3 items tagged "data gouvernance"

 • ‘Vooruitgang in BI, maar let op ROI’

  5601405Business intelligence (bi) werd door Gartner al benoemd tot hoogste prioriteit voor de cio in 2016. Ook de Computable-experts voorspellen dat er veel en grote stappen genomen gaan worden binnen de bi. Tegelijkertijd moeten managers ook terug kijken en nadenken over hun businessmodel bij de inzet van big data: hoe rechtvaardig je de investeringen in big data?

  Kurt de Koning, oprichter van Dutch Offshore ICT Management
  Business intelligence/analytics is door Gartner op nummer één gezet voor 2016 op de prioriteitenlijst voor de cio. Gebruikers zullen in 2016 hun beslissingen steeds meer laten afhangen van stuurinformatie die uit meerdere bronnen komt. Deze bronnen zullen deels bestaan uit ongestructureerde data. De bi-tools zullen dus niet alleen visueel de informatie aantrekkelijk moeten opmaken en een goede gebruikersinterface moeten bieden. Bij het ontsluiten van de data zullen die tools zich onderscheiden , die in staat zijn om orde en overzicht te scheppen uit de vele verschijningsvormen van data.

  Laurent Koelink, senior interim BI professional bij Insight BI
  Big data-oplossingen naast traditionele bi
  Door de groei van het aantal smart devices hebben organisaties steeds meer data te verwerken. Omdat inzicht (in de breedste zin) een van de belangrijkste succesfactoren van de toekomst gaat zijn voor veel organisaties die flexibel in willen kunnen spelen op de vraag van de markt, zullen zijn ook al deze nieuwe (vormen) van informatie moeten kunnen analyseren. Ik zie big data niet als vervangen van traditionele bi-oplossingen, maar eerder als aanvulling waar het gaat om analytische verwerking van grote hoeveelheden (vooral ongestructureerde) data.

  In-memory-oplossingen
  Organisaties lopen steeds vaker aan tegen de performance-beperkingen van traditionele database systemen als het gaat om grote hoeveelheden data die ad hoc moeten kunnen worden geanalyseerd. Specifieke hybride database/hardware-oplossingen zoals die van IBM, SAP en TeraData hebben hier altijd oplossingen voor geboden. Daar komen nu steeds vaker ook in-memory-oplossingen bij. Enerzijds omdat deze steeds betaalbaarder en dus toegankelijker worden, anderzijds doordat dit soort oplossingen in de cloud beschikbaar komen, waardoor de kosten hiervan goed in de hand te houden zijn.

  Virtual data integration
  Daar waar data nu nog vaak fysiek wordt samengevoegd in aparte databases (data warehouses) zal dit, waar mogelijk, worden vervangen door slimme metadata-oplossingen, die (al dan niet met tijdelijke physieke , soms in memory opslag) tijdrovende data extractie en integratie processen overbodig maken.

  Agile BI development
  Organisaties worden meer en meer genoodzaakt om flexibel mee te bewegen in en met de keten waar ze zich in begeven. Dit betekent dat ook de inzichten om de bedrijfsvoering aan te sturen (de bi-oplossingen) flexibel moeten mee bewegen. Dit vergt een andere manier van ontwikkelen van de bi-ontwikkelteams. Meer en meer zie je dan ook dat methoden als Scrum ook voor bi-ontwikkeling worden toegepast.

  Bi voor de iedereen
  Daar waar bi toch vooral altijd het domein van organisaties is geweest zie je dat ook consumenten steeds meer en vaker gebruik maken van bi-oplossingen. Bekende voorbeelden zijn inzicht in financiën en energieverbruik. De analyse van inkomsten en uitgaven op de webportal of in de app van je bank, maar ook de analyse van de gegevens van slimme energiemeters zijn hierbij sprekende voorbeelden. Dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen en geïntegreerd worden.

  Rein Mertens, head of analytical platform bij SAS
  Een belangrijke trend die ik tot volwassenheid zie komen in 2016 is ‘streaming analytics’. Vandaag de dag is big data niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. De hoeveelheid data welke per seconde wordt gegenereerd blijft maar toenemen. Zowel in de persoonlijke als zakelijke sfeer. Kijk maar eens naar je dagelijkse gebruik van het internet, e-mails, tweets, blog posts, en overige sociale netwerken. En vanuit de zakelijke kant: klantinteracties, aankopen, customer service calls, promotie via sms/sociale netwerken et cetera.

