They’re collecting this data at such a scale that 'big data' has become a buzzword technology. They want lots of it because they want an edge wherever they can get it. Who wouldn’t?

  But it’s not only the quantity and quality of the data a company collects that play a pivotal role in how that company moves forward, it’s also a question of access. When businesses democratize access to that data such that it’s accessible to workers throughout a hierarchy (and those workers end up actually interacting with it), it increases the quality of decisions made on lower rungs of the ladder. Those decisions end up being more often data-informed, and data is power.

  But that’s easier said than done lately. Businesses have no issue collecting data nowadays, but they do tend to keep it cordoned off.

  Data sticks to the top of a business hierarchy

  A business’s C-suite (often with help from a technical data science team) makes the big-picture decisions that guide the company’s overall development. This means the employees using data to inform a chosen course of action (like last year’s revenue versus this year’s revenue, or a certain client’s most common order) are either highly ranked within the company, or are wonky data specialists. Data lives behind a velvet rope, so to speak.

  But this data would be eminently useful to people throughout an organization, regardless of their rank or tenure. Such a level of access would make it more likely that data guides every decision, and that would lead to more desirable business outcomes over time. It might even overtly motivate employees by subtly reinforcing the idea that results are tracked and measured.

  Data tends not to trickle down to the appropriate sources

  Who better to have a clear view of the business landscape than the employees who toe the front lines every day? What would change if disparate employees scattered throughout an organization suddenly had access to actionable data points? These are the people positioned to actually make a tweak or optimization from the get-go. Whoever comes up with a data-informed strategy on a strong way forward, these are the people actually implementing it. But an organization-level awareness of an actionable data point doesn’t necessarily equate to action.

  As previously established, data has a high center of gravity. It is managerial food for thought on the way to designing and executing longer-term business strategies.

  But when companies change their culture around access to data and make it easy for everyone to interact with data, they make every worker think like such a strategist.

  By the time a piece of data reaches an appropriate source, it’s notnecessarily in a form he or she can’t interact with or understand

  As much as managers might like to think otherwise, there are people in their organization thinking in less than granular terms. They aren’t necessarily thinking about the costs their actions may or may not be having on the company, they don’t think about the overall bottom line. That’s why it’s important that data be in a form that people can use or understand, because it doesn’t always reach them that way.

  Getting data into a useable, understandable form happens by preserving connection between departments and avoiding disconnects.

  There seems to be a big data disconnect at the intersection of engineering and product development

  This is the intersection is where a business’s technical prowess meets its ability to design a great product. While the two pursuits are clearly related to one another on the way to great product design, it’s rare that one person should excel at both.

  The people who design groundbreaking machine learning algorithms aren’t necessarily the people who design a groundbreaking consumer product, and vice versa. They need each other’s help to understand each other.

  But data is the shared language that makes understanding possible. Not everyone has years of data science training, not everyone has business leadership experience, but even people doing menial things can still benefit from great access to data. Coming across the year’s growth goal, for example, might trigger a needle-moving idea from someone on how to actually get there. Great things happen when employees build a shared understanding of the raw numbers that drive everything they do.

  Businesses already collect so much data in the course of their day-to-day operations. But they could start using that data more effectively by bringing it out from behind the curtain, presenting employees across the board with easy access and interaction for it. The motivation for doing so should be clear: when more people think about the same problem in the same terms, that problem is more likely to be solved.

  All they need is access to the data that makes it possible.

  Author: Simone Di Somma

  Source: Insidebigdata

 • Data alone is not enough, storytelling matters - part 1

  Data alone is not enough, storytelling matters - part 1

  Crafting meaningful narratives from data is a critical skill for all types of decision making, in business, and in our public discourse

  As companies connect decision-makers with advanced analytics at all levels of their organizations, they need both professional and citizen data scientists who can extract value from that data and share. These experts help develop process-driven data workflows, ensuring employees can make predictive decisions and get the greatest possible value from their analytics technologies.

  But understanding data and communicating its value to others are two different skill sets. Your team members’ ability to do the latter impacts the true value you get from your analytics investment. This can work for or against your long-term decision-making and will shape future business success.

  There are between stories and their ability to guide people’s decisions, even in professional settings. Sharing data in a way that adds value to decision-making processes still requires a human touch. This is true even when that data comes in the form of insights from advanced analytics.

  That’s why data storytelling is such a necessary activity. Storytellers convert complex datasets into full and meaningful narratives, rich with visualizations that help guide all types of business decisions. This can happen at all levels of the organization with the right tools, skill sets, and workflows in place. This article highlights the importance of data storytelling in enterprise organizations and illustrates the value of the narrative in decision-making processes.

  What is data storytelling?

  Data storytelling is an acquired skill. Employees who have mastered it can make sense out of a body of data and analytics insights, then convey their wisdom via narratives that make sense to other team members. This wisdom helps guide decision making in an honest, accurate, and valuable way.

  Reporting that provides deep, data-driven context beyond the static data views and visualizations is a structured part of a successful analytic lifecycle. There are three structural elements of data storytelling that contribute to its success:

  • Data: Data represents the raw material of any narrative. Storytellers must connect the dots using insights from data to create a meaningful, compelling story for decision-makers.
  • Visualization: Visualization is a way to accurately share data in the context of a narrative. Charts, graphs, and other tools “can enlighten the audience to insights that they wouldn’t see without [them],” Forbes observes, where insights might otherwise remain hidden to the untrained eye.

  • NarrativeA narrative enables the audience to understand the business and emotional importance of the storyteller’s findings. A compelling narrative helps boost decision-making and instills confidence in decision-makers.

  In the best cases, storytellers can craft and automate engaging, dynamic narrative reports using the very same platform they use to prepare data models and conduct advanced analytics inquiries. Processes may be automated so that storytellers can prepare data models and conduct inquiries easily as they shape their narrative. But whether the storyteller has access to a legacy or modern business intelligence (BI)platform , it’s the storyteller and his or her capabilities that matter most.

  Who are your storytellers?


  "The ability to take data - to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it - that’s going to be a hugely important skill in the next decades."

  Hal R. Varian, Chief Economist, Google, 2009


  The history of analytics has been shaped by technical experts, where companies prioritized data scientists who can identify and understand raw information and process insights themselves. But as business became more data-driven, the need for insights spread across the organization. Business success called for more nuanced approaches to analysis and required broader access to analytics capabilities.

  Now, organizations more often lack the storytelling skill set - the ability to bridge the gap between analytics and business value. Successful storytellers embody this 'bridge' as a result of their ability to close the gap between analytics and business decision-makers at all levels of the organization.

  Today, a person doesn’t need to be a professional data scientist to master data storytelling. 'Citizen data scientists' can master data storytelling in the context of their or their team’s decision-making roles. In fact, the best storytellers have functional roles that equip them with the right vocabulary to communicate with their peers. It’s this “last mile” skill that makes the difference between information and results.

  Fortunately, leading BI platforms provide more self-service capabilities than ever, enabling even nontechnical users to access in-depth insights appropriate to their roles and skill levels. More than ever, employees across business functions can explore analytics data and hone their abilities in communicating its value to others. The question is whether or not you can trust your organization to facilitate their development.

  This is the end of part 1 of this article. To continue reading, you can find part 2 here.

  Author: Omri Kohl 

  Source: Pyramid Analytics

 • Data alone is not enough, storytelling matters - part 2

  Data alone is not enough, storytelling matters - part 2

  This article comprises the second half of a 2 part piece. Be sure to read part 1 before reading this article.

  Three common mistakes in data storytelling

  Of course, there are both opportunities and risks when using narratives and emotions to guide decision-making. Using a narrative to communicate important data and its context means listeners are one-step removed from the insights analytics provide.

  These risks became realities in the public discourse surrounding the 2020 global COVID-19 pandemic. Even as scientists recommended isolation and social distancing to ´flatten the curve´ - low the spread of infection - fears of an economic recession grew rampant. Public figures often overlooked inconvenient medical data in favor of narratives that might reactivate economic activity, putting lives at risk.

  Fortunately, some simple insights into human behavior can help prevent large-scale mistakes. Here are three common ways storytellers make mistakes when they employ a narrative, along with a simple use case to illustrate each example:

  • 'Objective' thinking: In this case, the storyteller focuses on an organizational objective instead of the real story behind the data. This might also be called cognitive bias. It’s characterized by the storyteller approaching data with an existing assumption rather than a question. The analyst therefore runs the risk of picking data that appears to validate that assumption and overlooking data that does not.

   Imagine a retailer who wants to beat its competitor’s customer service record. Business leaders task their customer experience professionals with proving this is the case. Resolute on meeting expectations, those analysts might omit certain data that doesn’t tip the results in favor of the desired outcome.

  • 'Presentative' thinking: In this case, the storyteller focuses on the means by which he or she presents the findings - such as a data visualization method - at risk of misleading, omitting, or watering down the data. The storyteller may favor a visualization that is appealing to his or her audience at the expense of communicating real value and insights.

   Consider an example from manufacturing. Imagine a storyteller preparing a narrative about productivity for an audience that prefers quantitative data visualization. That storyteller might show, accurately, that production and sales have increased but omit qualitative data analysis featuring important customer feedback.

  • 'Narrative' thinking: In this case, the storyteller creates a narrative for the narrative’s sake, even when it does not align well with the data. This often occurs when internal attitudes have codified a specific narrative about, say, customer satisfaction or performance.

   During the early days of testing for COVID-19, the ratio of critical cases to mild ones appeared high because not everyone infected had been tested. Despite the lack of data, this quickly solidified a specific media narrative about the lethality of the disease.

  Business leaders must therefore focus on maximizing their 'insight-to-value conversion rate', as Forbes describes it, where data storytelling is both compelling enough to generate action and valuable enough for that action to yield positive business results. Much of this depends on business leaders providing storytellers with the right tools, but it also requires encouragement that sharing genuine and actionable insights is their top priority.

  Ensuring storytelling success


  “Numbers have an important story to tell. They rely on you to give them a clear and convincing voice.”

  Stephen Few, Founder & Principal, Perceptual Edge®


  So how can your practical data scientists succeed in their mission: driving positive decision-making with narratives that accurately reflect the story behind the data your analytics provide? Here are some key tips to relay to your experts:

  • Involve stakeholders in the narrative’s creation. Storytellers must not operate in a vacuum. Ensure stakeholders understand and value the narrative before its official delivery.

  • Ensure the narrative ties directly to analytics data. Remember, listeners are a step removed from the insights your storytellers access. Ensure all their observations and visualizations have their foundations in the data.

  • Provide deep context with dynamic visualizations and content. Visualizations are building blocks for your narrative. With a firm foundation in your data, each visualization should contribute honestly and purposefully to the narrative itself.

  • Deliver contextualized insights. 'Know your audience' is a key tenant in professional writing, and it’s equally valuable here. Ensure your storytellers understand how listeners will interpret certain insights and findings and be ready to clarify for those who might not understand.

  • Guide team members to better decisions. Ensure your storytellers understand their core objective - to contribute honestly and purposefully to better decision-making among their audience members.

  As citizen data science becomes more common, storytellers and their audience of decision-makers are often already on the same team. That’s why self-service capabilities, contextual dashboards, and access to optimized insights have never been so critical to empowering all levels of the organization.

  Getting started: creating a culture of successful storytelling

  Insights are only valuable when shared - and they’re only as good as your team’s ability to drive decisions with them in a positive way. It’s data storytellers who bridge the gap from pure analytics insights to the cognitive and emotional capacities that regularly guide decision-making among stakeholders. As you might have gleaned from our two COVID-19 scenarios, outcomes are better when real data, accurate storytelling, and our collective capacities are aligned.

  But storytellers still need access to the right tools and contextual elements to bridge that gap successfully. Increasing business users’ access to powerful analytics tools is your first step towards data storytelling success. That means providing your teams with an analytics platform that adds meaning and value to business decisions, no matter their level in your organization.

  If you haven´t read part 1 of this article yet, you can find it here.

  Author: Omri Kohl

  Source: Pyramid Analytics

 • Data as a universal language

  Data as a universal language

  You don’t have to look very far to recognize the importance of data analytics in our world; from the weather channel using historical weather patterns to predict the summer, to a professional baseball team using on-base plus slugging percentage to determine who is more deserving of playing time, to Disney using films’ historical box office data to nail down the release date of its next Star Wars film.

  Data shapes our daily interactions with everything, from the restaurants we eat at, to the media we watch and the things that we buy. Data defines how businesses engage with their customers, using website visits, store visits, mobile check-ins and more to create a customer profile that allows them to tailor their future interactions with you. Data enhances how we watch sports, such as the world cup where broadcasters share data about players’ top speed and how many miles they run during the match. Data is also captured to remind us how much time we are wasting on our mobile devices, playing online games or mindlessly scrolling through Instagram.

  The demand for data and the ability to analyze it has also created an entire new course of study at universities around the world, as well as a career path that is currently among the fastest growing and most sought-after skillsets. While data scientists are fairly common and chief data officer is one of the newest executive roles focused on data-related roles and responsibilities, data analytics no longer has to be exclusive to specialty roles or the overburdened IT department. 

  And really, what professional can’t benefit from actionable intelligence?

  Businesses with operations across the country or around the world benefit from the ability to access and analyze a common language that drives better decision making.  An increasing number of these businesses recognize that they are creating volumes of data that have value, and even more important perhaps, the need for a centralized collection system for the information so they use the data to be more efficient and improve their chances for success.

  Sales teams, regardless of their location, can use centrally aggregated customer data to track purchasing behavior, develop pricing strategies to increase loyalty, and identify what products are purchased most frequently in order to offer complementary solutions to displace competitors.

  Marketing teams can use the same sales data to develop focused campaigns that are based on real experiences with their customers, while monitoring their effectiveness in order to make needed adjustments and or improve future engagement.

  Inventory and purchasing can use the sales data to improve purchasing decisions, ensure inventory is at appropriate levels and better manage slow moving and dead stock to reduce the financial impact on the bottom line.

  Branch managers can use the same data to focus on their own piece of the business, growing loyalty among their core customers and tracking their sales peoples’ performance.

  Accounts receivables can use the data to focus their efforts on the customers that need the most attention in terms of collecting outstanding invoices. And integrating the financial data with operational data paints a more complete picture of performance for financial teams and executives responsible for reporting and keeping track of the bottom line.

  Data ties all of the disciplines and departments together regardless of their locations. While some may care more about product SKUs than P&L statements or on-time-in-full deliveries, they can all benefit from a single source of truth that turns raw data into visual, easy-to-read charts, graphs and tables.

  The pace, competition and globalization of business make it critical for your company to use data to your advantage, which means moving away from gut feel or legacy habits to basing key decisions on the facts found in your ERP, CRM, HR, marketing and accounting systems. With the right translator, or data analytics software, the ability to use your data based on roles and responsibilities to improve sales and marketing strategies, customer relationships, stock and inventory management, financial planning and your corporate performance, can be available to all within your organization, making data a true universal language.

  Source: Phocas Software

 • Data governance: using factual data to form subjective judgments

  Data governance: using factual data to form subjective judgments

  Data Warehouses were born of the finance and regulatory age. When you peel away the buzz words, the principle goal of this initial phase of business intelligence was the certification of truth. Warehouses helped to close the books and analyze results. Regulations like Dodd Frank wanted to make sure that you took special care to certify the accuracy of financial results and Basel wanted certainty around capital liquidity and on and on. Companies would spend months or years developing common metrics, KPIs, and descriptions so that a warehouse would accurately represent this truth.

  In our professional lives, many items still require this certainty. There can only be one reported quarterly earnings figure. There can only be one number of beds in a hospital or factories available for manufacturing. However, an increasing number of questions do not have this kind of tidy right and wrong answer. Consider the following:

  • Who are our best customers?
  • Is that loan risky?
  • Who are our most effective employees?
  • Should I be concerned about the latest interest rate hike?

  Words like best, risky, and effective are subjective by their very natures. Jordon Morrow (Qlik) writes and speaks extensively about the importance of data literacy and uses a phrase that has always felt intriguing: data literacy requires the ability to argue with data. This is key when the very nature of what we are evaluating does not have neat, tidy truths.

  Let’s give an example. A retail company trying to liquidate its winter inventory and has asked three people to evaluate the best target list for an e-mail campaign.

  • John downloads last year’s campaign results and collects the names and e-mail addresses of the 2% that responded to the campaign last year with an order.
  • Jennifer thinks about the problem differently. She looks through sales records of anyone who has bought winter merchandise in the past 5 years during the month of March who had more than a 25% discount on the merchandise. She notices that these people often come to the web site to learn about sales before purchasing. Her reasoning is that a certain type of person who likes discounts and winter clothes is the target.
  • Juan takes yet another approach. He looks at social media feeds of brand influencers. He notices that there are 100 people with 1 million or more followers and that social media posts by these people about product sales traditionally cause a 1% spike in sales for the day as their followers flock to the stores. This is his target list.

  So who has the right approach? This is where the ability to argue with data becomes critical. In theory, each of these people should feel confident developing a sales forecast on his or her model. They should understand the metric that they are trying to drive and they should be able to experiment with different ideas to drive a better outcome and confidently state their case.

  While this feels intuitive, enterprise processes and technologies are rarely set up to support this kind of vibrant analytics effort. This kind of analytics often starts with the phrase “I wonder if…” while conventional IT and data governance frameworks are not able generally to deal with questions that a person did not know that they had 6 months before. And yet, “I wonder if” relies upon data that may have been unforeseen. In fact, it usually requires a connection of data sets that have often never been connected before to drive break-out thinking. Data science is about identifying those variables and metrics that might be better predictors of performance. This relies on the analysis of new, potentially unexpected data sets like social media followers, campaign results, web clicks, sales behavior etc. Each of these items might be important for an analysis, but in a world in which it is unclear what is and is not important, how can a governance organization anticipate and apply the same dimensions of quality to all of the hundreds of data sets that people might use? And how can they apply the same kind of rigor to data quality standards for the hundreds of thousands of data elements available as opposed to the 100-300 critical data elements.

  They can’t. And that’s why we need to re-evaluate the nature of data governance for different kinds of analytics.

  Author: Joe Dos Santos

  Source: Qlik

 • Data management: building the bridge between IT and business

  Data management: building the bridge between IT and business

  We all know businesses are trying to do more with their data, but inaccuracy and general data management issues are getting in the way. For most businesses, the status quo for managing data is not always working. However, tnew research shows that data is moving from a knee-jerk, “must be IT’s issue” conversation, to a “how can the business better leverage this rich (and expensive) data resource we have at our fingertips” conversation.

  The emphasis is on “conversation”, business and IT need to communicate in the new age of Artificial Intelligence, Machine Learning and Interactive Analytics. Roles and responsibilities are blurring, and it is expected that a company’s data will quickly turn from a cost-center of IT infrastructure to a revenue-generator for the business. In order to address the issues of control and poor data quality, there needs to be an ever-increasing bridge between IT and the business. This bridge has two component parts. The first one is technology, which is both sophisticated enough to handle complex data issues but easy enough to provide a quick time-to-value. The second one is people who are able to bridge the gap between IT systems/storage/access items and business users need for value and results (enter data analysts and data engineers).

  This bridge needs to be built with three key components in mind:

  • Customer experience:

   For any B2C company, customer experience is the number one hot topic of the day and a primary way they are leveraging data. A new 2019 data management benchmark report found that 98% of companies use data to improve customer experience. And for good reason, between social media, digital streaming services, online retailers and others, companies are looking to show the consumer that they aren’t just a corporation, but that they are the corporation most worthy of building a relationship with. This invariably involves creating a single view of the customer (SVC), and  that view needs to be built around context and based on the needs of the specific department within the business (accounts payable, marketing, customer service, etc.).
  • Trust in data:

   Possessing data and trusting data are two completely different things. Lots of companies have lots of data, but that doesn’t mean they automatically trust it enough to make business-critical decisions with it. Research finds that on average, organizations suspect 29% of current customer/prospect data is inaccurate in some way. In addition, 95% of organizations see impacts in their organization from poor quality data. A lack of trust in the data available to business users paralyzes decisions, and even worse, impacts the ability to make the right decisions based on faulty assumptions. How often have you received a report and questioned the results? More than you’d like to admit, probably. To get around this hurdle, organizations need to drive culture change around data quality strategies and methodologies. Only by completing a full assessment of data, developing a strategy to address the existing and ongoing issues, and implementing a methodology to execute on that strategy, will companies be able to turn the corner from data suspicion to data trust.
  • Changing data ownership:

   The responsibilities between IT and the business are blurring. 70% of businesses say that not having direct control over data impacts their ability to meet strategic objectives. The reality is that the definitions of control are throwing people off. IT thinks of control as storage, systems, and security. The business thinks of control as access, actionable and accurate. The role of the CDO is helping to bridge this gap, bringing the nuts and bolts of IT in line with the visions and aspirations of the business.

  The bottom line is that for most companies data is still a shifting sea of storage, software stacks, and stakeholders. The stakeholders are key, both from IT and the business, and in how the two can combine to provide the oxygen the business needs to survive: better customer experience, more personalization, and an ongoing trust in the data they administrate to make the best decisions to grow their companies and delight their customers.

  Author: Kevin McCarthy

  Source: Dataversity

 • Data science community to battle COVID-19 via Kaggle

  Data science community to battle COVID-19 via Kaggle

  A challenge on the data science community site Kaggle is asking great minds to apply machine learning to battle the COVID-19 coronavirus pandemic.

  As COVID-19 continues to spread uncontrolled around the world, shops and restaurants have closed their doors, information workers have moved home, other businesses have shut down entirely, and people are social distancing and self-isolating to 'flatten the curve'. It's only been a few weeks, but it feels like forever. If you listen to the scientists, we have a way to go still before we can consider reopening and reconnecting. The worst crisis is yet to come for many areas. Yet, there are glimmers of hope, too.

  Among them are the efforts of so many smart minds working on different parts of the problem to track hospital beds, map the spread, research the survivors, develop treatments, create a vaccine, and many other innovations. To help spur the development, researchers from several organizations at the request of the White House Office of Science and Technology Policy have released a dataset of machine-readable coronavirus literature for data and text mining, which includes more than 29,000 articles of which more than 13,000 have full text.

  The dataset is available to researchers around the world via Google's Kaggle machine learning and data science community, the White House office announced earlier this month, and was made available from researchers and leaders from the Allen Institute for AI, Chan Zuckerberg Initiative, Georgetown University's Center for Security and Emerging Technology, Microsoft, and the National Library of Medicine at the National Institutes of Health.

  Together, the White House and the organizations have issued a call to action to the nation's AI experts 'to develop new text and data mining techniques that can help the science community answer high-priority scientific questions related to COVID-19'.

  Among those answering the call is data science and AI platform company DataRobot, which announced that it would provide the platform for free to those who want to use it to help with the COVID-19 virus response effort. In collaboration with its cloud partner, AWS (which has also waived its fees), the program offers free access to the DataRobot's automated machine learning and Paxata data preparation technology for those participating in the Kaggle challenge.

  DataRobot has brought those 13,000 data sets into the DataRobot platform and performed some initial data preparation, Phil Gurbacki, senior VP of product and customer experience told InformationWeek. Some of the initial projects are looking at risk factors, seasonal factors, and how to identify the origin of transmission, he said. Gurbacki said the time series forecast model capabilities of the DataRobot platform could be particularly useful to data scientists looking to model impacts of the virus.

  'Innovation starts with an understanding', Gurbacki said. 'We want to make sure we maximize the amount of time that researchers are spending on innovation rather than wasting time doing something that could be automated for them'.

  DataRobot joins many other companies that are offering their platforms for free for a limited period as the world responds to the challenges of the novel coronavirus. GIS and mapping software company Esri is also offering its platform free of charge to those working on fighting the pandemic, particularly governments around the world. It has also built templates and a hub that spotlights notable projects.

  Plus, there are several vendors that are offering free trial versions of collaboration software for organizations that are now operating with a remote workforce. Those companies include Microsoft with its Teams collaboration software, Atlassian, Cisco's Webex, Facebook for Workplace, Google Hangouts, Slack, Stack Overflow Teams, Zoho Remotely, and Zoom, among many others.

  Author: Jessica Davis

  Source Informationweek

 • Data Science implementeren is geen ‘Prutsen en Pielen zonder pottenkijkers’

  Belastingdienst

  Van fouten bij de Belastingdienst kunnen we veel leren

  De belastingdienst verkeert opnieuw in zwaar weer. Na de negatieve berichtgeving in 2016 was in Zembla te zien hoe de belastingdienst invulling gaf aan Data Analytics. De broedkamer waarin dat gebeurde stond intern bekend als domein om te 'prutsen en pielen zonder pottenkijkers'.

  Wetgeving met voeten getreden

  Een overheidsdienst die privacy- en aanbestedingswetgeving met voeten treedt staat natuurlijk garant voor tumult en kijkcijfers. En terecht natuurlijk. Vanuit oorzaak en gevolg denken is het echter de vraag of die wetsovertredingen nou wel het meest interessant zijn. Want hoe kon het gebeuren dat een stel whizzkids in datatechnologie onder begeleiding van een extern bureau (Accenture) in een ‘kraamkamer’ werden gezet. En zo, apart van de gehele organisatie, een vrijbrief kregen voor…….Ja voor wat eigenlijk?

  Onder leiding van de directeur van de belastingdienst Hans Blokpoel is er een groot data en analytics team gestart. Missie: alle bij de belastingdienst bekende gegevens te combineren, om zo efficiënter te kunnen werken, fraude te kunnen detecteren en meer belastingopbrengsten te genereren. En zo dus waarde voor de Belastingdienst te genereren. Dit lijkt op een data science strategie. Maar wist de belastingdienst wel echt waar ze mee bezig was? Vacatureteksten die werden gebruikt om data scientists te werven spreken van ‘prutsen en pielen zonder pottenkijkers’.

  De klacht van Zembla is dat het team het niveau van ‘prutsen en pielen’ feitelijk niet ontsteeg. Fysieke beveiliging, authenticatie en autorisatie waren onvoldoende. Het was onmogelijk te zien wie bij de financiële gegevens van 11 miljoen burgers en 2 miljoen bedrijven geweest was, en of deze gedownload of gehackt waren. Er is letterlijk niet aan de wetgeving voldaan.

  Problemen met data science

  Wat bij de Belastingdienst misgaat gebeurt bij heel erg veel bedrijven en organisaties. Een directeur, manager of bestuurder zet data en analytics in om (letterlijk?) slimmer te zijn dan de rest. Geïsoleerd van de rest van de organisatie worden slimme jongens en meisjes zonder restricties aan de slag gezet met data. Uit alle experimenten en probeersels komen op den duur aardige resultaten. Resultaten die de belofte van de 'data driven organisatie' mogelijk moeten maken.

  De case van de belastingdienst maakt helaas eens te meer duidelijk dat er voor een 'data driven organisatie' veel meer nodig is dan de vaardigheid om data te verzamelen en te analyseren. Tot waarde brengen van data vergt visie (een data science strategie), een organisatiewijze die daarop aansluit (de ene data scientist is de andere niet) maar ook kennis van de restricties. Daarmee vraagt het om een cultuur waarin privacy en veiligheid gewaarborgd worden. Voor een adequate invulling van de genoemde elementen heb je een groot deel van de ‘oude’ organisatie nodig alsmede een adequate inbedding van de nieuwe eenheid of funct

  ie.

  Strategie en verwachtingen

  Data science schept verwachtingen. Meer belastinginkomsten met minder kosten, hogere omzet of minder fraude. Efficiency in operatie maar ook effectiviteit in klanttevredenheid. Inzicht in (toekomstige) marktontwikkelingen. Dit zijn hoge verwachtingen. Implementatie van data science vraagt echter ook om investeringen. Stevige investeringen in technologie en hoogopgeleide mensen. Schaarse mensen bovendien met kennis van IT, statistiek, onderzoeksmethodologie etc. Hoge verwachtingen die gepaard gaan met stevige investeringen leiden snel tot teleurstellingen. Teleurstellingen leiden tot druk. Druk leidt niet zelden tot het opzoeken van grenzen. En het opzoeken van grenzen leidt tot problemen. De functie van een strategie is deze dynamiek te voorkomen.

  Het managen van de verhouding tussen verwachtingen en investeringen begint bij een data science strategie. Een antwoord op de vraag: Wat willen we in welke volgorde volgens welke tijdspanne met de implementatie van data science bereiken? Gaan we de huidige processen optimaliseren (business executie strategie) of transformeren (business transformatie strategie)? Of moet het data science team nieuwe wijzen van werken faciliteren (enabling strategie)? Deze vragen zou een organisatie zichzelf moeten stellen alvorens met data science te beginnen. Een helder antwoord op de strategie vraag stuurt de governance (waar moeten we op letten? Wat kan er fout gaan?) maar ook de verwachtingen. Bovendien weten we dan wie er bij de nieuwe functie moet worden betrokken en wie zeker niet.

   

  Governance en excessen

  Want naast een data science strategie vraag adequate governance om een organisatie die in staat is om domeinkennis en expertise uit het veld te kunnen combineren met data. Dat vereist het in kunnen schatten van 'wat kan' en 'wat niet'. En daarvoor heb je een groot deel van de 'oude' organisatie nodig. Lukt dat, dan is de 'data driven organisatie' een feit. Lukt het niet dan kun je wachten op brokken. In dit geval dus een mogelijke blootstelling van alle financiele data van alle 11 miljoen belastingplichtige burgers en 2 miljoen bedrijven. Een branchevreemde data scientist is als een kernfysicus die in experimenten exotische (en daarmee ook potentieel gevaarlijke) toepassingen verzint. Wanneer een organisatie niet stuurt op de doelstellingen en dus data science strategie dan neemt de kans op excessen toe.

   

  Data science is veelmeer dan technologie

  Ervaringsdeskundigen weten al lang dat data science veelmeer is dat het toepassen van moderne technologie op grote hoeveelheden data. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden voor succes. In de eerste plaats gaat het om een visie op hoe data en data technologie tot waarde kunnen worden gebracht. Vervolgens gaat het om de vraag hoe je deze visie organisatorisch wilt realiseren. Pas dan ontstaat een kader waarin data en technologie gericht kunnen worden ingezet. Zo kunnen excessen worden voorkomen en wordt waarde gecreëerd voor de organisatie. Precies deze stappen lijken bij de Belastingdienst te zijn overgeslagen.

   

  Zembla

  De door Zembla belichtte overtreding van wetgeving is natuurlijk een stuk spannender. Vanuit het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’ blijft het jammer dat het goed toepassen van data science in organisaties in de uitzending is onderbelicht.

   

  Bron: Business Data Science Leergang Radboud Management Academy http://www.ru.nl/rma/leergangen/bds/

  Auteurs: Alex Aalberts / Egbert Philips

 • Data science plays key role in COVID-19 research through supercomputers

  Data science plays key role in COVID-19 research through supercomputers

  Supercomputers, AI and high-end analytic tools are each playing a key role in the race to find answers, treatments and a cure for the widespread COVID-19.

  In the race to flatten the curve of COVID-19, high-profile tech companies are banking on supercomputers. IBM has teamed up with other firms, universities and federal agencies to launch the COVID-19 High Performance Computing Consortium.

  This consortium has brought together massive computing power in order to assist researchers working on COVID-19 treatments and potential cures. In total, the 16 systems in the consortium will offer researchers over 330 petaflops, 775,000 CPU cores and 34,000 GPUs and counting.

  COVID-19 High performance computing consortium

  The consortium aims to give supercomputer access to scientists, medical researchers and government agencies working on the coronavirus crisis. IBM said its powerful Summit supercomputer has already helped researchers at the Oak Ridge National Laboratory and the University of Tennessee screen 8,000 compounds to find those most likely to bind to the main "spike" protein of the coronavirus, rendering it unable to infect host cells.

  "They were able to recommend the 77 promising small-molecule drug compounds that could now be experimentally tested," Dario Gil, director of IBM Research, said in a post. "This is the power of accelerating discovery through computation."

  In conjunction with IBM, the White House Office of Science and Technology Policy, the U.S. Department of Energy, the National Science Foundation, NASA, nearly a dozen universities, and several other tech companies and laboratories are all involved.

  The work of the consortium offers an unprecedented back end of supercomputer performance that researchers can leverage while using AI to parse through massive databases to get at the precise information they're after, Tim Bajarin, analyst and president of Creative Strategies, said.

  Supercomputing powered by sharing big databases

  Bajarin said that the world of research is fundamentally done in pockets which creates a lot of insulated, personalized and proprietary big databases.

  "It will take incredible cooperation for Big Pharma to share their research data with other companies in an effort to create a cure or a vaccine," Bajarin added.

  Gil said IBM is working with consortium partners to evaluate proposals from researchers around the world and will provide access to supercomputing capacity for the projects that can have the most immediate impact.

  Many enterprises are coming together to share big data and individual databases with researchers.  

  Signals Analytics released a COVID-19 Playbook that offers access to critical market intelligence and trends surrounding potential treatments for COVID-19. The COVID-19 Playbook is available at no cost to researchers looking to monitor vaccines that are in development for the disease and other strains of coronavirus, monitor drugs that are being tested for COVID-19 and as a tool to assess which drugs are being repurposed to help people infected with the virus.

  "We've added a very specific COVID-19 offering so researchers don't have to build their own taxonomy or data sources and can use it off the shelf," said Frances Zelazny, chief marketing officer at Signals Analytics.

  Eschewing raw computing power for targeted, critical insights

  With the rapid spread of the virus and the death count rising, treatment options can't come soon enough. Raw compute power is important, but perhaps equally as crucial is being able to know what to ask and quickly analyze results.

  "AI can be a valuable tool for analyzing the behavior and spread of the coronavirus, as well as current research projects and papers that might provide insights into how best to battle COVID-19," Charles King, president of the Pund-IT analysis firm, said.

  The COVID-19 consortium includes research requiring complex calculations in& epidemiology and bioinformatics. While the high computing power allows for rapid model testing and large data processing, the predictive analytics have to be proactively applied to health IT.