  Een toename van volume, variatie en snelheid van vijf Exabytes per twee dagen wereldwijd. Dit getal is zelfs exclusief data vanuit sensoren, en overige IoT-devices. Er zit vast interessante informatie verstopt in het analyseren van al deze data, maar hoe doe je dat? Een manier is om deze data toegankelijk te maken en op te slaan in een kosteneffectief big data-platform. Onvermijdelijk komt een technologie als Hadoop dan aan de orde, om vervolgens met data visualisatie en geavanceerde analytics aan de gang te gaan om verbanden en inzichten uit die data berg te halen. Je stuurt als het ware de complexe logica naar de data toe. Zonder de data allemaal uit het Hadoop cluster te hoeven halen uiteraard.

  Maar wat nu, als je op basis van deze grote hoeveelheden data ‘real-time’ slimme beslissingen zou willen nemen? Je hebt dan geen tijd om de data eerst op te slaan, en vervolgens te gaan analyseren. Nee, je wilt de data in-stream direct kunnen beoordelen, aggregeren, bijhouden, en analyseren, zoals vreemde transactie patronen te detecteren, sentiment in teksten te analyseren en hierop direct actie te ondernemen. Eigenlijk stuur je de data langs de logica! Logica, die in-memory staat en ontwikkeld is om dat heel snel en heel slim te doen. En uiteindelijke resultaten op te slaan. Voorbeelden van meer dan honderdduizend transacties zijn geen uitzondering hier. Per seconde, welteverstaan. Stream it, score it, store it. Dat is streaming analytics!

  Minne Sluis, oprichter van Sluis Results
  Van IoT (internet of things) naar IoE (internet of everything)
  Alles wordt digitaal en connected. Meer nog dan dat we ons zelfs korte tijd geleden konden voorstellen. De toepassing van big data-methodieken en -technieken zal derhalve een nog grotere vlucht nemen.

  Roep om adequate Data Governance zal toenemen
  Hoewel het in de nieuwe wereld draait om loslaten, vertrouwen/vrijheid geven en co-creatie, zal de roep om beheersbaarheid toch toenemen. Mits vooral aangevlogen vanuit een faciliterende rol en zorgdragend voor meer eenduidigheid en betrouwbaarheid, bepaald geen slechte zaak.

  De business impact van big data & data science neemt toe
  De impact van big data & data science om business processen, diensten en producten her-uit te vinden, verregaand te digitaliseren (en intelligenter te maken), of in sommige gevallen te elimineren, zal doorzetten.

  Consumentisering van analytics zet door
  Sterk verbeterde en echt intuïtieve visualisaties, geschraagd door goede meta-modellen, dus data governance, drijft deze ontwikkeling. Democratisering en onafhankelijkheid van derden (anders dan zelfgekozen afgenomen uit de cloud) wordt daarmee steeds meer werkelijkheid.

  Big data & data science gaan helemaal doorbreken in de non-profit
  De subtiele doelstellingen van de non-profit, zoals verbetering van kwaliteit, (patiënt/cliënt/burger) veiligheid, punctualiteit en toegankelijkheid, vragen om big data toepassingen. Immers, voor die subtiliteit heb je meer goede informatie en dus data, sneller, met meer detail en schakering nodig, dan wat er nu veelal nog uit de traditionelere bi-omgevingen komt. Als de non-profit de broodnodige focus van de profit sector, op ‘winst’ en ‘omzetverbetering’, weet te vertalen naar haar eigen situatie, dan staan succesvolle big data initiatieven om de hoek! Mind you, deze voorspelling geldt uiteraard ook onverkort voor de zorg.

  Hans Geurtsen, business intelligence architect data solutions bij Info Support
  Van big data naar polyglot persistence
  In 2016 hebben we het niet meer over big, maar gewoon over data. Data van allerlei soorten en in allerlei volumes die om verschillende soorten opslag vragen: polyglot persistence. Programmeurs kennen de term polyglot al lang. Een applicatie anno 2015 wordt vaak al in meerdere talen geschreven. Maar ook aan de opslag kant van een applicatie is het niet meer alleen relationeel wat de klok zal slaan. We zullen steeds meer andere soorten databases toepassen in onze data oplossingen, zoals graph databases, document databases, etc. Naast specialisten die alles van één soort database afweten, heb je dan ook generalisten nodig die precies weten welke database zich waarvoor leent.