  Dealing with COVID-19 is about predicting for the immediate, imminent future - from beds necessary in ICUs to social distancing timelines. In the long term, Bajarin would like to see analytic and predictive AI used as soon as possible to head off future pandemics.

  "We've known about this for quite a while - COVID-19 is a mutation of SARS. Proper trend analysis of medical results going forward could help head off the next great pandemic," Bajarin said.

  Author: David Needle

  Source: TechTarget

 • De impact van 5G op de ontwikkelingen in moderne technologie

  De impact van 5G op de ontwikkelingen in moderne technologie

  Van opvouwbare 5G-telefoons tot operaties die worden uitgevoerd op een patiënt op kilometers afstand, en van vroege supersnelle netwerkuitrol in de VS tot tactiele internet en Internet of Things, en natuurlijk robots... het lijkt wel alsof 5G altijd en overal onderwerp van gesprek is.

  Voor telecom operators of communicatie-providers (CSP's) is dit een tijd vol kansen, van het upgraden van capaciteit tot het leveren van nieuwe services, content en interactie op manieren die voorheen simpelweg niet mogelijk waren. Door 5G te gebruiken om Internet of Things (IoT) en edge computing mogelijk te maken, hebben ze nu een geweldige kans die een paar jaar geleden nog volledig ondenkbaar was.

  Maar dat betekent dat 5G zich op een enorm buigpunt bevindt. Van het kunnen verslaan van concurrenten met nieuwe diensten die echt waarde toevoegen, tot de prestaties en operationele efficiëntie die hun netwerken aanzienlijk verbeteren. De beslissingen die vandaag worden genomen, zullen verregaande financiële en operationele implicaties hebben voor CSP's.

  Bereik bedrijfsdoelen met 5G

  Maar als je 5G slechts ziet als een volgende mogelijkheid voor telecom, dan mis je de boot. Iedere organisatie in iedere sector die netwerken gebruikt (kortom iedereen) moet plannen maken voor de 5G implementatie en nadenken over hoe ze deze kunnen gebruiken om hun bedrijfsdoelen te bereiken.

  Het maakt niet uit of ze actief zijn in de detailhandel, logistiek, in een stad, in een landelijke omgeving, in de publieke of private sector. 5G belooft enorme kansen om nieuwe diensten en toepassingen te leveren, de automatisering en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt te vergroten en om bedrijven te helpen om met klanten om te gaan op manieren die nog nooit eerder waren bedacht.

  Dat wil niet zeggen dat het altijd even gemakkelijk is, zoals Åsa Tamsons, hoofd new businesses bij Ericsson, al zei in een interview met CN. Want velen beschouwen 5G nog steeds als gewoon 'een ander netwerk'. Het is een houding die het aanvankelijk voor sommige organisaties moeilijker zou kunnen maken om de vooraf benodigde investeringen rond te krijgen. Ondernemingen zullen moeten werken om zowel interne als externe belanghebbenden ervan te overtuigen dat de kosten gerechtvaardigd zijn.

  Eén netwerk, een wereld van kansen

  Terug naar de initiële vraag: is 5G niet gewoon een andere G? Simpel gezegd, 5G levert veel hogere snelheden en biedt veel kortere latency en een aanzienlijk hogere dichtheid dan 4G. Maar wat betekent dit eigenlijk?

  Snelheid is relatief eenvoudig. Het 5G-voorbeeld dat hierin vaak wordt gebruikt, is dat het straks mogelijk is om in tien seconden een HD-film te downloaden in vergelijking met de (op zijn best) ongeveer twintig minuten die er momenteel voor nodig zijn (afhankelijk van de lokale breedbanddiensten).

  De latency, de tijd die nodig is om gegevens tussen twee punten te laten reizen, is bij 5G minder dan een milliseconde, wat bijvoorbeeld belangrijk kan zijn voor chirurgie, maar gecombineerd met snelheid is het ook een factor voor veel gamers die willen betalen voor dit type snelle, low latency-service.

  Op dit moment bevinden we ons al in een wereld waar meer dan 23 miljard apparaten zijn aangesloten op netwerken en die dichtheid blijft, dankzij grotere mobiliteit en IoT-use-cases, groeien. We zijn allemaal al eens in de situatie geweest waarin de snelheden drastisch afnemen als iedereen inlogt en naarmate we steeds meer verbonden raken, hebben we netwerken nodig die geschikt zijn voor aanzienlijk meer apparaten dan ooit tevoren.

  Telco-cloud

  Echter, om dit alles te kunnen leveren, is een aanzienlijke investering in de netwerkinfrastructuur nodig. Voor CSP's is dit een grote onderneming. Daarom is het waarschijnlijk zo dat in plaats van een puur 5G-netwerk, de meerderheid van de mensen een gemengde aanpak zullen zien, waarbij 4G beschikbaar is om basisdiensten te leveren en 5G wordt geïntroduceerd voor specifieke taken. Het is daarom van cruciaal belang om de zogenaamde telco-cloud te hebben. Dit is een software defined technologie die zowel de huidige 4G ondersteunt als het grondwerk voor 5G is, iets wat erg wordt gewaardeerd door operators zoals bijvoorbeeld Vodafone.

  'Het vermogen om flexibel en agile te zijn terwijl we onze netwerkactiviteiten en -beheer blijven automatiseren, kon alleen worden bereikt door een software defined infrastructuur', zegt Johan Wibergh, chief technology officer van Vodafone. 'We zijn blij met de versnelde time-to-market en de bijbehorende economische voordelen van onze transitie naar NFV en, in toenemende mate, een telco-cloud infrastructuur'.

  Met 5G hebben bedrijven toegang tot de niveaus en snelheden van connectiviteit die ze nodig hebben om te profiteren van de game changing technologieën zoals IoT, edge computing en AI (artificial intelligence) die de volgende fase van de digitale revolutie gaan vormgeven. Gecombineerd met deze software defined-infrastructuur, en meer in overeenstemming met de specificaties en ambities, heeft 5G de kracht om bedrijfsmodellen van gevestigde organisaties ongekend te transformeren.

  Kapitaliseren om te gedijen

  We beseffen ons nog niet eens wat de mogelijkheden van 5G nu al zijn. Er moet nog zoveel gebeuren voordat we volledige acceptatie zien, maar bedrijven moeten nu gaan nadenken over hoe ze de kracht van deze nieuwe netwerken kunnen benutten voor hun eigen concurrentievermogen. Er over denken als 'gewoon een andere G' dreigt er voor te zorgen dat men niet voorbereid is en de enorme kansen mist die beschikbaar zijn.

  5G is het netwerk en de basis die de beloftes van veel andere nieuwe technologieën waar gaat maken. Elke organisatie die er niet in slaagt om hiervan te profiteren, zal heel hard moeten werken om te overleven in de digitale wereld.

  Auteur: Jean Pierre Brulard

  Bron: CIO

 • De uitdaging van het structuur aanbrengen in ongestructureerde data

  De uitdaging van het structuur aanbrengen in ongestructureerde data

  De wereld verzamelt steeds meer data, en met een onrustbarend groeiende snelheid. Vanaf het begin van de beschaving tot ongeveer 2003 produceerde de mensheid zo’n 5 exabyte aan data. Nu produceren we deze hoeveelheid elke twee dagen. 90 procent van alle data is in de afgelopen 2 jaar gegenereerd.

  Op zich is er niets mis met data, maar het probleem is dat een groot deel hiervan ongestructureerd is. Deze ‘dark data’ omvat inmiddels al zo’n vier vijfde van de totale databerg. En daarmee beginnen de echte problemen.

  Privacy

  Ongestructureerde data is onbruikbaar. Je weet niet wat erin zit, wat de structuur is en hoeveel informatie daarvan misschien belangrijk is. Hoe kun je voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving, als je niet eens weet welke informatie er in je data zit? Het kan gevoelige informatie zijn, zodat je de wet overtreedt zonder dat je daarvan op de hoogte bent. Totdat zich een lek voordoet en alle gegevens op straat liggen. En hoe kun je voldoen aan de wet openbaarheid bestuur en straks aan de wet open overheid, als je niet weet waar je de informatie moet vinden? De AVG verplicht je om persoonsgegevens te vernietigen als de persoon daarom vraagt. Maar als je niet weet waar je die moet vinden, sta je met de mond vol tanden.

  Databerg

  Stel je data voor als een ijsberg. Het grootste deel ligt onder water: je ziet het niet. Wat boven het water uitsteekt is de kritische informatie die je dagelijks gebruikt en die nodig is om jouw organisatie te laten werken. Direct onder het oppervlak ligt een groot deel dat ooit kritisch was. Het is gebruikt en daarna opgeslagen om vervolgens nooit meer aangeraakt te worden: redundant, overbodig en triviaal, kortom ROT.

  Het grootste deel van de berg bevindt zich daar weer onder, het is de ‘dark data’, verzameld door mensen, machines en allerlei werkprocessen. Je hebt geen idee wat er zich in dat donkere deel schuilhoudt. Het zijn gegevens die zijn verzameld door sensoren, video’s van beveiligingscamera’s, en vele, vele documenten van lang, lang geleden.

  Nieuwe inzichten

  Je kunt het natuurlijk negeren, je hebt het immers niet nodig voor je dagelijkse workflow. Maar voor hetzelfde geld bevindt zich in die dark data waardevolle informatie die gebruikt kan worden om de processen in de organisatie beter te laten verlopen. Of nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Door data uit de berg te leggen op andere data bijvoorbeeld, kun je plotseling nieuwe inzichten verkrijgen waarmee beleid kan worden gemaakt: informatiegestuurd beleid.

  Digitale dompteur

  Als alle plannen en elke beleidsmaatregel kunnen worden onderbouwd met keiharde gegevens uit de databerg, dan hebben we de heilige graal gevonden. De kwaliteit van de dienstverlening van de overheid gaat met sprongen omhoog, en er komen nieuwe impulsen voor veiligheid, handhaving, onderhoud en schuldhulpverlening, om maar eens een paar beleidsterreinen te noemen.

  Dat zal waarschijnlijk een onbereikbaar ideaal blijven, maar we kunnen wel flinke stappen in de goede richting maken. Digitaal werken betekent voortdurend aanpassen, herordenen, migreren. Om digitale informatie te temmen is een digitale dompteur nodig: een beheeromgeving die structuur aanbrengt en die inspeelt op de voortdurende veranderingen die digitalisering met zich meebrengt.

  Bron: Managementbase

 • Digital transformation strategies and tech investments often at odds

  digitaltransformation

  While decision makers are well aware that digital transformation is essential to their organizations’ future, many are jumping into new technologies that don’t align with their current digital transformation pain points, according to a new report from PointSource, a division of Globant that provides IT solutions.

  All too often decision makers invest in technologies without taking a step back to assess how those technologies fit into their larger digital strategy and business goals, the study said. While the majority of such companies perceive these investments as a fast track to the next level of digital maturity, they are actually taking an avoidable detour. 

  PointSource surveyed more than 600 senior-level decision makers and found that a majority are investing in technology that they don’t feel confident using. In fact, at least a quarter plan to invest more than 25 percent of their 2018 budgets in artificial intelligence (AI), blockchain, voice-activated technologies or facial-recognition technologies.

  However, more than half (53 percent) of companies do not feel prepared to effectively use AI, blockchain or facial-recognition technologies.

  See Also A look inside American Family Insurance's digital transformation office

  Companies are actively focusing on digital transformation, the survey showed. Ninety-four percent have increased focus on digital growth within the last year, and 90 percent said digital plays a central role in their overarching business goals.
  Fifty-seven percent of senior managers are unsatisfied with one or more of the technologies their organizations’ employees rely on. 

  Many companies feel digitally outdated, with 45 percent of decision makers considering their company’s digital infrastructure to be outdated compared with that of their competitors.

  Author: Bob Violino

  Source: Information Management

 • Do data scientists have the right stuff for the C-suite?

  The Data Science Clock v1.1 Simple1What distinguishes strong from weak leaders? This raises the question if leaders are born or can be grown. It is the classic “nature versus nurture” debate. What matters more? Genes or your environment?

  This question got me to thinking about whether data scientists and business analysts within an organization can be more than just a support to others. Can they be become leaders similar to C-level executives? 

  Three primary success factors for effective leaders

  Having knowledge means nothing without having the right types of people. One person can make a big difference. They can be someone who somehow gets it altogether and changes the fabric of an organization’s culture not through mandating change but by engaging and motivating others.

  For weak and ineffective leaders irritating people is not only a sport for them but it is their personal entertainment. They are rarely successful. 

  One way to view successful leadership is to consider that there are three primary success factors for effective leaders. They are (1) technical competence, (2) critical thinking skills, and (3) communication skills. 

  You know there is a problem when a leader says, “I don’t do that; I have people who do that.” Good leaders do not necessarily have high intelligence, good memories, deep experience, or innate abilities that they are born with. They have problem solving skills. 

  As an example, the Ford Motor Company’s CEO Alan Mulally came to the automotive business from Boeing in the aerospace industry. He was without deep automotive industry experience. He has been successful at Ford. Why? Because he is an analytical type of leader.

  Effective managers are analytical leaders who are adaptable and possess systematic and methodological ways to achieve results. It may sound corny but they apply the “scientific method” that involves formulating hypothesis and testing to prove or disprove them. We are back to basics.

  A major contributor to the “scientific method” was the German mathematician and astronomer Johannes Kepler. In the early 1600s Kepler’s three laws of planetary motion led to the Scientific Revolution. His three laws made the complex simple and understandable, suggesting that the seemingly inexplicable universe is ultimately lawful and within the grasp of the human mind. 

  Kepler did what analytical leaders do. They rely on searching for root causes and understanding cause-and-effect logic chains. Ultimately a well-formulated strategy, talented people, and the ability to execute the executive team’s strategy through robust communications are the key to performance improvement. 

  Key characteristics of the data scientist or analyst as leader

  The popular Moneyball book and subsequent movie about baseball in the US demonstrated that traditional baseball scouts methods (e.g., “He’s got a good swing.”) gave way to fact-based evidence and statistical analysis. Commonly accepted traits of a leader, such as being charismatic or strong, may also be misleading.

  My belief is that the most scarce resource in an organization is human ability and competence. That is why organizations should desire that every employee be developed for growth in their skills. But having sound competencies is not enough. Key personal qualities complete the package of an effective leader. 

  For a data scientist or analyst to evolve as an effective leader three personal quality characteristics are needed: curiosity, imagination, and creativity. The three are sequentially linked. Curious people constantly ask “Why are things the way they are?” and “Is there a better way of doing things?” Without these personal qualities then innovation will be stifled. The emergence of analytics is creating opportunities for analysts as leaders. 

  Weak leaders are prone to a diagnostic bias. They can be blind to evidence and somehow believe their intuition, instincts, and gut-feel are acceptable masquerades for having fact-based information. In contrast, a curious person always asks questions. They typically love what they do. If they are also a good leader they infect others with enthusiasm. Their curiosity leads to imagination. Imagination considers alternative possibilities and solutions. Imagination in turn sparks creativity.

  Creativity is the implementation of imagination

  Good data scientists and analysts have a primary mission: to gain insights relying on quantitative techniques to result in better decisions and actions. Their imagination that leads to creativity can also result in vision. Vision is a mark of a good leader. In my mind, an executive leader has one job (aside from hiring good employees and growing them). That job is to answer the question, “Where do we want to go?” 

  After that question is answered then managers and analysts, ideally supported by the CFO’s accounting and finance team, can answer the follow-up question, “How are we going to get there?” That is where analytics are applied with the various enterprise and corporate performance management (EPM/CPM) methods that I regularly write about. EPM/CPM methods include a strategy map and its associated balance scorecard with KPIs; customer profitability analysis; enterprise risk management (ERM), and capacity-sensitive driver-based rolling financial forecasts and plans. Collectively they assure that the executive team’s strategy can be fully executed.

  My belief is that that other perceived characteristics of a good leader are over-rated. These include ambition, team spirit, collegiality, integrity, courage, tenacity, discipline, and confidence. They are nice-to-have characteristics, but they pale compared to the technical competency and critical thinking and communications skills that I earlier described. 

  Be analytical and you can be a leader. You can eventually serve in a C-suite role

  Author: Gary Cokins 

  Source: Information Management

 • E-commerce and the growing importance of data

  E-commerce and the growing importance of data

  E-commerce is claiming a bigger role in global retail. In the US for example, e-commerce currently accounts for approximately 10% of all retail sales, a number that is projected to increase to nearly 18% by 2021. To a large extent, the e-commerce of the present exists in the shadow of the industry’s early entrant and top player, Amazon. Financial analysts predict that the retail giant will control 50% of the US’ online retail sales by 2021, leaving other e-commerce stores frantically trying to take a page out of the company’s incredibly successful online retail playbook.

  While it seems unlikely that another mega-retailer will rise to challenge Amazon’s e-commerce business in the near future, at least 50% of the online retail market is wide open. Smaller and niche e-commerce stores have a ;arge opportunity to reach specialized audiences, create return customers, and cultivate persistent brand loyalty. Amazon may have had a first-mover advantage, but the rise in big data and the ease of access to analytics means that smaller companies can find areas in which to compete and improve margins. As e-retailers look for ways to expand revenues while remaining lean, data offers a way forward for smart scalability.

  Upend your back-end

  While data can improve e-commerce’s customer-facing interactions, it can have just as major an impact on the customer experience factors that take place off camera. Designing products that customers want, having products in stock, making sure that products ship on schedule, all these kind of back-end operations play a part in shaping customer experience and satisfaction. In order to shift e-commerce from a product-centric to a consumer-centric model, e-commerce companies need to invest in unifying customer data to inform internal processes and provide faster, smarter services.

  The field of drop shipping, for instance, is coming into its own thanks to smart data applications. Platforms like Oberlo are leveraging prescriptive analytics to enable intelligent product selection for Shopify stores, helping them curate trending inventory that sells, allowing almost anyone to create their own e-store. Just as every customer touchpoint can be enhanced with big data, e-commerce companies that apply unified big data solutions to their behind-the-scenes benefit from streamlined processes and workflow.

  Moreover, e-commerce companies that harmonize data across departments can identify purchasing trends and act on real-time data to optimize inventory processes. Using centralized data warehouse software like Snowflake empowers companies to create a single version of customer truth to automate reordering points and determine what items they should be stocking in the future. Other factors, such as pricing decisions, can also be finessed using big data to generate specific prices per product that match customer expectations and subsequently sell better.

  Data transforms the customer experience

  When it comes to how data can impact the overall customer experience, e-commerce companies don’t have to invent the wheel. There’s a plethora of research that novice and veteran data explorers can draw on when it comes to optimizing customer experiences on their websites. General findings on the time it takes for customers to form an opinion of a website, customers’ mobile experience expectations, best times to send promotional emails and many more metrics can guide designers and developers tasked with improving e-commerce site traffic.

  However, e-commerce sites that are interested in more benefits will need to invest in more specific data tools that provide a 360-degree view of their customers. Prescriptive analytic tools like Tableau empower teams to connect the customer dots by synthesizing data across devices and platforms. Data becomes valuable as it provides insights that allow companies to make smarter decisions based on each consumer identify inbound marketing opportunities and automate recommendations and discounts based on the customer’s previous behavior.

  Data can also inspire changes in a field that has always dominated the customer experience: customer support. The digital revolution has brought substantial changes in the once sleepy field of customer service, pioneering new ways of direct communication with agents via social media and introducing the now ubiquitous AI chatbots. In order to provide the highest levels of customer satisfaction throughout these new initiatives, customer support can utilize data to anticipate when they might need more human agents staffing social media channels or the type of AI persona that their customers want to deal with. By improving customer service with data, e-commerce companies can improve the entire customer experience.

  Grow with your data

  As more and more data services migrate to the cloud, e-commerce companies have ever-expanding access to flexible data solutions that both fuel growth and scale alongside the businesses they’re helping. Without physical stores to facilitate face-to-face relationships, e-commerce companies are tasked with transforming their digital stores into online spaces that customers connect with and ultimately want to purchase from again and again.

  Data holds the key to this revolution. Instead of trying to force their agenda upon customers or engage in wild speculations about customer desires, e-commerce stores can use data to craft narratives that engage customers, create a loyal brand following, and drive increasing profits. With only about 2.5% of e-commerce & web visits converting to saleson average, e-commercecompanies that want to stay competitive must open themselves up to big data and the growth opportunities it offers.

  Author: Ralph Tkatchuck

  Source: Dataconomy

 • Een eerste indruk van de fusie tussen Cloudera en Hortonworks

  Een eerste indruk van de fusie tussen Cloudera en Hortonworks

  Een aantal maanden geleden werd bekend dat big data-bedrijven Cloudera en Hortonworks gaan fuseren. De overname is inmiddels goedgekeurd en Cloudera en Hortonworks gaan verder als één bedrijf. Techzine ging in gesprek met Wim Stoop, senior product marketing manager bij Cloudera. Stoop heeft alle ins en outs wat betreft de visie rond deze fusie en wat de fusie betekent voor bedrijven en data analisten die met de producten van de twee bedrijven werken.

  Stoop vertelt dat deze fusie min of meer het perfecte huwelijk is. Beide bedrijven houden zich bezig met big data op basis van Hadoop en hebben zich de afgelopen jaren hierin gespecialiseerd. Zo is Hortonworks erg goed in Hadoop Data Flow (HDF), werken met streaming data die snel in het Hadoop platform moeten worden toegevoegd. 

  Cloudera data science workbench

  Cloudera heeft met zijn data science workbench een goede oplossing in handen voor data analisten. Zij kunnen met deze workbench snel en eenvoudig data combineren en analyseren, zonder dat je daarvoor direct extreem veel rekenkracht nodig hebt. Met de workbench van Cloudera kun je experimenteren en testen om te zien wat voor uitkomsten dit biedt, voordat je het meteen op grote schaal toepast. Het belangrijkste voordeel is dat de workbench overweg kan met enorm veel programmeertalen, waardoor iedere data analist in zijn eigen favoriete taal kan werken. De workbench houdt tevens exact bij welke stappen zijn doorlopen om tot een resultaat te komen. De uitkomst is weliswaar belangrijk, maar het algoritme en methoden die leiden tot het eindresultaat zijn minstens net zo belangrijk.

  De route naar één oplossing

  Als je er dieper op in gaat dan zijn er natuurlijk veel meer zaken waar juist Hortonworks of Cloudera heel erg goed in is. Of welke technologie net even beter of efficiënter is dan de andere. Dat zal het nieuwe bedrijf dwingen tot harde keuzes, maar volgens Stoop gaat dat allemaal wel goed komen. De behoefte aan een goed dataplatform is enorm groot, dat er dan keuzes gemaakt moeten worden is onvermijdelijk. Uiteindelijk speelt het bedrijf hiermee in op de kritiek die er op Hadoop is. Hadoop zelf vormt de basis van de database, maar daarboven zijn er zo veel verschillende modules die data kunnen inlezen, uitlezen of verwerken. Daardoor is het overzicht soms ver te zoeken. Het feit dat er zoveel oplossingen zijn heeft te maken met het open source karakter en de steun van bedrijven als Cloudera en Hortonworks, die bij veel projecten de grootste bijdrager zijn. Dat gaat ook veranderen met deze fusie. Er komt dit jaar nog een nieuw platform met de naam Cloudera Data Platform. In dit platform zullen de beste onderdelen van Hortonworks en Cloudera worden samengevoegd. Het betekent ook dat conflicterende projecten of modules goed nieuws zullen zijn voor de een maar slecht nieuws voor de ander. Voor het verwerken van metadata gebruiken beide bedrijven nu een andere oplossing, in het Cloudera Data Platform zullen we er maar één terug zien. Dat betekent dat het aantal modules een stukje minder wordt en alles overzichtelijker wordt, wat voor alle betrokkenen positief is.

  Cloudera Data Platform

  De naam van het nieuwe bedrijf was nog niet aan bod gekomen. De bedrijven hebben gekozen voor een fusie, maar uiteindelijk zal de naam Hortonworks gewoon verdwijnen. Het bedrijf gaat verder als Cloudera, vandaar ook de naam Cloudera Data Platform. De bedoeling is dat het Cloudera Data Platform dit jaar nog beschikbaar wordt, zodat klanten ermee kunnen gaan testen. Zodra het platform stabiel en volwassen genoeg is, krijgen klanten het advies om te migreren naar dit nieuwe platform. Alle bestaande Cloudera en Hortonworks producten zullen uiteindelijk gaan verdwijnen, maar tot eind 2022 blijven deze producten wel volledig ondersteund. Daarna moet iedereen echter over op het Cloudera Data Platform. Cloudera heeft in de meest recente versies van zijn huidige producten al rekening gehouden met een migratietraject. Bij Hortonworks zal dit vanaf nu ook gaan gebeuren. Het bedrijf gaat stappen zetten zodat bestaande producten en het nieuwe Data Platform in staat zijn om samen te werken bij de migratie naar het nieuwe platform.

  Shared data experience

  Een andere innovatie die volgens Stoop in de toekomst steeds belangrijker wordt is de shared data experience. Als klanten Cloudera producten gebruiken dan kunnen deze Hadoop-omgevingen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden, zodat ook de resources (CPU, GPU, geheugen) gecombineerd kunnen worden bij het analyseren van data. Stel dat een bedrijf Cloudera-omgevingen voor data-analyses heeft in eigen datacenters én cloudplatformen, maar dat het daarna ineens een heel groot project moet analyseren. In dat geval zou het al die omgevingen kunnen combineren en gezamenlijk kunnen inzetten. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld data van lokale kantoren/filialen te combineren.

  Door fusie meer innovatie mogelijk

  Een gigantisch voordeel van deze fusie is volgens Stoop de ontwikkelcapaciteit die beschikbaar wordt om nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De bedrijven waren nu vaak afzonderlijk van elkaar aan vergelijkbare projecten aan het werken. Beide bedrijven droegen bijvoorbeeld bij aan een verschillend project dat om kan gaan met metadata in Hadoop. Uiteindelijk was een van de twee het wiel opnieuw aan het uitvinden, dat is nu niet meer nodig. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het vinden van ontwikkelaars die de juiste passie en kennis hebben voor data analyse enorm lastig. Met deze fusie kan er veel efficiënter gewerkt gaan worden en kunnen er flink wat teams ingezet worden voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen. Deze week vindt de Hortonworks Datasummit plaats in Barcelona. Daar zal ongetwijfeld meer bekend worden gemaakt over de fusie, de producten en de status van het nieuwe Cloudera Data Platform.

  Auteur: Coen van Eenbergen

  Bron: Techzine

   

 • Effective data analysis methods in 10 steps

  Effective data analysis methods in 10 steps

  In this data-rich age, understanding how to analyze and extract true meaning from the digital insights available to our business is one of the primary drivers of success.

  Despite the colossal volume of data we create every day, a mere 0.5% is actually analyzed and used for data discovery, improvement, and intelligence. While that may not seem like much, considering the amount of digital information we have at our fingertips, half a percent still accounts for a huge amount of data.

  With so much data and so little time, knowing how to collect, curate, organize, and make sense of all of this potentially business-boosting information can be a minefield, but online data analysisis the solution.

  To help you understand the potential of analysis and how you can use it to enhance your business practices, we will answer a host of important analytical questions. Not only will we explore data analysis methods and techniques, but we’ll also look at different types of data analysis while demonstrating how to do data analysis in the real world with a 10-step blueprint for success.

  What is a data analysis method?

  Data analysis methods focus on strategic approaches to taking raw data, mining for insights that are relevant to a business’s primary goals, and drilling down into this information to transform metrics, facts, and figures into initiatives that benefit improvement.

  There are various methods for data analysis, largely based on two core areas: quantitative data analysis methods and data analysis methods in qualitative research.

  Gaining a better understanding of different data analysis techniques and methods, in quantitative research as well as qualitative insights, will give your information analyzing efforts a more clearly defined direction, so it’s worth taking the time to allow this particular knowledge to sink in.

  Now that we’ve answered the question, ‘what is data analysis?’, considered the different types of data analysis methods, it’s time to dig deeper into how to do data analysis by working through these 10 essential elements.

  1. Collaborate your needs

  Before you begin to analyze your data or drill down into any analysis techniques, it’s crucial to sit down collaboratively with all key stakeholders within your organization, decide on your primary campaign or strategic goals, and gain a fundamental understanding of the types of insights that will best benefit your progress or provide you with the level of vision you need to evolve your organization.

  2. Establish your questions

  Once you’ve outlined your core objectives, you should consider which questions will need answering to help you achieve your mission. This is one of the most important steps in data analytics as it will shape the very foundations of your success.

  To help you ask the right things and ensure your data works for you, you have to ask the right data analysis questions.

  3. Harvest your data

  After giving your data analytics methodology real direction and knowing which questions need answering to extract optimum value from the information available to your organization, you should decide on your most valuable data sources and start collecting your insights, the most fundamental of all data analysis techniques.

  4. Set your KPIs

  Once you’ve set your data sources, started to gather the raw data you consider to potentially offer value, and established clearcut questions you want your insights to answer, you need to set a host of key performance indicators (KPIs) that will help you track, measure, and shape your progress in a number of key areas.

  KPIs are critical to both data analysis methods in qualitative research and data analysis methods in quantitative research. This is one of the primary methods of analyzing data you certainly shouldn’t overlook.

  To help you set the best possible KPIs for your initiatives and activities, explore our collection ofkey performance indicator examples.

  5. Omit useless data

  Having defined your mission and bestowed your data analysis techniques and methods with true purpose, you should explore the raw data you’ve collected from all sources and use your KPIs as a reference for chopping out any information you deem to be useless.

  Trimming the informational fat is one of the most crucial steps of data analysis as it will allow you to focus your analytical efforts and squeeze every drop of value from the remaining ‘lean’ information.

  Any stats, facts, figures, or metrics that don’t align with your business goals or fit with your KPI management strategies should be eliminated from the equation.

  6. Conduct statistical analysis

  One of the most pivotal steps of data analysis methods is statistical analysis.

  This analysis method focuses on aspects including cluster, cohort, regression, factor, and neural networks and will ultimately give your data analysis methodology a more logical direction.

  Here is a quick glossary of these vital statistical analysis terms for your reference:

  • Cluster: The action of grouping a set of elements in a way that said elements are more similar (in a particular sense) to each other than to those in other groups, hence the term ‘cluster’.
  • Cohort: A subset of behavioral analytics that takes insights from a given data set (e.g. a web application or CMS) and instead of looking at everything as one wider unit, each element is broken down into related groups.
  • Regression: A definitive set of statistical processes centered on estimating the relationships among particular variables to gain a deeper understanding of particular trends or patterns.
  • Factor: A statistical practice utilized to describe variability among observed, correlated variables in terms of a potentially lower number of unobserved variables called ‘factors’. The aim here is to uncover independent latent variables.
  • Neural networks: A neural network is a form of machine learning which is far too comprehensive to summarize, but this explanation will help paint you a fairly comprehensive picture.

  7. Build a data management roadmap

  While (at this point) this particular step is optional (you will have already gained a wealth of insight and formed a fairly sound strategy by now), creating a data governance roadmap will help your data analysis methods and techniques become successful on a more sustainable basis. These roadmaps, if developed properly, are also built so they can be tweaked and scaled over time.

  Invest ample time in developing a roadmap that will help you store, manage, and handle your data internally, and you will make your analysis techniques all the more fluid and functional.

  8. Integrate technology

  There are many ways to analyze data, but one of the most vital aspects of analytical success in a business context is integrating the right  decision support software and technology.

  Robust analysis platforms will not only allow you to pull critical data from your most valuable sources while working with dynamic KPIs that will offer you actionable insights, it will also present the information in a digestible, visual, interactive format from one central, live dashboard. A data analytics methodology you can count on.

  By integrating the right technology for your statistical method data analysis and core data analytics methodology, you’ll avoid fragmenting your insights, saving you time and effort while allowing you to enjoy the maximum value from your business’s most valuable insights.

  9. Answer your questions

  By considering each of the above efforts, working with the right technology, and fostering a cohesive internal culture where everyone buys into the different ways to analyze data as well as the power of digital intelligence, you will swiftly start to answer to your most important, burning business questions. 

  10. Visualize your data

  Arguably, the best way to make your data analysis concepts accessible across the organization is through data visualization. An online data visualization is a powerful tool as it lets you tell a story with your metrics, allowing users across the business to extract meaningful insights that aid business evolution. It also covers all the different ways to analyze data.

  The purpose of data analysis is to make your entire organization more informed and intelligent, and with the right platform or dashboard, this can be simpler than you think.

  Data analysis in the big data environment

  Big data is invaluable to today’s businesses, and by using different methods for data analysis, it’s possible to view your data in a way that can help you turn insight into positive action.

  To inspire your efforts and put the importance of big data into context, here are some insights that could prove helpful. Some facts that will help shape your big data analysis techniques.

  • By 2020, around 7 megabytes of new information will be generated every second for every single person on the planet.
  • A 10% boost in data accessibility will result in more than $65 million extra net income for your average Fortune 1000 company.
  • 90% of the world’s big data was created in the past three years.
  • According to Accenture, 79% of notable business executives agree that companies that fail to embrace big data will lose their competitive position and could face extinction. Moreover, 83% of business execs have implemented big data projects to gain a competitive edge.

  Data analysis concepts may come in many forms, but fundamentally, any solid data analysis methodology will help to make your business more streamlined, cohesive, insightful and successful than ever before.

  Author: Sandra Durcevic

  Source: Datapine

 • Exploring the risks of artificial intelligence

  shutterstock 117756049“Science has not yet mastered prophecy. We predict too much for the next year and yet far too little for the next ten.”

  These words, articulated by Neil Armstrong at a speech to a joint session of Congress in 1969, fit squarely into most every decade since the turn of the century, and it seems to safe to posit that the rate of change in technology has accelerated to an exponential degree in the last two decades, especially in the areas of artificial intelligence and machine learning.

  Artificial intelligence is making an extreme entrance into almost every facet of society in predicted and unforeseen ways, causing both excitement and trepidation. This reaction alone is predictable, but can we really predict the associated risks involved?