  De doorbraak van het moderne datawarehouse
  ‘Een polyglot is iemand met een hoge graad van taalbeheersing in verschillende talen’, aldus Wikipedia. Het gaat dan om spreektalen, maar ook in het it-vakgebied, kom je de term steeds vaker tegen. Een applicatie die in meerdere programmeertalen wordt gecodeerd en data in meerdere soorten databases opslaat. Maar ook aan de business intelligence-kant volstaat één taal, één omgeving niet meer. De dagen van het traditionele datawarehouse met een etl-straatje, een centraal datawarehouse en één of twee bi-tools zijn geteld. We zullen nieuwe soorten data-platformen gaan zien waarin allerlei gegevens uit allerlei bronnen toegankelijk worden voor informatiewerkers en data scientists die allerlei tools gebruiken.

  Business intelligence in de cloud
  Waar vooral Nederlandse bedrijven nog steeds terughoudend zijn waar het de cloud betreft, zie je langzaam maar zeker dat de beweging richting cloud ingezet wordt. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat met name security in de cloud vaak beter geregeld is dan dat ze zelf kunnen regelen. Ook cloud leveranciers doen steeds meer om Europese bedrijven naar hun cloud te krijgen. De nieuwe data centra van Microsoft in Duitsland waarbij niet Microsoft maar Deutsche Telekom de controle en toegang tot klantgegevens regelt, is daar een voorbeeld van. 2016 kan wel eens hét jaar worden waarin de cloud écht doorbreekt en waarin we ook in Nederland steeds meer complete BI oplossingen in de cloud zullen gaan zien.

  Huub Hillege, principal data(base) management consultant bij Info-Shunt
  Big data
  De big data-hype zal zich nog zeker voortzetten in 2016 alleen het succes bij de bedrijven is op voorhand niet gegarandeerd. Bedrijven en pas afgestudeerden blijven elkaar gek maken over de toepassing. Het is onbegrijpelijk dat iedereen maar Facebook, Twitter en dergelijke data wil gaan ontsluiten terwijl de data in deze systemen hoogst onbetrouwbaar is. Op elke conferentie vraag ik waar de business case, inclusief baten en lasten is, die alle investeringen rondom big data rechtvaardigen. Zelfs bi-managers van bedrijven moedigen aan om gewoon te beginnen. Dus eigenlijk: achterom kijken naar de data die je hebt of kunt krijgen en onderzoeken of je iets vindt waar je iets aan zou kunnen hebben. Voor mij is dit de grootste valkuil, zoals het ook was met de start van Datawarehouses in 1992. Bedrijven hebben in de huidige omstandigheden beperkt geld. Zuinigheid is geboden.

  De analyse van big data moet op de toekomst zijn gericht vanuit een duidelijke business-strategie en een kosten/baten-analyse: welke data heb ik nodig om de toekomst te ondersteunen? Bepaal daarbij:

  • Waar wil ik naar toe?
  • Welke klantensegmenten wil ik erbij krijgen?
  • Gaan we met de huidige klanten meer 'Cross selling' (meer producten) uitvoeren?
  • Gaan we stappen ondernemen om onze klanten te behouden (Churn)?

  Als deze vragen met prioriteiten zijn vastgelegd moet er een analyse worden gedaan:

  • Welke data/sources hebben we hierbij nodig?
  • Hebben we zelf de data, zijn er 'gaten' of moeten we externe data inkopen?

  Databasemanagementsysteem
  Steeds meer databasemanagementsysteem (dbms)-leveranciers gaan ondersteuning geven voor big data-oplossingen zoals bijvoorbeeld Oracle/Sun Big Data Appliance, Teradata/Teradata Aster met ondersteuning voor Hadoop. De dbms-oplossingen zullen op de lange termijn het veld domineren. big data-software-oplossingen zonder dbms zullen het uiteindelijk verliezen.

  Steeds minder mensen, ook huidige dbma's, begrijpen niet meer hoe het technisch diep binnen een database/DBMS in elkaar zit. Steeds meer zie je dat fysieke databases uit logische data modelleer-tools worden gegeneerd. Formele fysieke database-stappen/-rapporten blijven achterwege. Ook ontwikkelaars die gebruik maken van etl-tools zoals Informatica, AbInitio, Infosphere, Pentaho et cetera, genereren uiteindelijk sgl-scripts die data van sources naar operationele datastores en/of datawarehouse brengen.

  Ook de bi-tools zoals Microstrategy, Business Objects, Tableau et cetera genereren sql-statements.
  Meestal zijn dergelijke tools initieel ontwikkeld voor een zeker dbms en al gauw denkt men dat het dan voor alle dbms'en toepasbaar is. Er wordt dan te weinig gebruik gemaakt van specifieke fysieke dbms-kenmerken.