  It seems we’re all trying to get a grip on potential reality, but information overload (yet another side affect that we’re struggling to deal with in our digital world) can ironically make constructing an informed opinion more challenging than ever. In the search for some semblance of truth, it can help to turn to those in the trenches.

  In my continued interview with over 30 artificial intelligence researchers, I asked what they considered to be the most likely risk of artificial intelligence in the next 20 years.

  Some results from the survey, shown in the graphic below, included 33 responses from different AI/cognitive science researchers. (For the complete collection of interviews, and more information on all of our 40+ respondents, visit the original interactive infographic here on TechEmergence).

  Two “greatest” risks bubbled to the top of the response pool (and the majority are not in the autonomous robots’ camp, though a few do fall into this one). According to this particular set of minds, the most pressing short- and long-term risks is the financial and economic harm that may be wrought, as well as mismanagement of AI by human beings.

  Dr. Joscha Bach of the MIT Media Lab and Harvard Program for Evolutionary Dynamics summed up the larger picture this way:

  “The risks brought about by near-term AI may turn out to be the same risks that are already inherent in our society. Automation through AI will increase productivity, but won’t improve our living conditions if we don’t move away from a labor/wage based economy. It may also speed up pollution and resource exhaustion, if we don’t manage to install meaningful regulations. Even in the long run, making AI safe for humanity may turn out to be the same as making our society safe for humanity.”

  Essentially, the introduction of AI may act as a catalyst that exposes and speeds up the imperfections already present in our society. Without a conscious and collaborative plan to move forward, we expose society to a range of risks, from bigger gaps in wealth distribution to negative environmental effects.

  Leaps in AI are already being made in the area of workplace automation and machine learning capabilities are quickly extending to our energy and other enterprise applications, including mobile and automotive. The next industrial revolution may be the last one that humans usher in by their own direct doing, with AI as a future collaborator and – dare we say – a potential leader.

  Some researchers believe it’s a matter of when and not if. In Dr. Nils Nilsson’s words, a professor emeritus at Stanford University, “Machines will be singing the song, ‘Anything you can do, I can do better; I can do anything better than you’.”

  In respect to the drastic changes that lie ahead for the employment market due to increasingly autonomous systems, Dr. Helgi Helgason says, “it’s more of a certainty than a risk and we should already be factoring this into education policies.”

  Talks at the World Economic Forum Annual Meeting in Switzerland this past January, where the topic of the economic disruption brought about by AI was clearly a main course, indicate that global leaders are starting to plan how to integrate these technologies and adapt our world economies accordingly – but this is a tall order with many cooks in the kitchen.

  Another commonly expressed risk over the next two decades is the general mismanagement of AI. It’s no secret that those in the business of AI have concerns, as evidenced by the $1 billion investment made by some of Silicon Valley’s top tech gurus to support OpenAI, a non-profit research group with a focus on exploring the positive human impact of AI technologies.

  “It’s hard to fathom how much human-level AI could benefit society, and it’s equally hard to imagine how much it could damage society if built or used incorrectly,” is the parallel message posted on OpenAI’s launch page from December 2015. How we approach the development and management of AI has far-reaching consequences, and shapes future society’s moral and ethical paradigm.

  Philippe Pasquier, an associate professor at Simon Fraser University, said “As we deploy more and give more responsibilities to artificial agents, risks of malfunction that have negative consequences are increasing,” though he likewise states that he does not believe AI poses a high risk to society on its own.

  With great responsibility comes great power, and how we monitor this power is of major concern.

  Dr. Pei Wang of Temple University sees major risk in “neglecting the limitations and restrictions of hot techniques like deep learning and reinforcement learning. It can happen in many domains.” Dr. Peter Voss, founder of SmartAction, expressed similar sentiments, stating that he most fears “ignorant humans subverting the power and intelligence of AI.”

  Thinking about the risks associated with emerging AI technology is hard work, engineering potential solutions and safeguards is harder work, and collaborating globally on implementation and monitoring of initiatives is the hardest work of all. But considering all that’s at stake, I would place all my bets on the table and argue that the effort is worth the risk many times over.

  Source: Tech Crunch

 • Facing the major challenges that come with big data

  Facing the major challenges that come with big data

  Worldwide, over 2.5 quintillion bytes of data are created every day. And with the expansion of the Internet of Things (IoT), that pace is increasing. 90% of the current data in the world was generated in the last two years alone. When it comes to businesses, for a forward thinking, digitally transforming organization, you’re going to be dealing with data. A lot of data. Big data.

  Challenges faced by businesses

  While simply collecting lots of data presents comparatively few problems, most businesses run into two significant roadblocks in its use: extracting value and ensuring responsible handling of data to the standard required by data privacy legislation like GDPR. What most people don’t appreciate is the sheer size and complexity of the data sets that organizations have to store and the related IT effort, requiring teams of people working on processes to ensure that others can access the right data in the right way, when they need it, to drive essential business functions. All while ensuring personal information is treated appropriately.

  The problem comes when you’ve got multiple teams around the world, all running to different beats, without synchronizing. It’s a bit like different teams of home builders, starting work independently, from different corners of a new house. If they have all got their own methods and bricks, then by the time they meet in the middle, their efforts won’t match up. It’s the same in the world of IT. If one team is successful, then all teams should be able to learn those lessons of best practice. Meanwhile, siloed behavior can become “free form development” where developers write code to suit a specific problem that their department is facing, without reference to similar or diverse problems that other departments may be experiencing.

  In addition, often there simply aren’t enough builders going around to get these data projects turned around quickly, which can be a problem in the face of heightening business demand. In the scramble to get things done at the pace of modern business, at the very least there will be some duplication of effort, but there’s also a high chance of confusion and the foundations for future data storage and analysis won’t be firm. Creating a unified, standard approach to data processing is critical – as is finding a way to implement it with the lowest possible level of resource, at the fastest possible speeds.

  Data Vault automation

  One of the ways businesses can organize data to meet both the needs for standardization and flexibility is in a Data Vault environment. This data warehousing methodology is designed to bring together information from multiple different teams and systems into a centralized repository, providing a bedrock of information that teams can use to make decisions – it includes all of the data, all of the time, ensuring that no information is missed out of the process.

  However, while a Data Vault design is a good architect’s drawing, it won’t get the whole house built on its own. Developers can still code and build it manually over time but given its complexity they certainly cannot do this quickly, and potentially may not be able to do it in a way that can stand up to the scrutiny of data protection regulations like GDPR. Building a Data Vault environment by hand, even using standard templates, can be incredibly laborious and potentially error prone.

  This is where Data Vault automation comes in, taking care of the 90% or so of an organization’s data infrastructure that fits standardized templates and the stringent requirements that the Data Vault 2.0 methodology demands. Data vault automation can lay out the core landscape of a Data Vault, as well as make use of reliable, consistent metadata to ensure information, including personal information, can be monitored both at its source and over time as records are changed.

  Author: Dan Linstedt

  Source: Insidebigdata

 • Five Mistakes That Can Kill Analytics Projects

  Launching an effective digital analytics strategy is a must-do to understand your customers. But many organizations are still trying to figure out how to get business values from expensive analytics programs. Here are 5 common analytics mistakes that can kill any predictive analytics effort.

  Why predictive analytics projects fail

  failure of analytics

  Predictive Analytics is becoming the next big buzzword in the industry. But according to Mike Le, co-founder and chief operating officer at CB/I Digital in New York, implementing an effective digital analytics strategy has proven to be very challenging for many organizations. “First, the knowledge and expertise required to setup and analyze digital analytics programs is complicated,” Le notes. “Second, the investment for the tools and such required expertise could be high. Third, many clients see unclear returns from such analytics programs. Learning to avoid common analytics mistakes will help you save a lot of resources to focus on core metrics and factors that can drive your business ahead.” Here are 5 common mistakes that Le says cause many predictive analytics projects to fail.

  Mistake 1: Starting digital analytics without a goal

  “The first challenge of digital analytics is knowing what metrics to track, and what value to get out of them,” Le says. “As a result, we see too many web businesses that don’t have basic conversion tracking setup, or can’t link the business results with the factors that drive those results. This problem happens because these companies don’t set a specific goal for their analytics. When you do not know what to ask, you cannot know what you'll get. The purpose of analytics is to understand and to optimize. Every analytics program should answer specific business questions and concerns. If your goal is to maximize online sales, naturally you’ll want to track the order volume, cost-per-order, conversion rate and average order value. If you want to optimize your digital product, you’ll want to track how users are interact with your product, the usage frequency and the churn rate of people leaving the site. When you know your goal, the path becomes clear.”

  Mistake 2: Ignoring core metrics to chase noise

  “When you have advanced analytics tools and strong computational power, it’s tempting to capture every data point possible to ‘get a better understanding’ and ‘make the most of the tool,’” Le explains. “However, following too many metrics may dilute your focus on the core metrics that reveal the pressing needs of the business. I've seen digital campaigns that fail to convert new users, but the managers still setup advanced tracking programs to understand user 

  behaviors in order to serve them better. When you cannot acquire new users, your targeting could be wrong, your messaging could be wrong or there is even no market for your product - those problems are much bigger to solve than trying to understand your user engagement. Therefore, it would be a waste of time and resources to chase fancy data and insights while the fundamental metrics are overlooked. Make sure you always stay focus on the most important business metrics before looking broader.”

  Mistake 3: Choosing overkill analytics tools

  “When selecting analytics tools, many clients tend to believe that more advanced and expensive tools can give deeper insights and solve their problems better,” Le says. “Advanced analytics tools may offer more sophisticated analytic capabilities over some fundamental tracking tools. But whether your business needs all those capabilities is a different story. That's why the decision to select an analytics tool should be based on your analytics goals and business needs, not by how advanced the tools are. There’s no need to invest a lot of money on big analytics tools and a team of experts for an analytics program while some advanced features of free tools like Google Analytics can already give you the answers you need.”

  Mistake 4: Creating beautiful reports with little business value

  “Many times you see reports that simply present a bunch of numbers exported from tools, or state some ‘insights’ that has little relevance to the business goal,” Le notes. “This problem is so common in the analytics world, because a lot of people create reports for the sake of reporting. They don’t think about why those reports should exist, what questions they answer and how those reports can add value to the business. Any report must be created to answer a business concern. Any metrics that do not help answer business questions should be left out. Making sense of data is hard. Asking right questions early will

  help.”

  Mistake 5: Failing to detect tracking errors

  “Tracking errors can be devastating to businesses, because they produce unreliable data and misleading analysis,” Le cautions. “But many companies do not have the skills to setup tracking properly, and worse, to detect tracking issues when they happen. There are many things that can go wrong, such as a developer mistakenly removing the tracking pixels, transferring incorrect values, the tracking code firing unstably or multiple times, wrong tracking rule's logic, etc. The difference could be so subtle that the reports look normal, or are only wrong in certain scenarios. Tracking errors easily go undetected because it takes a mix of marketing and tech skills. Marketing teams usually don’t understand how tracking works, and development teams often don’t know what ‘correct’ means. To tackle this problem, you should frequently check your data accuracy and look for unusual signs in reports. Analysts should take an extra step to learn the technical aspect of tracking, so they can better sense the problems and raise smart questions for the technical team when the data looks suspicious.”

  Author: Mike Le

  Source: Information Management

 • Four important drivers of data science developments

  Four important drivers of data science developments

  According to the Gartner Group, digital business reached a tipping point last year, with 49% of CIOs reporting that their enterprises have already changed their business models or are in the process of doing so. When Gartner asked CIOs and IT leaders which technologies they expect to be most disruptive, artificial intelligence (AI) was the top-mentioned technology.

  AI and ML are having a profound impact on enterprise digital transformation becoming crucial as a competitive advantage and even for survival. As the field grows, four trends emerge, shaping data science in the next five years:

  Accelerate the full data science life-cycle

  The pressure to grow ROI from AI and ML initiatives has pushed demand for new innovative solutions that accelerate AI and data science. Although data science processes are iterative and highly manual, more than 40% of data science tasks are expected to be automated by 2020, according to Gartner, resulting in increased productivity and broader usage of data across the enterprise.

  Recently, automated machine learning (AutoML) has become one of the fastest-growing technologies for data science. Machine learning, however,  typically accounts for only 10-20% of the entire data science process. Real pains exist before the machine learning stage with data and feature engineering.  The new concept of data science automation goes beyond machine learning automation, including data preparation, feature engineering, machine learning, and the production of full data science pipelines. With data science automation, enterprises can genuinely accelerate AI and ML initiatives.

  Leverage existing resources for democratization

  Despite substantial investments in data science across many industries, the scarcity of data science skills and resources often limits the advancement of AI and ML projects in organizations. The shortage of data scientists has created a challenge for anyone implementing AI and ML initiatives, forcing a closer look at how to build and leverage data science resources.

  Other than the need for highly specialized technical skills and mathematical aptitude, data scientists must also couple these skills with domain/industry knowledge that is relevant to a specific business area. Domain knowledge is required for problem definition and result validation and is a crucial enabler to deliver business value from data science. Relying on 'data science unicorns' that have all these skill sets is neither realistic nor scalable.

  Enterprises are focusing on repurposing existing resources as 'citizen' data scientists. The rise of AutoML and data science automation can unlock data science to a broader user base and allow the practice to scale. By empowering citizen data scientists allowing them to execute standard use cases, skilled data scientists can focus on high-impact, technically-challenging projects to produce higher values.

  Augment insights for greater transparency

  As more organizations are adopting data science in their business process, relying on AI-derived recommendations that lack transparency is becoming problematic. Increased regulatory oversight like the GDPR has exacerbated the problem. Transparent insights make AI models more 'oversight' friendly and have the added benefit of being far more actionable.

  White-box AI models help organizations maintain accountability in data-driven decisions and allow them to live within the boundaries of regulations. The challenge is the need for high-quality and transparent inputs (aka 'features'), often requiring multiple manual iterations to achieve the needed transparency. Data science automation allows data scientists to explore millions of hypotheses and augments their ability to discover transparent and predictive features as business insights.

  Operationalize data science in business

  Although ML models are often tiny pieces of code, when models are finally deemed ready for production, deploying them can be complicated and problematic. For example, since data scientists are not software engineers, the quality of their code may not be production-ready. Data scientists often validate the models with down-sampled datasets in labs environments and models may not be scalable enough for production-scale datasets. Also, the performance of deployed models decreases as data invariably changes, making model maintenance pivotal to extract business value from AI and ML models continuously. Data and feature pipelines are much bigger and more complex than ML models themselves, and operationalizing data and feature pipelines is even more complicated.  One of the promising approaches is to leverage concepts from continuous deployment through APIs. Data science automation can generate APIs to execute the full data science pipeline, accelerating deployments while also providing an ongoing connection to development systems to accelerate the optimization and maintenance of models.

  Data science is at the heart of AI and ML. While the promise of AI is real, the problems associated with data science are also real. Through better planning, closer cooperation with line of business and by automating the more tedious and repetitive parts of the process, data scientists can finally begin to focus on what to solve, rather than how to solve.

  Author: Daniel Gutierrez

  Source: Insidebigdata

 • Gaining advantages with the IoT through 'Thing Management'

  Gaining advantages with the IoT through 'Thing Management'

  Some are calling the industrial Internet of Things the next industrial revolution, bringing dramatic changes and improvements to almost every sector. But to be sure it’s successful, there is one big question: how can organizations manage all the new things that are part of their organizations’ landscapes?

  Most organizations see asset management as the practice of tracking and managing IT devices such as routers, switches, laptops and smartphones. But that’s only part of the equation nowadays. With the advent of the IoT, enterprise things now include robotic bricklayers, agitators, compressors, drug infusion pumps, track loaders, scissor lifts and the list goes on and on, while all these things are becoming smarter and more connected.

  These are some examples for specific industries:

  ● Transportation is an asset-intensive industry that relies on efficient operations to achieve maximum profitability. To help customers manage these important assets, GE Transportation is equipping its locomotives with devices that manage hundreds of data elements per second. The devices decipher locomotive data and uncover use patterns that keep trains on track and running smoothly.

  ● The IoT’s promise for manufacturing is substantial. The IoT can build bridges that help solve the frustrating disconnects among suppliers, employees, customers, and others. In doing so, the IoT can create a cohesive environment where every participant is invested in and contributing to product quality and every customer’s feedback is learned from. Smart sensors, for instance, can ensure that every item, from articles of clothing to top-secret defense weapons, can have the same quality as the one before. The only problem with this is that the many pieces of the manufacturing puzzle and devices in the IoT are moving so quickly that spreadsheets and human analysis alone are not enough to manage the devices.

  ● IoT in healthcare will help connect a multitude of people, things with smart sensors (such as wearables and medical devices), and environments. Sensors in IoT devices and connected “smart” assets can capture patient vitals and other data in real time. Then data analytics technologies, including machine learning and artificial intelligence (AI), can be used to realize the promise of value-based care. There’s significant value to be gained, including operational efficiencies that boost the quality of care while reducing costs, clinical improvements that enable more accurate diagnoses, and more.

  ● In the oil and gas industry, IoT sensors have transformed efficiencies around the complex process of natural resource extraction by monitoring the health and efficiency of hard-to-access equipment installations in remote areas with limited connectivity.

  ● Fuelled by greater access to cheap hardware, the IoT is being used with notable success in logistics and fleet management by enabling cost-effective GPS tracking and automated loading/unloading.

  All of these industries will benefit from the IoT. However, as the IoT world expands, these industries and others are looking for ways to track the barrage of new things that are now pivotal to their success. Thing Management pioneers such as Oomnitza help organizations manage devices as diverse as phones, fork lifts, drug infusion pumps, drones and VR headset, providing an essential service as the industrial IoT flourishes.

  Think IoT, not IoP

  To successfully manage these Things, enterprises are not only looking for Thing Management. They also are rethinking the Internet, not as the Internet of People (IoP), but as the Internet of Things (IoP). Things aren’t people, and there are three fundamental differences.

  Many more things are connected to the Internet than people

  John Chambers, former CEO of Cisco, recently declared there will be 500 billion things connected by 2024. That’s nearly 100 times the number of people on the planet.

  Things have more to say than people

  A typical cell phone has nearly 14 sensors, including an accelerometer, GPS, and even a radiation detector. Industrial things such as wind turbines, gene sequencers, and high-speed inserters can easily have over 100 sensors.

  Things can speak much more frequently

  People enter data at a snail’s pace when compared to the barrage of data coming from the IoT. A utility grid power sensor, for instance, can send data 60 times per second, a construction forklift once per minute, and a high-speed inserter once every two seconds.

  Technologists and business people both need to learn how to collect and put all of the data coming from the industrial IoT to use and manage every connected thing. They will have to learn how to build enterprise software for things versus people.

  How the industrial IoT will shape the future

  The industrial IoT is all about value creation: increased profitability, revenue, efficiency, and reliability. It starts with the target of safe, stable operations and meeting environmental regulations, translating to greater financial results and profitability.

  But there’s more to the big picture of the IoT than that. Building the next generation of software for things is a worthy goal, with potential results such as continually improving enterprise efficiency and public safety, driving down costs, decreasing environmental impacts, boosting educational outcomes and more. Companies like GE, Oomnitza and Bosch are investing significant amounts of money in the ability to connect, collect data, and learn from their machines.

  The IoT and the next generation of enterprise software will have big economic impacts as well. The cost savings and productivity gains generated through “smart” thing monitoring and adaptation are projected to create $1.1 trillion to $2.5 trillion in value in the health care sector, $2.3 trillion $11.6 trillion in global manufacturing, and $500 billion $757 billion in municipal energy and service provision over the next decade. The total global impact of IoT technologies could generate anywhere from $2.7 trillion to $14.4 trillion in value by 2025.

  Author: Timothy Chou

  Source: Information-management

 • Gaining control of big data with the help of NVMe

  Gaining control of big data with the help of NVMe

  Every day there is an unfathomable amount of data, nearly 2.5 quintillion bytes, being generated all around us. Part of the data being created we see every day, such as pictures and videos on our phones, social media posts, banking and other apps.

  In addition to this, there is data being generated behind the scenes by ubiquitous sensors and algorithms, whether that’s to process quicker transactions, gain real-time insights, crunch big data sets or to simply meet customer expectations. Traditional storage architectures are struggling to keep up with all this data creation, leading IT teams to investigate new solutions to keep ahead and take advantage of the data boom.

  Some of the main challenges are understanding performance, removing data throughput bottlenecks and being able to plan for future capacity. Architecture can often lock businesses in to legacy solutions, and performance needs can vary and change as data sets grow.

  Architectures designed and built around NVMe(non-volatile memory express) can provide the perfect balance, particularly for data-intensive applications that demand fast performance. This is extremely important for organizations that are dependent on speed, accuracy and real-time data insights.

  Industries such as healthcare, autonomous vehicles, artificial intelligence(AI)/machine learning(ML) and Genomics are at the forefront of the transition to high performance NVMe storage solutions that deliver fast data access for high performance computing systems that drive new research and innovations.

  Genomics

  With traditional storage architectures, detailed genome analysis can take upwards of five days to complete, which makes sense considering an initial analysis of one person’s genome produces approximately 300GB - 1TB of data, and a single round of secondary analysis on just one person’s genome can require upwards of 500TB storage capacity. However, with an NVMe solution implemented it’s possible to get results in just one day.

  In a typical study, genome research and life sciences companies need to process, compare and analyze the genomes of between 1,000 and 5,000 people per study. This is a huge amount of data to store, but it’s imperative that it’s done. These studies are working toward revolutionary scientific and medical advances, looking to personalize medicine and provide advanced cancer treatments. This is only now becoming possible thanks to the speed that NVMe enables researchers to explore and analyze the human genome.

  Autonomous vehicles

  A growing trend in the tech industry is the one of autonomous vehicles. Self-driving cars are the next big thing, and various companies are working tirelessly to perfect the idea. In order to function properly, these vehicles need very fast storage to accelerate the applications and data that ‘drive’ autonomous vehicle development. Core requirements for autonomous vehicle storage include:

  • Must have a high capacity in a small form factor
  • Must be able to accept input data from cameras and sensors at “line rate” – AKA have extremely high throughput and low latency
  • Must be robust and survive media or hardware failures
  • Must be “green” and have minimal power footprint
  • Must be easily removable and reusable
  • Must use simple but robust networking

  What kind of storage meets all these requirements? That’s right – NVMe.

  Artificial Intelligence

  Artificial Intelligence (AI) is gaining a lot of traction in a variety of industries varying from financial to manufacturing, and beyond. In financial, AI does things like predict investment trends. In manufacturing, AI-based image recognition software checks for defects during product assembly. Wherever it’s used, AI needs a high level of computing power, coupled with a high-performance and low-latency architecture in order to enable parallel processing power of data in real-time.

  Once again, NVMe steps up to the plate, providing the speed and processing power that is critical during training and inference. Without NVMe to prevent bottlenecks and latency issues, these stages can take much, much longer. Which, in turn, can lead to the temptation to take shortcuts, causing software to malfunction or make incorrect decisions down the line.

  The rapid increase of data creation has put traditional storage architectures under high pressure due to its lack of scalability and flexibility, both of which are required to fulfill future capacity and performance requirements. This is where NVMe comes in, breaking the barriers of existing designs by offerings unanticipated density and performance. The breakthroughs that NVMe is able to offer contain the requirements needed to help manage and maintain the data boom.

  Author: Ron Herrmann

  Source: Dataversity

   

 • Gartner: 5 cool vendors in data science and machine learning

  data scienceResearch firm Gartner has identified five "cool vendors" in the data science and machine learning space, identifying the features that make their products especially unique or useful. The report, "5 Cool Vendors in Data Science and Machine Learning" was written by analysts Peter Krensky, Svetlana Sicular, Jim Hare, Erick Brethenoux and Austin Kronz. Here are the highlights of what they had to say about each vendor.

  DimensionalMechanics

  Bellevue, Washington
  www.dimensionalmechanics.com
  “DimensionalMechanics has built a data science platform that breaks from market traditions; where more conventional vendors have developed work flow-based or notebook-based data science environments, DimensionalMechanics has opted for a “data-science metalanguage,” Erick Brethenoux writes. “In effect, given the existing use cases the company has handled so far, its NeoPulse Framework 2.0 acts as an “AutoDL” (Auto-Deep Learning) platform. This makes new algorithms and approaches to unusual types of data (such as images, videos and sounds) more accessible and deployable.”

  Immuta

  College Park, Maryland
  www.immuta.com
  “Immuta offers a dedicated data access and management platform for the development of machine learning and other advanced analytics, and the automation of policy enforcement,” Peter Krensky and Jim Hare write. “The product serves as a control layer to rapidly connect and control access between myriad data sources and the heterogeneous array of data science tools without the need to move or copy data. This approach addresses the market expectation that platforms supporting data science will be highly flexible and extensible to the data portfolio and toolkit of a user’s choosing.”

  Indico

  Boston, Massachusetts
  www.indico.io
  “Indico offers a group of products with a highly accessible set of functionality for exploring and modeling unstructured data and automating processes,” according to Peter Krensky and Austin Kronz. “The offering can be described as a citizen data science toolkit for applying deep learning to text, images and document-based data. Indico’s approach makes deep learning a practical solution for subject matter experts (SMEs) facing unstructured content challenges. This is ambitious and exciting, as both deep learning and unstructured content analytics are areas where even expert data scientists are still climbing the learning curve.”

   

  Octopai

  Rosh HaAyin, Israel & New York, New York
  www.octopai.com
  “Octopai solves a foundational problem for data-driven organizations — enabling data science teams and citizen data scientists to quickly find the data, establish trust in data sources and achieve transparency of data lineage through automation,” explains Svetlana Sicular. “It connects the dots of complex data pipelines by using machine learning and pattern analysis to determine the relationships among different data elements, the context in which the data was created, and the data’s prior uses and transformations. Such access to more diverse, transparent and trustworthy data leads to better quality analytics and machine learning.”

   

  ParallelM

  Tel Aviv, Israel & Sunnyvale, California
  www.parallelm.com
  “ParallelM is one of the first software platforms principally focused on the data science operationalization process,” Erick Brethenoux writes. “The focus of data science teams has traditionally been on developing analytical assets, while dealing with the operationalization of these assets has been an afterthought. Deploying analytical assets within operational processes in a repeatable, manageable, secure and traceable manner requires more than a set of APIs and a cloud service; a model that has been scored (executed) has not necessarily been managed. ParallelM’s success and the general development of operationalization functionality within platforms will be an indicator of the success of an entire generation of data scientists.”

   Source: Information Management

   

 • Gartner: US government agencies falling behind digital businesses in other industries

  Gartner: US government agencies falling behind digital businesses in other industries

  A Gartner survey of more than 500 government CIOs shows that government agencies are falling behind other industries when it comes to planned investments in digital business initiatives. Just 17% of government CIOs say they’ll be increasing their investments, compared to 34% of CIOs in other industries.

  What’s holding government agencies back? While Gartner notes that their CIOs demonstrate a clear vision for the potential of digital government and emerging technologies, almost half of those surveyed (45%) say they lack the IT and business resources required to execute. Other common barriers include lack of funding (39%), as well as a challenge organizations across all industries struggle with: culture and resistance to change (37%).

  Another key challenge is the ability to scale digital initiatives, where government agencies lag by 5% against all other industries. To catch up, government CIOs see automation as a potential tool. This aligns with respondents’ views on 'game-changing' technologies for government. The top five in order are:

  • Artificial intelligence (AI) and machine learning (27%)
  • Data analytics, including predictive analytics (22%)
  • Cloud (19%)
  • Internet of Things (7%)
  • Mobile, including 5G (6%)

  Of the more than 500 government respondents in Gartner’s survey, 10% have already deployed an AI solution, 39% say they plan to deploy one within the next one to two years, and 36% intend to use AI to enable automation, scale of digital initiatives, and reallocation of human resources within the next two to three years.

  Investing today for tomorrow's success

  When it comes to increased investment this year (2019), BI and data analytics (43%), cyber and information security (43%), and cloud services and solutions (39%) top the tech funding list.

  As previous and current digital government initiatives start to take hold, CIOs are seeing moderate improvements in their ability to meet the increasing demands and expectations of citizens. 65% of CIOs say that their current digital government investments are already paying off. A great example of this is the U.S. Department of Housing and Urban Development’s use of BI and data analytics to modernize its Grants Dashboard.

  Despite budget and cultural change challenges typically associated with digital government initiatives, make no mistake: many agencies are making great strides and are now competing or leading compared to other organizations and industries.

  There’s never been a better time to invest in game changing technologies to both quickly catch up, and potentially take the lead.

  Author: Rick Nelson

  Source: Microstrategy

 • Hadoop: waarvoor dan?

  Hadoop

  Flexibel en schaalbaar managen van big data

  Data-infrastructuur is het belangrijkste orgaan voor het creëren en leveren van goede bedrijfsinzichten . Om te profiteren van de diversiteit aan data die voor handen zijn en om de data-architectuur te moderniseren, zetten veel organisaties Hadoop in. Een Hadoop-gebaseerde omgeving is flexibel en schaalbaar in het managen van big data. Wat is de impact van Hadoop? De Aberdeen Group onderzocht de impact van Hadoop op data, mensen en de performance van bedrijven.

  Nieuwe data uit verschillende bronnen

  Er moet veel data opgevangen, verplaatst, opgeslagen en gearchiveerd worden. Maar bedrijven krijgen nu inzichten vanuit verborgen data buiten de traditionele gestructureerde transactiegegevens. Denk hierbij aan: e-mails, social data, multimedia, GPS-informatie en sensor-informatie. Naast nieuwe databronnen hebben we ook een grote hoeveelheid nieuwe technologieën gekregen om al deze data te beheren en te benutten. Al deze informatie en technologieën zorgen voor een verschuiving binnen big data; van probleem naar kans.

  Wat zijn de voordelen van deze gele olifant (Hadoop)?

  Een grote voorloper van deze big data-kans is de data architectuur Hadoop. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bedrijven die Hadoop gebruiken meer gedreven zijn om gebruik te maken van ongestructureerde en semigestructureerd data. Een andere belangrijke trend is dat de mindset van bedrijven verschuift, ze zien data als een strategische aanwinst en als een belangrijk onderdeel van de organisatie.

  De behoefte aan gebruikersbevoegdheid en gebruikerstevredenheid is een reden waarom bedrijven kiezen voor Hadoop. Daarnaast heeft een Hadoop-gebaseerde architectuur twee voordelen met betrekking tot eindgebruikers:

  1. Data-flexibiliteit – Alle data onder één dak, wat zorgt voor een hogere kwaliteit en usability.
  2. Data-elasticiteit – De architectuur is significant flexibeler in het toevoegen van nieuwe databronnen.

  Wat is de impact van Hadoop op uw organisatie?

  Wat kunt u nog meer met Hadoop en hoe kunt u deze data-architectuur het beste inzetten binnen uw databronnen? Lees in dit rapport hoe u nog meer tijd kunt besparen in het analyseren van data en uiteindelijk meer winst kunt behalen door het inzetten van Hadoop.

  Bron: Analyticstoday

 • Harnessing the value of Big Data

  big dataTo stay competitive and grow in today’s market, it becomes necessary for organizations to closely correlate both internal and external data, and draw meaningful insights out of it.

  During the last decade a tremendous amount of data has been produced by internal and external sources in the form of structured, semi-structured and unstructured data. These are large quantities of human or machine generated data produced by heterogeneous sources like social media, field devices, call centers, enterprise applications, point of sale etc., in the form of text, image, video, PDF and more.

  The “Volume”, “Varity” and “Velocity” of data have posed a big challenge to the enterprise. The evolution of “Big Data” technology has been a boon to the enterprise towards effective management of large volumes of structured and unstructured data. Big data analytics is expected to correlate this data and draw meaningful insights out of it.

  However, it has been seen that, a siloed big data initiative has failed to provide ROI to the enterprise. A large volume of unstructured data can be more a burden than a benefit. That is the reason that several organizations struggle to turn data into dollars.

  On the other hand, an immature MDM program limits an organization’s ability to extract meaningful insights from big data. It is therefore of utmost importance for the organization to improve the maturity of the MDM program to harness the value of big data.

  MDM helps towards the effective management of master information coming from big data sources, by standardizing and storing in a central repository that is accessible to business units.

  MDM and Big Data are closely coupled applications complementing each other. There are many ways in which MDM can enhance big data applications, and vice versa. These two types of data pertain to the context offered by big data and the trust provided by master data.

  MDM and big data – A matched pair

  At first hand, it appears that MDM and big data are two mutually exclusive systems with a degree of mismatch. Enterprise MDM initiative is all about solving business issues and improving data trustworthiness through the effective and seamless integration of master information with business processes. Its intent is to create a central trusted repository of structured master information accessible by enterprise applications.

  The big data system deals with large volumes of data coming in unstructured or semi-structured format from heterogeneous sources like social media, field devises, log files and machine generated data.  The big data initiative is intended to support specific analytics tasks within a given span of time after that it is taken down. In Figure 1 we see the characteristics of MDM and big data.  

   

  MDM

  Big Data

  Business Objective

    Provides a single version of trust of Master and Reference information.

    Acts as a system of record / system of reference for enterprise.

    Provides cutting edge analytics and offer a competitive advantage

  Volume of Data and Growth

    Deals with Master Data sets which are smaller in volume

    Grow with relatively slower rate.

    Deal with enormous large volumes of data, so large that current databases struggle to handle it.

    The growth of Big Data is very fast.

  Nature of Data

    Permanent and long lasting

    Ephemeral in nature; disposable if not useful.

  Types of Data (Structure and Data Model)

    It is more towards containing structured data in a definite format with a pre-defined data model.

    Majority of Big Data is either semi-structured or unstructured, lacking in a fixed data model.

  Source of Data

    Oriented around internal enterprise centric data.

    Platform to integrate the data coming from multiple internal and external sources including social media, cloud, mobile, machine generated data etc.

  Orientation

    Supports both analytical and operational environment.

    Fully analytical oriented

  Despite apparent differences there are many ways in which MDM and big data complement each other.

  Big data offers context to MDM

  Big data can act as an external source of master information for the MDM hub and can help enrich internal Master Data in the context of the external world.  MDM can help aggregate the required and useful information coming from big data sources with  internal master records.

  An aggregated view and profile of master information can help  link the customer correctly and in turn help perform effective analytics and campaign. MDM can act as a hub between the system of records and system of engagement.

  However, not all data coming from big data sources will be relevant for MDM. There should be a mechanism to process the unstructured data and distinguish the relevant master information and the associated context. NoSQL offering, Natural Language Processing, and other semantic technologies can be leveraged towards distilling the relevant master information from a pool of unstructured/semi-structured data.

  MDM offers trust to big data

  MDM brings a single integrated view of master and reference information with unique representations for an enterprise. An organization can leverage MDM system to gauge the trustworthiness of data coming from big data sources.

  Dimensional data residing in the MDM system can be leveraged towards linking the facts of big data. Another way is to leverage the MDM data model backbone (optimized for entity resolution) and governance processes to bind big data facts.

  The other MDM processes like data cleansing, standardization, matching and duplicate suspect processing can be additionally leveraged towards increasing the uniqueness and trustworthiness of big data.

  MDM system can support big data by:

  • Holding the “attribute level” data coming from big data sources e.g. social media Ids, alias, device Id, IP address etc.
  • Maintaining the code and mapping of reference information. 
  • Extracting and maintaining the context of transactional data like comments, remarks, conversations, social profile and status etc. 
  • Facilitating entity resolution.
  • Maintaining unique, cleansed golden master records
  • Managing the hierarchies and structure of the information along with linkages and traceability. E.g. linkages of existing customer with his/her Facebook id linked-in Id, blog alias etc.
  • MDM for big data analytics – Key considerations

  Traditional MDM implementation, in many cases, is not sufficient to accommodate big data sources. There is a need for the next generation MDM system to incorporate master information coming from big data systems. An organization needs to take the following points into consideration while defining Next Gen MDM for big data:

  Redefine information strategy and topology

  The overall information strategy needs to get reviewed and redefined in the context of big data and MDM. The impact of changes in topology needs to get accessed thoroughly. It is necessary to define the linkages between these two systems (MDM and big data), and how they operate with internal and external data. For example, the data coming from social media needs to get linked with internal customer and prospect data to provide an integrated view at the enterprise level.

  Information strategy should address following:

  Integration point between MDM and big data - How big data and MDM systems are going to interact with each other.
  Management of master data from different sources - How the master data from internal and external sources is going to be managed.
   Definition and classification of master data - How the master data coming from big data sources gets defined and classified.
  Process of unstructured and semi-structured master data - How master data from big data sources in the form of unstructured and semi-structured data is going to be processed.
  Usage of master data - How the MDM environment are going to support big data analytics and other enterprise applications.

  Revise data architecture and strategy

  The overall data architecture and strategy needs to be revised to accommodate changes with respect to the big data. The MDM data model needs to get enhanced to accommodate big data specific master attributes. For example the data model should accommodate social media and / or IoT specific attributes such as social media Ids, aliases, contacts, preferences, hierarchies, device Ids, device locations, on-off period etc. Data strategy should get defined towards effective storage and management of internal and external master data.

  The revised data architecture strategy should ensure that:

  • The MDM data model accommodates all big data specific master attributes
  • The local and global master data attributes should get classified and managed as per the business needs
  • The data model should have necessary provision to interlink the external (big data specifics) and internal master data elements. The necessary provisions should be made to accommodate code tables and reference data.

   Define advanced data governance and stewardship

   A significant amount of challenges are associated towards governing Master Data coming from big data sources because of the unstructured nature and data flowing from various external sources. The organization needs to define advance policy, processes and stewardship structure that enable big data specifics governance.

  Data governance process for MDM should ensure that:

  Right level of data security, privacy and confidentiality to be maintained for customer and other confidential master data.
  Right level of data integrity to be maintained between internal master data and master data from big data sources. 
  Right level of linkages between reference data and master data to exist.
  Policies and processes need to be redefined/enhanced to support big data and related business transformation rules and control access for data sharing and distribution, establishing the ongoing monitoring and measurement mechanisms and change.
  A dedicated group of big data stewards available for master data review, monitoring and conflict management.

  Enhance integration architecture

   The data integration architecture needs to be enhanced to accommodate the master data coming from big data sources. The MDM hub should have the right level of integration capabilities to integrate with big data using Ids, reference keys and other unique identifiers.

  The unstructured, semi-structured and multi-structured data will get parsed using big data parser in the form of logical data objects. This data will get processed further, matched, merged and get loaded with the appropriate master information to the MDM hub.

  The enhanced integration architecture should ensure that:

  The MDM environment has the ability to parse, transform and integrate the data coming from the big data platform.
  The MDM environment has the intelligence built to analyze the relevance of master data coming from big data environment, and accept or reject accordingly.

  Enhance match and merge engine

   MDM system should enhance the “Match & Merge” engine so that master information coming from big data sources can correctly be identified and integrated into the MDM hub. A blend of probabilistic and deterministic matching algorithm can be adopted.

  For example, the successful identification of the social profile of existing customers and making it interlinked with existing data in the MDM hub. The context of data quality will be more around the information utility for the consumer of the data than objective “quality”.

  The enhanced match and merge engine should ensure that:

  • The master data coming from big data sources get effectively matched with internal data residing in the MDM Hub.
  • The “Duplicate Suspect” master records get identified and processed effectively.
  • The engine should recommend the “Accept”, “Reject”, “Merge” or “Split” of the master records coming from big data sources.

   

  In this competitive era, organizations are striving hard to retain their customers.  It is of utmost importance for an enterprise to keep a global view of customers and understand their needs, preferences and expectations.

  Big data analytics coupled with MDM backbone is going to offer the cutting edge advantage to enterprise towards managing the customer-centric functions and increasing profitability. However, the pairing of MDM and big data is not free of complications. The enterprise needs to work diligently on the interface points so to best harness these two technologies.

  Traditional MDM systems needs to get enhanced to accommodate the information coming from big data sources, and draw a meaningful context. The big data system should leverage MDM backbone to interlink data and draw meaningful insights.

  Bron: Information Management, 2017, Sunjay Kumar

 • Hé Data Scientist! Are you a geek, nerd or suit?

  NerdData scientists are known for their unique skill sets. While thousands of compelling articles have been written about what a data scientist does, most of these articles fall short in examining what happens after you’ve hired a new data scientist to your team. 

  The onboarding process for your data scientist should be based on the skills and areas of improvement you’ve identified for the tasks you want them to complete. Here’s how we do it at Elicit.

  We’ve all seen the data scientist Venn diagrams over the past few years, which includes three high-level types of skills: programming, statistics/modeling, and domain expertise. Some even feature the ever-elusive “unicorn” at the center. 

  While these diagrams provide us with a broad understanding of the skillset required for the role in general, they don’t have enough detail to differentiate data scientists and their roles inside a specific organization. This can lead to poor hires and poor onboarding experiences.

  If the root of what a data scientist does and is capable of is not well understood, then both parties are in for a bad experience. Near the end of 2016, Anand Ramanathan wrote a post that really stuck with me called //medium.com/@anandr42/the-data-science-delusion-7759f4eaac8e" style="box-sizing:border-box;background-color:transparent;color:rgb(204, 51, 51);text-decoration:none">The Data Science Delusion. In it, Ramanathan talks about how within each layer of the data science Venn diagram there are degrees of understanding and capability.

  For example, Ramanathan breaks down the modeling aspect into four quadrants based on modeling difficulty and system complexity, explaining that not every data scientist has to be capable in all four quadrants—that different problems call for different solutions and different skillsets. 

  For example, if I want to understand customer churn, I probably don’t need a deep learning solution. Conversely, if I’m trying to recognize images, a logistic regression probably isn’t going to help me much.

  In short, you want your data scientist to be skilled in the specific areas that role will be responsible for within the context of your business.

  Ramanathan’s article also made me reflect on our data science team here at Elicit. Anytime we want to solve a problem internally or with a client we use our "Geek Nerd Suit" framework to help us organize our thoughts.

  Basically, it states that for any organization to run at optimal speed, the technology (Geek), analytics (Nerd), and business (Suit) functions must be collaborating and making decisions in lockstep. Upon closer inspection, the data science Venn diagram is actually comprised of Geek (programming), Nerd (statistics/modeling), and Suit (domain expertise) skills.

  But those themes are too broad; they still lack the detail needed to differentiate the roles of a data scientist. And we’d heard this from our team internally: in a recent employee survey, the issue of career advancement, and more importantly, skills differentiation, cropped up from our data science team.

  As a leadership team, we always knew the strengths and weaknesses of our team members, but for their own sense of career progression they were asking us to be more specific and transparent about them. This pushed us to go through the exercise of taking a closer look at our own evaluation techniques, and resulted in a list of specific competencies within the Geek, Nerd, and Suit themes. We now use these competencies both to assess new hires and to help them develop in their careers once they’ve joined us.

  For example, under the Suit responsibilities we define a variety of competencies that, amongst other things, include adaptability, business acumen, and communication. Each competency then has explicit sets of criteria associated with them that illustrate a different level of mastery within that competency. 

  We’ve established four levels of differentiation: “entry level,” “intermediate,” “advanced” and “senior.” To illustrate, here’s the distinction between “entry level” and “intermediate” for the Suit: Adaptability competency:

  Entry Level:

  • Analyzes both success and failures for clues to improvement.
  • Maintains composure during client meetings, remaining cool under pressure and not becoming defensive, even when under criticism.

  Intermediate:

  • Experiments and perseveres to find solutions.
  • Reads situations quickly.
  • Swiftly learns new concepts, skills, and abilities when facing new problems.

  And there are other specific criteria for the “advanced” and “senior” levels as well. 

  This led us to four unique data science titles—Data Scientist I, II, and III, as well as Senior Data Scientist, with the latter title still being explored for further differentiation. 

  The Geek Nerd Suit framework, and the definitions of the competencies within them, gives us clear, explicit criteria for assessing a new hire’s skillset in the three critical dimensions that are required for a data scientist to be successful.

  In Part 2, I’ll discuss what we specifically do within the Geek Nerd Suit framework to onboard a new hire once they’ve joined us—how we begin to groom the elusive unicorn. 

  Source: Information Management

  Author: Liam Hanham

 • Hoe werkt augmented intelligence?

  artificial-intelligenceComputers en apparaten die met ons meedenken zijn al lang geen sciencefiction meer. Artificial intelligence (AI) is terug te vinden in wasmachines die hun programma aanpassen aan de hoeveelheid was en computerspellen die zich aanpassen aan het niveau van de spelers. Hoe kunnen computers mensen helpen slimmer te beslissen? Deze uitgebreide whitepaper beschrijft welke modellen in het analyseplatform HPE IDOL worden toegepast.

  Mathematische modellen zorgen voor menselijke maat

  Processors kunnen in een oogwenk een berekening uitvoeren waar mensen weken tot maanden mee bezig zouden zijn. Daarom zijn computers betere schakers dan mensen, maar slechter in poker waarin de menselijke maat een grotere rol speelt. Hoe zorgt een zoek- en analyseplatform ervoor dat er meer ‘mens’ in de analyse terechtkomt? Dat wordt gerealiseerd door gebruik te maken van verschillende mathematische modellen.

  Analyses voor tekst, geluid, beeld en gezichten

  De kunst is om uit data actiegerichte informatie te verkrijgen. Dat lukt door patroonherkenning in te zetten op verschillende datasets. Daarnaast spelen classificatie, clustering en analyse een grote rol bij het verkrijgen van de juiste inzichten. Niet alleen teksten worden geanalyseerd, steeds vaker worden ook geluidsbestanden en beelden, objecten en gezichten geanalyseerd.

  Artificial intelligence helpt de mens

  De whitepaper beschrijft uitvoerig hoe patronen worden gevonden in tekst, audio en beelden. Hoe snapt een computer dat de video die hij analyseert over een mens gaat? Hoe wordt van platte beelden een geometrisch 3d-beeld gemaakt en hoe beslist een computer wat hij ziet? Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd seintje naar de controlekamer als het te druk is op een tribune of een file ontstaat. Hoe helpen theoretische modellen computers als mensen waarnemen en onze beslissingen ondersteunen? Dat en meer leest u in de whitepaper Augmented intelligence Helping humans make smarter decisions. Zie hiervoor AnalyticsToday

  Analyticstoday.nl, 12 oktober 2016

 • How artificial intelligence will shape the future of business

  How artificial intelligence will shape the future of business

  From the boardroom at the office to your living room at home, artificial intelligence (AI) is nearly everywhere nowadays. Tipped as the most disruptive technology of all time, it has already transformed industries across the globe. And companies are racing to understand how to integrate it into their own business processes.

  AI is not a new concept. The technology has been with us for a long time, but in the past, there were too many barriers to its use and applicability in our everyday lives. Now improvements in computing power and storage, increased data volumes and more advanced algorithms mean that AI is going mainstream. Businesses are harnessing its power to reinvent themselves and stay relevant in the digital age.

  The technology makes it possible for machines to learn from experience, adjust to new inputs and perform human-like tasks. It does this by processing large amounts of data and recognising patterns. AI analyses much more data than humans at a much deeper level, and faster.

  Most organisations can’t cope with the data they already have, let alone the data that is around the corner. So there’s a huge opportunity for organisations to use AI to turn all that data into knowledge to make faster and more accurate decisions.

  Customer experience

  Customer experience is becoming the new competitive battleground for all organisations. Over the next decade, businesses that dominate in this area will be the ones that survive and thrive. Analysing and interpreting the mountains of customer data within the organisation in real time and turning it into valuable insights and actions will be crucial.

  Today most organisations are using data only to report on what their customers did in the past. SAS research reveals that 93% of businesses currently cannot use analytics to predict individual customer needs.

  Over the next decade, we will see more organisations using machine learning to predict future customer behaviours and needs. Just as an AI machine can teach itself chess, organizations can use their existing massive volumes of customer data to teach AI what the next-best action for an individual customer should be. This could include what product to recommend next or which marketing activity is most likely to result in a positive response.

  Automating decisions

  In addition to improving insights and making accurate predictions, AI offers the potential to go one step further and automate business decision making entirely.

  Front-line workers or dependent applications make thousands of operational decisions every day that AI can make faster, more accurately and more consistently. Ultimately this automation means improving KPIs for customer satisfaction, revenue growth, return on assets, production uptime, operational costs, meeting targets and more.

  Take Shop Direct for example, which owns the Littlewoods and Very brands. This approach saw Shop Direct’s profits surge by 40%, driven by a 15.9% increase in sales from Very.co.uk. It uses AI from SAS to analyse customer data in real time and automate decisions to drive groundbreaking personalisation at an individual customer level.

  AI is here. It’s already being adopted faster than the arrival of the internet. And it’s delivering business results across almost every industry today. In the next decade, every successful company will have AI. And the effects on skills, culture and structure will deliver superior customer experiences.

  Author: Tiffany Carpenter

  Source: SAS

 • How automated data analytics can improve performance

  How automated data analytics can improve performance

  Data, data, data. Something very valuable to brands. They need it in order to make informed decisions and in the long term, make their brand grow. That part is probably common knowledge, right? What you are probably wondering is how big brands are choosing and using the right data analytics that will bring results. Find out the answer to that question here.

  Data analytics to learn more about brand performance

  More and more companies are investing in brand. The problem is that they don’t know if their investment is bringing results or not. Of course they can work off their gut feeling or some numbers here and there from Google Analytics or the like, but what does that really tell them about the impact of their brand campaigns? Not much. That’s why big brands are using MRP-based data analytics coming from brand tracking. They are using the precise and reliable data that advanced data science can bring them in order to make sure the decisions they make are indeed based on fact.

  Data analytics for risk management

  Following on from the last point of big brands needing precise data to make informed decisions, they also need such data for risk management. Being able to grow as a brand is not just about knowing who their customers are, their intention to buy their product, etc., it is also about being able to foresee any potential risks and knocking them out of the park before they can cause any damage. Take for instance UOB bank in Singapore, who have devised a risk management system based on big data.

  Data analytics to predict consumer behavior

  As much as big brands need to look into the future, they also need to look to the past. Historical data can do wonders for future growth. Data analytics can be used to pinpoint patterns in consumer behavior. Using the data, they can potentially predict when a certain market may take a nosedive, as well as markets on an upward trend that are worth investing money into right now.

  Data analytics for better marketing

  A combination of data analytics looking at the past, present, and future of a big brand can make for better marketing, and in turn, more profit. By using data analytics to identify consumer needs and purchasing patterns, big brands can target with more personalized marketing, refine the overall consumer experience, and develop better products. Pay attention in your everyday life and you can already see examples of such data being used to market a product at you. A product you Googled once now appearing in your Facebook feed? Retargeting. Emails sounding like they are speaking directly to your needs? That’s because they are, since there are more than a few email marketing approaches. Data analytics was used to figure out exactly what you need.

  There is one important trend occurring across the different ways that big brands are using data analytics to bring results. They all aim to understand consumers, in particular, the brands’ target audience. Whether that be what consumers think of their brand now, how they reacted toward them in the past, and how brands think consumers will act in the future because of detected patterns.

  So, how are big brands using data analytics that will bring results? They are using them in a way that will help them better understand the consumer. 

  Author: Steve Habazin

  Source: Insidebigdata

 • How autonomous vehicles are driven by data

  How autonomous vehicles are driven by data

  Understanding how to capture, process, activate, and store the staggering amount of data each vehicle is generating is central to realizing the future of  autonomous vehicles (AVs).

  Autonomous vehicles have long been spoken about as one of the next major transformations for humanity. And AVs are already a reality in delivery, freight services, and shipping, but the day when a car is driving along the leafy suburbs with no one behind the wheel, or level five autonomy as it’s also known, is still far off in the future.

  While we are a long way off from having AVs on our roads, IHS Markit reported last year that there will be more than 33 million autonomous vehicles sold globally in 2040. So, the revolution is coming. And it’s time to be prepared.

  Putting some data in the tank

  As with so many technological advancements today, data is critical to making AVs move intelligently. Automakers, from incumbents to Silicon Valley startups, are running tests and racking up thousands of miles in a race to be the leader in this field. Combining a variety of sensors to recognize their surroundings, each autonomous vehicle uses radar, lidar, sonar and GPS, to name just a few technologies, to navigate the streets and process what is around them to drive safely and efficiently. As a result, every vehicle is generating a staggering amount of data.

  According toa report by Accenture, AVs today generate between 4 and 6 terabytes (TBs) of data per day, with some producing as much as 8 to 10 TBs depending on the number of mounted devices on the vehicle. The report says that on the low end, that means the data generated from one test car in one day is roughly the equivalent to that of nearly 6,200 internet users.

  While it can seem a little overwhelming, this data contains valuable insights and ultimately holds the key in getting AVs on the road. This data provides insights into how an AV identifies navigation paths, avoids obstacles, and distinguishes between a human crossing the road or a trash can that has fallen over in the wind. In order to take advantage of what this data can teach us though, it must be collected, downloaded, stored, and activated to enhance the decision-making capabilities of each vehicle. By properly storing and managing this data, you are providing the foundation for progress to be made securely and speedily.

  Out of the car, into the ecosystem

  The biggest challenge facing AV manufacturers right now is testing. Getting miles on the clock and learning faster than competitors to eliminate errors, reach deadlines, and get one step closer to hitting the road. Stepping outside of the car, there is a plethora of other elements to be considered from a data perspective that are critical to enabling AVs.

  Not only does data need to be stored and processed in the vehicle, but also elsewhere on the edge and some of it at least, in the data center. Test miles are one thing, but once AVs hit the road for real, they will need to interact in real-time with the streets they are driving on. Hypothetically speaking, you might imagine that one day gas stations will be replaced by mini data centers on the edge, ensuring the AVs can engage with their surroundings and carry out the processing required to drive efficiently.

  Making the roads safer

  While it might seem that AVs are merely another technology humans want to use to make their lives easier, it’s worth remembering some of the bigger benefits. The U.S. National Highway Traffic Safety Administration has stated that with human error being the major factor in 94% of all fatal accidents, AVs have the potential to significantly reduce highway fatalities by addressing the root cause of crashes.

  That’s not to say humans won’t be behind the wheel at all in 20 years, but as artificial intelligence (AI) and deep learning (DL) have done in other sectors, they will augment our driving experience and look to put a serious dent in the number of fatal road accidents every year, which currently stands at nearly 1.3 million.

  Companies in the AV field understand the potential that AI and DL technology represents. Waymo, for example, shared one of its datasets in August 2019 with the broader research community to enable innovation. With data containing test miles in a wide variety of environments, from day and night, to sunshine and rain, data like this can play a pivotal role in preparing cars for all conditions and maintaining safety as the No. 1 priority.

  Laying the road ahead

  Any company manufacturing AVs or playing a significant role in the ecosystem, from edge to core, needs to understand the data requirements and implement a solid data strategy. By getting the right infrastructure in place ahead of time, AVs truly can become a reality and bring with them all the anticipated benefits, from efficiency of travel to the safety of pedestrians.

  Most of the hardware needed is already there: radars, cameras, lidar, chips and, of course, storage. But understanding how to capture, process, activate, and store the data created is central to realizing the future of AVs. Data is the gas in the proverbial tank, and by managing this abundant resource properly, you might just see that fully automated car in your neighborhood sooner than expected.

  Author: Jeff Fochtman

  Source: Informationweek

 • How Nike And Under Armour Became Big Data Businesses

  960x0Like the Yankees vs the Mets, Arsenal vs Tottenham, or Michigan vs Ohio State, Nike and Under Armour are some of the biggest rivals in sports.
   
  But the ways in which they compete — and will ultimately win or lose — are changing.
   
  Nike and Under Armour are both companies selling physical sports apparel and accessories products, yet both are investing heavily in apps, wearables, and big data.  Both are looking to go beyond physical products and create lifestyle brands athletes don’t want to run without.
   
  Nike
   
  Nike is the world leader in multiple athletic shoe categories and holds an overall leadership position in the global sports apparel market. It also boasts a strong commitment to technology, in design, manufacturing, marketing, and retailing.
   
  It has 13 different lines, in more than 180 countries, but how it segments and serves those markets is its real differentiator. Nike calls it “category offense,” and divides the world into sporting endeavors rather than just geography. The theory is that people who play golf, for example, have more in common than people who simply happen to live near one another.
   
  And that philosophy has worked, with sales reportedly rising more than 70% since the company shifted to this strategy in 2008. This retail and marketing strategy is largely driven by big data.
   
  Another place the company has invested big in data is with wearables and technology.  Although it discontinued its own FuelBand fitness wearable in 2014, Nike continues to integrate with many other brands of wearables including Apple which has recently announced the Apple Watch Nike+.How Nike And Under Armour Became Big Data Businesses
   
  But the company clearly has big plans for its big data as well. In a 2015 call with investors about Nike’s partnership with the NBA, Nike CEO Mark Parker said, “I’ve talked with commissioner Adam Silver about our role enriching the fan experience. What can we do to digitally connect the fan to the action they see on the court? How can we learn more about the athlete, real-time?”
   
  Under Armour
   
  Upstart Under Armour is betting heavily that big data will help it overtake Nike. The company has recently invested $710 million in acquiring three fitness app companies, including MyFitnessPal, and their combined community of more than 120 million athletes — and their data.
   
  While it’s clear that both Under Armour and Nike see themselves as lifestyle brands more than simply apparel brands, the question is how this shift will play out.
   
  Under Armour CEO Kevin Plank has explained that, along with a partnership with a wearables company, these acquisitions will drive a strategy that puts Under Armour directly in the path of where big data is headed: wearable tech that goes way beyond watches
   
  In the not-too-distant future, wearables won’t just refer to bracelets or sensors you clip on your shoes, but rather apparel with sensors built in that can report more data more accurately about your movements, your performance, your route and location, and more.
   
  “At the end of the day we kept coming back to the same thing. This will help drive our core business,” Plank said in a call with investors. “Brands that do not evolve and offer the consumer something more than a product will be hard-pressed to compete in 2015 and beyond.”
   
  The company plans to provide a full suite of activity and nutritional tracking and expertise in order to help athletes improve, with the assumption that athletes who are improving buy more gear.
   
  If it has any chance of unseating Nike, Under Armour has to innovate, and that seems to be exactly where this company is planning to go. But it will have to connect its data to its innovations lab and ultimately to the products it sells for this investment to pay off.
   
   
  Source: forbes.com, November 15, 2016
 • How patent data can provide intelligence for other markets

  How patent data can provide intelligence for other markets

  Patents are an interesting phenomenon. Believe it or not, the number one reason why patent systems exist is to promote innovation and the sharing of ideas. Simply put, a patent is really a trade. A government has the ability to give a limited monopoly to an inventor. In exchange for this exclusivity, the inventor provides a detailed description of their invention. The application for a patent needs to include enough detail about the technology that a peer in the field could pick it up and understand how to make or practice that invention. Next, this description gets published to the world so others can read and learn from it. That's the exchange. Disclose how your invention is made, in enough detail to replicate, and you can get a patent.

  It gets really interesting when you consider that the patent carries additional metadata with it. This additional data is above and beyond the technical description of the invention. Included in this data are the inventor names, addresses, the companies they work for (the patent owner), the date of the patent filing, a list of related patents/applications, and more. This metadata and the technical description of the invention make up an amazing set of data identifying research and development activity across the world. Also, since patents are issued by governments, they are inherently geographic. This means that an inventor has to apply for a patent in every country where they want protection. Add the fact that patents are quite expensive, and we are left with a set of ideas that have at least passed some minimal value threshold. That willingness to spend money signals a value in the technology, specifically a value of that technology in the country/market where each patent is filed. In many ways, if you want to analyze a technology space, patent data can be better than analyzing products. The technology is described in substantial detail and, in many cases, identifies tech that has not hit the market yet.

  Breaking down a patent dataset

  Black Hills IP has amassed a dataset of over 100 million patent and patent application records from across the world. We not only use data published by patent offices, but we also run proprietary algorithms on that data to create additional patent records and metadata. This means we have billions of data points to use in analysis, and likely have the largest consolidated patent dataset in the world. In the artificial intelligence (AI) space alone, we have an identified set of between one hundred thousand and two hundred thousand patent records. This has been fertile ground for analysis and insight.

  Breaking down this dataset, we can see ownership and trends around foundational and implementational technologies. For example, several of the large US players are covering their bases with patent filings in multiple jurisdictions, including China. Interestingly enough, the inverse is not necessarily shown. Many of the inventions from Chinese companies have their patent filings (and thus protection) limited to just China. While many large US companies in the field tend to have their patent portfolios split roughly 50/50 between US and international patent filings, the top players in China have a combined distribution with well over 75% domestic and only the remainder in international jurisdictions. This means that there is a plethora of technology protected only within the borders of China, and the implications could be significant given the push for AI technology development in China and the wealth of resources available to fuel that development.

  So what?

  Why does all this matter? When patents are filed in a single jurisdiction only, they are visible to the world and open the door to free use outside the country of filing. In years past, we have seen Chinese companies repurpose Silicon Valley technologies for the China domestic market. With more of a historical patent thicket in the US than in China, this strategy made sense. When development and patent protection have been strong in the US, repurposing that technology in a less protected Chinese market is not only possible, but a viable business model. What we’re seeing now in the emerging field of AI technology, specifically the implementation of such technologies, is the pendulum starting to swing back.

  In an interesting reversal of roles, the publication of Chinese patents on technologies not concurrently protected in the US has the potential to drive a copying of Chinese-originated AI tech in the US market. We may see some rapid growth of implementational AI technologies in the US or other western countries, fueled by Chinese development and domestic-focused IP strategy. Of course, there are many other insights to glean out of this wealth of patent data. The use of these patent analytics in the technology space will only increase as the patent offices across the world improve their data reporting and availability. Thanks to advances by some of the major patent offices, visibility into new developments is getting easier and easier. Technology and business intelligence programs stand to gain substantially from the insights hidden in IP data.

  Author: Tom Marlow

  Source: Oracle

 • How the data-based gig economy affects all markets

  How the data-based gig economy affects all markets

  Data is infinite. Any organization that wants to grow at a meaningful pace would be wise to learn how to leverage the vast amount of data available to drive growth. Just ask the top five companies in the world today: Apple, Amazon, Google, Facebook, and Microsoft. All these technology giants either process or produce data.

  Companies like these with massive stockpiles of data often find themselves surrounded by other businesses that use that data to operate.Salesforce is a great example: Each year at its Dreamforce conference in San Francisco, hundreds of thousands of attendees and millions of viewers worldwide prove just how many jobs the platform has created.

  Other companies are using vast amounts of information from associated companies to enhance their own data or to provide solutions for their clients to do so. When Microsoft acquired LinkedIn, for instance, it acquired 500 million user profiles and all of the data that each profile has generated on the platform. All ripe for analysis.

  With so much growth evolving from a seemingly infinite ocean of data, tomorrow’s leading companies will be those that understand how to capture, connect, and leverage information into actionable insight. Unless they’re already on the top 10 list of the largest organizations, the problem most companies face is a shortage of highly skilled talent that can do it for them. Enter the data scientist.

  More data, more analysts

  The sheer amount of data at our fingertips isn’t the only thing that’s growing. According to an Evans Data report, more than 6 million developers across the world are officially involved in analyzing big data. Even traditionally brick-and-mortar retail giant Walmart plans to hire 2,000 tech experts, including data scientists, for that specific purpose.

  Companies old and new learned long ago that data analysis is vital to understanding customers’ behavior. Sophisticated data analytics can reveal when customers are likely to buy certain products and what marketing methods would be effective in certain subgroups of their customer base.

  Outside of traditional corporations, companies in the gig economy are relying even more on data to utilize their resources and workforce more efficiently. For example, Uber deploys real-time user data to determine how many drivers are on the road at any given time, where more drivers are needed, and when to enact a surge charge to attract more drivers.

  Data scientists are in demand and being hired by the thousands. Some of the most skilled data scientists are going the freelance route because their expertise allows them to choose more flexible work styles. But how can data scientists who aren’t interested in becoming full-time, in-house hires ensure that the companies for which they freelance are ready for their help?

  The data-based gig economy

  Gartner reports that the number of freelance data scientists will grow five times faster than that of traditionally employed ones by next year. The data-based gig economy can offer access to top talent on flexible schedules. But before data scientists sign on for a project, they should check to see that companies are prepared in the following areas:

  • Companies need to understand their data before they decide what to do with it. That data could include inventory, peak store hours, customer data, or other health metrics.
  • Next, businesses should have streamlined the way they collect and store their data to make it easy to analyze. Use of a CRM platform is a good indicator of preparedness at this stage.
  • Finally, companies need to be able to act on the insights they glean. After freelancers are able to use organizations’ collected and organized data to find valuable connections and actionable insights, those organizations should have a process for implementing the discoveries.

  Today’s organizations need data in order to be successful, and they need data scientists to make use of that data. In order for both parties to thrive in this era, companies need to have the right strategies in place before they invest in freelance talent. When they do, freelance data scientists will have the opportunity to gather critical knowledge from the data and use their talents to drive innovation and success.

  Author: Marcus Sawyerr

  Source: Insidebigdata

 • How to create a trusted data environment in 3 essential steps

  How to create a trusted data environment in 3 essential steps

  We are in the era of the information economy. Nowadays, more than ever, companies have the capabilities to optimize their processes through the use of data and analytics. While there are endless possibilities wjen it comes to data analysis, there are still challenges with maintaining, integrating, and cleaning data to ensure that it will empower people to take decisions.

  Bottom up, top down? What is the best?

  As IT teams begin to tackle the data deluge, a question often asked is: should this problem be approached from the bottom up or top down? There is no “one-size-fits-all” answer here, but all data teams need a high-level view to help you get a quick view of your data subject areas. Think of this high-level view as a map you create to define priorities and identify problem areas for your business within the modern day data-based economy. This map will allow you to set up a phased approach to optimize your most value contributing data assets.

  The high-level view unfortunately is not enough to turn your data into valuable assets. You also need to know the details of your data.

  Getting the details from your data is where a data profile comes into play. This profile tells you what your data is from the technical perspective. The high-level view (the enterprise information model), gives you the view from the business perspective. Real business value comes from the combination of both views. A transversal, holistic view on your data assets, allowing to zoom in or zoom out. The high-level view with technical details (even without the profiling) allows to start with the most important phase in the digital transformation: Discovery of your data assets.

  Not only data integration, but data integrity

  With all the data travelling around in different types and sizes, integrating the data streams across various partners, apps and sources have become critical. But it’s more complex than ever.

  Due to the sizes and variety of data being generated, not to mention the ever-increasing speed in go to market scenarios, companies should look for technology partners that can help them achieve this integration and integrity, either on premise or in the cloud.

  Your 3 step plan to trusted data

  Step 1: Discover and cleanse your data

  A recent IDC study found that only 19% of a data professional’s time is spent analyzing information and delivering valuable business outcomes. They spend 37% of their time preparing data and 24% of their time goes to protecting data. The challenge is to overcome these obstacles by bringing clarity, transparency, and accessibility to your data assets.

  Building this discovery platform, which at the same time allows you to profile your data, to understand the quality of your data and build a confidence score to build trust with the business using the data assets, comes under the form of an auto-profiling data catalog.

  Thanks to the application of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in the data catalogs, data profiling can be provided as self-service towards power users.

  Bringing transparency, understanding, and trust to the business brings out the value of the data assets.

  Step 2: Organize data you can trust and empower people

  According to the Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2017: “By 2020, organizations that offer users access to a curated catalog of internal and external data will realize twice the business value from analytics investments than those that do not.”

  An important phase in a successful data governance framework is establishing a single point of trust. From the technical perspective this translates to collecting all the data sets together in a single point of control. The governance aspect is the capability to assign roles and responsibilities directly in the central point of control, which allows to instantly operationalize your governance from the place the data originates.

  The organization of your data assets goes along with the business understanding of the data, transparency and provenance. The end to end view of your data lineage ensures compliance and risk mitigation.

  With the central compass in place and the roles and responsibilities assigned, it’s time to empower the people for data curation and remediation, in which an ongoing communication is from vital importance for adoption of a data driven strategy.