  De afwezigheid van de echte kennis veroorzaakt dan performance problemen die in een te laat stadium worden ontdekt. De laatste jaren heb ik door verandering van databaseontwerp/indexen en het herstructureren van complexe/gegenereerde sql-scripts, etl-processen van zes tot acht uur naar één minuut kunnen krijgen en queries die 45 tot 48 uur liepen uiteindelijk naar 35 tot veertig minuten kunnen krijgen.

  Advies
  De benodigde data zal steeds meer groeien. Vergeet de aanschaf van allerlei hype software pakketten. Zorg dat je zeer grote, goede, technische, Database-/dbms-expertise in huis haalt om de basis van onderen goed in te richten in de kracht van je aanwezige dbms. Dan komt er tijd en geld vrij (je kan met kleinere systemen uit de voeten omdat de basis goed in elkaar zit) om, na een goede business case en ‘proof of concepts’, de juiste tools te selecteren.

 • Disruptive models that create the data centric enterprise

  In the digital age, companies are striving for radical reinvention in order to create new, significant and sustainable sources data centric enterpriseof revenue. Imperfect market conditions such as inefficient matching, information asymmetries or human biases and errors open the door to disruption.

  Data is the secret weapon to change the dynamics of competition and spur digital growth. Digital-savvy organizations are conquering markets at a rapid pace by employing data-centric strategies to outpace the incumbents.

  For best-in-class organizations, data has meanwhile become a critical corporate asset—similar to land, labor or capital—not just to improve their operations but to launch entirely new business models. 

  The advent of artificial intelligence, data analytics and machine learning enable organizations to solve an unprecedented array of business problems—and the emergence of technology is continuously pushing the boundaries even further. 

  To jumpstart from center span to front line, McKinsey has identified the following six distinctively different patterns of how organizations can apply data-centric models to turn strategic insights into a competitive advantage, as published in their "The Age of Analytics Report":

  Leveraging orthogonal data can be a game-changer

  Across most verticals, incumbents are used to relying on a standardized set of certain data. Bringing new data all of a sudden to the table to enrich the data already employed can change the dynamics of competition. New entrants utilizing privileged access to these “orthogonal” data sets can cause a disruption in their respective field of business. Rather than replacing existing data silos, orthogonal data typically complements the data in use to enable correlation as well as taping into new territory to gain additional insights.

  Matching supply and demand in real-time through digital platforms

  Digital platforms are matchmakers that connect sellers and buyers for products or services. They typically provide a transaction-based framework and act as an intermediate to facilitate the sales process. Thanks to data and analytics, platform operators can now do this in real-time and on an unparalleled order of magnitude in markets where matching supply and demand has been inefficient.

  Personal transportation is one example where platforms such as Uber, Lyft and Chinese ride-sharing giant Didi Chuxing have expanded rapidly by allowing third parties to put their underutilized assets to work, rather than owning large fleets themselves. By 2030, shared mobility services could account for more than 15 to 20 percent of total passenger vehicle miles globally. This growth—and the resulting disruption to the taxi industry—may be only a hint of what is to come. 

  Data and analytics allow “radical personalization”

  Data and analytics can discover more granular levels of distinctions, with micro-segmenting a population based on the characteristics of individuals being a powerful use case. Using the resulting insights to radically personalize products and services is changing the fundamentals of competition across many industries, including advertising, education, travel and leisure, media and retail.

  This capability could also heavily affect the way health care is provided when incorporating the behavioral, genetic, and molecular data connected with many individual patients. The advent of proteomics, the declining costs of genome sequencing and the growth of real-time monitoring technologies allow generating this kind of new, ultra-fine data. Experts estimate the economic impact could range from $2 trillion to $10 trillion.

  Massive data integration capabilities can break down organizational silos

  Combining and integrating large-scale data sets from a variety of sources, and breaking silos within an organization to correlate data, has enormous potential to gain insights. However, many organizations are struggling with creating the right structure for that synthesis to take place. 

  Retail banking, for instance, is an industry possessing lots of data on customers’ transactions, financial status and demographics. Massive data integration could enable better cross-selling, the development of personalized products, yield management, better risk assessment and more effective marketing campaigns—and ultimately help the institutions become more competitive. In fact, McKinsey estimates the total impact of $110 billion to $170 billion in the retail banking industry in developed markets and approximately $60 billion to $90 billion in emerging markets. 