  Step 3: Automate your data pipelines & enable data access

  Different layers and technologies make our lives more complex. It is important to keep our data flows and streams aligned and adopt to swift and quick changes in business needs.

  The needed transitions, data quality profiling and reporting can extensively be automated.

  Start small and scale big. A part of intelligence these days can be achieved by applying AI and ML. These algorithms can take the cumbersome work out of the hands of analysts and can also be better and easier scaled. This automation gives the analysts faster understanding of the data and build better faster and more insights in a given time.

  Putting data at the center of everything, implementing automation and provisioning it through one single platform is one of the key success factors in your digital transformation and become a real data-driven organization.

  Source: Talend

 • How to prevent and deal with big data breaches

  How to prevent and deal with big data breaches

  On average, every data breach affects about 25,000 records and costs the affected organization almost $4 million. This cost comes in the form of brand damage, loss of customer trust, and regulatory fines. As data increases, so does your liability should a breach occur. More data also means that your systems become more valuable and appealing to potential attackers.

  Since no system is 100% secure you should prepare yourself for the inevitable attempted or successful breach. In this article, you’ll learn how big data is vulnerable. This should help you keep your data safe. You’ll also learn some best practices for handling any breach that does occur and how to minimize the damage caused.

  How is big data vulnerable?

  Generally, big data is as vulnerable as the system it’s stored in. It is also vulnerable due to the ways it is collected, stored and accessed, and also because of the personal information it often contains.

  Poor data validation

  Big data is collected from many sources, some of which may be insecure. The speed and quantity of data ingestion present many opportunities for attackers to tamper with data or introduce malicious data or files. When collecting data, you open yourself to risk if you do not verify where your data is coming from or ensure that it is safe and reliable. This includes verifying that it is transferred securely.

  Insufficient protection

  Big data tools, particularly open-source tools, often don’t have native or comprehensive security features. So, you must extend security from your existing tools and services. This 'bolted on' security may not interface well with your tooling and can leave gaps that you’re unaware of.

  Lack of data masking or encryption

  You often need to manipulate big data to use it in analyses. The access required for this manipulation creates times when data may not be masked or encrypted. Data masking is when you obscure identifying details from users and interfaces. During access times, data is vulnerable to breach, tampering, or corruption.

  Insecure interfaces

  Big data may be accessed from a variety of interfaces, including web consoles, cloud portals, and third-party integrations. These interfaces enable potential attackers to view, manipulate, and manage data. Vulnerabilities in these interfaces can provide direct access to your data and your systems.

  Distributed storage

  Big data is often stored in multiple locations, such as across distributed databases. While this creates redundancy and availability, storing data in multiple locations also makes it difficult to monitor and secure. Multiple storage locations provide a broader attack surface and increase the chance that attackers can access data through other parts of your system.

  Best practices for dealing with a big data breach

  Big data breaches often involve both data loss and compromised privacy. Both present a significant risk to you and your customers. The following best practices can help you deal with breaches appropriately and, hopefully, reduce these harms.

  Be transparent and notify all relevant parties

  When you discover a breach, it is important to be transparent and timely with your disclosure. This includes informing stakeholders, authorities, regulatory boards, and customers. You should also keep in mind that many regulatory agencies require notification within a specific period. In general, try to notify within 24 to 48 hours. 

  In your notifications, you should include known facts about the breach and the steps you are currently taking. It is better to prepare your shareholders and customers for the worst case than to understate the situation. This will improve your thrustworthiness. On top of that, if you discover that the breach is less serious, it will be a relief for stakeholders and customers.

  After the breach is contained and recovered from, you should share what steps were taken and what will be changed to prevent future breaches. You should not provide the specifics of actions taken throughout the response and recovery processes. Doing so can undermine your efforts by sharing information with attackers. Rather, provide clear, general statements about what is known and how you are taking action.

  Follow your Incident Response Plan

  You should already have an Incident Response Plan (IRP) in place. This plan outlines the responsibilities of your responders and how procedures should be followed and provides information on response priorities. An IRP ensures that your security team can carry out an efficient and effective response.

  Make sure to follow this plan and the procedures it outlines. If you deviate from the plan you are likely to overlook steps or contaminate evidence. Following the processes that you have already created and practiced can help reduce stress on responders and prevent them from making mistakes. Following your IRP also can ensure that responses are comprehensive and that actions are documented appropriately.

  Maintain privileged documentation

  Maintaining consistent documentation of your response measures is often necessary for regulatory compliance, and auditing after a breach. Document all actions you take, including who is performing the action and the tools and methods they are using. Include any approval of processes and the time and date of all related communications.

  As part of this documentation, make sure to keep a secure chain of custody of any breach evidence found. A chain of custody helps ensure that you can prosecute the responsible parties if they’re found. If you fail to document evidence or who has handled it, you risk losing valuable threat information and proof of the attacker’s actions.

  Learn from your mistakes

  While you cannot undo a breach, you can learn from your mistakes. It is vital to analyze data from the breach itself as well as your response to the breach. Refine your IRP and security policies and procedures based on your evaluation.

  Your first priority should be addressing vulnerabilities that were uncovered in the breach. This includes vulnerabilities that an attacker discovered but did not successfully exploit. Often attackers will return and attempt to infiltrate systems again and there is no excuse for their being able to reuse the same exploits.

  If you uncovered vulnerabilities during your response that were not associated with the breach, you should address these as well. Likewise, you should use the breach as an opportunity to discuss security with your teams, shareholders, and customers. Reinforce proper security measures and practices with training and information that they all can apply.

  Conclusion

  Despite your best efforts, at some point or another an attacker is likely to infiltrate your systems and data. When this happens, you need to respond quickly and efficiently. The sooner you can detect and contain an attack, the less data an attacker can steal.

  Hopefully, this article helped you understand how big data is vulnerable and the steps you can take to ensure an effective response. To reduce your chances of having to deal with a breach in the first place, take the time to properly secure your system. You can start by performing a vulnerability assessment to identify where your weaknesses are.

  Author: Gilad David Maayan

  Source: Dataversity

 • How to use AI image recognition responsibly?

  How to use AI image recognition responsibly?

  The use of artificial intelligence (AI) for image recognition offers great potential for business transformation and problem-solving. But numerous responsibilities are interwoven with that potential. Predominant among them is the need to understand how the underlying technologies work, and the safety and ethical considerations required to guide their use.

  Regulations Coming for image, face, and voice recognition?

  Today, governance regulations have sprung up worldwide that dictate how an individual’s personal information is held, used and who owns it. General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA) are examples of regulations designed to address data and security challenges faced by consumers and the businesses that possess their associated data. If laws now apply to personal data information, can regulations governing image and facial recognition (technology that can identify a person’s face and voice, the most personal 'information' we possess) be far behind? Further regulations are likely coming, but organizations shouldn’t wait to plan and direct their utilization. Businesses need to follow how this technology is being both used and misused, and then proactively apply guidelines that govern how to use it effectively, safely, and ethically.

  The use and misuse of technology

  Many organizations use recognition capabilities in helpful and transformative ways. Medical imaging is a prime example. Through machine learning, predictive algorithms come to recognize tumors more accurately and faster than human doctors can. Autonomous vehicles use image recognition to detect road signs, traffic signals, other traffic, and pedestrians. For industrial manufacturers and utilities, machines have learned how to recognize defects in things like power lines, wind turbines, and offshore oil rigs through the use of drones. This ability removes humans from what can sometimes be dangerous environments, improving safety, enabling preventive maintenance, and increasing frequency and thoroughness of inspections. In the insurance field, machine learning helps process claims for auto and property damage after catastrophic events, which improves accuracy and limits the need for humans to put themselves in potentially unsafe conditions.

  Just as most technologies can be used for good, there are always those who seek to use them intentionally for ignoble or even criminal reasons. The most obvious example of the misuse of image recognition is deepfake video or audio. Deepfake video and audio use AI to create misleading content or alter existing content to try to pass off something as genuine that never occurred. An example is inserting a celebrity’s face onto another person’s body to create a pornographic video. Another example is using a politician’s voice to create a fake audio recording that seems to have the politician saying something they never actually said.

  In-between intentional beneficial use and intentional harmful use, there are gray areas and unintended consequences. If an autonomous vehicle company used only one country’s road signs as the data to teach the vehicle what to look for, the results might be disastrous if the technology is used in another country where the signs are different. Also, governments use cameras to capture on-street activity. Ostensibly, the goal is to improve citizen safety by building a database of people and identities. What are the implications for a free society that now seems to be under public surveillance? How does that change expectations of privacy? What happens if that data is hacked?

  Why take proactive measures?

  Governments and corporate governance bodies likely will create guidelines and laws that apply to these types of tools. There are a number of reasons why businesses should proactively plan for how they create and use these tools now before these laws to come into effect.

  Physical safety is a prime concern. If an organization creates or uses these tools in an unsafe way, people could be harmed. Setting up safety standards and guidelines protects people and also protects the business from legal action that may result from carelessness.

  Customers demand accountability from companies that use these technologies. They expect their personal data to be protected, and that expectation will extend to their image and voice information as well. Transparency helps create trust and that trust will be necessary for any business to succeed in the field of image recognition.

  Putting safety and ethics guidelines in place now, including establishing best practices such as model audits and model interpretability, may also give a business a competitive advantage by the time laws governing these tools are passed. Other organizations will be playing catch-up while those who have planned ahead gain market share over their competitors.

  Author: Bethann Noble

  Source: Cloudera

 • ING en TU Delft slaan handen ineen met nieuw AI lab

  ING en TU Delft slaan handen ineen met nieuw AI lab

  ING en de TU Delft bundelen hun kennis en expertise op het gebied van artificial intelligence (AI) binnen de financiële sector in het nieuwe AI for FinTech Lab (AFL). Het doel van de samenwerking met het AFL is om met kunstmatige intelligentie-technologie de effectiviteit en doelmatigheid van data- en software-analyse te verbeteren.

  ING en de TU Delft werken al langere tijd samen op het gebied van software onderzoek en ontwikkeling. Binnen het nieuwe AFL zullen onderzoekers en studenten van de TU Delft onderzoek doen naar de ontwikkeling van software voor de financiële sector, waaronder autonome software en systemen voor data-analyse en data-integratie. Binnen deze samenwerking biedt het ING een onmisbare IT-infrastructuur, een ambitieuze organisatiestructuur voor software-ontwikkeling, en een leidende positie op het gebied van data fluency en analytics delivery.

  Gevalideerde oplossingen

  Volgens Arie van Deursen, hoogleraar software engineering aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het AFL, is het AFL voor de TU Delft een logische volgende stap in de samenwerking met ING. ''Het biedt de kans om nieuwe theorieën, methoden en tools op het gebied van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, en om nieuw talent aan ons te binden. Wij verwachten dat de samenwerking binnen het AFL niet alleen zal leiden tot baanbrekende theorieën, maar ook tot gevalideerde oplossingen die breed verspreid kunnen worden.”

  Görkem Köseoğlu, Chief Analytics Officer bij ING: ‘Het gebruik van klantdata biedt grote kansen om betere diensten te ontwikkelen, maar moet tegelijk zorgvuldig worden vormgeven. Voor klanten zijn hun data van groot belang en ING hecht er veel waarde aan dat klanten ons vertrouwen. De samenwerking met de TU Delft is daarom van groot belang om beide doelen te realiseren.’

  Het AFL bevindt zich op twee locaties: de ING campus in Amsterdam en de campus van de TU Delft in Delft. Zo brengt het studenten, software- en data-specialisten, onderzoekers en ondernemers van beide organisaties samen.

  AI for FinTech Lab en ICAI

  Het AFL is deel van het ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence. Dit is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en de overheid op het gebied van Artificial Intelligence. ICAI's innovatiestrategie is georganiseerd rond industry labs, onderzoekslabs die meerjarige strategische samenwerkingen met het bedrijfsleven omvatten. Het AFL kan zo nog beter kennis en expertise uitwisselen met andere ICAI partners, zoals bijvoorbeeld Elsevier, Qualcomm, Bosch, Ahold Delhaize, en de Nationale Politie.

  Bron: BI platform

 • Intelligence, automation, or intelligent automation?

  Intelligence, automation, or intelligent automation?

  There is a lot of excitement about artificial intelligence (AI), and also a lot of fear. Let’s set aside the potential for robots to take over the world for the moment and focus on more realistic fears. There is a growing acceptance that AI will change the way we work. There is also agreement that it is likely to result in a number of jobs disappearing or being replaced by AI systems, and others appearing.

  This has fueled the discussion on the ethics around intelligence, especially AI. Thoughtful commentators note that it is unwise to separate the two. Some have suggested frameworks for the ethical development of AI. Underpinning ethical discussion, however, is a question of what AI will be used for exactly. It is hard to develop an ethics framework out of the blue. In this blog, this issue will be unpicked a little, sharing thoughts about where and how AI is used and how this will affect the value that businesses obtain from AI.

  Defining intelligence

  Artfiicial Intelligence has been defined as the ability of a system to interpret data, learn from it, and then use what it has learnt to adapt and therefore achieve particular tasks. There are therefore three elements to AI:

  1. The system has to correctly interpret data and draw the right conclusions.

  2. It must be able to learn from its interpretation.

  3. It must then be able to use what it has learnt to achieve a task. Simply being able to learn or, indeed, to interpret data or perform a task is not enough to make a system AI-based.

  As consumers, most of our contact with AI is with systems like Alexa and Siri. These are definitely "intelligent," in that they take in what we say, interpret it, learn from experience and perform tasks correctly as a result. However, in business, there is general acceptance that much of the real value from AI will come from automation. In other words, AI will be used to mimic or replace human actions. This is now becoming known as 'intelligent automation'.

  Where does intelligent start and automation stop though? There are plenty of tasks that can be automated simply and easily, without any need for an intelligent system. A lot of the time the ability to automate tasks is overshadowing the need for intelligence to drive the automation. This typically results in very well-integrated systems, which often have decision-making capabilities. However, the quality of those decisions is often ignored.

  Good AI algorithms can suggest extremely good options for decisions. Ignoring this limits the value that companies can get out of their investments in AI. Equally, failing to consider whether the quality of the decision is good enough can lead to poor decisions being made. This undermines trust in the algorithm. This results in less use for decisions, again reducing the value. But how can you assess and ensure the quality of the decisions made or recommended by the algorithm?

  Balancing automation and intelligence

  An ideal AI deployment should have a balance between automation and intelligence. If you lean too much towards the automation side and rely on simple rules-based automation, all you will be able to do is collect all the low-hanging fruit in this case. You will therefore miss out on the potential to use the AI system to support more sophisticated decision making. Lean too much towards other direction though, and you get intelligence without automation or systems like Alexa and Siri. Useful for consumers, but not so much for businesses.

  In business, analytics needs to be at the heart of an AI system. The true measure of a successful AI deployment lies in being able to mimic both human action and human decision making.

  An AI deployment has a huge range of components, it would not be unreasonable to describe it as an ecosystem. This ecosystem might contain audio-visual interpretation functions, multisystem and/or multichannel integration, and human-computer interface components. However, none of those would mean anything without the analytical brain at the centre. Without that, the rest of the ecosystem is simply a lifeless body. It needs the analytics component to provide direction and interpretation of the world around it.

  Author: Yigit Karabag

  Source: SAS

 • Keeping your data safe in an era of cloud computing

  Keeping your data safe in an era of cloud computing

  These cloud security practices for 2020 are absolutely essential to keep your data safe and secure in this new decade. 

  In recent years, cloud computing has gained increasing popularity and proved its effectiveness. There is no doubt that cloud services are changing the business environment. Small companies value the ability to store documents in the cloud and conveniently manage them. Large business players appreciate the opportunity to save money on the acquisition and maintenance of their own data storage infrastructure. The movement towards cloud technologies is perceived as an undoubtedly positive trend that facilitates all aspects of human interaction with information systems.

  Despite the obvious benefits of cloud technologies, there is a set of problematic issues that pose a significant threat to cloud users, such as:

  • The degree of trust to the cloud service provider;
  • Ensuring confidentiality, integrity, relevance, and incontrovertibility of information at all levels;
  • Loss of data control and data leaks;
  • Protection against unauthorized access;
  • Malicious insiders;
  • Saving personal data of users transmitted and processed in the cloud.

  Although cloud computing today is no longer a new technology, issues of ensuring data security represents a relevant point for users worldwide. Security concerns remain to be the main obstacle to the widespread adoption of cloud technologies. What are the main threats to cloud security today? How will they affect the industry? What measures are essential to keep your sensitive data confidential? Read on to figure it out!

  Risks associated with cloud computing

  As you can guess, cloud computing servers have become a very attractive target for hackers. A virtual threat is associated with the possibility of remote penetration due to the vulnerable infrastructure. Cybercriminal groups often steal users’ data for the purposes of blackmailing and committing various frauds. As a rule, cybercriminals focus on small business networks because they are easier to breach. At the same time, the cases of data leakages among large corporation still take place. Fraudsters often go after larger companies because of the allure of larger payouts.

  In November 2018, Marriott International announced that cyber thieves stole data on 500 million customers. The attackers’ targets were contact info, passport number, Starwood Preferred Guest numbers, travel information, credit card numbers and expiration dates of more than 100 million customers. Moreover, police officials have noted that the 'human factor' was directly related to the problem. Employees did not follow all security rules, which made the system vulnerable to hacker attacks.

  Security threats

  When a cloud service vendor supplies your business and stores your corporate data, you place your business in the partner’s hands. According to Risk Based Security research published in the 2019 MidYear QuickView Data Breach Report, during the first six months of 2019, there were more than 3,800 publicly disclosed breaches exposing 4.1 billion compromised records.

  In case you entrust your data to the cloud provider, you should be confident about the reliability of the cloud server. Thus, it is essential to be aware of the existing risk to prevent disclosure of your sensitive information.

  The cloud computing system can be exposed to several types of security threats, which can be divided into the following groups:

  • Threats to the integrity;
  • Threats to confidentiality;
  • Accessibility risks;
  • Authorization risks;
  • Browser vulnerabilities.

  Data security

  Nobody wants their personal information to be disclosed to the broad audience. However, according to Forbes research, unsecured Facebook databases leakages affected more than 419 million users.The principles of virtual technology pose potential threats to the information security of cloud computing associated with the use of shared data warehouses. When the data is transmitted from one VM to another, there is a risk of disclosure from a third party.

  Threats related to the functioning of virtual machines

  Virtual machines are dynamic. They are cloned and can move between physical servers. This variability affects the development of the integrity of the security system. However, vulnerabilities of the OS or applications in a virtual environment spread unchecked and often manifest after an arbitrary period of time (for example, when restoring from a backup). In a cloud computing environment, it is important to securely record the security status of the system, regardless of its location.

  Vulnerability of virtual environment

  Another major risk you may face is vulnerability within the virtual environment. Cloud computing servers and on-premises servers use the same OS and applications. For cloud systems, the risk of remote hacking or malware infection is high. An intrusion detection and prevention systems are installed to detect malicious activity at the virtual machine level, regardless of their location in the cloud.

  Blurring of network perimeter

  When you sign in your cloud, the network perimeter is blurred or disappears. This leads to the fact that the protection of the less secure part of the network determines the overall level of security. To distinguish between segments with different levels of trust in the cloud, virtual machines must be provided with protection by moving the network perimeter to the virtual machine itself. A corporate firewall is the main component for implementing IT security policies and delimiting network segments that will protect your business from undesired disclosure.

  Attacks on hypervisor

  The hypervisor is one of the key elements of a virtual system. Its main function lies in the sharing of resources across virtual machines. An attack on a hypervisor can help one virtual machine (usually installed on the fraudsters’ side) to gain access to the memory and resources of another. To secure your data, it is recommended to use specialized products for virtual environments, integrate host servers with the Active Directory service, use high password complexity and expiration policies, standardize procedures for accessing host server management tools, and use the built-in virtualization host firewall. It is also possible to disable frequently unused services such as web access to the virtualization server.

  Solutions to decrease cloud computing risks

  Encryption

  As you already know, most of the problems related to cloud technologies can be solved with the help of cryptographic information protection. Encryption is one of the most effective ways to protect data. The provider must encrypt the client’s information stored in the data center and also permanently delete it after it is removed from the server. Encryption makes users’ data useless for any person who does not have the keys to decrypt it. The owner of the encryption keys maintains data security and decides to whom, and to what degree their access should be provided.

  Encrypted data is available after authentication only. This data cannot be read or changed, even in cases of access through untrusted nodes. Such technologies are well known, and algorithms and reliable protocols AES, TLS, IPsec have long been used by providers.

  Authentication

  Authentication is an approach to ensure data security. In simple terms, it can be defined as a reliable password protection method. Certification and tokens can also be used to gain a higher level of reliability. For instance, such protocols as LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) and SAML (Security Assertion Markup Language) can ensure your sensitive data is stored securely on the cloud server.

  Conclusion

  In these times, data security is more important than ever. Be sure to enact key cloud security measures as we head into 2020.

  Author: Ryan Kh

  Source: Smart Data Collective

 • Kunstmatige intelligentie leert autorijden met GTA

  Zelfrijdende auto toekomst-geschiedenis

  Wie ooit Grand Theft Auto (GTA) heeft gespeeld, weet dat de game niet is gemaakt om je aan de regels te houden. Toch kan GTA volgens onderzoekers van de Technische Universiteit Darmstadt een kunstmatige intelligentie helpen om te leren door het verkeer te rijden. Dat schrijft het universiteitsmagazine van MIT, Technology Review.

  Onderzoekers gebruiken het spel daarom ook om algoritmes te leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Volgens de universiteit is de realistische wereld van computerspelletjes zoals GTA heel erg geschikt om de echte wereld beter te begrijpen. Virtuele werelden worden al gebruikt om data aan algoritmes te geven, maar door games te gebruiken hoeven die werelden niet specifiek gecreëerd te worden.

  Het leren rijden in Grand Theft Auto werkt ongeveer gelijk als in de echte wereld. Voor zelfrijdende auto’s worden objecten en mensen, zoals voetgangers, gelabeld. Die labels kunnen aan het algoritme, waardoor die in staat is om in zowel de echte wereld als de videogame onderscheid te maken tussen verschillende voorwerpen of medeweggebruikers.

  Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet om computerspelletjes te spelen. Zo werkte onderzoekers al aan een slimme Mario en wordt Minecraft voor eenzelfde doeleinde gebruikt als GTA. Microsoft gebruikt de virtuele wereld namelijk om personages te leren hoe ze zich door de omgeving moeten manoeuvreren. De kennis die wordt opgedaan kan later gebruikt worden om robots in de echte wereld soortgelijke obstakels te laten overwinnen.

  Bron: numrush.nl, 12 september 2016

   

 • Lessons From The U.S. Election On Big Data And Algorithms

  The failure to accurately predict the outcome of the elections has caused some backlash against big data and algorithms. This is misguided. The real issue is failure to build unbiased models that will identify trends that do not fit neatly into our present understanding. This is one of the most urgent challenges for big data, advanced analytics and algorithms.  When speaking with retailers on this subject I focus on two important considerations.  The first is that convergence of what we believe to be true and what is actually true is getting smaller.

  things-you-know-300x179

  This is because people, consumers, have more personal control than ever before.  They source opinions from the web, social media, groups and associations that in the past where not available to them.  For retailers this is critical because the historical view that the merchandising or marketing group holds about consumers is likely growing increasingly out of date.  Yet well meaning business people performing these tasks continue to disregard indicators and repeat the same actions.  Before consumers had so many options this was not a huge problem since change happened more slowly.  Today if you fail to catch a trend there are tens or hundreds of other companies out there ready to capitalize on the opportunity.  While it is difficult to accept, business people must learn a new skill, leveraging analytics to improve their instincts.

  The second is closely related to the first but with an important distinction; go where the data leads. I describe this as the KISS that connects big data to decisions.
  The KISS is about extracting knowledge, testing innovations, developing strategies, and doing all this at high speed. The KISS is what allows the organization to safely travel down the path of discovery – going where the data leads – without falling down a rabbit hole.
  KISS1-300x164
  Getting back to the election prognosticators, there were a few that did identify the trend.  They were repeatedly laughed at and disregarded. This is the foundation of the problem, organizations must foster environments where new ideas are embraced and safely explored.  This is how we will grow the convergence of things we know. 
   
  Source: Gartner, November 10, 2016
 • Localization uses Big Data to Drive Big Business

  There’s growing interest in using big data for business localization now, although the use of customer data for optimal orientation of busi

  localization

  ness locations and promotions has been around for at least a decade.

  There’s growing interest in using big data for business localization now, although the use of customer data for optimal orientation of business locations and promotions has been around for at least a decade.

  In 2006, the Harvard Business Review declared the endof big-box retail standardization in favor of catering to customers’ local and regional tastes, fostering innovation, and – not incidentally – making it harder for competitors to copy their store formats by changing up the one-size-fits-all approach. A decade later, analytics are affordable for businesses of all sizes, giving smaller players in a variety of industries the ability to localize as well.

  An example of early localization of items sold comes from Macy’s. Executive search firm Caldwell Partners describes the department-store chain’s vast localization project, which began in the mid-2000s to differentiate store inventories for customer preferences, beginning in markets such as Miami, Columbus, and Atlanta. This strategy has helped Macy’s remain profitable despite ongoing major declines in department-store sales in recent years.

  Localization for stronger consumer appeal, better product offerings

  In hospitality, hotel chains now use localization strategies to compete with locally owned boutique hotels and with Airbnb rentals that promise a “live like a local” experience.

  Visual News reports that Millennials’ tastes and preferences are driving this trend. These younger travel enthusiasts want a unique experience at each destination, even if they’re staying in properties owned by the same hotel brand.

  Hospitality Technology notes that today’s customer profile data gives hotel chains a “360 degree view of customer spending behavior across industries, channels, and over time,” for more precise location orientation and targeted marketing.

  In fact, any consumer-facing business can benefit from using local-market data. GIS firm ESRI has described how individual bank branches can orient their loan offerings to match the needs and risk profiles of customers in the immediate area. Other elements that can be localized to suit area customers’ tastes and spending power include product prices, menu items, location hours, staffing levels, décor, and product displays.

  Localization for more effective marketing

  Outside the store itself, localization is a powerful tool for improving the return on marketing. By using detailed data about local customer behavior, retailers, restaurants and other businesses can move from overly broad promotions to segmented offers that closely align with each segment’s preferences.

  In some cases, this type of marketing localization can reduce expenses (for example, by lowering the total number of direct-mail pieces required for a campaign) while generating higher redemption rates.

  Localization of marketing efforts goes beyond cost savings to the establishment of customer loyalty and competitive advantage. Study after study shows that consumers expect and respond well to offers based on their preferences, but companies have been slow to provide what customers want.

  An international study reported by Retailing Today in June found that 78% of consumers make repeat purchases when they receive a personalized promotion, and 74% buy something new. Despite this, the study found that less than 30% of the companies surveyed were investing heavily in personalization.

  A similar 2015 study focusing on North American consumers, described by eMarketer, found that more than half of the consumers surveyed wanted promotions tailored to their product preferences, age range, personal style, and geographic location. That study found that although 71% of the regional retailers in the survey say they localize and personalize promotional emails, half the consumers said they got promotional emails that didn’t align with their preferences.

  Clearly, there’s room for improvement in the execution of localized marketing, and businesses that get it right will have an advantage with customers whose expectations are going unmet right now.

  Smart localization and orientation involve understanding the available data and knowing how to use it in cost-effective ways to give customers the information they want. It also involves rethinking the way businesses and consumers interact, and the role geography plays in business.

  Localization and careful audience targeting may be the keys to business survival. A 2013 Forrester report proclaimed that in the digital age, “the only sustainable competitive advantage is knowledge of and engagement with customers.”

  With so much power of choice in the hands of consumers, it’s up to retailers, restaurants and other businesses to earn their loyalty by delivering what they want in real time, no matter where they’re located.

  Author: Charles Hogan

  Charles Hogan is co-founder and CEO at Tranzlogic. He has over 20 years of experience in fintech, data analytics, retail services and payment processing industries. Follow on twitter @Tranzlogic)

 • Machine learning, AI, and the increasing attention for data quality

  Machine learning, AI, and the increasing attention for data quality

  Data quality has been going through a renaissance recently.

  As a growing number of organizations increase efforts to transition computing infrastructure to the cloud and invest in cutting-edge machine learning and AI initiatives, they are finding that the main barrier to success is the quality of their data.

  The old saying “garbage in, garbage out” has never been more relevant. With the speed and scale of today’s analytics workloads and the businesses that they support, the costs associated with poor data quality are also higher than ever.

  This is reflected in a massive uptick in media coverage on the topic. Over the past few months, data quality has been the focus of feature articles in The Wall Street Journal, Forbes, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review and others. The common theme is that the success of machine learning and AI is completely dependent on data quality. A quote that summarizes this dependency very well is this one by Thomas Redman: ''If your data is bad, your machine learning tools are useless.''

  The development of new approaches towards data quality

  The need to accelerate data quality assessment, remediation and monitoring has never been more critical for organizations and they are finding that the traditional approaches to data quality don’t provide the speed, scale and agility required by today’s businesses.

  For this reason, highly rated data preparation business Trifacta recently announced an expansion into data quality and unveiled two major new platform capabilities with active profiling and smart cleaning. This is the first time Trifacta has expanded our focus beyond data preparation. By adding new data quality functionality, the business aims to gain capabilities to handle a wider set of data management tasks as part of a modern DataOps platform.

  Legacy approaches to data quality involve many manual, disparate activities as part of a broader process. Dedicated data quality teams, often disconnected from the business context of the data they are working with, manage the process of profiling, fixing and continually monitoring data quality in operational workflows. Each step must be managed in a completely separate interface. It’s hard to iteratively move back-and-forth between steps such as profiling and remediation. Worst of all, the individuals doing the work of managing data quality often don’t have the appropriate context for the data to make informed decisions when business rules change or new situations arise.

  Trifacta uses interactive visualizations and machine intelligence guides help users by highlighting data quality issues and providing intelligent suggestions on how to address them. Profiling, user interaction, intelligent suggestions, and guided decision-making are all interconnected and drive the other. Users can seamlessly transition back-and-forth between steps to ensure their work is correct. This guided approach lowers the barriers to users and helps to democratize the work beyond siloed data quality teams, allowing those with the business context to own and deliver quality outputs with greater efficiency to downstream analytics initiatives.

  New data platform capabilities like this are only a first (albeit significant) step into data quality. Keep your eyes open and expect more developments towards data quality in the near future!

  Author: Will Davis

  Source: Trifacta

 • Magic Quadrant: 17 top data science and machine learning platforms

  RapidminerRapidMiner, TIBCO Software, SAS and KNIME are among the leading providers of data science and machine learning products, according to the latest Gartner Magic Quadrant report.

  About this Magic Quadrant report

  Gartner Inc. has released its "Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms," which looks at software products that enable expert data scientists, citizen data scientists and application developers to create, deploy and manage their own advanced analytic models. According to Gartner analysts and report authors Carlie Idoine, Peter Krensky, Erick Brethenoux and Alexander Linden, "We define a data science platform as: A cohesive software application that offers a mixture of basic building blocks essential for creating all kinds of data science solutions, and for incorporating those solutions into business processes, surrounding infrastructure and products." Here are the top performers, categorized as Leaders, Challengers, Visionaries or Niche Players.

  Leaders

  According to the Gartner analysts, “Leaders have a strong presence and significant mind share in the data science and ML market. They demonstrate strength in depth and breadth across the full data exploration, model development and operationalization process. While providing outstanding service and support, Leaders are also nimble in responding to rapidly changing market conditions. The number of expert and citizen data scientists using Leaders’ platforms is significant and growing. Leaders are in the strongest position to influence the market’s growth and direction. They address the majority of industries, geographies, data domains and use cases, and therefore have a solid understanding of, and strategy for, this market.” 

  RapidMiner

  RapidMiner is based in Boston, MA. Its platform includes RapidMiner Studio, RapidMiner Server, RapidMiner Cloud, RapidMiner Real-Time Scoring and RapidMiner Radoop. “RapidMiner remains a Leader by striking a good balance between ease of use and data science sophistication,” the Gartner analysts say. “Its platform’s approachability is praised by citizen data scientists, while the richness of its core data science functionality, including its openness to open-source code and functionality, make it appealing to experienced data scientists, too.”

  Tomorrow nr 3 of Data Science platform suplliers

  Source: Information Management

  Author: David Weldon

 • Multi-factor authentication and the importance of big data

  Multi-factor authentication and the importance of big data

  Big data is making a very big impact on multi-factor authentication solutions. Here's how and why this is so important to consider.

  Big data is already playing an essential role in authentication, and as security risks mount, this concern will become greater than ever.

  Kaushik Pal wrote an insightful article on Technopedia a couple of years ago about user authentication and big data. The importance of user authentication has risen more and more since that article was first published. Experts are now discussing the role of multi-factor authentication (MFA) solutions. Big data is proving to be a vital component to that.

  How does big data influence multi-factor user authentication?

  In today’s day and age cybersecurity issues are ever/growing, and simple passwords as security measures are no longer safe. According to some sources, 86% of passwords are notoriously insecure. But even passwords that seem to be secure are vulnerable if they aren’t managed well and protected with additional authentication options.

  As soon as your password has been exposed by malicious parties, they will access your account and they can do whatever they want with it. Fortunately, multi-factor authentication solutions came into existence. But what exactly is a big data based multi-factor authentication? And how canthese solutions help you? If you’re interested to learn more, then keep on reading.

  What is multi-factor authentication?

  Multi-factor authentication or MFA recognizes online users by carefully validating two or more claims offered by the users, from various types of validation. And this would not be possible without contributions from big data. The basic types of validation used include:

  1. Something you have, like a trusted and known device.
  2. Something you know, like a PIN or password.

  The theory behind the multi-factor authentication is that the joint factors of validation are stronger compared to their individual aspects.

  To make the definition simpler MFA incorporates a second, regularly physical method to verify a person’s real identity. Furthermore, MFA is rapidly becoming a standard for more secure as well as safer logins. Big data is playing an important role in addressing these shortcomings.

  Reasons why you should use multi-factor authentication solutions

  Big data has made multi-factor user authentication possible. But what are the core benefits? We list 5 of the many reasons to use MFA for you here:

  1. Enhance security

  Multi-factor authentication is one of the best solutions that you may want to take advantage of, especially if your main goal is to improve security. Big data has made this easier than ever.

  The main benefit of MFA is that it offers additional protection and security by adding new layers of protection. The more factors or layers in place, the smaller the risk of digital burglars obtaining important systems and data.

  2. Increase productivity and flexibility

  Another benefit of using this type of solution is that it replaces the encumbrance of passwords by changing them with alternatives that have the capability to improve productivity. Predictive analytics and other big data technology have made this possible.

  In addition, multi-factor authentication solutions can also bring an improved usability experience because of the improved flexibility of factor kinds.

  3. Achieve compliance

  Big data is vital for ensuring compliance. With multi-factor authentication, you will be able to attain the important compliance requirements particular to your organization that in turn alleviate audit findings as well as avoiding possible penalties.

  4. Simplify the login process

  As we all know, a difficult password does not excel in user-friendliness. Despite the fact that multi-factor authentication adds additional steps, it actually makes the login process a lot easier.

  Single sign-on, for instance, is one-way multi-factor authentication accelerates the said process. For example, a person using an Office suite needs to sign in through multi-factor authentication especially if it is his/her first time to use the app in his/her device.

  5. Location restrictions

  You can use multi-factor authentication to limit or allow login access depending on the current location of the user. If you’re working outside your office frequently or using your personal device, you are putting your company and personal data at risk from physical theft. Multi-factor authentication, on the other hand, can be also used to recognize when a certain user is looking for access from unknown locations.

  Big data is essential for ensuring multi-factor authentication

  Big data is very important for making sure user security is adequate. It has helped by introducing multi-factor authentication. Multi-factor authentication solutions can be of great help, especially if you have been compromised or an unknown person tries to use your password as well as username. Hopefully, you have learned a lot from this post.

  Author: Sean Mallon

  Source: Smart Data Collective

 • Nieuwe API manager uitgebracht door InterSystems

  Nieuwe API manager uitgebracht door InterSystems

  InterSystems heeft de nieuwe functie InterSystems API Manager geïntroduceerd in InterSystems IRIS Data Platform 2019.2. Met deze tool kunnen gebruikers verkeer van en naar webgebaseerde API's binnen hun IT-infrastructuur bewaken en beheren.

  Het aantal API-implementaties stijgt in verschillende sectoren naarmate meer bedrijven service-oriented applicatielagen bouwen. Naarmate dit aantal groeit, worden softwareomgevingen meer gedistribueerd, waardoor het van cruciaal belang is dat API-verkeer goed wordt beheerd en bewaakt. InterSystems API Manager biedt gebruiksgemak door ontwikkelaars in staat te stellen al het verkeer door een gecentraliseerde gateway te leiden en verzoeken door te sturen naar de juiste target nodes. Ontwikkelaars die API Manager van InterSystems gebruiken, kunnen ook:

  • al het API-verkeer op een centrale locatie monitoren, zodat gebruikers problemen kunnen identificeren en oplossen;
  • API-verkeer controleren door de doorvoer te beperken, toegestane payload-groottes te configureren, IP-adressen op de witte lijst of zwarte lijst te zetten;
  • interne en externe ontwikkelaars interactieve API-documentatie bieden via een speciale en aanpasbare ontwikkelaarsportal; en
  • API's op één centrale plaats veilig stellen.

  'Ontwikkelaars gebruiken en implementeren nieuwe API's razendsnel om te voldoen aan de eisen van digitale transformatie, en ze hebben een intuïtieve managementoplossing nodig om hun succes mogelijk te maken', zegt Scott Gnau, hoofd van InterSystems Data Platforms. 'We zijn verheugd om klanten van het InterSystems IRIS-dataplatform API-beheermogelijkheden te bieden die zorgen voor naadloze integratie en snelle implementatie'.

  InterSystems API Manager is eenvoudig te configureren via een intuïtieve, webgebaseerde gebruikersinterface of via API calls, waardoor het een eenvoudig hulpmiddel is voor externe implementaties. InterSystems API Manager wordt vrijgegeven als een container om een gemakkelijke acceptatie mogelijk te maken. Ontwikkelaars kunnen ook een InterSystems API Manager-cluster configureren dat uit meerdere knooppunten bestaat om de doorvoercapaciteit te schalen en latency laag te houden.

  Bron: BI-platform

 • NLP: the booming technology for data-driven businesses

  NLP: the booming technology for data-driven businesses

  Becoming data-driven is the new mantra in business. The consensus is that the most value can be achieved by getting the data in the hands of decision makers. However, this is only true if data consumers know how to handle data. Getting managers to think like data scientists is one way to approach this challenge, another is to make data more approachable and more human. As such, it’s no surprise that natural language processing (NLP) is the talk of the data-driven town.

  Emergence of a new type of language

    When considering the next generation of digital user interaction NLP might not be the first thing that comes to mind, it’s by no means a new concept or technology. As referenced on Wikipedia, NLP is a subfield of computer science, information engineering, andartificial intelligence (AI) concerned with the interactions between computers and human (natural) languages. In particular: how to program computers to process and analyze large amounts of natural language data.

  Developments in the related disciplines of machine learning (ML) and AI are propelling the use of NLP forward. Industry leaders like Gartner have claimed conversational analytics as an emerging paradigm. This shift enables business professionals to explore their data, generate queries, and receive and act on insights using natural language. This can through be voice or text, through mobile devices, or through personal assistants for example.

  Becoming fluent in NLP

  When facing strategic obstacles that can hinder innovation and muddy the decision-making process, such as organizational silos, Deloitte found that businesses with leaders who embody the characteristics of the Industry 4.0 persona “the Data-Driven Decisive” are overcoming these roadblocks through a methodical, data-driven approach and are often bolder in their decisions.

  In order to effectively apply data throughout an organization, companies need to provide employees with a base-level understanding of the importance and role of data within their business. Looking at the overwhelming demand to be met here, this challenge needs to be approached from both ends through education and tools.

  Teaching employees how they can use data and which questions to ask will go some distance to establishing a group of data-capable individuals within the workforce. Giving them the effective media through which they can consume data exponentially increases the number of people that can manipulate, analyze, and visualize data in a way that allows them to make better decisions.

  The aim is not to convert everyone into a data scientist. Data specialists will still be needed to do more forward-looking number crunching, and both groups might yield different solutions. Natural language processing as used in Tableau’s Ask Data solution mainly aims to lower the bar for all the non-data experts to use data to improve the results of their day-to-day jobs.

  Deciphering ambiguity

  Inference remains an area where things can get a bit complicated. NLP is good at interpreting language and spotting ambiguity in elements when there isn’t enough clarity in data sets.

  A business user enters a search term in Ask Data and sees the answer being presented in the most insightful way. But pulling out the right elements from the right tables and variables, the actual SQL query under the hood, is hidden from the user’s view.

  NLP is good at leaving no stone unturned when it comes to solving problems. But NLP alone is not the best interface when the user doesn’t know enough about what they’re looking for, can’t articulate a question, or would rather choose from a list of options. For example, a user might not know what the name of a particular product is, but if they click to view a menu with a list of products to filter through, they’ll be able to make an easier choice. This is where mixed-modality systems like Ask Data shine.

  NLP is still not the most effective at resolving a query when there’s lots of room for interpretation—especially when it hasn’t seen the specific query before. For example, if a colleague were to ask to “email Frank,” then we as humans tend to know to look for the Franks we know professionally, not the Franks in our family or circle of friends. As humans, we have the advantage of tapping our memory to inform the context of a request based on who is making the request. NLP still has some catching up to do in this department.

  Enabling a culture of data

  For companies looking to start talking with their data, the most important first step is to enable a culture of data. It is also important to pay attention to the needs and wants of the people that are required to handle data.

  As with a lot of other implementations, starting with a small team and then expanding tends to be a successful approach. By equipping your team with the tools needed to explore data and ask questions, the team will then get exposed to the new ways data can be accessed. It’s also vital to make them aware of the growing global community resource of data explorers that function as a sharing economy of tips and tricks.

  Lastly, as functionality is still very much developing, providing insight to vendors to inform product updates and new capabilities is invaluable. Endless chatter will get you nowhere. Meaningful conversations, with data, are the ones that count.

  Author: Ryan Atallah

  Source: Tableau

 • Noord-Nederland bundelt krachten in unieke opleiding Data Science

  HanzeHogeschool logo-300x169Op 7 maart start de opleiding Data Science in Noord-Nederland. Om de al maar groeiende hoeveelheid data te managen leidt IT Academy Noord-Nederland professionals uit het Noorden op tot data scientist. Met geaccrediteerde vakken van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen slaat de opleiding een brug tussen toegepast en wetenschappelijk onderwijs. De opleiding is opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven.

  Er liggen steeds meer kansen voor bedrijven en instellingen om met enorme hoeveelheden data op innovatieve wijze nieuwe producten en diensten aan te bieden. Hoe kunnen bedrijven omgaan met deze data en hoe zit het met privacy en het eigendom van data? Het verzamelen van data is stap één, maar het kunnen ordenen en analyseren creëert waarde. Een bekend voorbeeld is Uber die door het gebruik van Big Data een compleet nieuw (disruptive) business model voor de vervoerssector heeft gecreëerd.


  De vraag naar data scientists neemt toe. De opleiding Data Science is de eerste van zijn soort in Noord-Nederland. Het RDW speelde met haar data-intensieve bedrijfsvoering en roep om een opleiding op het gebied van Big Data een cruciale rol in de ontwikkelfase van de opleiding. Om het programma met de juiste elementen te laden bundelde de IT Academy de krachten van de Hanzehogeschool en de RUG. Hoogleraren en docenten van beide instellingen zullen delen van het programma verzorgen. Daarnaast zorgen gastsprekers van andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven voor casuïstiek uit de praktijk om de opgedane kennis gelijk toe te passen.

  IT Academy Noord-Nederland
  IT Academy Noord-Nederland biedt state-of-the-art onderwijs, doet onderzoek door middel van open samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en organisaties om zo in Noord-Nederland het innovatief vermogen te versterken, werkgelegenheid in ICT te stimuleren en een aantrekkelijke landingsplaats voor talent te zijn. IT Academy Noord-Nederland is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit, Samenwerking Noord en IBM Client Innovation Center.

  Source: Groninger krant

 • On-premise or cloud-based? A guide to appropriate data governance

  On-premise or cloud-based? A guide to appropriate data governance

  Data governance involves developing strategies and practices to ensure high-quality data throughout its lifecycle.

  However, besides deciding how to manage data governance, you must choose whether to apply the respective principles in an on-premise setting or the cloud.

  Here are four pointers to help:

  1. Choose on-premise when third-party misconduct is a prevalent concern

  One of the goals of data governance is to determine the best ways to keep data safe. That's why data safety comes into the picture when people choose cloud-based or on-premise solutions. If your company holds sensitive data like health information and you're worried about a third-party not abiding by your data governance policies, an on-premise solution could be right for you.

  Third-party cloud providers must abide by regulations for storing health data, but they still make mistakes. Some companies offer tools that let you determine a cloud company's level of risk and see the safeguards it has in place to prevent data breaches. You may consider using one of those to assess whether third-party misconduct is a valid concern as you strive to maintain data governance best practices.

  One thing to keep in mind is that the shortcomings of third-party companies could cause long-term damage for your company's reputation. For example, in a case where a cloud provider has a misconfigured server that allows a data breach to happen, they're to blame. But, the headlines about the incident will likely primarily feature your brand and may only mention the outside company in a passing sentence.

  If you opt for on-premise data governance, your company alone is in the spotlight if something goes wrong, but it's also possible to exert more control over all facets of data governance to promote consistency. When you need scalability, cloud-based technology typically allows you to ramp up faster, but you shouldn't do that at the expense of a possible third-party blunder.

  2. Select cloud-based data governance if you lack data governance maturity

  Implementing a data governance program is a time-consuming but worthwhile process. A data governance maturity assessment model can be useful for seeing how your company's approach to data governance stacks up to industry-wide best practices. It can also identify gaps to illuminate what has to happen for ongoing progress to occur.

  Using a data governance maturity assessment model can also signal to stakeholders that data governance is a priority within your organization. However, if your assessments show the company has a long way to go before it can adhere to best practices, cloud-based data governance could be the right choice.

  That's because the leading cloud providers have their own in-house data governance strategies in place. They shouldn't replace the ones used in-house at your company, but they could help you fill in the known gaps while improving company-wide data governance.

  3. Go with on-premise if you want ownership

  One of the things that companies often don't like about using a cloud provider for data governance is that they don't have ownership of the software. Instead, they usually enter into a leasing agreement, similarly to leasing an automobile. So, if you want complete control over the software used to manage your data, on-premise is the only possibility which allows that ownership.

  One thing to keep in mind about on-premise data governance is that you are responsible for data security. As such, you must have protocols in place to keep your software updated against the latest security threats.

  Cloud providers usually update their software more frequently than you might in an on-premise scenario. That means you have to be especially proactive about dealing with known security flaws in outdated software. Indeed, on-premise data governance has the benefit of ownership, but your organization has to be ready to accept all the responsibility that option brings.

  4. Know that specialized data governance tools are advantageous in both cases

  You've already learned a few of the pros and cons of on-premise versus cloud-based solutions to meet your data governance requirements. Don't forget that no matter which of those you choose, specialty software can help you get a handle on data access, storage, usage and more. For example, software exists to help companies manage their data lakes whether they are on the premises or in the cloud.

  Those tools can sync with third-party sources of data to allow monitoring of all the data from a single interface. Moreover, they can track metadata changes, allowing users to become more aware of data categorization strategies.

  Regardless of whether you ultimately decide it's best to manage data governance through an on-premise solution or in the cloud, take the necessary time to investigate data governance tools. They could give your company insights that are particularly useful during compliance audits or as your company starts using data in new ways.

  Evaluate the tradeoffs

  As you figure out if it's better to entrust data governance to a cloud company or handle it on-site, don't forget that each option has pros and cons.

  Cloud companies offer convenience, but only if their data governance principles align with your needs. And, if customization is one of your top concerns, on-premise data governance gives you the most flexibility to make tweaks as your company evolves.

  Studying the advantages and disadvantages of these options carefully before making a decision should allow you to get maximally informed about how to accommodate for your company's present and future needs. 

  Author: Kayla Matthews

  Source: Information-management

 • Opleidingen op het gebied van Data Science & Business Intelligence

  IMF Academy Logo Rechthoek

  Opleidingen op het gebied van Data Science & Business Intelligence

  Om u op het gebied van Data Science & Business Intelligence te blijven ontwikkelen, biedt BI Kring u vanaf heden, in samenwerking met IMF Academy, een aantal interessante opleidingen aan. IMF Academy ontwikkelt en organiseert al meer dan 25 jaar actuele (post-HBO) opleidingen, (certificerende) trainingen en distance learning cursussen met onderwerpen als Internet of Things (IoT), Data Science, Big Data en Artificial Intelligence (AI).

  Internet of Things (IoT) certificering

  Deze 3-daagse training leidt op voor het wereldwijd erkende, onafhankelijke Internet of Things (IoT) Foundation certificaat.

  Data Science & Business Analytics

  In deze 10-daagse opleiding (met academisch certificaat) leert u met name data te interpreteren op business relevantie en deze te vertalen naar innovatieve producten en diensten.

  Data Science voor Business Professionals

  In deze 5-daagse training leert u o.m. de methoden achter Data Science kennen en leert u werken met tools voor data mining, machine learning en visualisatie.

  Data Science voor niet-Data Scientists

  In deze 4-daagse training leert u als zakelijke gebruiker business data te analyseren, te interpreteren en te visualiseren met behulp van geavanceerde self-service tools.

  Certified Data Science Professional

  Deze unieke Nederlandstalige opleiding leidt u in 10 dagen (plus 2 examendagen) op tot Certified Data Science Professional.

  Certified Business Intelligence Professional (CBIP)

  Deze opleiding leidt op voor de titel Certified Business Intelligence Professional (CBIP) van TDWI: de enige officiële en onafhankelijke persoonscertificering voor Business Intelligence. IMF Academy heeft 3 verschillende opleidingsmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence:

  Big Data opleiding

  Deze 3-daagse Big Data opleiding (incl. examen) leidt onder meer op voor het officiële internationale Big Data Foundation certificaat.

  Big Data Steward

  In deze 4-daagse training inclusief praktijkexamen wordt u opgeleid tot (Big) Data Steward, de spil in de data-driven organisatie.

  Artificial Intelligence (AI) in de praktijk

  Een 4-daagse opleiding waarin alle kennis aan bod komt om met Artificial Intelligence (AI) in de praktijk aan de slag te gaan: de technologie, praktische toepassingsmogelijkheden en implementatie van AI.

  Bent u geïnteresseerd in een van bovenstaande opleidingen, wilt u meer informatie over deze opleidingen of u direct inschrijven? Dat kan hier!

 • Organizing Big Data by means of using AI

  Artificial IntelligenceNo matter what your professional goals are, the road to success is paved with small gestures. Often framed via KPIs – key performance indicators, these transitional steps form the core categories contextualizing business data. But what 

  data matters?

  In the age of big data, businesses are producing larger amounts of information than ever before and there needs to be efficient ways to categorize and interpret that data. That’s where AI comes in.

  Building Data Categories

  One of the longstanding challenges with KPI development is that there are countless divisions any given business can use. Some focus on website traffic while others are concerned with social media engagement, but the most important thing is to focus on real actions and not vanity measures. Even if it’s just the first step toward a sale, your KPIs should reflect value for your bottom line.

   

  Small But Powerful

  KPIs typically cover a variety of similar actions – all Facebook behaviors or all inbound traffic, for example. The alternative, though, is to break down KPI-type behaviors into something known as micro conversions. 

  Micro conversions are simple behaviors that signal movement toward an ultimate goal like completing a sale, but carefully gathering data from micro conversions and tracking them can also help identify friction points and other barriers to conversion. This is especially true any time your business undergoes a redesign or institutes a new strategy. Comparing micro data points from the different phases, then, is a high value means of assessment.

  AI Interpretation

  Without AI, this micro data would be burdensome to manage – there’s just so much of it –but AI tools are both able to collect data and interpret it for application, particularly within comparative frameworks. All AI needs is well-developed KPIs.

  Business KPIs direct AI data collection, allow the system to identify shortfalls, and highlight performance goals that are being met, but it’s important to remember that AI tools can’t fix broader strategic or design problems. With the rise of machine learning, some businesses have come to believe that AI can solve any problem, but what it really does it clarify the data at every level, allowing your business to jump into action.

  Micro Mapping

  Perhaps the easiest way to describe what AI does in the age of big data is with a comparison. Your business is a continent and AI is the cartographer that offers you a map of everything within your business’s boundaries. Every topographical detail and landmark is noted. But the cartographer isn’t planning a trip or analyzing the political situation of your country. That’s up to someone else. In your business, that translates to the marketing department, your UI/UX experts, or C-suite executives. They solve problems by drawing on the map.

  Unprocessed big data is overwhelming – think millions of grains of sand that don’t mean anything on their own. AI processes that data into something useful, something with strategic value. Depending on your KPI, AI can even draw a path through the data, highlighting common routes from entry to conversion, where customers get lost – what you might consider friction points, and where they engage. When you begin to see data in this way, it becomes clear that it’s a world unto itself and one that has been fundamentally incomprehensible to users. 

  Even older CRM and analytics programs fall short when it comes to seeing the big picture and that’s why data management has changed so much in recent years. Suddenly, we have the technology to identify more than click-through-rates or page likes. AI fueled by big data is a new organization era with an emphasis on action. If you’re willing to follow the data, AI will draw you the map

   

  Author: Lary Alton

  Source: Information Management

 • Pattern matching: The fuel that makes AI work

  Pattern matching: The fuel that makes AI work

  Much of the power of machine learning rests in its ability to detect patterns. Much of the basis of this power is the ability of machine learning algorithms to be trained on example data such that, when future data is presented, the trained model can recognize that pattern for a particular application. If you can train a system on a pattern, then you can detect that pattern in the future. Indeed, pattern matching in machine learning (and its counterpart in anomaly detection) is what makes many applications of artificial intelligence (AI) work, from image recognition to conversational applications.

  As you can imagine, there are a wide range of use cases for AI-enabled pattern and anomaly detection systems. Pattern recognition, one of the seven core patterns of AI applications, is being applied to fraud detection and analysis, finding outliers and anomalies in big stacks of data; recommendation systems, providing deep insight into large pools of data; and other applications that depend on identification of patterns through training.

  Fraud detection and risk analysis

  One of the challenges with existing fraud detection systems is that they are primarily rules-based, using predefined notions of what constitutes fraudulent or suspicious behavior. The problem is that humans are particularly creative at skirting rules and finding ways to fool systems. Companies looking to reduce fraud, suspicious behavior or other risk are finding solutions in machine learning systems that can either be trained to recognize patterns of fraudulent behavior or, conversely, find outliers and anomalies to learned acceptable behavior.

  Financial systems, especially banking and credit card processing institutions, are early adopters in using machine learning to enable real-time identification of potentially fraudulent transactions. AI-based systems are able to handle millions of transactions per minute and use trained models to make millisecond decisions as to whether a particular transaction is legitimate. These models can identify which purchases don't fit usual spending patterns or look at interactions between paying parties to decide if something should be flagged for further inspection.

  Cybersecurity firms are also finding significant value in the application of machine learning-based pattern and anomaly systems to bolster their capabilities. Rather than depending on signature-based systems, which are primarily oriented toward responding to attacks that have already been reported and analyzed, machine learning-based systems are able to detect anomalous system behavior and block those behaviors from causing problems to the systems or networks.

  These AI-based systems are able to adapt to continuously changing threats and can more easily handle new and unseen attacks. The pattern and anomaly systems can also help to improve overall security by categorizing attacks and improving spam and phishing detection. Rather than requiring users to manually flag suspicious messages, these systems can automatically detect messages that don't fit the usual pattern and quarantine them for future inspection or automatic deletion. These intelligent systems can also autonomously monitor software systems and automatically apply software patches when certain patterns are discovered.

  Uncovering insights in data

  Machine learning-based pattern recognition systems are also being applied to extract greater value from existing data. Machines can look at data to find insights, patterns and groupings and use the power of AI systems to find patterns and anomalies humans aren't always able to see. This has broad applicability to both back-office and front-office operations and systems. Whereas, before, data visualization was the primary way in which users could extract value from large data sets, machine learning is now being used to find the groupings, clusters and outliers that might indicate some deeper connection or insight.

  In one interesting example, through machine learning pattern analysis, Walmart discovered consumers buy strawberry pop-tarts before hurricanes. Using unsupervised learning approaches, Walmart identified the pattern of products that customers usually buy when stocking up ahead of time for hurricanes. In addition to the usual batteries, tarps and bottled water, it discovered that the rate of purchase of strawberry pop-tarts also increased. No doubt, Walmart and other retailers are using the power of machine learning to find equally unexpected, high-value insights from their data.

  Automatically correcting errors

  Pattern matching in machine learning can also be used to automatically detect and correct errors. Data is rarely clean and often incomplete. AI systems can spot routine mistakes or errors and make adjustments as needed, fixing data, typos and process issues. Machines can learn what normal patterns and behavior look like, quickly spot and identify errors, automatically fix issues on its own and provide feedback if needed.

  For example, algorithms can detect outliers in medical prescription behavior, flag these records in real time and send a notification to healthcare providers when the prescription contains mistakes. Other automated error correction systems are assisting with document-oriented processes, fixing mistakes made by users when entering data into forms by detecting when data such as names are placed into the wrong fields or when other information is incomplete or inappropriately entered.

  Similarly, AI-based systems are able to automatically augment data by using patterns learned from previous data collection and integration activities. Using unstructured learning, these systems can find and group information that might be relevant, connecting all the data sources together. In this way, a request for some piece of data might also retrieve additional, related information, even if not explicitly requested by the query. This enables the system to fill in the gaps when information is missing from the original source, correct errors and resolve inconsistencies.

  Industry applications of pattern matching systems

  In addition to the applications above, there are many use cases for AI systems that implement pattern matching in machine learning capabilities. One use case gaining steam is the application of AI for HR and staffing. AI systems are being tasked to find the best match between job candidates and open positions. While traditional HR systems are dependent on humans to make the connection or use rules-based matching systems, increasingly, HR applications are making use of machine learning to learn what characteristics of employees make the best hires. The systems learn from these patterns of good hires to identify which candidates should float to the surface of the resume pile, resulting in more optimal matches.

  Since the human is eliminated in this situation, AI systems can be used to screen candidates and select the best person, while reducing the risk of bias and discrimination. Machine learning systems can sort through thousands of potential candidates and reach out in a personalized way to start a conversation. The systems can even augment the data in the job applicant's resume with information it gleans from additional online sources, providing additional value.

  In the back office, companies are applying pattern recognition systems to detect transactions that run afoul of company rules and regulations. AI startup AppZen uses machine learning to automatically check all invoices and receipts against expense reports and purchase orders. Any items that don't match acceptable transactional patterns are sent for human review, while the rest are expedited through the process. Occupational fraud, on average, costs a company 5% of its revenues each year, with the annual median loss at $140,000, and over 20% of companies reporting losses of $1 million or more.

  The key to solving this problem is to put processes and controls in place that automatically audit, monitor, and accept or reject transactions that don't fit a recognized pattern. AI-based systems are definitely helping in this way, and we'll increasingly see them being used by more organizations as a result.

  Author: Ronald Schmelzer

  Source: TechTarget

 • Predictive modelling in Market Intelligence is hot

  IRCMSTR14533 Global Predictive Analytics Market 500x457

  Market intelligence is nog steeds een functie in bedrijven die onderbelicht is. Hoe vaak hebben bedrijven accuraat en actueel in beeld hoe groot hun markt precies is? En of deze groeit of krimp vertoont?

  B2C bedrijven kunnen tegen aanzienlijke bedragen nog dure rapporten kopen bij de informatiemakelaars van deze wereld. En als ze dan het geluk hebben dat voor hen relevante segmentaties zijn gebruikt kan dat inderdaad wat opleveren. B2B bedrijven hebben een veel grotere uitdaging. Markt data is doorgaans niet commercieel beschikbaar en zal moeten worden geproduceerd (al dan niet met behulp van B2C data). Waarmee markt data voor deze bedrijven eigenlijk nog duurder wordt.

  Bovenstaande discussie gaat bovendien nog slechts om data over de marktomvang en –waarde. De basis zou je kunnen zeggen. Data over concurrenten, marktaandelen, productontwikkelingen en marktbepalende trends is minstens zo relevant om een goede koers te kunnen bepalen maar ook tactische (inkoop, pricing, distributie) beslissingen te kunnen nemen.

  Toch zijn er mogelijkheden! Ook met behulp van schaarse data is het mogelijk marktdata te gaan reconstrueren. Het uitgangspunt: Als we op zoek gaan in die markten waar we wel data hebben naar voorspellende variabelen dan kunnen andere marktdata wellicht worden ‘benaderd’ of ‘geschat’. Een vorm van statistische reconstructie van marktdata die vaak betrouwbaarder blijkt dat dan die van surveys of expert panels. Meer en meer wordt deze techniek toegepast in market intelligence. Dus ook in dit vakgebied doet data science haar intrede.

  Als dit gemeengoed is, is de stap naar het voorspellen van markten natuurlijk niet ver meer weg. Meer en meer wordt die vraag natuurlijk gesteld. Kunnen we ook in kaart brengen hoe de markt er over 5 of misschien zelfs 10 jaar uitziet? Dit kan! En de kwaliteit van die voorspellingen neemt toe. En daarmee het gebruik. Market intelligence wordt er alleen maar leuker van! En het spel om de knikkers natuurlijk alleen maar interessanter.

  Source: Hammer, market intelligence

  http://www.hammer-intel.com

   

   

 • Pyramid Analytics: Main lessons learned from the data-driven drilling and production conference

  Pyramid Analytics: Main lessons learned from the data-driven drilling and production conference

  It was great to be at the data-driven drilling and production conference in Houston on June 11 and 12. The conference was well attended by hundreds of oil and gas (O&G) professionals looking to use technology to minimize downtime, enhance safety, and deliver digital transformation throughout their businesses.

  We talked to dozens of attendees looking to educate themselves about modern data collection and ingestion methods, better information management and integration processes, E&P automation & control systems, more efficient change management, and drilling optimization techniques, and advanced and predictive analytics.

  As an analytics and BI vendor, we were there to learn more about how practitioners are using advanced analytics, particularly AI and machine learning, to extract more value out of their data.

  Three key themes

  In our conversations with attendees and other vendors, three key themes emerged:

  • The persistence of data silos

   No surprise here: data silos aren’t going anywhere. The upstream organizations we spoke to struggle with data sharing across departments. It’s a common scenario for users to have limited access to distributed data. It is also common for upstream organizations to perform analytics using numerous tools (many of the individuals we spoke to freely admitted to using three or four different BI tools). This perpetuates the cliché: there is no single version of the truth. The result is duplicate data, duplicate efforts for reporting, duplicate logic and business rules, and more. As a result, collaboration and efficiency suffer.
  • AI and ML operationalization remain elusive

   Many of the professionals we talked to lack effective systems for putting advanced analytics into production. Here’s a common scenario. A line-of-business user will throw data scientists a set of data and say, 'here’s the data, do your magic'. The data isn’t always optimized, so data scientists often spend time prepping the data before they can even analyze it. Then they analyze the data using standalone ML software applications before outputting a flat file and sending it to a business analyst to reload into one of several desktop-based BI applications. This results in a perpetual cycle of extracting, importing, analyzing, exporting, re-importing, and re-analyzing data. The whole process is cumbersome and inefficient; meaningful insights derived from AI and ML initiatives remain limited.

  • It’s hard to move beyond legacy analytics systems 

   For many O&G companies, there is a strong desire to adopt new data and analytics technologies; they acknowledge legacy tools simply aren’t equipped to quickly accommodate newer sources of data and perform advanced and prescriptive analytics. However, the difficulty of migrating from legacy systems often holds some people back, no matter how siloed their data environment is. Many organizations have had their current desktop-based analytics solutions in place for years, and in some cases decades. However, the huge store of analytic models, dashboards, and reports they have created over the years cannot be easily migrated or re-created. 

  The three challenges identified above are tough. But that doesn’t make trying to solve them any less urgent. And from our perspective, this doesn’t make them any less solvable. The price of inaction is too high. No one can stand on the sidelines while the technology environment changes.

  Author: Brigette Casillas

  Source: Pyramid Analytics

 • Recommending with SUCCES as a data scientist

  Recommending with SUCCES as a data scientist

  Have you ever walked an audience through your recommendations only to have them go nowhere? If you’re like most data scientists, chances are that you’ve been in this situation before.

  Part of the work of a data scientist is being able to translate your work into actionable recommendations and insights for stakeholders. This means making your ideas memorable, easy to understand and impactful.

  In this article, we’ll explore the principles behind the book 'Made To Stick' by Chip Heath and Dan Heath, and apply it within the context of data science. This book suggests that the best ideas follow six main principles: Simplicity, Unexpectedness, Concreteness, Credibility, Emotions, and Stories (SUCCES). After reading this article, you’ll be able to integrate these principles into your work and increase the impact of your recommendations and insights.

  Simple

  Making an idea simple is all about stripping the idea to its core. It’s not about dumbing down, but about creating something elegant. This means that you should avoid overwhelming your audience with ideas. When you try to say too many things, you don’t say anything at all. Another key component to making ideas simple is to avoid burying the lead. If during your analysis you find that 10% of customers contribute to 80% of revenues, lead with that key insight! You should follow an inverted pyramid approach where the first few minutes convey the most information, and as you get further you can get more nuanced. Analogies and metaphors are also a great way to get your ideas across simply and succinctly. Being able to use schemas that your audience can understand and relate to, will make it a lot more digestible. For example, a one-sentence analogy like Uber for X can capture the core message of what you’re trying to convey.

  Unexpected

  An unexpected idea is one that violates people’s expectations and takes advantage of surprise. You can do this in several ways, one of which is making people commit to an answer, then falsifying it. For example, asking to guess how much time employees spend doing a task you’re looking to automate before revealing the real answer. Another way to generate interest and leverage the unexpected principle is to use mysteries since they lead to aha moments. This might take the form of starting your presentation with a short story that you don’t resolve until the end, for example.

  Concrete

  Abstractness is the enemy of understanding for non-experts. It’s your job as the data scientist to make your recommendations and insights more concrete. A key to understanding is using concrete images and explaining ideas in terms of human actions and senses. The natural enemy of concreteness is the curse of knowledge. As data scientists, we need to fight the urge to overwhelm our audiences with unnecessary technical information. For example, reporting on the Root Mean Squared Error of a model, may not be as helpful as breaking up the language into more concrete terms that anyone can understand.

  Credible

  Adding credibility to your recommendations can take three forms. The first is the most common one when we think of credibility, which is leveraging experts to back up claims or assertions. Another way is using anti-authorities who are real people with powerful stories. For example, if you’re talking about the dangers of smoking, the story of someone who suffers from lung cancer will be a lot more impactful than a sterile statistic. The third way of adding credibility to your story is by outsourcing the credibility of your point to your audience. This means creating a testable claim that the audience can try out. For example making the claim that customers from region X take up 80% more customer support time than any other region. In posing this claim, your audience can confirm this claim which can make it easier to lead to your recommendation.

  Emotions

  Weaving an emotional component to your ideas is all about getting people to care. Humans are naturally wired to feel for humans, not for abstractions. As a result, one individual often trumps a composite statistic. Another component of emotions is tapping into the group identities that your audience conforms to. By keeping those identities in mind, you can tie in the relevant associations and evoke certain schemas that your audience will be most receptive to. For example, if you know one of your audience members is a stickler for numbers and wants to see a detailed breakdown of how you arrived at certain conclusions, adding an appendix may be helpful.