  Data and analytics can fuel discovery and innovation

  Innovation can serve as a booster to differentiate and leapfrog competition. Throughout human kind, people have exploring new ideas in an effort to strive for progression. However, with the emergence of artificial intelligence, data mining and machine learning human ingenuity is now being supported, enhanced or even replaced in some instances. 

  For example, data and analytics are helping organizations determine how to set up teams, resources and workflows to optimize their outcome. High-performing teams can be many times more productive than low-performing teams. Understanding this variance and how to accomplish more effective collaboration presents a huge opportunity for organizations. Data and analytics can also test hypotheses and find new patterns that may not have even been recognized otherwise. In product innovation, data and analytics can transform research and development in areas such as materials science, synthetic biology and life sciences. 

  Algorithms can support and enhance human decision-making

  Human decision-making is often muddy, biased and limited. Analytics can help overcome this by taking far more data points into account across multiple sources, breaking down information asymmetries, and adding automated algorithms to make the process instantaneous. 

  As the sources of data grow in complexity and diversity, there are many ways to use the resulting insights to make decisions faster, more accurate, more consistent, and more transparent. Besides medical decision support systems to preclude human error when it comes to treatments, smart cities are one of the other prevailing settings for applying the ability of machines and algorithms to scrutinize huge data sets in a blink of an eye. Utilizing sensors to smoothly route traffic flows and IoT-enabled utilities to reduce waste and keep infrastructure systems working at top efficiency are just two of the many smart city scenarios.

  Source: Information Management 

  Author: Marc Wilczek

 • Leading your organization to success through Agile Data Governance

  Leading your organization to success through Agile Data Governance

  Laura Madsen wants to challenge your outdated ideas about Data Governance. “I’m pretty sure that we wouldn’t use software that we used 20 years ago, but we’re still using Data Governance and Data Governance methodologies the same way we did 20 years ago.” And although she advocates for Agile, she’s not an Agile coach or a SCRUM master; rather she wants companies to consider agility in a broader sense as well. “Very briefly, when we think about Agile, essentially, we think about reducing process steps.” She paraphrases David Hussman’s belief that there is no inherent value in “process” — process exists in order to prove to other people that “we’re doing something.” To that end, most organizations create an enormous number of process steps she refers to as “flaming hoops,” showing that there was a lot of work put into activities such as status updates, but nothing that provided actual value.

  Madsen is the author of Disrupting Data Governance, Chief Executive Guru at Via Gurus, and Mastermind at the Sisterhood of Technology Professionals (Sistech).

  Resource Use

  Historically, Data Governance has always been resource-intensive, and with Agile Data Governance in particular, she said, the most important resource is the individuals who do the work. The need for a data owner and a data steward for each domain, often with multiple stewards or owners covering the same data domain, etc., emerged as a system designed to serve data warehouses with hundreds of tables, and thousands of rows per table. “That’s a rather parochial idea in 2020, when we have petabytes of data blown through our data warehouses on any given day.”

  One resource-heavy relic from the past is the standing committee, which always starts off with a lot of participation and enthusiasm, but over time people disengage and participation dwindles. Another historical shortcoming in Data Governance is the reliance on one or two individuals who hold the bulk of the institutional knowledge. With the amount of risk attached to Data Governance processes, the people who serve as the governance linchpin are under a lot of pressure to do more with less, so when they leave, the Data Governance program often collapses.

  Instead, she recommends developing responsive and resilient capabilities by creating a dependency on multiple people with similar capabilities instead of one person who knows everything.

  To make best use of time and resources, committees should be self-forming and project-based. Distinct functions must be created for participating resources: “And we should be laser clear about what people are doing.”

  The Kitchen Sink

  Still another legacy from the past is the tendency to take a “kitchen sink” approach, throwing compliance, risk, security, quality, and training all under the aegis of Data Governance, creating a lack of clarity in roles. “When you do everything, then you’re really doing nothing,” she said. Data stewards aren’t given formal roles or capabilities, and as such, they consider their governance duties as something they do on the side, “for fun.”

  Madsen sees this as arising out of the very broad scope of the historical definition of Data Governance. Intersecting with so many different critical areas, Data Governance has become a catch-all. In truth, she said, instead of being wholly responsible for compliance, risk, security, protection, data usage, and quality, Data Governance lives in the small area where all of those domains overlap.