  Stories

  Humans have been telling stories for centuries and they have proven to be one of the most effective teaching methods. If you reflect on the books you’ve read in the past 5 years, you’re more likely to remember the interesting stories rather than objective facts. When weaving stories into your recommendations, make sure to build tension and don’t give everything away all at once. Another useful tactic is telling stories which act as springboards to other ideas. Creating open-ended stories that your audience can build on is a great way for them to get a sense of ownership.

  Next time you’re tasked with distilling your insights or pitching recommendations, keep in mind these six principles and you’ll be creating simple, unexpected, concrete, credentialed emotional stories in no time!

  Author: Andrei Lyskov

  Source: Towards Data Science

 • Samsung plans to open AI center in Cambridge

  samsung logoSamsung Electronics Co. Ltd., the Korean-based electronics giant, will open a new artificial-intelligence center in Cambridge, England, as the company seeks to benefit from cutting-edge academic research into the technology.

  Andrew Blake, a pioneering researcher in the development of systems that enable computers to interpret visual data, and a former director of Microsoft Corp.’s Cambridge Research Lab, will head the new Samsung AI center, the company said Tuesday.

  The center may hire as many as 150 AI experts, bringing the total number of people Samsung has working on research and development in the U.K. to 400 "in the near future," the company said.

  U.K. Prime Minister Theresa May said Samsung’s new lab would create high-paying, high-skilled jobs. "It is a vote of confidence in the U.K. as a world leader in artificial-intelligence," she said. 

  Samsung said it selected Cambridge because the University of Cambridge is world-renowned for its work on machine-learning and because the city already had a number of other prominent AI research labs, including Microsoft’s.

  Blake said the new Cambridge lab would focus on areas such as getting computers to recognize human emotions and ways to improve how people communicate and interact with increasingly intelligent machines.

  Hyun-suk Kim, Samsung’s chief executive officer, said the company would be looking at uses of AI that help provide users of devices, such as the Korean manufacturer’s phones, with more personalized services that better understood human behavior.

  Samsung joins a number of technology companies ramping up research into artificial-intelligence around the globe. Facebook Inc. announced the opening of two new AI labs, in Pittsburgh and Seattle, earlier this month. DeepMind, the London-based artificial intelligence company owned by Alphabet Inc., announced the opening of a new lab in Paris in March and last year expanded in Montreal and Edmonton, Alberta, in Canada.

  But new corporate research labs have often poached top academic computer scientists, luring them with pay packages that sometimes reach into seven figures, raising fears about a brain drain that may ultimately undercut the training of the next generation of scientists. In one of the most infamous examples, Uber hired 40 researchers and engineers away from Carnegie Mellon University’s robotics lab in Pittsburgh to staff its own self-driving car effort.

  In some cases, companies have tried to allay such fears by emphasizing that top academic hires will maintain a university affiliation or continue to have some role supervising students and teaching. Samsung said Blake will continue to be affiliated with the University of Cambridge and supervise PhD students despite his appointment.

   

  Source: Bloomberg

 • SAS Academy for Data Science in september van start in Nederland

  downloadVoor toekomstige en praktiserende data scientists zijn er weinig mogelijkheden om officiële papieren te halen voor hun werkveld. SAS introduceert daarom de SAS Academy for Data Science. Voor Europese deelnemers gaat deze opleiding in september van start in Nederland. In het programma van de SAS Academy for Data Science wordt kennisontwikkeling voor technologieën als big data, advanced analytics en machine learning gecombineerd met essentiële communicatieve vaardigheden voor data scientists.

  “De sleutel om concurrentievoordeel te behalen uit de enorme hoeveelheden data zijn analytics en de mensen die ermee kunnen werken”, vertelt Pascal Lubbe, Manager Education bij SAS. “De Academy for Data Science biedt kansen aan professionals die starten op dit gebied of hun capaciteiten verder willen ontwikkelen. Ook kunnen bedrijven een speciaal in-house programma laten ontwikkelen voor hun medewerkers. De studenten werken voor de opleiding met SAS-software, maar zijn bij het afronden van de opleiding breed gekwalificeerd als data scientist.”

  De tracks van de SAS Academy for Data Science bestaan uit verschillende elementen; een klassikale instructie, een hands-on case of team project, certificeringsexamens en coaching. Iedere track neemt zes weken in beslag. Door de examens succesvol af te leggen kunnen studenten een of twee diploma’s behalen: SAS Certified Big Data Professional en/of SAS Certified Data Scientist.

  Krachtige mix

  De SAS Academy for Data Science onderscheidt zich door de krachtige mix van praktische ervaring met analytics, computing, statistics en zakelijke kennis en presentatievaardigheden. De lessen worden geleid door experts, begeleid door een coach en studenten krijgen de beschikking tot de SAS-omgeving.

  De opleiding kent twee levels: in het eerste level worden studenten opgeleid om de ‘SAS Certified Big Data Professional credential’ te behalen. Ze leren hoe ze big data kunnen beheren en opschonen en de data te visualiseren met SAS en Hadoop. Level 2 is de opleiding tot gecertificeerd SAS Data Scientist, met predictive modeling, machine learning, segmentatie en text analytics. Ook wordt ingegaan hoe SAS samenwerkt met open source programmeertalen. En minstens zo belangrijk: studenten leren hoe ze met onmisbare communicatieve capaciteiten betekenis geven aan data voor stakeholders.

  Analytics-talent

  “SAS is bijna 40 jaar actief in het data science-vakgebied waarbij we telkens hebben ingespeeld op de behoeften van klanten. Nu vragen onze klanten om analytics-talent”, zegt Jim Goodnight, CEO van SAS. “Werkgevers vertrouwen gecertificeerde SAS-professionals niet alleen voor het beheren en analyseren van de data, maar ook om de betekenis en gevolgen voor de business te begrijpen. Door de analyseresultaten duidelijk te communiceren kunnen betere beslissingen genomen worden.”

  Source: Emerce

 • SAS Data Science en Analytics Day coming up!

  Artificial Intelligence (AI) is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat, maar concrete toepassingen staan vaak nog in de kinderschoenen. Tijdens de sessie 'Innovate with Analytics' zijn veel verschillende toepassingen van Artificial Intelligenc in de praktijk voorbijgekomen. Het werd zelfs duidelijk dat AI grote relevantie kan hebben voor de edele voetbalsport. Al doet bijgaande illustratie vermoeden dat de Nederlandse voetbalgoeroe Cruijff daar zo zijn vragen bij heeft. Bent u nieuwsgierig naar nog meer toepassingen? kom dan op 31 mei naar de SAS Data Science & Analytics Day en hoor alles over de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van data science en artificial intelligence.

  Als we het over AI hebben, dan is het belangrijk om eerst de definitie scherp voor ogen te hebben, stelt Mark Bakker, data strategist bij SAS. Dikwijls worden afbeeldingen van menselijk ogende robots of de Hollywood-klassieker Terminator gebruikt om AI toe te lichten. Terwijl dit deterministische beeld helemaal niet past bij de AI-toepassingen die tegenwoordig worden ingezet om betere bedrijfsresultaten te behalen. Volgens Bakker is AI: 'the science of training systems to emulate human tasks through learning and automation'. AI is dus geen zelfregulerende robot, maar een hulpmiddel voor menselijk handelen. Juist als de machine het werk beter kan analyseren of uitvoeren dan een mens.

  Natural language & image modelling

  Bakker en veel van zijn collega's proberen machines op een menselijke manier te laten communiceren. Hiervoor leren ze de machine om beelden, geluiden en tekst te begrijpen. Een interessant aandachtsgebied hierbij is de interpretatie van 'natural language'. Voor een machine is tekst altijd ongestructureerde data, terwijl mensen door het toevoegen van leestekens zorgen voor de juiste interpretatie bij de partij waarmee ze willen communiceren. Een machine zou volgens Bakker moeite hebben met de interpretatie van de zin: 'I am really happy, not'. Terwijl een menselijke lezer hierbij snel zal begrijpen dat de schrijver van dit bericht niet gelukkig is.

  Bakker laat ook zien hoe SAS een machine aanleert een kat te herkennen op een afbeelding met 'image modelling'. Op de foto is de schaduw van een kat op de muur te zien. De machine kan in eerste instantie bijvoorbeeld denken dat het om een deurmat gaat. Naast stilstaande beelden is het ook mogelijk om emotie te meten in videobeelden. Via AI bepaalt de machine hoeveel procent positieve emotie waar te nemen is. Natuurlijk, zo beaamt Bakker, is het heel interessant om dieper in dit soort ontwikkelingen te duiken, maar het wordt pas echt bruikbaar als je de opgedane inzichten ook kunt toepassen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 'hard hat test'. Door middel van het analyseren van live-videobeelden kan een bedrijf controleren of een medewerker zijn valhelm op heeft. Op deze manier garandeert de organisatie dat er aan de veiligheidseisen op de werkplaats wordt voldaan.

  BallJames

  Een van de sportiefste toepassingen van AI is BallJames. Deze oplossing van het Nederlandse bedrijf SciSports heeft als doel 'to give AI back to football clubs'. De wereldvoetbalbond FIFA verbiedt het gebruik van sensoren op het veld, spelers of bal tijdens wedstrijden. Omdat er bij clubs behoefte is aan accurate, 3D-data registreren veertien camera's voor BallJames alle handelingen van de spelers op verschillende plekken van het voetbalveld. Het bijzondere aan BallJames is dat het een zelflerende oplossing is. Met deep learning algoritmes is het mogelijk om allerlei statistieken te genereren voor zowel de spelers, coaches als scouts. In de Eredivisie is Heracles Almelo de eerste club waar de camera's langs het veld alle activiteiten monitoren.

  The Edge

  De camera's van BallJames genereren per wedstrijd zo'n 1,4 terabyte data per stuk. Door de grote hoeveelheid informatie is het belangrijk direct te weten welke onderdelen je nodig hebt voor de analyse, zodat niet alle verzamelde data verstuurd en bewaard hoeft te worden. Tegenwoordig kan dit zo dicht mogelijk bij de bron, of 'on the edge'. In het voorbeeld van BallJames is de camera 'on the edge', de camera verzamelt en analyseert de dat

  a. Maar ook een sensor op de wiek van een windmolen of een termometer in een afgesloten zeecontainer kan dit beginpunt zijn. Het analyseren van data 'on the edge' heeft veel voordelen, legt Joao Oliveira, Principal Business Solutions Manager Information Management, uit. Zo stelt het bedrijven in staat om proactief te handelen bij bepaalde situaties. Een laser-camera in een winkel kan van elke klant een 'avatar' maken. Bij verdacht gedrag wil de winkelier geen seintje krijgen, maar automatisch de deuren sluiten zodat hij niet achter een mogelijke dief aan hoeft te rennen.

  Direct deployment

  Het is mogelijk om de data direct om te zetten in acties: 'direct deployment on the edge'. Om een 

  bepaalde activiteit of analyse uit te voeren hoeft de data dus niet eerst naar de cloud gestuurd te worden. Dit scheelt organisaties tijd en geld, zegt Oliveira. Stel dat je via analytics in de cloud achterhaalt dat een model van bijvoorbeeld een windmolen-sensor moet worden aangepast, dan zorgt dit voor een tijdelijke stop of vertraging van de processen van de gehele windmolen. Bovendien wil je dit voor een enkele windmolenwiek of een onderdeel daarvan kunnen aanpassen, zonder meerdere windmolens in het park stil te hoeven zetten. Een ander voorbeeld dat Oliveira geeft zijn de zogeheten 'smart containers' op zeeschepen, waarbij de temperatuur in de container real-time gemeten wordt. Tijdens lange zeeroutes is het niet altijd mogelijk - of heel kostbaar - om data naar de cloud te versturen, terwijl het automatisch aanzetten van de airconditioning kan zorgen voor minder bederf van goederen in de container.

  Bron: Analytics today

  https://www.analyticstoday.nl/blog/ai-in-de-praktijk-van-voetbal-data-tot-slimme-sluizen/?utm_source=ATnieuwsbrief2018-week11utm_medium=email&utm_campaign=ATnieuwsbrief2018-week11

   

 • Staying on the right track in the era of big data

  Staying on the right track in the era of big data

  Volume dominates the multidimensional big data world. The challenge many organizations today are facing is harnessing the potential of the data and applying all of the usual methods and technologies at scale. After all, data growth is only increasing and is currently being produced at 2.5 quintillion bytes of data per day. Unfortunately, a large portion of this data is unstructured, making it even harder to categorize.

  Compounding the problem, most businesses expect that decisions made based on data will be more effective and successful in the long run. However, with big data often comes big noise. After all, the more information you have, the more chance that some of that information might be incorrect, duplicated, outdated, or otherwise flawed. This is a challenge that most data analysts are prepared for, but one that IT teams need to consider and factor into their downstream processing and decision making to ensure that any bad data does not skew the resulting insights.

  This is why overarching big data analytics solutions alone are not enough to ensure data integrity in the era of big data. In addition, while new technologies like AI and machine learning can help make sense of the data en masse, often these rely on a certain amount of cleaning and condensing going on behind the scenes to be effective and able to run at scale. While accounting for some errors in the data is fine, being able to find and eliminate mistakes where possible is a valuable capability, which can have a catastrophic effect in terms of derailing effective analysis and delaying the time to value. In particular if there is a configuration error or problem with a single data source creating a stream of bad data. Without the right tools, these kinds of errors can create unexpected results and leave data professionals with an unwieldy mass of data to sort through to try and find the culprit.

  This problem is compounded when data is ingested from multiple different sources and systems, each of which may have treated the data in a different way. The sheer complexity of big data architecture can turn the challenge from finding a single needle in a haystack to one more akin to finding a single needle in a whole barn.

  Meanwhile, this problem has become one that doesn’t just affect the IT function and business decision making, but is becoming a legal requirement to overcome. Legislation like the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) mandates that businesses find a way to manage and track all of their personal data, no matter how complicated the infrastructure or unstructured information. In addition, upon receiving a valid request, organizations need to be able to delete information pertaining to an individual or collect and share it as part of an individual’s right to data portability.

  So, what’s the solution? One of the best solutions for managing the beast of big data overall is also one that builds in a way to ensure data integrity, ensuring a full data lineage by automating data ingestion. This creates a clear path showing how data has been used over time, as well as its origins. In addition, this process is done automatically, making it much easier and more reliable. However, it is important to ensure that lineage is done at the fine detail level.

  With the right data lineage tools, ensuring data integrity in a big data environment becomes far easier. The right tracking means that data scientists can track data back through the process to explain what data was used, from where, and why. Meanwhile, businesses can track down the data of a single individual, sorting through all the noise to fulfill subject access requests without disrupting the big data pipeline as a whole, or diverting significant business resources. As a result, analysis of big data can deliver more insight, and thus more value, faster, despite its multidimensional complexity.

  Author: Neil Barton

  Source: Dataversity

 • Talend: A personal data lovestory

  Talend: A personal data lovestory

  When I was in my mid-twenties, I thought I had it all. I had just recently graduated from a top law school, passed the California Bar Exam, and was working as a junior associate at a prestigious San Francisco law firm. Three short years later, I had turned my back on law and embarked on a career in the technology field, which after many twists and turns, including stints as an analyst at Gartner, positions at a number of start-ups (some of which were actually somewhat successful) and some of the world’s largest companies (Dell and EMC), has landed me at my current position at Talend’s product marketing team.

  Over the years, I have been asked many times why I left the practice of law. My usual answer has always been what you would expect. Quality of life (i.e. no time left for a personal life), office politics (need to cozy up to the right partners to advance), and an unhealthy dislike for billable hours (who wants to document and charge for every minute of every day) were some of my go-to responses. But now that I have been working at Talend for more than half a year, I have realized that the true reason went much deeper than that. Let me try to explain.

  Talend provides data integration, quality and management solutions to organizations of all sizes, from smaller companies to some of the world’s largest enterprises. Our number one goal is to make sure that organizations have all the data they need to make the right decisions and take the right actions, whether it is to have more compelling engagements with customers, develop better products, make better strategic decisions or make more efficient and cost-effective operational decisions. And I believe in this goal. When you think about it, this is the exact opposite of what a lawyer does.

  A lawyer’s job (and I am speaking from the perspective of a trial lawyer, which is what I did) is to limit the amount of data, evidence in the legal parlance, that is used by the ultimate decision maker (whether it is a jury or a judge) as much as possible to what favors your client’s side. Through a variety of motions before a trial and objections during trial (think of terms like hearsay, prejudicial, or irrelevant that you have heard in numerous TV shows or movies), lawyers try to limit the data or evidence that should be considered in making the ultimate decision.

  While this seems to work fine in an adversarial situation, think what it would be like if your business decisions were made the same way. What if a company decided to develop one product over the other because the product development team for the chosen product was able to limit what the other team could share with the executive decision makers. Or, if a decision to expand to a new territory was made based on incomplete market data from all regions.

  I have always been a data head deep down. In college, my favorite class (and my highest grade) was statistics. Looking back on it, I think I realized at a sub-conscious level that limiting or hiding data was not what I wanted to do for a living. That’s why I find it so appropriate that I ultimately ended up at Talend, a company whose goal is the opposite.

  If you are guilty of being as data driven as I am and want to ensure that you have all the information you need to make the right decisions and take the right actions, consider how your organization can benefit from improved data transparency and data access.

  Author: Jason Tolu

  Source: Talend

 • Tech companies and the issue of diversity

  Tech companies and the issue of diversity

  Diversity in the workplace is something that all tech companies should strive for. When appropriately embraced in the tech sector, diversity has been shown to increase financial performance, increase employee retention, foster innovation, and help teams to develop better products. For example, data marketing teams that have equitable hiring practices in regards to gender exemplify this.

  While the benefits of a diverse workplace can help any company thrive, figuring out how exactly to increase diversity in tech workplaces can be a challenge. However, employing a diverse team is not impossible, and the rewards make diversification efforts well worth it.

  Diversity is less common than you might think

  Though the tech industry is far more diverse today than it has been in the past, diversity still remains an issue across the sector. Even if those heading tech companies don’t engage in outright racism by fostering a hostile work environment towards people of color or discouraging the hiring of diverse groups, many tech companies still find themselves with teams that look and think alike. Homogeny creates complacency, insulates a workforce from outside perspectives, and ultimately prevents real innovation and creativity from taking place.

  Tech companies can be complicit in racism through hiring practices, segregation of existing people of color employed by them (whether purposeful or not), or preventing employees from diverse backgrounds from conversing in their native tongue or practicing their cultural traditions.

  Diversity in the tech field isn’t just about improving any one company’s performance, it’s crucial to the continued success of the entire tech sector. By 2020, there will be 1.4 million open computer science-related positions with only around 400,000 qualified candidates to fill them. This makes diversity and inclusion a pressing emergency that needs to be addressed, and quickly.

  The gap in diversity is most noticeable in the tech field when looking at gender. Despite the fact that there are more women graduating with STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bachelor’s degrees than men, the bulk of the major companies in Silicon Valley hire far more men than women. With the undeniable fact that there are simply more qualified women than men who can drive success, ingenuity, and creativity, it just makes sense to increase diversity in the workplace by hiring more women.

  Using internship programs, diversity initiatives, and scholarships

  One effective way of combating the lack of diversity in tech workplaces is to implement diversity initiatives with the express purpose of finding qualified, diverse candidates who may have self-selected away from the tech field.

  Tech companies that wish to increase diversity can articulate a company-wide diversity commitment from the highest levels of management, letting all employees know that diversity is a top priority. Then, companies can consider implementing mentor programs to bring in diverse applicants to become proteges, all but ensuring that diverse talent is retained.

  Aside from creating a company culture that prioritizes diversity, tech companies can take things even further by becoming more proactive in getting underrepresented communities into the tech sector. Companies can develop afterschool STEM programs to foster the idea within these communities that the tech field is not only right for them but welcoming to them. Developing afterschool STEM programs directly impacts communities, with over 70% of students participating in afterschool STEM programs showing increased interest in STEM careers. Additionally, companies can offer up STEM-related college scholarships and internship programs to individuals who might not otherwise have the opportunity to enter the tech sector due to economic disadvantages.

  Data scientists are in high demand, and companies that use their influence and financial abilities to help elevate underrepresented groups into those positions will send a powerful signal to future generations of tech workers. While any tech company can make promises to improve diversity in the workplace, those that actually go above and beyond to ensure that minorities have the opportunity and drive to join the tech field are actually walking the walk.

  Diverse recruitment strategy

  While encouraging a diverse workplace is all well and good, companies need to actually implement a recruitment strategy with the purpose of increasing diversity. Diversity strategies in the recruitment process need to make sure that diversity goals and business goalsalign so that business growth accompanies diverse hiring.

  One problem that a lot of tech companies are facing is that diverse hires don’t necessarily see themselves within the company, which often simply extends from the fact that they aren’t represented culturally within the company. With nearly 70% of those seeking employment saying that a company’s diversity portfolio influences their decision about whether or not to work there, the lack of diversity within tech companies can hamstring their recruitment efforts. Getting over this hurdle can be difficult. One way to do it is by rebranding the company to appeal to marginalized groups.

  Implementing big data analysis into your recruiting can also help to naturally foster a more diverse team. Big data can quickly find the most qualified candidates for any particular position completely free of bias, meaning that every applicant is given the same chance at landing an interview regardless of creed, gender, sexuality, or race. Though this approach doesn’t affect who is applying for a tech position, it certainly levels the playing field for those who do apply.

  Even if a company doesn’t use big data in their hiring process, incorporating bias awareness into the recruiting and interview processes can help a company’s HR department improve the diversity within the company. HR can further assist in increasing diversity within the tech field by fostering a culture of inclusion within a company, helping employees to feel empowered and valued, which will allow them to do their best possible work.

  In terms of building trust, big data can also be used to protect employee information. Because machine learning can detect unusual behavior, it can detect when employee data or personally identifiable information may be at risk. In fields where underrepresented people can already feel vulnerable, it’s essential that security measures are in place to allow them to work without fear of threats to their privacy or financial well-being. A good track record in this regard can drastically improve trust (and therefore representation) in the workplace.

  Though diversity in tech workplaces is sorely lacking, there are many ways for companies to take positive steps to improve their diversity. Expanding the search for more diverse hires, developing community programs like after-school STEM programs and scholarships, and making sure that their HR department is approaching the hiring process with as little bias as possible are all great places to start. Tech companies with a diverse workforce recognize the inherent benefits of diversity, and those that don’t are sleeping on what could be the difference between success and failure.

  Source: Datafloq

 • The 4 major cybersecurity threats to business intelligence

  The 4 major cybersecurity threats to business intelligence

  Everywhere a business looks, there are risks, pitfalls, threats, and potential problems. We live in a world where there’s very little separation between the physical and the digital. While this may be beneficial in some ways, it’s problematic in others. When it comes to cybersecurity, businesses have to account for an array of technical and intensive challenges protecting their intelligence.

  4 Major cybersecurity threats

  For better or worse, cloud computing, the internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), and machine learning have converged to create a connected environment that businesses must access without exposing themselves to hackers, cyber criminals, and other individuals and groups with unsavory intents. In 2019, it’s the following issues that are most pertinent and pressing:

  1. The rise of cryptojacking

  As the swift and malicious rise of ransomware has shown, criminal organizations will go to any lengths to employ malware and profit. This year, cryptojacking is a major topic.

  “Cryptojacking, otherwise known as “cryptomining malware”, uses both invasive methods of initial access and drive-by scripts on websites to steal resources from unsuspecting victims,” according to SecurityMagazine.comc. “Cryptojacking is a quieter, more insidious means of profit affecting endpoints, mobile devices, and servers: it runs in the background, quietly stealing spare machine resources to make greater profits for less risk.”

  2. Lack of confidence in the marketplace

  There’s a widespread lack of confidence in cybersecurity among customers and consumers in the marketplace. This limits many of the opportunities businesses have to implement much-needed change.

  This lack of confidence stems from highly publicized data breaches and cybersecurity issues. Take the US presidential election in 2016, for example. Despite that no proof of election tampering has been found, the media has led people to believe that there was some sort of breach. In the process, the notion of online voting seems unsafe, despite the fact that it’s something we need.

  In the context of business, every time there’s a major data breach, like Target or Experian, consumers lose trust in the ability of companies to protect their data. (Despite the fact that thousands of companies protect billions of pieces of data on a daily basis.)

  The challenge moving forward will be for individual businesses to practice data integrity and promote the right cyber security policies to rebuild trust and gain confidence from their customers.

  3. Supply chain attacks

  As businesses continue to build up their defenses around key aspects of their businesses, cyber criminals are looking for a softer underbelly that’s less fortified. Many of these attackers are finding it in vulnerable supply chains where risks aren’t completely understood (and where there has to be better cooperation between partners who rarely care to be on the same page).

  As we move through 2019, businesses would do well to consider what sensitive information they share with vendors. It’s equally important to consider the risk level of each vendor and which ones are worth working with.

  4. Insider threats

  According to a recent survey by Bricata on the top network security challenges facing businesses in 2019, 44% of respondents identified insider threats as an issue. (The next closest threat was IT infrastructure complexity at 42%.)

  In the context of this survey, insider threats aren’t necessarily malicious actions from employees. Instead, it’s often the result of accidental incidents and well-intended actions that go wrong. Businesses can counteract some of these insider threats by using tools like SAP Cloud Identity Access Governance, which allows businesses to use real-time visualizations to monitor and optimize employee access to data and applications.

  Better employee education and training is also a wise investment. Far too many employees remain unaware of the risks facing their employers, continuing to make foolish mistakes without realizing they’re making them.

  Moving toward a safer digital future

  While some would say we’re already living in the future, it’s important for business leaders to remain cognizant of what’s coming down the innovation pipeline so that the right strategic initiatives can be put into place. In doing so, we can all bask in the optimism of a brighter, safer digital future.

  Author: Anna Johansson

  Source: SAP

 • The 5G revolution: Perks and early uses for your business

  The 5G revolution: Perks and early uses for your business

  The much-awaited revolution is nearly here

  While the 5G PR machinery has been on a roll for a while now, there’s finally a clear picture of when exactly we can expect the technology to hit our shores: come March 2020. And India will be witness to the latest advancements in cellular technology, entailing some very impressive features and benefits.

  As the world has moved from connected devices to cars and further on to factories, the need for enhanced communication technology has amplified big time. The introduction of 5G, which will offer blazing data speeds, minimized latency and higher system capacity at reduced costs, will open up an unprecedented range of applications.

  Why’s there so much hype this time around? What’s the big difference?

  Though you may be forgiven for thinking that 5G is just another generation of communication technology, the truth is that it will usher in a world of difference in terms of performance and operations. Let’s take a quick look at the highlights of what the previous generations of technology have offered before we compare just the last two:

  • 1G – Voice calls
  • 2G – Voice calls + messaging
  • 3G – Voice calls + messaging + multimedia & internet data services
  • 4G LTE – High speed (functionalities mostly the same)

  Now, it’s from 4G to 5G that there is the biggest leap yet, both in terms of performance and the way the whole setup operates. Here’s a summarised comparison of the major metrics in both the bands:

  4G5Gtabel

  What’s interesting to note is that while 5G can support a much higher device density at blazing fast speeds when compared to 4G, it requires a tower every 300 meters. In other words, its range is considerably shorter than that of 4G due to its usage of high frequency signals, which cannot travel very long distances.

  Yet, the promise of 5G is immense. Just the fact that it embodies three features, viz, unparalleled speed, device coverage density and low latency alone makes it ideal for fundamentally new use cases in applications and business models across a variety of industries including retail, transport, government and entertainment. Let’s take a look at some of these.

  The perks

  Some of the most progressive advancements in digital transformation are yet to see the light of day for want of 5G technology to ensure feasibility as well as scalability. A few of the major applications urgently awaiting the breakthrough are listed below:

  • Self-driving, connected cars: The extremely low latency of 5G networks will be able to facilitate decisions for autonomous vehicles on a real-time basis. This in turn can help reduce and eventually eliminate road accidents, leading to safer, smoother traffic – a major necessity in today’s increasingly populated and frenzied times.
  • IoT (Internet of Things)networks: With the number of IoT-enabled devices set to explode in just about a year (86 billion sensors and devices will be deployed in the consumer segment alone by 2020, according to Forbes estimates), faster, more streamlined communication among the growing number of devices is rapidly turning from a ‘nice-to-have’ into a ‘need-to-have’. The only technology capable of supporting this proliferation of devices is 5G, which will therefore play a critical role in the continued development of smart factories and manufacturing processes.
  • Real-time robotic surgeries: The exceptional speed and low latency of 5G will, for the first time, make it possible to support remote execution of surgeries, with doctors and patients literally located on opposite sides of the world – and artificial intelligence (AI) and machine learning (ML)enabled robots carrying out the necessary procedures.
  • Smart watches, VR, AR and drones: A large number of relatively new inventions that require constant interactions with the environment/ other devices to enable accurate, seamless operations have been unable to witness full-fledged rollouts due to a lack of the speed and bandwidth afforded by 5G.

  Early uses: proactively eliminating known and latent risks through anomaly detection on 5G

  It’s inevitable that with the emergence of new inventions and technologies, there will arise new challenges. However, taking appropriate counter measures can help business overcome these challenges, effectively mitigating the associated risks involved.

  Leverage a combination of statistical methods and AI and ML-based algorithms to detect anomalies in your data and alert you in real time, so that you can take preventive action to avert business-critical issues and leverage profit-generating opportunities. A few of our use cases are explained below:

  • Network operations: With increased speeds, networks become more vulnerable to hackers, viruses or other malicious threats that can halt operations for anything ranging from a few minutes to a number of hours. Anomaly detection can proactively identify such threats before they happen, and immediately alert telecom providers to take appropriate action and manage the threat.
  • Customer experience: With towers placed at distances of 300 meters each, telecom operators are required to keep a close tab on a large number of assets to ensure high network connectivity at all times, as even the slightest drop in connectivity can lead to dissatisfied users. Constantly monitors upload and download speeds and immediately alerts operators in case of a significant decrease in either case, so that they can deploy resources as quickly as possible to resolve the glitch.
  • Infrastructure management: The introduction of 5G entails the use of considerable new infrastructure in the form of hardware, software and algorithms to enable 5G, for instance, mmWaves (millimeter waves), multi user massive MIMO (Multi Input Multi Output), beamforming, small cells and full duplex. These functions like the links of a long chain. Now, it’s a well-known fact that the more the number of links in a chain, the higher its vulnerability. With an automated anomaly detection, any long-term or short-term breakdowns can be taken care of by instantaneously alerting users when anomalies are detected during routine monitoring of metrics.

  How well protected are you against future, apparently “unpredictable” incidents? Are you willing to leave business stability and continuity to chance? Find out what you can do to arrive at favorable answers to both these questions with anomaly detection on 5G.

  Source: Insidebigdata

 • The data management issue in the development of the self-driving car

  The data management issue in the development of the self-driving car

  Self-driving cars and trucks once seemed like a staple of science fiction which could never morph into a reality here in the real world. Nevertheless, the past few years have given rise to a number of impressive innovations in the field of autonomous vehicles that have turned self-driving cars from a funny idea into a marketing gimmick and finally into a full-fledged reality of the modern roadway. However, a number of pressing issues are still holding these autonomous vehicles back from full-scale production and widespread societal embrace. Chief amongst them is the data management challenge wrought by self-driving vehicles.

  How should companies approach the dizzying data maze of autonomous vehicles? Here’s how to solve the data management of self-driving cars, and what leading automotive companies are already doing.

  Uber and Lyft want to release self-driving cars on the public

  Perhaps the most notable development in the creation of autonomous vehicles over the past few years has been that Uber and Lyft have both recently announced that they’re interested in releasing self-driving cars to the general public. In other words, these companies want autonomous vehicles that are navigating complex city environments by themselves and without the assistance of a human driver who can take over in the event of an emergency.

  Uber has already spent a whopping $1 billion on driverless cars, perhaps because the ridesharing app relies heavily on a workforce of freelancers who aren’t technically considered full-time employees. It could be that Uber and other companies see a financial imperative in automating their future workforce so that they don’t have to fret about providing insurance and other benefits to a large coterie of human employees. Whatever the company’s motivations, Uber has clearly established itself as a leader in the self-driving car space where investments are concerned and will continue to be a major player for the foreseeable future.

  Other companies like Ford may have the right idea, as they’re moving in the opposite direction of Uber and trying to take things slowly when debuting their autonomous vehicles. This is because Ford believes that solving the data management challenge of self-driving cars takes time and caution more than it does heavy spending and ceaseless innovation. Ford’s approach opposite to Uber's approach to self-driving cars could pay off too, as the company has avoided the disastrous headlines that have followed Uber everywhere when it comes to testing and general brand PR.

  We can learn from Ford in one regard: haste. Though important when delivering a product to market, it often results in shoddy production that leads to costly mistakes. The company is deciding to take things slow when it comes to collecting and managing data from auto insurance companies, which is a standard others should be following if they don’t want to get in over their heads. Ford’s focus on creating data 'black boxes' not dissimilar to those on airplanes, which can be consulted in the event of a major crash or incident for a data log of what occurred, is going to become a standard feature of autonomous vehicles before long.

  It’s a matter of trust

  It’s going to become increasingly obvious over the next few years that solving the data management challenges wrought by the advent of self-driving cars is going to be a matter of trust. Drivers need to be certain that their cars aren’t acting as surveillance devices, as does society broadly speaking, and manufacturers need to be taking steps to build and strengthen trust between those who make the car, those whose data the car collects, and those who analyze and utilize such data for commercial gains.

  The fierce competition between Tesla and Waymo is worth watching in this regard, largely because the profit incentives of the capitalist marketplace will almost assuredly lead both of these companies to throw caution to the wind in their race to beat one another via self-driving cars. We will only be able to solve the data management challenge issued by autonomous vehicles if we learn that sometimes competition needs to be put aside in the name of cooperation that can solve public health crises like deaths resulting from self-driving vehicles.

  The data management challenge posed by self-driving cars demands that that auto and insurance industries also take ethics into consideration to a hitherto undreamt-of extent. Modern vehicles are becoming surveillance hubs in and of themselves, with Tesla’s newest non-lidar approach to self-driving car data collection proving to be more accurate, and thus necessarily more invasive, than nearly any other technique that’s yet been pioneered. While this may help Tesla in the sense that it’s propelling the company ahead of its adversaries technologically speaking, it poses immense ethical questions like what the responsibility of the market leader is when it comes to fostering innovations which necessarily surveil the public in order to function.

  It’s a self-driving world now

  The data management challenges being generated by the ceaseless advance of self-driving vehicles won’t go away anytime soon, as we’re now in a self-driving world where automation, data collection (another term for surveillance), and programmatic decision-making is the new standard. While we’ve grown so used to always being the one doing the driving, humans are now being put in the backseat and must trust in the capacity of machines to deliver us to a brighter future. In order to arrive at our destination unimpeded, we need a new focus on ethics across the automotive and insurance industries that will ensure this new technology is primarily used for good.

  Additional regulation will be needed in order to protect the privacy of everyday people, and modern infrastructure must be constructed in order to alleviate the sensory-burden being placed on autonomous vehicles if they’re to succeed in the long-term. The good news for those who love self-driving cars is that the profit incentive is enough to make companies plow ahead regardless of the data management challenges they’re facing. This could result in huge ethical dilemmas later on, though, so those interested in self-driving cars can’t allow humans to become unmoored from the driver’s seat if we want our values to be represented on the roads of tomorrow.

  Author: Steve Jones

  Source: SmartDataCollective

 • The massive impact of data science on the web development business

  The massive impact of data science on the web development business

  “A billion hours ago, modern Homo sapiens emerged.
  A billion minutes ago, Christianity began.
  A billion seconds ago, the IBM personal computer was released.
  A billion Google searches ago… was this morning."

  - Hal Varian, Google’s Chief Economist, December, 2013 (From the book: Work Rules by Laszlo Buck)

  The last line of the above quote characterizes the world’s hunger for information. Information plays a huge role in our life. Information consumed by our senses helps our mind in making decisions. But what happens when the mind is flooded with information? You get confused, annoyed and scared of decision-making. This is where your computers and processors come to rescue, and this is when the term 'information' is replaced by 'data'.

  Every minute, more than a hundred hours of video content is uploaded on YouTube. From application stores, over 50 billion apps have already been downloaded since 2008. There are more than 2 billion people signed up on social media websites. These numbers are just giving you a glimpse of the amount of data which is flowing through the optical fibers every second around the world. And now the question comes: how to make this massive amount of data useful? The answer is analytics. If you know how to play with numbers and extract the nectar of useful insights from this huge amount of data using appropriate analytical tools, then you are my friend, are a real data scientist.

  Data science is helping many businesses, irrespective of them being B2B or B2C. But in this article, we are going to talk more about its role in one of the biggest B2B industries: Custom Web Development. If you are a web developer, you must not ignore the rise of data science in your profession, and if you are thinking about hiring one, then you should know about the latest trends to supervise the development process in a better way. So, let’s discuss the impact of data science in the transformation of web development:

  1. Re(de)fining the software solutions

  Not a very long time ago, web developers used to be creative with page layouts and menu details. It was generally guess-work, but now data science tells web developers about the layouts and details of the competitor websites. Hence, they can propose a unique design after carefully evaluating the competition.

  Also with the help of the latest analytical tools, web developers can know what the requirements of the end users are. They can suggest particular functions or features which are popular among the customers based on the analysis of consumer data. In this way, data science is assisting the developers in providing better and faster software solutions to their clients.

  2. Automatic updates

  Gone are the days when updates had to be manually administered by the developers. This is the era of automation. Machine learning has enabled tools to analyze consumer behavior and data available on social media platforms to come up with required updates. The websites are made self-learning so that they can improve themselves with the changing demands of the customers. It is possible only because data science is doing its job perfectly.

  Although this part is still facing some challenges with creating customized solutions for different clients, but soon custom web development services will make it a piece of cake with the help of data science.

  3. Customizing for end users

  We have discussed until now that how web development can be customized for the clients using data science, but the real goal should be the satisfaction of end users. And satisfaction is a dependent variable of personalization. To create a personalized product for the users, you need to know them, and in this regard data science is helping web developers.

  The spending habits, interest areas, preferred websites, geographical location, age, and gender, etc. all this information of the end users are used to create algorithmic models which can predict the consumer’s alignment towards your web apps. Using these models, you can not only give the user a personalized experience on the website but also strategically place your ads targeting specific customer segments, thus, creating a win-win situation for both buyer and seller.

  4. Changing hot-skills

  Apart from changing the way the web is being designed by developers, data science is influencing the transformation of web development in one more way: by revolutionizing the job market. With ever-changing needs of the industry, a web development company wants employees equipped with the skills of using the latest data and analytics tools.

  The developers looking for jobs today are expected to have knowledge of tools like python and google analytics. They are asked about their proficiency in creating AI and ML programs in their interviews. Therefore, one has to stay updated to stay relevant.

  5. Customer’s expectations

  Do you get irritated when the Uber’s driver calls you to ask about your pick-up location when it can be easily tracked by the GPS and clearly displayed on his device’s screen? Won’t you feel uncomfortable if you misspell something while typing on your messenger and autocorrect stops helping? And don’t you feel nice when you buy a phone online and the web app suggests your latest phone covers for it?

  Well, if the answer is yes, then you are becoming dependent on data science too. Don’t worr, you're not the only one. Customers worldwide like extra help provided by businesses. And this dependency on data will soon make the use of data science a hygiene factor in web development.

  Conclusion

  Although it’s called Data Science, using it is nothing less than an art. It requires expertise and dedication to develop a web app which completely harnesses the potential of data science.

  Data science is a vast field. It is responsible for AI, machine learning, big data, analytics, etc. This also drives technologies such as the Internet of Things and AR/VR. Hence, when all the modern buzzwords of business are somewhere related to data science, it requiress absolute ignorance to neglect the role of data science in the development of websites and web apps.

  Source: Datafloq

 • The partnership between IT and Data Science

  The partnership between IT and Data Science

  Data science and IT no longer are separate disciplines. Think of it as a partnership.

  The data science world in its most puristic state is populated by parallel processing servers that primarily run Hadoop and execute in batch mode, large troves of data that these processors operate on, and statistically and scientifically trained data scientists who know nothing about IT, or about the requirements of maintaining an IT operation.

  While there are organizations that include data science specialties within IT and therefore have the IT management and support expertise nearby, there are an equal number of companies that run their data science departments independently of IT. These departments have little clue of the IT disciplines needed to maintain and support the health of a big data ecosystem.

  This is also why many organizations are discovering how critical it is to have data science and IT work hand in hand.

  For CIOs and data center leaders, who by necessity should be heavily involved in an IT-data science partnership, and what are the important bases that need to be covered to assure IT support of a data science operation?

  Hardware

  Two or three years ago, it was a basic rule of thumb that Hadoop, the most dominant big data/data science platform in companies, ran in batch mode. This made it easy for organizations to run big data applications on commodity computing hardware. Now, with data science developments like the move to more real-time processing of big data, commodity hardware is migrating to in-memory processing, SSD storage and an Apache Spark cluster computing framework. This requires robust processing that can’t necessarily be performed by commodity servers. It also requires IT know-how for configuring hardware components for optimal processing. Accustomed to a fixed record, transactional computing environment, not all IT departments have resident skills for working with or fine-tuning in-memory parallel processing. This is a technical area that IT may need to cross-train or recruit for.

  Software

  In the Hadoop world, MapReduce is the dominant programming model for processing and generating big data sets with a parallel, distributed algorithm on a cluster. Apache Spark processes in-memory, enabling real-time big data processing. Organizations are moving to more real-time processing, but they also understand the value that Hadoop delivers in a batch environment. From a software standpoint, IT must be able to support both platforms.

  Infrastructure

  Most IT departments function with a hybrid computing infrastructure that consists of in-house systems and applications in the data center, coupled with private and public cloud systems. This has required IT to think outside of the data center, and to implement management policies, procedures and operations for systems, applications and data that may be in-house, in-cloud or both. Operationally, this has meant that IT must continue to manage its internal technology assets in-house, but also work with cloud vendors that technology asset management is outsourced to, or work in the cloud themselves if assets are only hosted, with the enterprise continuing to manage them.

  Support for data science and big data in this more complicated infrastructure takes the IT technology management responsibility one step further, because the management goals for big data differ from those of traditional, fixed data.

  Among the support issues for big data that IT must decide on are:

  • How much big data, which is voluminous and constantly building, should be archived, and which data should be discarded?
  • What are the storage and processing price points of cloud vendors, and at what point do cloud storage and processing become more expensive than their in-house equivalents?
  • What is the disaster recovery plan for big data and its applications, which are becoming mission critical for organizations?
  • Who is responsible for SLAs, especially in the cloud world, when a big data production problem occurs?
  • How is data shuttled safely and securely between the cloud and the data center?

  Insights

  Data scientists have expertise in statistical analysis and algorithm development, but they don't necessarily know how much or which data is available for them to operate on. This is an area where IT excels, because its organizational charter is to track all of the data in enterprise storage, as well as data that is incoming and outgoing.

  If a marketing manager wants to develop customer analytics that take into account certain facts that are stored internally on customer records, and also in customers’ purchasing and service histories with the company, and the manager also wants to know what customers are interested in by tracking customer activity on Websites and social media, IT is the most knowledgeable when it comes to determining all paths to achieving a total picture of customer information. And it’s the database group, working in tandem with other IT departments, that develops JOINS of data sets that aggregate all of the data so the algorithms data scientists develop can operate on it to develop truest results.

  Without IT’s expertise of knowing where the data is and how to access and aggregate it, analytics and data science engineers would be challenged to arrive at accurate insights that can benefit the business.

  IT support of the data science operation is a key pillar of corporate analytics success.

  IT enables data scientists to do what they do best: design algorithms to mine the best information from data. At the same time, IT is engaged in its best of class 'wheel house', knowing where to find the data and aggregate it.

  Author: Mary E. Shacklett

  Source: InformationWeek

 • The rise in importance of data and its consequences for retailers

  Storefronts and stalls have been around since forever, and even now, one just has to walk around an old city centre to see stores that are hundreds of years old. Take Fortnum and Mason in London for example, founded in 1707 and still trading in the same building. Retail has not fundamentally changed much over the millennia.

  However, since the emergence of the internet since the mid 90’s and the introduction of e-commerce stores such as Amazon and eBay, the retail industry has undergone its biggest overhaul yet. The physical world of try before you buy is rapidly decreasing, while the virtual world of buy, deliver and then send it back if you don’t like it is growing.

  Amazon has recently posted an impressive annual revenue of $232.9 billion. Likewise, the average growth of sales of e-commerce was 24.5% annually since 2014.

  According to the analysis of 500 high streets by accountancy specialists, 2,692 stores were shut between January and June. Just 1,569 started up – an all-time low, because of plunging confidence. Retailers are focusing more and more on online shopping.

  Gone are the days where buses, trains and cars shipped shoppers to the highstreets and out of town shopping centres. Nowadays all kinds of delivery vehicles bring the products of the shops to us.

  Useful data to retailers

  As retail businesses are closing down their storefronts on the high street, they are focusing more and more on online sales. With this change, an influx of useful data to retailers emerges that must be stored and made good use of.

  This flood of data to retailers presents them with a huge amount of power and opportunity to know who their customers are and likewise to gather data about them in order to inform future business decisions, but it also presents a big challenge. Whichever retail business falls behind in managing data will be beaten by its competition relentlessly.

  When customers make an online order, they must fill out all kinds personal details like the delivery address. With this data, company’s can map where the majority of their customers are ordering from and optimize marketing campaigns accordingly based on location.

  Perhaps a business notices that a lot of its sales are in inner city areas, they may choose to double down their marketing efforts in these areas or look for other cities in which their products may be suitable.

  Likewise, knowing where your customers are based may help to optimize delivery routes so that customers get their products as quickly and efficiently as possible. It is important to be aware that these benefits are to no avail if customer data is incorrect or there are large amounts of duplicates in retailers CRM systems. Data sets that are either obtained incorrectly or managed the wrong way will lead to misinformed decisions, resulting into inefficient business processes and ultimately losses for the business. It is essential that with this uprooting of the retail industry, retailers start taking data management seriously.

  Whilst there is a large opportunity for retailers who take their data management seriously, there is also a major risk if customer data is not managed correctly. The sanctions on companies who mismanage their customer data can be substantial. Likewise, in an increasingly competitive market, missing out on the benefits of effective data management may be the angel of death for retailers around the globe. In the modern society of online shopping, data management can make or break the success of a retail business.

  Change is inevitable, however, it is businesses resilience and the ability to adapt to change that determines the ability not only to survive but to prosper.

  Author: Martin Doyle

  Source: DQ Global

 • The skillset of the modern day data scientist

  It’s no secret that data scientists still have one of the best jobs in the world. With the amount of data growing exponentially, the profession shows no signs of slowing down. Data scientists have a base salary of $117,000 and high job satisfaction levels, and according to the LinkedIn Workforce Report, there is a shortage of 151,717 data scientists in the U.S. alone. One explanation for this shortage is that the data scientist role is a relatively new one and there just aren’t enough trained data scientists. That’s why 365 Data Science set out to discover what makes the "typical" data scientist, aiming to dismantle the myths surrounding the role and to inspire some of you to enter the field when you otherwise may have felt like you wouldn’t fit the criteria.

  About the study

   1,001 LinkedIn profiles of people currently employed as data scientists were examined, and that data was then collated and analyzed. Forty percent of the professionals in the sample were employed at Fortune 500 companies and 60% were not; in addition, location quotas were introduced to ensure limited bias: U.S. (40%), UK (30%), India (15%) and other countries (15%). The selection was based on preliminary research on the most popular countries for data science where information is public. The first instance of this study was carried out in 2018, when it became clear that data scientists have a wide range of skills and come from an assortment of backgrounds. You can see what skills the typical data scientist used to have XXX The tech industry and business needs are constantly changing entities; therefore, data scientists must change with it. That’s why we decided to replicate the study with new data for 2019. Of course, there were plenty of insights;— which we will discuss in depth— but first, let's a take a quick look at an overview of the typical data scientist. At first glance, we see that the data science field is dominated by men (69%) who are bilingual, and they prefer to program in Python or R;(73%); they have worked for an average of 2.3 years as data scientists and hold a master’s degree or higher (74%). But is this what you must embody to make it as a data scientist? Absolutely not! As we segment the data, we get a much clearer view.

  Does where you went to university make a difference?

   In a profession with a six-figure salary and fantastic growth prospects, you wouldn’t be blamed for thinking that Harvard or Oxford graduates' résumés are the ones that find their way to the top of the pile on the desk of any hiring manager. But that’s not the only conclusion we can draw. It was found that a large part of our cohort attended a Top 50 university (31%). The Times Higher Education World University Ranking for 2019 helped to estimate this. But before you lose hope, notice that the second largest subset of data scientists is comprised of graduates of universities ranked above 1,001 or not ranked at all (24%). That said, it seems that attending a prestigious university does give you an advantage — hardly a surprise — but data science is far from being an exclusive Ivy League club. In fact, data science is a near-even playing field, no matter which university you graduated from. So, the data shows that a university’s rank doesn’t greatly influence your chances of becoming a data scientist. But what about your chances of getting hired by a company of specific size? Does a university’s reputation play a role there? Let’s find out!

  Are employers interested in where you went to university?

   Great news! The tier of university a data scientist attends seem to have close to no effect on his or her ability to find employment at companies of different sizes. Data scientists are valued everywhere, from Fortune 500 companies to tech start-ups. This reinforces the idea that a data scientist is judged by professional skills and level of self-preparation.That said, almost half of the cohort earned at least one online certificate (43%), with three being the average number of certificates per person. It’s worth mentioning; however, these numbers might be higher in reality — many people do not list certificates that are no longer relevant, even if they would have been beneficial at some point. Think how unlikely it would be for an experienced senior data scientist to boast about a certificate in the fundamentals of Python. Self-preparation is a huge factor in gaining employment, but is there any correlation between the rank of the university you graduated from and whether you took online courses?

  Which graduates are more likely to take online courses?

   The assumption was that only be students from lower-ranking universities had to boost their résumés with skills from online courses. But the data tells a different story. The Top 500 ranked universities are split between five clusters. These show similar numbers of graduates who have taken online courses: 39%, 38%, 40%, 39%, and 42%. These percentages are not far from the overall percentage of data scientists in the cohort who report earning a certificate (43%). The 501-1000 cluster does show 55%, which is somewhat higher and may support the notion that graduates from lower ranked universities need more courses. However, when we reach the "not ranked" cluster, the number (47%) is closer to the average. These results show that self-preparation is popular among graduates from all universities and incredibly valuable when preparing for a career in data science. Note: The 1,001+ cluster contains only seven people, which isn't a large enough sample to gain reliable insights. Therefore, these results will not be discussed.

  Conclusion

  If the results show us anything, it’s that the field of data science is fairly inclusive. As long as aspiring data scientists put in effort to develop their skills, they have a shot at success. While many top careers value a rigid (and sometimes elitist) path to success, data scientists are offered much more flexibility and freedom.

  Author: Iliya Valchanov

  Source: Oracle

 • The Top 5 Trends in Big Data for 2017

  Last year the big data market centered squarely on technology around the Hadoop ecosystem. Since then, it’s been all about ‘putting big data to work’ thro

  top 5ugh use cases shown to generate ROI from increased revenue and productivity and lower risk.

  Now, big data continues its march beyond the crater. Next year we can expect to see more mainstream companies adopting big data and IoT, with traditionally conservative and skeptic organizations starting to take the plunge.

  Data blending will be more important compared to a few years ago when we were just getting started with Hadoop. The combination of social data, mobile apps, CRM records and purchase histories via advanced analytics platforms allow marketers a glimpse into the future by bringing hidden patterns and valuable insights on current and future buying behaviors into light.

  The spread of self-service data analytics, along with widespread adoption of the cloud and Hadoop, are creating industry-wide change that businesses will either take advantage of or ignore at their peril. The reality is that the tools are still emerging, and the promise of the (Hadoop) platform is not at the level it needs to be for business to rely on it.

  As we move forward, there will be five key trends shaping the world of big -Data:

  The Internet of Things (IoT)

  Businesses are increasingly looking to derive value from all data; large industrial companies that make, move, sell and support physical things are plugging sensors attached to their ‘things’ into the Internet. Organizations will have to adapt technologies to map with IoT data. This presents countless new challenges and opportunities in the areas of data governance, standards, health and safety, security and supply chain, to name a few.

  IoT and big data are two sides of the same coin; billions of internet-connected 'things' will generate massive amounts of data. However, that in itself won't usher in another industrial revolution, transform day-to-day digital living, or deliver a planet-saving early warning system. Data from outside the device is the way enterprises can differentiate themselves. Capturing and analyzing this type of data in context can unlock new possibilities for businesses.

  Research has indicated that predictive maintenance can generate savings of up to 12 percent over scheduled repairs, leading to a 30 percent reduction in maintenance costs and a 70 percent cut in downtime from equipment breakdowns. For a manufacturing plant or a transport company, achieving these results from data-driven decisions can add up to significant operational improvements and savings opportunities.

  Deep Learning

  Deep learning, a set of machine-learning techniques based on neural networking, is still evolving, but shows great potential for solving business problems. It enables computers to recognize items of interest in large quantities of unstructured and binary data, and to deduce relationships without needing specific models or programming instructions.

  These algorithms are largely motivated by the field of artificial intelligence, which has the general goal of emulating the human brain’s ability to observe, analyze, learn, and make decisions, especially for extremely complex problems. A key concept underlying deep learning methods is distributed representations of the data, in which a large number of possible configurations of the abstract features of the input data are feasible, allowing for a compact representation of each sample and leading to a richer generalization.

  Deep learning is primarily useful for learning from large amounts of unlabeled/unsupervised data, making it attractive for extracting meaningful representations and patterns from Big Data. For example, it could be used to recognize many different kinds of data, such as the shapes, colors and objects in a video — or even the presence of a cat within images, as a neural network built by Google famously did in 2012.

  As a result, the enterprise will likely see more attention placed on semi-supervised or unsupervised training algorithms to handle the large influx of data.

  In-Memory Analytics

  Unlike conventional business intelligence (BI) software that runs queries against data stored on server hard drives, in-memory technology queries information loaded into RAM, which can significantly accelerate analytical performance by reducing or even eliminating disk I/O bottlenecks. With big data, it is the availability of terabyte systems and massive parallel processing that makes in-memory more interesting.

  At this stage of the game, big data analytics is really about discovery. Running iterations to see correlations between data points doesn't happen without millisec

  onds of latency, multiplied by millions/billions of iterations. Working in memory is at three orders of magnitude faster than going to disk.

  In 2014, Gartner coined the term HTAP - Hybrid Transaction/Analytic Processing, to describe a new technology that allows transactions and analytic processing to reside in the same in-memory database. It allows application leaders to innovate via greater situation awareness and improved business agility, however entails an upheaval in the established architectures, technologies and skills driven by use of in-memory computing technologies as enablers.

  Many businesses are already leveraging hybrid transaction/analytical processing (HTAP); for example, retailers are able to quickly identify items that are trending as bestsellers within the past hour and immediately create customized offers for that item.

  But there’s a lot of hype around HTAP, and businesses have been overusing it. For systems where the user needs to see the same data in the same way many times during the day, and there’s no significant change in the data, in-memory is a waste of money. And while you can perform analytics faster with HTAP, all of the transactions must reside within the same database. The problem is, that most analytics efforts today are about putting transactions from many different systems together.

  It’s all on Cloud

  Hybrid and public cloud services continue to rise in popularity, with investors claiming their stakes. The key to big data success is in running the (Hadoop) platform on an elastic infrastructure.

  We will see the convergence of data storage and analytics, resulting in new smarter storage systems that will be optimized for storing, managing and sorting massive petabytes of data sets. Going forward, we can expect to see the cloud-based big data ecosystem continue its momentum in the overall market at more than just the “early adopter” margin.

  Companies want a platform that allows them to scale, something that cannot be delivered through a heavy investment on a data center that is frozen in time. For example, the Human Genome Project started as a gigabyte-scale project but quickly got into terabyte and petabyte scale. Some of the leading enterprises have already begun to split workloads in a bi-modal fashion and run some data workloads in the cloud. Many expect this to accelerate strongly as these solutions move further along the adoption cycle.

   

  There is a big emphasis on APIs to unlock data and capabilities in a reusable way, with many companies looking to run their APIs in the cloud and in the data center. On-premises APIs offer a seamless way to unlock legacy systems and connect them with cloud applications, which is crucial for businesses that want to make a cloud-first strategy a reality.

  More businesses will run their APIs in the cloud, providing elasticity to better cope with spikes in demand and make efficient connections, enabling them to adopt and innovate faster than competition.

  Apache Spark

  Apache Spark is lighting up big data. The popular Apache Spark project provides Spark Streaming to handle processing in near real time through a mostly in-memory, micro-batching approach. It has moved from being a component of the Hadoop ecosystem to the big data platform of choice for a number of enterprises.

  Now the largest big data open source project, Spark provides dramatically increased data processing speed compared to Hadoop, and as a result, is much more natural, mathematical, and convenient for programmers. It provides an efficient, general-purpose framework for parallel execution.

  Spark Streaming, which is the prime part of Spark, is used to stream large chunks of data with help from the core by breaking the large data into smaller packets and then transforming them, thereby accelerating the creation of the RDD. This is very useful in today’s world where data analysis often requires the resources of a fleet of machines working together.

  However, it’s important to note that Spark is meant to enhance, not replace, the Hadoop stack. In order to gain even greater value from big data, companies consider using Hadoop and Spark together for better analytics and storage capabilities.

  Increasingly sophisticated big data demands means the pressure to innovate will remain high. If they haven’t already, businesses will begin to see that cus

  tomer success is a data job. Companies that are not capitalizing on data analytics will start to go out of business, with successful enterprises realizing that the key to growth is data refinement and predictive analytics.

  Information Management, 2016; Brad Chivukala

 • This year's top 10 data events

  This year's top 10 data events

  No matter what industry you're in, if you're not investigating ways to use big data and AI to boost your business, you're missing out on a huge opportunity. Whether you're a seasoned pro or a beginner in the field, check out our list of data science-centric events for all the expert advice and networking opportunities you need...

  19th Industrial Conference on Data Mining 2019

  July 17-21, 2019, New York, NY

  Join data mining experts from around the world for a week full of presentations and poster sessions covering theoretical and application-driven topics related to data mining today. Workshops will focus on data mining in marketing and medicine, as well as forensic data analysis.

  2019 ISSAT International Conference on Data Science & Intelligent Systems

  August 1-3, 2019, Las Vegas, NV

  ISSAT DSIS 2019 brings together academic and industrial users of data and analytics, for a four day look at what’s changing in the world of big data. It combines industrial case studies, academic papers, experimental works, and industry reports, giving you a complete picture of where data science is headed.

  Knowledge, Discovery, & Data Mining 2019

  August 4-8, 2019, Anchorage, AK

  This annual event is a nexus of data science, data mining, and data analytics expertise. With workshops and presentations covering a range of topics, including AI, machine learning, and knowledge discovery, KDD is a great chance to connect with industry leaders.

  TDWI Conference

  August 18-23, 2019, San Diego, CA

  Data analysts, designers, developers, custodians, stakeholders... No matter how you interact with big data, TDWI has something geared towards your area of expertise. The week long event is a great opportunity to build new skills and data strategies for your business.

  IntelliSys 2019

  September 5-6, 2019, London, UK

  IntelliSys is a two-day conference focused on AI. It brings together data scientists, researchers, and business practitioners from a variety of industries to share new ideas and experiences from the field.

  Strata Data Conference

  September 23-26, 2019, New York, NY

  Representatives from Google, Intuit, Expedia, and more will converge in NYC for an event focused on the intersection of data science technology and business strategy. Attendees are invited to attend panels, network, and explore tutorials and workshop sessions that cover hot topics like data security, reproducibility, emerging architecture, and machine learning.

  Data Science Salon

  October 17, 2019, Seattle, WA

  Data Science Salon is a conference series centered around exploring best practices for implementing and maintaining AI and machine learning technology for maximum ROI. This session features speakers from Groupon, Microsoft, HelloFresh, AirBnB and more.

  Open Data Science Collaboration (ODSC) West

  October 29-November 1, 2019, San Francisco, CA

  Software engineers, analysts, executives, and data scientists are all invited to attend ODSC West, for a chance to sharpen their skills and update their knowledge of the data science field. Speakers from Amazon, Google, Intuit, and Salesforce will spearhead hands on learning sessions that are sure to enhance your data science skillset.

  Data Strategy & Insights 2019

  November 5-6, 2019, Austin, TX

  Presented by Forrester Research, Data Strategy & Insights 2019 dives into how big data affects every aspect of modern business, from supply chain management to gathering customer insights. The two-day event will cover the latest advances in the field, as well as best practices for harnessing your data and AI resources to enhance your business.

  AI & Big Data Expo, North America

  November 13-14, 2019, Santa Clara, CA

  If you’re interested in AI or big data as they pertain to marketing, branding, or customer experience, AI & Big Data Expo will give you an inside look at how companies like eBay, IBM, Facebook, and Boeing are using the latest technologies to their advantage. With over 13,000 attendees in 2018, it’s also a great chance to network with other data science pros.

  Source: CI Radar

 • Tips for Creating a Winning Data Scientist Team

  Finding the right mix of support to do more with your data is no easy task. Data scientist teamData scientists remain in high-demand, and fetch top dollar. Here are some tips on how to assemble a winning team.

  So much data, so little time

  Organizations continue to struggle with how to get more out of their data. “It’s not a new challenge, but the problem is only exacerbated as more data is exchanged and created at petabyte scale,” confirms Dermot O’Connor, cofounder and vice president at Boxever. “The proliferation of data and the pressure for organizations to turn data into business value has increased demand for data science professionals.” Approximately 10 percent of the workforce at Boxever is data scientists, and O’Connor shared his views on how to best assemble a data science team.

  Seeking the ‘total package’

  “When a company seeks to hire a data scientist, it's typically seeking someone with skills in advanced programming and statistical analysis, along with expertise in a particular industry segment,” O’Connor explains. “The need is great, and the skills gap is widening: A study by McKinsey predicts that ‘by 2018, the U.S. alone may face a 50 percent to 60 percent gap between supply and requisite demand of deep analytic talent.’ Good data scientists are often referred to as ‘unicorns’ because it is so rare to find professionals who possess all the right skills to meet today’s requirements.”

  Still the top job in America

  “As the ‘top job in America in 2016,’ data scientists don’t come cheap,” O'Connor confirms. “How can today’s organizations harness the brains behind data science to get the most out of their investment, whether in talent or technology? Here are some things to consider when building your data science team…”

  Data science is a team sport

  “There are many facets to creating successful data science teams in a practical, operational sense,” O’Connor says. “It’s rare to hire just one or two on staff, so remember that for data scientists as much as any other role, strength comes in numbers.”

  Outsource to innovate

  “If you do the math, a team of seasoned data scientists – let’s say only five – will cost you well over $1 million annually in fixed costs,” O’Connor notes. “And like many in IT functions, they’re likely to be pulled in many directions. Having a dedicated resource to optimize your systems with networks getting increasingly smarter with every interaction via machine learning is one way to ensure that projects are efficient while blending technology platform costs with the costs for data science talent that drives them.”

  Balance functional and strategic tasks

  “Part of the reason data scientists are so in demand is because they have concrete skills in predictive analytics that others – in IT and business roles – lack,” O’Connor explains. “That being said, you’ll need sufficient talent and resources to both write and maintain software and algorithms while also gathering insights from internal teams and customers to customize and optimize the logic behind them.”

  Set data scientists up for success with the right data management systems

  “High volume, omni-channel systems are very complex – and time consuming – to manage,” says O’Connor. “Having a hub where data at the individual customer level is aggregated helps set the foundation for data scientists to really shine. Finding ways to automate processes so that the right data is available on demand will make any data scientist’s life easier and will make more possible under their strategic guidance.”

  Expect to ‘see inside the black box’ of AI

  “A data scientist should be tasked with explaining the process of machine learning and artificial intel

  ligence in layman’s terms to bring in others into their realm throughout the enterprise,” O’Connor explains. “This is essential for gathering insights that make predictions stronger and actions more focused by design. And as marketers take on greater oversight of data, it’s important that CMOs and other decision-makers find complementary talent and technology to help them see the big picture to explore all that’s possible with their data.”

  Bron: Information Management, 2016

 • Top 10 big data predictions for 2019

  The amount of data that created nowadays is incredible. The amount and importance of data is ever growing, and with that the need for analyzing and identifying patterns and trends in data becomes critical for businesses. Therefore, the need for big data analytics is higher than ever. That raises questions about the future of big data. ‘In which direction will the big data industry evolve?’ 'What are the dominant trends for big data in the future?' While there are several predictions doing the rounds, these are the top 10 big data predictions that will most likely dominate the (near) future of the big data industry:

  1. An increased demand for data scientists

  It is clear that with the growth of data, the demand for people capable of managing big data is also growing. Demand for data scientists, analysts and data management experts is on the rise. The gap between the demand and availability of people who are skilled in analyzing big data trends is big and keeps getting bigger. It is up to you to decide if you wish to hire offshore data scientists/data managersor hire an in-house team for your business.

  2. Businesses will prefer algorithms over software

  Businesses prefer purchasing existing algorithms over creating their own. It gives them more customization options compared to a situation where they buy software. Software cannot be modified as per user requirements, rather businesses have to adjust as per the software.

  3. Businesses increase investments in big data

  IDC analysts predict that the investment in big data and analytics will reach $187 billion in 2019. Even though the big data investment from one industry to the other will vary, spending as a whole will increase. It is predicted that the manufacturing industry will experience the highest investment in big data, followed by healthcare and the financial industry.

  4. Data security and privacy will be a growing concern

  Data security and privacy have been the biggest challenges in the big data and internet of things (IoT) industries. Since the volume of data started increasing exponentially, the privacy and security of data have become more complex and the need to maintain high-security standards is becoming extremely important. If there is something that will impede the growth of big data, it is data security and privacyconcerns.

  5. Machine learning will be of more importance for big data

  Machine learning will be of paramount importance regarding big data. One of the most important reasons why machine learning will be important for big data is that it can be of huge help in predictive analysis and addressing future challenges.

  6. The rise of predictive analytics

  Simply put, predictive analytics can predict the future more reliably with the help of big data analytics. It is a highly sophisticated and effective way to gather market and customer information to determine the next actions of both consumer and businesses. Analytics provide depth in the understanding of futuristic behaviour.

  7. Chief Data Officers will have a more important role

  As big data becomes important, the role of Chief Data Officers will increase. Chief Data Officers will be able to direct functional departments with the power of deeply analysed data and in-depth studies of trends.

  8. Artificial Intelligence will become more accessible

  Without going in detail about how Artificial Intelligence becomes significantly important for every industry, it is safe to say that big data is a major enabler of AI. Processing large amounts of data to derive trends for AI and machine learning is possible. With cloud-based data storage infrastructure, parallel processing of big data is possible. Big data will make AI more productive and more efficient.

  9. A surge in IoT networks

  Smart devices are dominating our lives like never before. There will be an increase in the use of IoT by businesses and that will only increase the amount of data that is being generated. In fact, the focus will be on introducing new devices that are capable of collecting and processing data as quickly as possible.

  10. Chatbots will get smarter

  Needless to say, chatbots come across a large part of daily online interaction. But chatbots are turning more and more intelligent and capable of personalized interactions. With the rise of AI, big data will enable tons of data to be processed and conversations can be analysed to draw a more streamlined strategy that is more customer-focused for chatbots to be smarter.

  Is your business ready for the future of big data analytics? Keep the above predictions in mind when preparing your business for emerging technologies and think about how big data can play a role.

  Source: Datafloq

EasyTagCloud v2.8