  She considers this narrower focus as essential to survival in modern data environments, especially now, when there are entire departments devoted to these areas. Expecting a Data Governance person to be fully accountable for compliance, privacy, risk, security, protection, data quality, and data usage, “is a recipe for absolute disaster.” Today, she said, there is no excuse for being haphazard about what people are doing in those intersecting areas.

  Four Aspects of Success

  To succeed, companies must move away from the kitchen sink definition of Data Governance and focus on four aspects:

  These categories will not need equal focus in every organization, and it’s expected that priorities will shift over time. Madsen showed a slide with some sample priorities that could be set with management input:

  • Increased data use at 40% importance
  • Quality at 25%
  • Management at 25%
  • Protection at 10%

  From an Agile perspective, every sprint or increment can be measured against those values, creating “an enormous amount of transparency.” And although executives may not care about the specific tasks used to address those priorities, they will care that they are being tackled strategically, she said.

  Increased Use of Data

  If the work of Data Governance isn’t leading to greater use of data, she says, “What the heck are we doing?” Building data warehouses, creating dashboards, and delivering ad hoc analytics are only useful if they enable greater data use. All governance activity should be focused toward that end. The only way to get broad support for Data Governance is to increase the usage of the data.

  Data Quality

  Record counts and data profiling can show what’s in the data and whether or not the data is right, but analysis is not the same as data quality. “What we’re really driving towards here is the context of the data,” Madsen said, which leads to increased data use. The core of Data Quality Management is ensuring it has meaning, and the only way for the data to have meaning is to provide context.

  Data Management

  She talks specifically about the importance of lineage within the context of Data Management. Most end users only interact with their data at the front end when they’re entering something, and at the back end, when they see it on a report or a dashboard. Everything that happens in between those two points is a mystery to them, which creates anxiety or confusion about the accuracy or meaning of the end result. “Without lineage tools, without the capability of looking at and knowing exactly what happened from the source to the target, we lose our ability to support our end users.” For a long time those tools didn’t exist, but now they do, and those questions can be answered very quickly, she said.

  Data Protection

  Although Data Governance has a part in mitigating risk and protecting data, again, these are areas where governance should not be fully responsible. Instead, governance should be creating what Madsen calls “happy alliances” with those departments directly responsible for data protection, and focusing on facilitating increased data usage. This is often reversed in many organizations: If data is locked down to the point where it’s considered “completely safe,” risk may be under control, but no one is using it.

  Moving into the Future/Sweeping Away the Past—Fixing Committees

  Committees, she said, are not responsive, they’re not Agile and they don’t contribute to a resilient Data Governance structure. Theoretically, they do create a communication path of sorts, because a standing meeting at least assumes participants are paying attention for a specific period of time — until they lose interest. 

  What works better, she said, is self-forming Scrum teams or self-forming Agile teams that are on-demand or project-based, using a “backlog” (list of tasks) that becomes the working document for completing the company’s project list. “You come together, you work on the thing, and then you go your own separate ways.”

  A sample self-forming Agile team might consist of a CDO, serving as a product owner, someone from

  security, privacy, and IT, which creates regulatory and IT standards, and executives from business departments like finance, sales, or operations, who might also serve assubject matter experts.

  The backlog serves as a centralized document where data issues are tracked, responsibilities are outlined and milestones on the way to completion are logged.

  Traditional concepts like data ownership and data stewardship still have a part, but they are in service to a project or initiative rather than a fixed area or department. When the project is completed, the team disbands.

  Named Data Stewards

  Named data stewards serve as a resource for a particular project or area, such as the customer data domain. Named data stewards or owners for each area of responsibility should be published so that anyone can quickly and easily find the data steward for any particular domain.

  On Demand Data Stewards

  “Everyone’s a data steward, just like everyone’s in charge of sales.” Anyone who has a question about the data and wants to know more is, in that moment, a data steward, she said, whether they are trained for it or not. By taking ownership of a question and being willing to find an answer, the “on-demand” steward gains the ability to help the organization do a better job in that particular moment. “Ownership is so integral to successful deployment of any data function in an organization.”

  Ensuring Success

  To sum up, Madsen recommends starting a backlog, using it to consistently document exit criteria (your definition of “done”), and committing to actively managing it. Start thinking like a Data Governance product owner, keep communications open among intersecting areas — those “happy alliances” — and keep the ultimate goal of increased data use in mind. Focus on progress over perfection, she says, “And then just keep swimming, just keep swimming …”

  Author: Amber Lee Dennis

  Source: Dataversity

EasyTagCloud v2.8